Vatikanen ljuger om påven

2007-05-31

Vatikanen ljuger om påven Joseph Ratzinger, numrera kallad Benedictus XVI. Enligt DN säger Vatikanen i ett uttalande att det inte var Ratzinger som skrev det famösa dokumentet som hemligstämplade katolska präster våldtäkter på barn.

Men fakta är att Ratzinger i maj 2001 sände ett brev till alla biskopar inga uppgifter om övergreppen fick lämnas till myndigheterna. Påvlig konfidentialitet skulle gälla. Den som bryter denna hemligstämpel bestraffas, t.ex. med uteslutning ur katolska kyrkan vilket för en katolik är detsamma som att för evigt dömas till helvetet. De drabbades barnen och föräldrarna har hotats med uteslutning och helvetet om de inte teg om övergreppen.

Finns det några bevis? Javisst. Ratzingers brev på latin finns på Internet Och här finns en översättning till engelska.

Vatikanen säger att det aktuella dokumentet publicerades redan 1962 då ”den nuvarande påven Joseph Ratzinger en ung teolog”. Det är riktigt att Vatikanen redan då sända ett brev till biskoparna om de omfattande sexuella övergreppet som präster i kyrkan gjorde sig skyldig till. Även det brevet förbjöd kontakter med myndigheterna. Brev var på latin, men här är en engelsk översättning.

Uppenbarligen är katolska prästers sexuella övergrepp pågått mycket länge och i en enorm omfattning. Det kan handla om 10.000-tals barn.

Katolska kyrkan är diktatur där en man i toppen har all makt. Denna makt har han använt för att sabotera rättskipningen i ett stort antal länder och han har aktivt underlättat för präster att begå våldtäkter. Han har gömt undan förövarna i Vatikanstaten och vägrat att lämna ut dem till polisen de länder där övergreppen skett.

Hur kan någon sund människa vara katolik?

DN: Vatikanen ville stoppa BBC-film om pedofilpräster.


Nu startar salladsjakten i Stockholm

2007-05-31

Ewa Silfverberg Liljeros, förste ombudsman på Hotell och restaurangs avdelning Öst, som omfattar Stockholm och Uppsala, förklarar i DN att facket kommer sätta restauranger i blockad som inte underordnar sig facket och skriver på kollektivavtal. ”Det är vår traditionella och helt lagliga metod.”

Är det verkligen lagligt att tvinga företag att skriva på sådana avtal? Har det ingen betydelse om de som arbetar i företaget inte vill? Vad säger lagen egentligen?

Reglerna finns i den kopiöst röriga medbestämmandelagen. Den måste varit skrivet en sen natt då arbetsmarknadens parter brukar göra upp.

I §41 står det, skrivet på vanlig svenska, den som har tecknad kollektivavtal får inte strejka eller delta i blockad, etc om kollektivavtalet ingåtts med en organisation som
a) inte ”i behörig ordning” beslutat om åtgärden eller
b) om åtgärden strider mot fredsplikt i kollektivavtal eller
c) om åtgärden gäller kollektivavtalet eller MBL eller för att stödja någon som inte själv får strejka

Men lagen är tolkad av av den partiska Arbetsdomstolen med representanter för fack- och arbetsgivare som principiellt har det gemensamma intresset att försvåra för de företag och medarbetare som vill fixa avtalsfrågorna själva.

Centerpolitikern Fredrik Federleys ”En annan Salladsbar” kommer att bli ett intressant testcase. Han kommer ta striden mot fackets övervåld!

Det finns 10.000-tals företag i Stockholm utan kollektivavtal. Nu ska de tvingas på knä av socialdemokratins fackliga del. Förhoppningsvis tar föreagen i stället striden tillsammans. Tvingas Stockholms restauranter skriva på så kommer snart samma metoder användas mot Stockholms hantverkare och tjänsteföretag och deras medarbetare.

Självklart måste denna absurda, oliberala lag ändras. Svenskt Näringsliv, som annars stödjer den svenska modellen med kollektivavtal skriver ”Inför förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där organisationen saknar medlemmar.”

De viktiga frågorna är nu;
– Behövs MBL? I Danmark t.ex. lär sådan lag inte finnas.
– Om vi ska ha denna typ av lag, hur ska den fungera

Vad anser alliansregeringen arbetsmarknadsminister?
– Det här är en legitim konflikt och man har rätt att göra så här. Jag kan inte se att alternativet hade varit bättre. Då måste nämligen någon avgöra om det är rimligt och proportionerligt och vem denne någon är, är det ingen som har förklarat för mig, sade Sven-Otto Littorin i Ekots lördagsintervju.

DN: Facket vill rensa upp bland Stockholms krogar


Hjälper naprapati?

2007-05-22

DN och SvD huvudnyheter just nu är att naprapatisk behandling är bättre än den normala behandling som ges av läkare. Det är ett intressant exempel på ovederhäftig journalistik.

DN skriver: ”Naprapati fungerar bättre än erkänd och rekommenderad behandling av rygg- och nackproblem, visar en ny studie.”

SvD skriver: ”Naprapati är mest effektivt, åtminstone på kort sikt, vid rygg och nackbesvär. Det visar den första vetenskapliga utvärderingen av metoden.”

Men så går inte forskning till. För att kunna dra så långtgående slutsatser måste denna första studie kompletteras med studier av andra forskargrupper. Dessutom måste andra forskare ges tid att ta del av den nya studien och publicera sina bedömningar i etablerade vetenskaplig tidskrifter.

Det är först när flera oberoende forskare kommer fram till samma slutsatser baserade på väl genomförda studier som det går att säga om naprapati hjälper överhuvud taget. För – som SvD säger – detta är den första vetenskapliga studien som gjorts inom området. Och det är anmärkningsvärt. Det finns enligt DN 900 naprapater som är legitimerade av Socialstyrelsen som behandlar 1.000-tals personer varje år och det utan att det finns någon vetenskaplig dokumentation av om det fungerar.

När den nya studien bedömts vetenskapligt kommer man säkert också uppmärksamma att forskaren själv är naprapat, dvs själv tagit ställning för denna behandlingsform.

Tills vidare gäller att det inte finns vetenskapligt stöd för att naprapati fungerar. Det handlar om tro och övertygelse.

DN: ”Naprapati bättre än traditionell behandling”
SvD: Naprapati ger bäst resultat för onda ryggar och nackar


Martin Ingvar professor i naturmedicin

2007-05-21

En av landets allra mest respekterade läkare Martin Ingvar har utsetts till professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet och chef för Osher Centrum för Integrativ Medicin.

Så här förklaras begreppet integrativ medicin i KIs pressmeddelande:

”Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade, medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste man först utföra en strikt vetenskaplig utvärdering av dessa alternativa behandlingsformer, något som idag görs i mycket liten utsträckning. Exempel på områden som intresserar forskarna är akupunktur, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, meditation och hypnos. Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer.”

Självklart är detta en kontroversiell verksamhet. ”Alternativa behandlingsformer” är sådana som inte har vetenskapligt belagd effekt. Om professor Ingvar genom normala vetenskapliga metoder kan belägga en effekt vetenskapligt är det inte längre en alternativ behandlingsform.

Det ska bli mycket intressant att få ta del av resultat från vetenskapliga undersökningar om t.ex. akupunktur som så många tror har en vetenskaplig underbyggnad. En ny rapport tyder inte på det. Detsamma kan sägas om naprapati och kiropraktik.

Jag hoppas att Martin Ingvar nu blir en medicinens Richard Dawkins som går till storms mot ovetenskaplighet och skrock.


Doctare – en farlig doktor

2007-05-21

Den katolska läkaren Christina Doctare undrar i SvD var de andliga ledarna tagit vägen. Hos säger sig märka att ”förlust av hälsa … med smärtsam tydlighet visar att många saknar en existentiell trygghet och känsla av tillhörighet och mål och mening med sina liv.” Hennes lösningen är nej till materialism, kommersialism och sekularism.

Doctare nämner inte i sin artikel hennes tilltro till Ayurveda. Den säger den del om hennes värderingar.

Är den ”andliga nöd” hon talar om en referens till denna läkare (!) förlitar sig mer på ett indiska religiösa texter än resultat från vår tids forskning.

Doctare skriver ”Om vi enbart vill ha ett sekulariserat samhälle handlar det till sist om styrka. Den som har styrkan har rätten och makten.”

Märkligt! Det är ju i samhällen som inte är sekulära som makten koncentrerar till dem med den ”rätta” tron.

I det sekulära samhället däremot är det människorna som har makten. Där får människorna möjlighet att själva utveckla värdegrund.

Ett tips: TV8 har i kväll en film om Ayurveda. Förmodligen åskådliggörs där riskerna med att söka sammingen i gamla skrifter antingen det gäller läkekonst eller värderingar.


Scientologerna och Palmemordet

2007-05-16

Den omtalade BBC-dokumentären om Scientologi fick mig att googla för att lära mig lite mer. Och det finns mycket att läsa: 53.000 länkar till svenska och engelska sidor. Jag har nu läst några tjog.Men först länkar till BBC-dokumentären ”Scientology and Me”: Del 1, Del 2 och Del 3.

Dokumentären handlar mest om hur BBC-journalisten trakasseras av folk från Scientologi-”kyrkan”. Det blir inte utrymme för grundläggande fakta om denna extrema sekt. Wikipedia ger dock besked om bl.a. om utomjordiska civilisationer, hjärntvätt, hemliga dokument, utpressning, mm.

Det mest överraskande dokumentet som jag hittade var en statlig utredning, nämligen den som granskade polisutredningen om mordet på Olof Palme (SOU 1999:88) .

Vad är det då utredningen säger om Scientologirörelsen? Ja, man antyder inte att det var en scientolog som utförde mordet, men den ger intressanta inblickar i denna skumma rörelse:
– Tydligen var man inom scientologrörelsen förbannade på Palme för att de svenska skattemyndigheterna ansåg att Scientologerna var en vanlig affärsrörelse och inte en kyrka och att man inte fick rätt att utföra vigslar. Några personer uppgav för polisen att scientologerna hade dödslista som toppades av Palme.
– En person A, som 1986 var föreståndare för scientologernas behandlingshem för narkomaner Narconon, reste till Scientologerna i USA 860122 och fick lära sig att skjuta med revolver. Han återkom till Sverige 869212. Olof Palme mördas 16 dagar senare 860228. En månad efter mordet återvände A till scientologerna i USA.
– Ett vittne som arbetade 1986 på Narconon säger sig fått veta av A att han var i Stockholm på mordnatten, nämligen på biografen Rigoletto.
– För polisen uppger A i ett förhör att han har fyra jaktvapen med licens.
– Efter polisens förhör dyker plötsligt representanter för scientologerna i USA. Vid polisen samtal med representanterna nämner polisen att avhoppades medlemmar ”hade berättat bl.a. att det fanns en underrättelseorganisation inom Scientologikyrkan som hade samlat uppgifter om Olof Palme och att Scientologikyrkan hade en dödslista med Olof Palme som första namn.”
– En tid senare får polisen uppgift från en källa att scientologerna engagerat en privatdetektiv som förhört A i 11 timmar och att det då ska ha kommit fram att A varit på samma biograf som Palme. A skulle då ha fått rådet att inte lämna ytterligare uppgifter till polisen.
– Källan överlämnar också flera handlingar från scientologerna. I dem beskrevs t.ex. hur scientologerna skulle motarbeta sin motståndare, hur de ska knyta kontakter med Amnesty och andra liknande rörelser för att få bättre anseende, hur man ska knyta kontakt med personer med samhällsinflytande, etc.
– I scientologernas handlingarna finns också en detaljerad beskrivning av polisutredning om A och hur amerikanska Scientologikyrkan agerade i förhållande till denna utredning. Tydligen hade polisen även namngivit i vart fall två av sina källor. Hur var det möjligt när den sekretessbelagda förundersökningen fortfarande pågick?

Jag har ingen som helst anledning att tro att polisen gjorde en felaktig bedömning när de släppte spåret A, men det är ändå intressant att läsa vad den säger om hur scientologerna agerar:
– man har en dödslista
– ger anställd i Narconon vapenträning
– engagerar en privatdetektiv att undersöka en person som var aktuell i Palmeutredningen
– amerikanska representanter för rörelsen uppmanar anhängare att inte tala med polisen
– håller sig med en egen underrättelseorganisation
– upprättar pm om hur man ska motarbeta motståndare

Märkligt, men dessa uppgifter stöds av den bild som BBCs dokumentär ger om Scientologerna.

Media: DN, SvD. Andra bloggar om Scientologerna. Pingat hos Intressant, Twingly.


%d bloggare gillar detta: