Martin Ingvar professor i naturmedicin

2007-05-21

En av landets allra mest respekterade läkare Martin Ingvar har utsetts till professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet och chef för Osher Centrum för Integrativ Medicin.

Så här förklaras begreppet integrativ medicin i KIs pressmeddelande:

”Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade, medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste man först utföra en strikt vetenskaplig utvärdering av dessa alternativa behandlingsformer, något som idag görs i mycket liten utsträckning. Exempel på områden som intresserar forskarna är akupunktur, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, meditation och hypnos. Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer.”

Självklart är detta en kontroversiell verksamhet. ”Alternativa behandlingsformer” är sådana som inte har vetenskapligt belagd effekt. Om professor Ingvar genom normala vetenskapliga metoder kan belägga en effekt vetenskapligt är det inte längre en alternativ behandlingsform.

Det ska bli mycket intressant att få ta del av resultat från vetenskapliga undersökningar om t.ex. akupunktur som så många tror har en vetenskaplig underbyggnad. En ny rapport tyder inte på det. Detsamma kan sägas om naprapati och kiropraktik.

Jag hoppas att Martin Ingvar nu blir en medicinens Richard Dawkins som går till storms mot ovetenskaplighet och skrock.


Doctare – en farlig doktor

2007-05-21

Den katolska läkaren Christina Doctare undrar i SvD var de andliga ledarna tagit vägen. Hos säger sig märka att ”förlust av hälsa … med smärtsam tydlighet visar att många saknar en existentiell trygghet och känsla av tillhörighet och mål och mening med sina liv.” Hennes lösningen är nej till materialism, kommersialism och sekularism.

Doctare nämner inte i sin artikel hennes tilltro till Ayurveda. Den säger den del om hennes värderingar.

Är den ”andliga nöd” hon talar om en referens till denna läkare (!) förlitar sig mer på ett indiska religiösa texter än resultat från vår tids forskning.

Doctare skriver ”Om vi enbart vill ha ett sekulariserat samhälle handlar det till sist om styrka. Den som har styrkan har rätten och makten.”

Märkligt! Det är ju i samhällen som inte är sekulära som makten koncentrerar till dem med den ”rätta” tron.

I det sekulära samhället däremot är det människorna som har makten. Där får människorna möjlighet att själva utveckla värdegrund.

Ett tips: TV8 har i kväll en film om Ayurveda. Förmodligen åskådliggörs där riskerna med att söka sammingen i gamla skrifter antingen det gäller läkekonst eller värderingar.


%d bloggare gillar detta: