Minska bidragen till SVT och SR

2007-04-03

I går var jag på Liberala gruppens möte och lyssnade på Lars Adaktusson och Fredrick Federley. Ämnet var Public Service framtid. Vad är det som händer? Och vilken är politikernas uppgift?

Läget kan beskrivas i följande punkter:
– SVT och SR måste skära ned. Licenspengarna räcker inte. Företag som BBC, Danmarks radion måste också skära ned. Norska TV säljer annonser för att det ska gå ihop.
– SVTs tittarandel minskar. För 10 år sedan tittade hälften av på SVT, 2006 var SVTs tittarandel 39 %. Konkurrensen ökar. ComHem erbjuder t.ex. 130 kanaler. Tidningsföretag och andra erbjuder alltmer TV över Internet. Det är lätt att se TV från andra länder. Allt mer av den mest värdefulla informationen kommer från ”medborgarjournalistiken” i form av bloggar och webbar skapade att kunniga personer.
– Apparatlicensen är obsolete, när TV/radio också finns i datorn, mobilen, bilen, båten, etc.

Om fem år kanske färre än 25 % av tittarna välja SVT. Är det då rimligt att SVT/SR får 7.000.000.000 kr (7 miljarder!) per år med allt mindre andel av tittarna/lyssnarna? Producerar inte TV4, TV8 och Axess-TV minst lika bra och samhällsnyttiga program som SVT?

Det värsta som kan hända är att politikerna inte gör något. Då kommer det nuvarande systemet snabbt falla samman. Det kan inte vara rimligt att ha licensavgifter som går till SVT/SR på apparater som inte används för SVT/SRs program.

1. Avskaffa licenssystemet. Skapa i stället en skattefinansierad fond vars avkastning får finansiera samhällsnödvändiga program som inte kan finansieras kommersiellt, t.ex. program på minoritetsspråk och för hörselskadade.
2. Skapa en motsvarighet till filminstitutet som kan dela ut pengar från fonden till produktion av samhällsnödvändiga program som distribueras genom broadcasting och över Internet. Ersättningen bör vara beroende av i vilken grad de uppnår angivna mål, t.ex. hur väl den aktuella gruppen nåtts och hur mycket de uppskattade programmen.
3. Minska de offentliga bidragen till SVT/SR successivt under en femårsperiod från nuvarande 7 miljarderna till förslagsvis 2-3 miljarder.
4. Ge SVT/SR rätt att i någon utsträckning sälja reklamutrymme så som sker i Norge och kommer England. 20 % av BBCs intäkter kommer från företagets kommersiella verksamhet.
5. Ge direktbidrag till kulturell verksamhet som Radiosymfonikerna och Berwaldhallen.

Inom 10 år har vår värld blivit asynkron. Massmedias grepp om vår kalender har lossnat. Vi ser och lyssnar inte när programmen sänds och vi väljer inte mellan kanaler.

I Internets barndom hittade vi det intressanta med hjälp av systematiska kataloger. Numera hittar vi det vi vill ha med sökmaskiner (som t.ex. Pandora) och rekommendationer av personer vi litar på. På samma sätt kommer vi välja TV- och radioprogram. Och vi väljer själva när vi ska konsumerar dem vi valt.

Liberala gruppen drivs av två av de mest spännande politikerna just nu, Annie Johansson och Fredrick Federley båda (c). Tack för en givande kväll.


%d bloggare gillar detta: