Värna demokratins värden

2007-07-05

Hanne Kjöler ställer i DN frågan: ”Vad vi ska göra med konventionsflyktingar som inte kan avvisas men som aldrig kommer att bli några demokrater, utan som tvärtom använder västvärldens frihet för att planera och organisera andra människors ofrihet. Vad ska vi göra när terrorister, muslimska eller andra, knackar på dörren och med hänvisning till Genèvekonventionen och risken för tortyr i hemlandet vill slå ned sina bopålar i den svenska myllan?

Egentligen bör inte frågan bara gälla dem som flyr till Sverige utan även till andra demokratier med krav på att få leva efter egna regler även om de strider mot vad som gäller i sina nya hemländer. Inte ens den utvidgningen av frågeställningen räcker. Den fundamentala frågan är: ”Vad ska vi göra för att alla människor var helst de bor, ska ges rätt att leva i en liberal demokrati med lika värde för alla människor?”

Den viktigaste orsaken till problemet är de som tror på och vill leva i enlighet med sin heliga skrift. Böckernas folk, de som styrs av torahn, bibeln eller koranen, vill inte acceptera skrivna lagar och kulturella regler som strider mot de uråldriga skrifterna.

Det handlar primärt om idéernas kamp. Vi som lever i demokratier måste göra det klart för alla invånare vilka de regler som gäller för mänsklig umgänge, bl.a. genom att explicit ta avstånd från de religiösa skrifternas inhumana budskap. För några år sedan startade regeringen Forum för levande historia. Nu behövs en liknande kampanj för mänskliga rättigheter och demokrati.

Extremister som ortodoxa judar, bokstavstroende kristna evangelister och islamister kräver att demokratin ska underordnas religion. De måste få veta att deras krav är oacceptabla och demokratin använder sitt våldsmonopol mot dem som inte respekterar demokratins regler. Tyvärr är det många som inte inser vad det innebär att leva i en demokrati, därför måste myndigheter ha ansvar för att informera om de demokratiska reglerna.

Men det handlar inte bara om lagar och bestämmelser utan också om en demokratisk människosyn. Denna värdegrund ska läras ut i skolan – även i de religiösa friskolorna.

Men vad är det för anda som gäller i religiösa friskolor? Al-Mustafaskolan i Järfälla är ett belysande exempel.

Al-Mustafa har årskurserna 1-9 och en förskola för barn mellan 1-5 år. Rektor är Kamal Moubadder som också är vd för Asip Skola AB som äger skolan. Han har doktorsexamen i arabiska från Stockholms Universitet och innehar en filosofi doktorsexamen från institutionen för orientaliska studier i Stockholm, magister i journalistik från Libanesiska Universitetet, lärarutbildning från Libanon..

Det låter ju som en gedigen bakgrund, men vilken uppfattning har Kamal Moubadder om Islam i förhållande till samhället och de mänskliga rättigheterna? Sin uppfattning redovisar han på Internet:

En troende muslim får inte följa mänskliga lagar som strider mot Allahs
”Men dyrkan är inte enbart att knäfalla inför Honom, eller att enbart rutinmässigt utföra dom plikter man ålagts såsom bönen, fastan, vallfärden. o.s.v.. Dyrkan är också att lyda Hans vilja fullständig och att vägra lyda någon annan makt än Honom. Att dyrka betyder också: att lyda och följa efter.
Han som exempelvis följer andra lagar än Guds, visar inte sin oförbehållsamhet gentemot Gud eftersom han då tror att det finns andra lagstiftare som skulle vara kunnigare när det gäller människans bästa än Gud.
De som lyder dessa ”människolagar” som motsäger Allahs heliga lagar tvivlar faktiskt på Hans enhet. De lyder andra makter än Gud, och på så sätt dyrkar de andra makter än Honom.”
http://www.noorislam.net/v3/bibliotek/chapter.php?bookid=25&chapterid=3

Sharialagarna ska gälla
”Politiken, i betydelsen att styra ett folk och ett land, är en del av islam. Landet eller nationen, ska ha en islamiska lagar (Shari’ah).” ” I islam har den som regerar alltid ett ansvar att se till att den gudomliga lagen blir gällande när motsättningar uppstår mellan den gudomliga lagen och majoritetens vilja.”
http://www.fortunecity.com/victorian/churchmews/526/sam.htm

Rätt att hugga av händer på tjuvar
”Det är uppenbart att vissa som får höra talas om att hugga handen av en tjuv tycker att det är omänskligt att göra så. Men om man ska bedöma en lag måste man se på den i ljuset av dess effekter på samhället, inte på vilka intryck den kan ge.”
http://www.fortunecity.com/victorian/churchmews/526/world.htm#36

Döda otrogna
”Nu ska man inte tro att alla otrogna i dagens samhälle kommer att dömas till döden så snart islam tillämpas.”
http://www.fortunecity.com/victorian/churchmews/526/world.htm#36

Förbud att visa sig naken
Hon får inte heller öppet handla i oppositioner till människornas sociala uppförande som det beskrivs i islam, t.ex. genom att framträda naken eller publicera pornografi.
http://www.fortunecity.com/victorian/churchmews/526/man.htm#13

Är denna man lämplig att vara rektor för en skola som ska undervisa om demokrati och i en demokratisk anda? Kan han, som en bokstavstroende muslim, leda en demokratiskt skola utan att bryta mot de islamiska lagarna? I vilken utsträckning präglar Moubadder och de övriga muslimska lärarna klimatet på skolan? Kommer dessa barn att kunna leva i en västerländsk demokrati med mänskliga rättigheter?

Svaret är att det vet vi inte. Skolverket har tyvärr ännu inte inspekterat skolan.

DN: Värna vissa värden


%d bloggare gillar detta: