Omorganisera Alliansen

2007-02-23

Nu är det dags att diskutera hur alliansen ska organisera sig inför nästa val.

Viktigaste är att Alliansen i nästa val går fram under ett gemensamt namn. Inga röster får gå förlorade om något parti skulle falla under spärren.

Men det ska inte bara vara en valteknisk samverkan utan självklart måste Alliansens partier även i nästa val ha en gemensam valplattform. Demokratin kräver att medlemmarna denna gång måste engageras i arbetet med valplattformen och i hur valkampanjen ska bedrivas. Politiska partier är inte som företag där ledningen utvecklar sina produkter och sedan marknadsför dem på den politiska marknaden. Politiska partier är folkrörelsen med medlemmar och väljare som vill vara delaktiga. De som blir hörda i sina partier känner sig respekterade och engagerar sig gärna för en framgång i valet.

Hur ska en ny sådan organisation fungera demokratiskt? Svaret är enkelt. Alla fyra partier har interna organisationer, som ungdoms- och kvinnoförbund. Dessutom finns det olik nätverk, t.ex. för HBT-frågor. Det är naturligt att dessa organisationer tar kontakt med sina motsvarigheter inom de andra partierna.

Utför partierna finns också en rad viktiga idéorganisationer. Socialdemokratierna har sina fackliga organisation, PRO, ABF, Konsum, mm. Även Alliansen måste bjuda in organisationer utanför partipolitiken att delta med sitt kunnande och kontakter för att valplattform och opinionbildning utformas så de når ut.

Det är naturligt när alliansen har regeringsuppdraget och riksdagsgrupperna i praktiken är skyldigt att rösta för regeringens förslag att grupper utanför de riksdag och fullmäktige för svara för den öppna debatten.

Det kan vara irriterande att ledamöterna av riksdagen mer eller mindre blir megafoner för regeringen och kommunstyrlse och därmed den livsviktiga interna debatten begränsas, men det är givetvis inte möjlig för t.ex. en riksdagsledamot att i debatten driva egna uppfattningar och sedan vid omröstningar snällt underordna sig partilinjen.

Därför ligger ansvaret på personer utanför dessa församlingar att formulera alternativen och driva på de som sitter vid makten, men hela tiden utifrån en grundläggande stöd för alliansen.


Fanatiker kritiserar Sabuni

2007-02-23

SVTs program Existens följer muslimen David Lillman på vägen mot regeringskansliet där han ska överlämna en protest mot Nyamko Sabuni. Protesten stöds av 47 muslimska föreningen.

Protesten finns på islamguiden.com.
Protest mot utnämning av Nyamko Sabuni till Integrations och Jämställdhetsminister!!

Islamguiden är en intressant webbsida. I avsnittet ”Missförstånd om Islam, Islam och straff” kritiserar man först individualismen och sedan kommunismen för att sedan säga att islam har den riktiga lösningen:

”I detta avseende har Islam en unik teori som kombinerar det bästa från bägge världarna: kommunisternas såväl som individualisternas teorier. Islam håller den korrekta rättvisebalansen och framhärdar i att undersöka alla villkor och omständigheter som är förbundna med brottet.”

”Islam genomför förebyggande straff vilka naturligtvis kan verka grymma om man betraktar dem ytligt och utan ordentligt övervägande. Men Islam utdömer inte sådana straff om man inte är övertygad om att brottet var oförsvarligt eller att brottslingen handlade utan något slags tvång.

Islam föreskriver att en tjuvs hand ska huggas av, men ett sådant straff utdöms aldrig där det finns minsta tvivel om att tjuven tvingades av hunger att begå brottet.

Islam föreskriver att både äktenskapsförbrytaren och äktenskapsförbryterskan ska stenas, men den tillämpar inte sådana straff om det inte gäller gifta personer och avgörande bevis finns genom fyra ögonvittnen, det vill säga när två personer in flagranti begår ett så skändligt brott. ”

Detta är givetvis en avskyvärd föreställning och det är upprörande att organisationerna som står bakom denna webbplats inte tar avstånd från sådant barbari.

Vad menar de med ”förebyggande” straff. Ska man hugga av händerna på de som man tror ska begå brott? Försvaret för stening av dem som har sex utanför äktenskapet är ju helt vidrig.

Det är alltså personer med denna inställning som kritiserar Nyamko Sabuni. Detta nämnde inte Existens något om.


%d bloggare gillar detta: