Grundtrygghet kan visst fungera

2007-07-03

Danne Norling tar upp den centrala invändningen mot det förslag om grundtrygghet som två centerpartister presenterade på DN-Debatt :

Här finns både ett fördelningsproblem och ett försäkringstekniskt problem som kallas ”adverse selection”. A-kassan blir ju väldigt dyr för t ex välavlönade artister, som riskerar någon månads arbetslöshet kanske flera gånger om året. Detta problem kan endast delvis lösas genom att grundförsäkringen inte har differentierade premier.

På en fri försäkringsmarknad kan det bli svårt att teckna tilläggsförsäkringar om det mest är de dåliga riskerna som nappar på erbjudandet (som är satt utifrån ett antal enkla genomsnitt). Då måste premierna höjas och då avstår ännu fler av de goda riskerna, vilket teoretiskt brukar påstås leda till marknadens sammanbrott.

Henrik Sjöholm (c) för ett liknande resonemang.

Grundtryggheten i sig skapar inte detta problem. Den bör bekostas av samhället, dvs med allmänna skattemedel, på samma sätt som socialbidragen.

Problemet uppstår med de frivilliga kompletterande försäkringarna. För att undvika ”adverse selection” så bör inte försäkringsbolagens kostnad för dyrbara försäkringstagare få slå igenom i högre premier.

En lösning kan vara att försäkringsvillkoren fastställs av en myndighet med uppdrag att se till att olika risker inte påverkar premiesättningen, utan att premiernas storlek endast styr sådan som ersättningens storlek.

Inom arbetslöshetens område finns delvis detta system idag. De som har större risk för arbetslöshet drabbas av högre avgifter till sin a-kassa. Där finns ett utjämningsystem inom a-kassans område, men inte mellan dessa områden.

DN: ”Avskaffa a-kassan och sjukförsäkringen”


%d bloggare gillar detta: