Tokdyrt avtal

Hur kan Svenskt Näringsliv acceptera att avtal som är så dyrt att det kommer att allvarligt skada ett stort antal företag? Och hur kan facken kräva avtal som gör att arbetslösheten ökar?

Konjunkturinstitutet har till uppgift att göra opartiska bedömningar av löneutrymmet. Så här skriver de i sin lönebildningsrapport inför denna valrörelse:

”Det låga alternativet innebär att parterna tar ett stort samhällsekonomiskt ansvar så att lönerna ökar med i genomsnitt 3,5 procent per år 2007-2009. Sysselsättningen utvecklas starkt och hamnar nära sysselsättningsmålet 80 procent. Arbetslösheten blir varaktigt lägre än 4 procent. Det innebär en högre grad av samhällsekonomiskt ansvarstagande än under tidigare avtalsrörelser. I detta alternativ blir löneökningstakten endast 0,3 procentenheter högre än under 2004-2006, trots att arbetsmarknaden blir betydligt starkare.” (Konjunkturinstiutet)

Vad blev avtalsresultatet? Löneökningarna fördelas med 3,7, 3,5 och 3,0 procent över tre år, inklusive en arbetstidsförkortning värd 0,2 procent varje avtalsår. (DN)

Med avtalet bara ett lönegolv. Sedan tillkommer lokala avtal, löneglidning, kostnader för de ökade förmåner som inte ingår i avtalade löneförhöjningen. Löneglidningen inom industri var åren 2000-2002 ca 4 procent. Med dagens brist på arbetskraft inom olika sektorer kommer löneglidning bli mycket större.

Vad händer om avtalet blir för högt? Konjukturinstituet igen:

”Det höga alternativet innebär att parterna i mindre utsträckning tar samhällsekonomiskt ansvar så att lönerna ökar med i genomsnitt 4,7 procent per år 2007-2009. I detta alternativ utvecklas arbetsmarknaden svagt. Den öppna arbetslösheten stiger till 5,7 procent. Sysselsättningsuppgången bryts redan 2008 och den reguljära sysselsättningsgraden sjunker till 76,5 procent.” (Konjunkturinstitutet)

Fast nu ser det ut som om det blir mycket värre än Konjunkturinstitutets värsta alternativ. I stället hamnar lönerna kanske kring 3 % avtalat + lokala påslag i snitt 1-2 % + löneglidning 5-6 %, dvs kring 10 %. Per år! Hur kommer det att påverka Riksbanken. Och hur stor blir arbetslösheten? 10-12 %?

Frågan blir igen: Varför lägger sig Svenskt Näringsliv? Kan det vara så att man inte har något annat val? Är man så underlägsen? Men säg det då. Tala om för Littorin och Leijonborg att de lagar politikerna stiftet gör att det inte längre är några förhandlingar, utan att det är diktat från facket som gäller.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: