Kollektivavtal bryter mot lagen

Som en bland förmodligen flera 100 epostrådgivare till Folkpartiets ekonomitalesman Karin Pilsäter (tillika ordförande i näringsutskottet) har jag fått två frågor:

1. Vad bör Folkpartiet ta upp i budgetdiskussionen för att främja företagandets villkor?
2. Förenkla K10-reglerna – den måste vara utformad av en sadist. Omvandla arbetsgivareavgifterna till arbetstagaravgifter.

Det gäller att skriva kort för att bli läst så mina svar blev:

1. Arbetsrätten generellt. Ta bort LAS i vart fall för mindre företag, t.ex. under 10 anställda. Inför regler om proportionalitet vid konflikter i MBL. Inför rätt för arbetstagare att spara obeskattat belopp upp till en viss nivå. Slå fast att företag har rätt att inte teckna kollektivavtal och att kollektivavtal som ingås under hot inte gäller i likhet med andra avtal. (Avtalslagen 28 §).
2. Förenkla K10-reglerna – den måste vara utformad av en sadist. Omvandla arbetsgivareavgifterna till arbetstagaravgifter.

Åtskilligt av detta är värt att vidareutveckla. En aspekt som jag inte sett någon ta upp är avtalslagens 28 §. Lagen är från: 1915, så man får läsa den flera gånger för att riktigt inse vad den betyder.

”Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.
Har tvånget utövats av annan än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och var denne i god tro, åligger det dock den tvungne, där han vill mot honom åberopa tvånget, att utan oskäligt uppehåll efter det tvånget upphörde giva honom meddelande därom vid äventyr, om sådant underlåtes, att rättshandlingen varder gällande.”

På mer modern svenska betyder det ungefär att om någon tvingas på ett avtal med våld eller genom hot om ”trängande fara”, så gäller inte avtalet. Vad är då en ”trängande fara”? Fackförbunds demonstrationer mot företag som inte vill ingå teckna kollektivavtal och därför ägarna riskerar att förlora sitt företag måste givetvis vara en sådan fara. Rätten att demonstrera finns i grundlagen, så det ifrågasätter jag inte, men däremot uppfattar jag lagen så att ett kollektivavtal som ingås i en sådan situation helt enkelt inte gäller.

Det finns ytterligare ett antal paragrafer i avtalslagen om rätthandlings ogiltighet som fastslår att avtal ska ingår frivilligt.

Men gäller verkligen avtalslagen över arbetsrätten, undrar kanske någon. Jovisst, Arbetsdomstolen har i flera domar dömt efter avtalslagen, t.ex. AD 1996 nr 68 och AD 1994 nr 120. Även HD har tagit ställning till villkor i kollektivavtal. I ett avgörande 1994-12-20 konstaterade i och för sig att den aktuella punkten i avtalet skulle gälla, men det intressanta är inte det utan att HD åtog sig att pröva om kollektivavtalet var giltigt med tillämpning av avtalslagen.

Så slutsatsen blir att det som anser sig tvingade att skriva på ett kollektivavtal bör ha goda chanser att bli fri från avtalet i en rättegång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: