Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

Eva Skillgates undersökning om naprapati har fått ett kraftigt genomslag på nätet. Googling ger följande: ”Skillgate naprapati/naprapat”: 339 träffar, ”Skillgate naprapathy OR naprapate”: 252 träffar.

Mot bakgrund av de brister som finns i studien säger det något om den bristande kontrollen hos dem som publicerar nyheten och att det finns många förespråkare av alternativmedicin som längtar efter stöd för sin tro. Säger det också något om kvaliteten på den forskning som sker vid Karolinska Institutet?

Men först; vem är Eva Skillgate? På nöjestorget(!) presenteras hon bl.a. på följande sätt.
”Eva Skillgate är Legitimerad naprapat, Akupunktör och folkhälsovetare.”
”Eva Skillgate som arbetat som naprapat och akupunktör i 15 år delar med sig av sina erfarenheter och tankar.”
”Parallellt med den egna patientmottagningen arbetar hon som lärare på Naprapathögskolan i Stockholm, där hon bl a undervisar i ämnen som anatomi, massage, folkhälsovetenskap och forskningsmetodik.”
”2002 tog Eva en magisterexamen i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, med inriktning mot rygg- och nackbesvär. Hon har också studerat akupunktur, b la på Karolinska Institutet.

Skillgate undervisar alltså i folkhälsovetenskap och forskningsmetodik på Naprapathögskolan. Denna skolas kvalitet granskas av Högskoleverket som kommer till följande slutsats: ”Det finns ingen forskningsmiljö inom högskolorna, och utbildningarna saknar forskningsanknytning. De skriftliga inlagor som båda högskolorna ingivit rörande evidensen för kiropraktisk respektive naprapatisk behandling har inte övertygat bedömarna. Behovet av att förankra behandlingarna i vetenskap och beprövad erfarenhet beaktas inte i utbildningarna. Undervisning och handledning i vissa kurser ges av lärare utan rätt kompetens.”

Ok, så lärarjobbet på Naprapathögskolan är kanske inte så meriterande, men hon är ju ändå utbildad på Karolinska Institutet och rapporten gjordes inom institutet. Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!

Eftersom det gäller kvalitet på forskning ligger det nära till hands att granska vad Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU säger om den medicinska forskningen. I SBUs tidning Vetenskap & Praxis skriver man om läkemedelsforskning under rubriken ”Forskning eller reklam?”. Men artikeln har ändå relevans då det handlar om att de som utför forskningen kan ha ett egenintresse av ett visst utfall.

Artikeln inleds med konstaterandet ”Samtidigt som det saknas bra studier som jämför olika behandlingar, publiceras mängder av irrelevanta eller missvisande undersökningar av enstaka behandlingsmetoder, ofta läkemedel.”

SBUs styrelseordförande Nina Rehnqvist säger ”I dag är den vetenskapliga kvaliteten ofta för låg i de läkemedelsstudier som skulle kunna besvara kliniskt viktiga frågor. I SBU-projektet om behandling av långvarig smärta, till exempel, bedömdes 20 procent av de relevanta studierna ha lågt bevisvärde. Och mätmetoderna i de övriga spretar så mycket att det är svårt att väga samman resultaten. Vi måste ifrågasätta om allt det här är etiskt och ekonomiskt försvarbart – särskilt när det inom samma ämnesområde finns stora kunskapsluckor som inte fylls.

SBU överväger nu att införa ett internationellt system Grade för betyg på forskningsrapporter. Det låter vettigt. Sedan är det bara att hoppas att media ger lika stor uppmärksamhet till betygsättningen, ”rapportens studentexamen”, som när den just har fötts. Vi får se vilket betyg Naprapatstudien får när den granskas.

Wikipedia finns nu en ganska bra artikel om naprapati.

Annonser

11 Responses to Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

 1. arne wieslander skriver:

  Bäste Hans Iwan
  För att kunna bedöma Ditt inlägg ksulle jag vilja veta Dina meriter och Din bakgrund. I annat fall är det inte möjligt att värdera vad Du skriver.
  Högaktningsfullt
  Arne Wieslander

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag har inga speciella meriter inom området naprapati. Jag redovisar mina källor och drar slutsatser av dem. Så läsarnas bedömning av det jag skriver får baseras på de källor jag använt och rimligheten av mina slutsatser. De som inte gillar det jag skriver får gärna publicera sina invändningar i form av kommentarer. Om de fördrar att publicera dem i andra fora som jag känner till ska jag med glädje publicera var publiceringen skett. /HIB

 3. Robert Hahn skriver:

  Det är mig som Sven Ove Hansson skriver om, vilket du citerar här. Hans artikel innehåller dock massor av falska anklagelser och felaktigheter, vilka jag besvarat i en egen ny bok. Du borde vara mer källkritisk. Hansson är djupt vetenskapstroende och har ideologiska intressen i detta.

  Jag intresserar mig för andliga frågor hemma och är professionell vetenskapsman på jobbet. Jag kan försäkra dig att den kombinationen är fullt möjlig. Svenskar har enligt grundlagen rätt att ha en egen trosuppfattning i andliga frågor. Det borde du respektera, du som är liberal.

  Robert Hahn

 4. Hans J. Albertsson skriver:

  Om du tycker att Sven Ove Hansson publicerar falska anklagelser och felaktigheter, sammanfatta åtminstone i detta gratis forum i stället för att begära att vi ska bidra till dina inkomster för att få ta del av dina invändningar.

  Annars har i varje fall jag svårt att respektera dig.

  (Pengar är en mäktig drivkraft i andliga sammanhang.)

 5. Åke E skriver:

  Hej!
  Det ser i mina ögon mycket ovetenskapligt ut att kritisera någon med de konstiga skälen att de bedriver en privat verksamhet. Det finns inga rimliga orsaker till kritik. Därför är jag negativ till inlägget . Det finns för mycket vetenskapstro för att inägget skall betraktas som trovärdigt 🙂
  Mvh
  Åke E.

 6. Göran Johnson skriver:

  Några av de senaste inläggen använder uttrycket vetenskapstro, vilket antyder att vetenskapligt grundade uppfattningar och religiösa eller andliga uppfattningar skulle vara likvärdiga ”trosuppfattningar” vilket jag anser grovt felaktigt. Min grundläggande skepsis mot s k alternativa behandlingsmetoder som inte grundar sig på vetenskapliga undersökningar hindrar inte att jag har personliga mycket goda erfarenheter av naprapati som ryggbehandling. Jag tror därför att den refererade undersökningen mycket väl kan spegla verkligheten trots de reservationer som Hans Iwan Bratt för fram mot den.

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Ordet vetenskapstro kan användas på ett negativt sätt med avsikten att vetenskapliga resultat är lika lite sanna som andra trosuppfattningar, t.ex. tron att det finns spöken eller att Jesus gick på vattnet.

  En annan tolkning kan vara att begreppet står för att man förlitar sig på den vetenskapliga metoden som det bästa sättet för att komma fram till vad man kan hålla för sant – tills dess att nya vetenskapliga resultat accepterats inom den aktuella disciplinen och förkastat det vi tidigare ansett sant och i stället accepterat en ny sanning.

  Ryggont och en rad andra krämpor går ofta över efter en tid. Många av dem som varit drabbade kopplar tillfrisknandet till något de gjort, t.ex. gått till en naprapat, lagt gröt på ryggen, vilat mycket, tränat mycket, varit hos massör, ätit piller, etc. Olika berättelser, sk anekdoter, har inget med vetenskap att göra. Vi måste förlita oss på väl genomförda vetenskapliga experiment som ger statistiskt signifikanta resultat för att de ska ha något värde.

 8. Göran Johnson skriver:

  Det har såvitt jag vet i stort sett saknats vetenskapliga studier av naprapati som ryggbehandlingsmetod. Det går därför inte att vetenskapligt belägga metodens eventuella nytta. Det betyder att man inte kan säga om den är verksam eller ej, men man kan inte utgå från att den är verkningslös som Hans Iwan tycks göra.
  Om man ofta har ont i ryggen (ryggskott) och inte fått någon som helst hjälp av den s k skolmedicinen, men däremot flerfaldiga gånger av naprapater, tycker jag att det är klokt att oavsett vetenskapliga belägg fortsätta utnyttja dem vid behov, i stället för att i åratal invänta eventuell vetenskaplig forskning, som inte tycks ha varit särskilt intresserad av metoden över huvudtaget. Att jämställa naprapati med att lägga gröt på ryggen tycker jag är att lägga diskussionen under lågvattenmärket. Vet Hans Iwan över huvudtaget vad naprapater gör, eller tror han att det är jämförbart med t ex kiropraktik som gör anspråk på att bota alla typer av sjukldomar? Jag tycker i stället att vetenskapen ska anta utmaningen från den refererade studien och försöka vederlägga eller bekräfta resultaten som sådana i stället för att ifrågasätta dem som står bakom studien eller den ev bristfälliga forkningsmiljön. För övrig är jag sedan många år medlem av föreningen för Vetenskap och folkbildning (och f d medlem av humanetiska förbundet, numera humanisterna) och behöver ingen grundkurs i vad som är eller inte är vetenskap.

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det glädjer mig att du är med i Föreningen Vetenskap och folkbildning och i Humanisterna. Det är utmärkta föreningar och dess medlemmar brukar väl känna till det vetenskapliga förhållningssättet. Min replik på ditt inlägg riktade sig inte enbart till dig utan också till övriga läsare.

  Även min uppfattning är att det saknas vetenskapliga belägg för napratins effektivitet. Det betyder inte att det i framtiden kan komma sådana belägg.

  Däremot är det knappast möjligt att vetenskaplig visa att napratpi inte har effekt, liksom frånvaro av effekt att homeopati och andra udda behandlingsmetoder. Det skulle ju betyda att det inte kommer att uppstå ny kunskap inom området i framtiden. Man måste dock kunna göra bedömningar om sannolikheten i olika påståenden utifrån genomförd forskning.

  Jag delar också din uppfattning ätt när man lider av någon sjukdom eller besvär och inte fått hjälp inom den reguljära vården, det då är naturligt att vända sig andra. Även om sjukdomen och besväret då försvinner bör man vara försikt med att påstå att det var den icke-medicinska vården som gjorde nytta. För vetenskapen kan sådan händelser innebära intressanta forskningsuppslag.

  Detta är säkert inget nytt för dig, men det kan vara bra att berätta om den vetenskapliga metoden för andra läsare.

 10. […] Hans-Iwan har skrivit flera blogginlägg om naprapatin, och att media inte är tillräckligt kritiska att granska påståenden om att det har stöd i forskning här, här och här. […]

 11. amaze skriver:

  Mitt största problem med naprapatin (och kiropraktik%osteopati för den delen med) är att de verkar ha svag vetenskaplig grund och när jag läste på om historien kring dem verkar de alla ha uppkommit i religiösa kretsar i USA i början av 1900-talet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: