Al-Mustafaskolan anmäld till Skolverket

Nu är Al-Mustafa-skolan anmäld för att skolans ägare är en muslimsk extremist som argumenterar för att det rätt att stena otrogna och hugga händer av tjuvar (dock inte än i Sverige). Han anser att eleverna inte ska följa svensk lag när den strider mot koranen.Till skolverket

Al-Mustafa-skolan i Järfälla är en ”allmän skola med arabisk, islamisk profil” (http://www.al-mustafa.com/index.htm). Skolan har årskurs 1-9 samt förskola 1-5 år. Rektor och vd för det företag som äger skolan är Kamal Moubadder. I skrifter som är tillgängliga på Internet redovisar Kamal Moubadder sina värderingar exempelvis

Al-Mustafa-skolan inspekterades av Skolverket 2003 vilket föranledde Skolverket att framföra kritik (http://www.skolverket.se/content/1/c4/07/89/beslut_al_mustafa.pdf). I beslutet nämndes dock inget om de värderingar rektorn har och huruvida de överensstämmer med de värderingar som ska råda i den obligatoriska skolan.

Jag anser att de barbariska uppfattningar Kamal Moubadder redovisar uppenbart strider mot den svenska skolans värderingar och att han därför är olämplig att som rektor leda skolans verksamhet. I läroplanen Lop 94 fastslås att ”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.” Mot bakgrund av att Kamal Moubadder inte anser att svensk lag ska respekteras då den strider mot hans uppfattning om Islam anser jag att risken är stor för att skolans verksamhet inte bedrivs i enlighet med skollagen och läroplanen.

Möjligen anser inte Kamal Moubadder att Sharia-lagarna bör tillämpas i Sverige idag, men det kan ändå inte anses vara förenligt med läroplanen att en rektor för en svensk skola uttalat hävdar att det är rätt att i andra länder hugga av händer på tjuvar och stena otrogna.

Jag anser mot denna bakgrund att Skolverket bör göra en förnyad inspektion av Al-Mustafa-skolan för att bedöma om skolans verksamhet bedrivs i enlighet med läroplanen samt bedöma Kamal Moubadders lämplighet som rektor.

Vänligen

Hans Iwan Bratt

Kopia: Järfälla kommun, Barn- och ungdomsnämnden


Kamal Moubadder har varit rektor för skolan, men det är möjligt att han nu lämnat denna tjänst. Han kvarstår dock som ägare av skolan och förefaller i hög grad vara aktiv i skolans verksamhet.Under alla omständigheter kan det inte vara rätt att en person med extrema uppfattning som helt strider mot skolans uppdrag har möjlighet att driva en skola i Sverige finansierad med offentliga medel.

43 Responses to Al-Mustafaskolan anmäld till Skolverket

 1. Magnus A skriver:

  Jag bloggade om din insats. Hoppas bara att de vågar fatta ett beslut som uppfyller andan av likabehandling och p g s ifrågasättande av målen gör en extremt god granskning. (Se gärna exemplet Storbritannien med guide för hur muslimska barn ska tas hänsyn till sist i mitt inlägg, där man tycks förorda rätt mycket särbehandling, typ sharia…)

  Hur skulle Skolverket reagera om en öppen antisemitisk, rasistisk mm nazist drev en skola? Finns det paragrafer som ställer krav på att huvudmanens befinner sig i närheten av en acceptabel värdegrund?

 2. JohannaV skriver:

  Tack för att du tar dig tid att anmäla och för att du informerar om islamistiskt hat.

  Alltför många bara skakar på huvudet och gör sen ingeting.

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Tack för stödet Magnus A och JohannaV. Det sätter jag stort värde på. Det lär ta tid innan Skolverket kommer med något besked befarar jag, men de har i alla fall registrerat anmälan som ett ärende. Jag kommer att rapportera vad som händer här i bloggen.

  Till Magnus: Det finns krav också på skolans huvudman (t.ex. ägare) främst 9 kap skollagen. Jag tänkar gå igenom regelverket mer i detalj och göra en egen bedömning av om Moubadders företag bör få vara huvudman. En vägledning är Skolverkets beslut att inte godkänna ansökan från Plymouthbröderna att starta grundskola för att de bedömdes vara fundamentalistiska kristna.

 4. Charlotte skriver:

  Var på länkarna du skickade hittar jag hans namn? Jag ser att det är webbsidor där man ger sin tolkning av islam, men var hittar jag rektorns namn? Jag utgår från att du har sett det någonstans, men jag har bara inte lyckats hitta det.

 5. Hans Iwan Bratt skriver:

  Den första länken i anmälan till Skolverket går till Al-Mustafa-skolan. Sedan kan du klicka på Organisation/Skolledning.

 6. Magnus A skriver:

  Kolla gärna på min sida med, om du vill Charlotte. Där står författarnamn tydligt, sedan att otrohet är grövre brott än stöld och därför ska straffas med döden (fast på annat ställe står att otrohet jämte polygami är okej, men det kanske är med slavflickor och bara gäller män?), kvinnan är bara värd hälften av mannens värde mm mm. Jag kollade bara fem av 40 kapitel och citerade ur fyra av dem. Hela sharia i värsta form är med. En shiamuslim från Iran helt enkelt.

 7. Magnus A skriver:

  Nja förresten, hela sharia är nog inte med (definitionen av den, om den finns, är jag inte säker på), men rader av omänskliga regler som fundamentalistiska sharialagar av saudiarabiskt eller extremt iranskt snitt innehåller finns med på ”40 frågor om islam” av Kamal, på denna webbsida:

  http://www.noorislam.net/v3/bibliotek/book.php?id=39

 8. Charlotte skriver:

  Magnus och Hans Ivan:
  Fy, fy, fy vad trist (har hittat hans namn nu, både här och där…).

  Nu får ju rasisterna vatten på sin kran.
  Nu längtar jag efter att de frisinnade, liberala invandrade muslimerna tar bladet från sin mun och tar avstånd från detta (så har skett i Danmark).
  Annars får vi se fram emot att mörkerkrafterna får kraft, och att vi kläms ihop mellan två extrema motsatta fiendeläger, till synes varandras motsatser och men ändå ack så skrämmande lika i sin facism.

  Men idag skriver DN om din anmälan, Hans Ivan!
  Men rektorn för skolan skyller på att det var så många år sen boken publicerades, och att det var innan skolan ens startade, och vidare anför han till sitt försvar att det inte är han som har lagt ut texten på nätet, och att han dessutom inte är den som har skrivit den

  – Det är islams svar, inte mina, säger Kamal Moubadder till DN, om sin bok ”40 frågor om islam”.

  Och det är ju svårt att argumentera med folk när de hänvisar till att det är Gud eller Allah som skrivit orden de nyss tagit i sin mun (samma svårighet då man argumenterar med med extrema bokstavstroende kristna som hänvisar till Gamla testamentets många märkliga texter (där hittar man bland annat en text som mer eller mindre försvarar en fars övergrepp på sin dotter…).

  Jättebra att du gjorde anmälan Hans Ivan!!

 9. Charlotte skriver:

  Nu har jag också skrivit om detta på min blogg…
  Många bäckar små…
  (dock med en lite annan vinkling)

 10. […] Det är rätt att stena otrogna till döds DN uppmärksammar anmälan av A-Mustafa-skolan i Järfälla. Kamal Moubadder, som driver skolan, är för att otrogna ska stenas till döds.Till […]

 11. Mia skriver:

  Jättebra att du anmälde. Hoppas att det inte ignoreras.

  Jag har alltid undrant hur de lagligt kommer undan med att lära ut kvinnoförtryckspropaganda (skrev om det nyss). Det känns väldigt fel.

 12. Vivian skriver:

  Under Sharialag bliver en gift kvinna, som anmäler en våldtäckt stenad för otroskap, om hon inte kan föra fyra manliga vittnen.

  Det är med andra ord helt omkostningsfritt att våldta kvindor i Islamiska samhällen, förutsatt att det inte begås på offentlig plats.

 13. Ulf Pettersson skriver:

  Mycket bra att du gjort den här anmälan. Dessvärre kommer det att bli mycket mer av liknande problem: Sveriges muslimska befolkning ökar med 12,4 % per enligt Financial Times, nästan dubbelt så snabbt som, tex Danmarks. Vår invandring från muslimska stater är radikalt mycket större än i alla andra väst-länder.

  Egentligen är problemet religiösa friskolor som sådana. Skolor som genom sin ideologiska grund diskriminerar de som inte tror på den rätta läran, som splittrar samhället i religiösa grupper utan gemensam förståelse och som grundar sin undervisning på dogmer istället för på kunskap.

  Självfallet har föräldrarna rätt att undervisa sina barn i de seder de önskar på sin fritid. Men de har inte rätt att sätta dem i skolor som indoktrinerar och isolerar barnen inom ramarna för en enda religion, betalt av offentliga medel.

  Hur kom det sig att religiösa skolor infördes egentligen – var fanns den demokratiska förankringen bakom beslutet?

  Integrationsminister Nyamko Sabuni måste leva upp till sitt löfte att stänga de religiösa skolorna.

 14. Ulf Pettersson skriver:

  skall vara: ”ökar med 12,4 % per år”, ovan.

 15. Rainer skriver:

  Det är mycket viktigt att Skolverket reder ut det här. Det finns ju en stor fara att huvudmannen Moubadders tankar och värderingar ska överföras till barnen som går på skolan.
  Enligt DN i dag har också fyra lärare slutat på skolan eftersom de inte längre kan ta ansvar för det de gjorde, t.e. att inte prata om sexualundervisning. Det verkar vara en skola som uppfostrar barn som ska leva utanför majoritetssamhället och jag befarar att de inte uppfostras till att visa tolerans mot majoriteten heller. All nakenhet är fördärvligt, kvinnor i kjolar är horor mm mm. Man blir rädd.

 16. […] har noterat att en person, Kamal Moubadder, som driver den islamska friskolan Al-Mustafa-skolan, förespråkar stening av otrog…. Är det något som måste ske enligt Islam? Du […]

 17. Paul E. Tiek skriver:

  Det är inte bara islamska friskolor som bör nekas statsbidrag!

  I skollagens 2 § stipuleras: ”Särskilt skall den som verkar inom skolan
  1. främja jämställdhet mellan könen samt
  2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsommobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886).”

  Trots denna tydliga skrivning uppbär ett antal religiösa friskolor, vilkas värdegrund och fundament för undervisningen är Bibeln, Koranen och Tora, statsbidrag. I de tre monoteistiska böckerna deklareras gång på gång kvinnas underlägsenhet gentemot mannen.

  Välbekant är den judiska morgonbönen som manar mannen att varje dag tacka Gud för att han gjort honom till jude, inte till slav – eller kvinna! (Men. 43 b).

  Islam hävdar också tydligt mannens överlägsenhet, ty ”Allah föredrar män framför kvinnor” (4:34). I Koranens sura 16:58 ställs frågan när en flicka föds: ”Skall man behålla barnet eller begrava det i stoftet?”

  Både kristendomen och judendomen försvarar idén att den första kvinnan Eva har skapats sekundärt, som ett tillägg, av Adams revben (Gen. 2:22).

  Exempel på kvinnans förmenta underlägsenhet finns således i mångfald i de tre böckerna och ändå uppbär dessa teistiska friskolor i klar strid mot lagtexten statsbidrag – man baxnar…!

  Är Skolverkets personal inkompetenta, har de en alternativ begåvning eller utövar de helt enkelt sin teokratiska makt i kraft av egen religiös övertygelse?

  Vad det än är, så är det beklämmande att man inte följer en solklar lagtext.

  Paul E. Tiek

 18. Paul E. Tiek skriver:

  Voltaire sa en gång:

  Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem….

  Detta gäller tydligen inte på denna blogg…!?

  Det hade varit ärligare Hans Iwan att kommentera mitt inlägg från igår kväll istället för att helt sonika refusera det.

  Jag håller ju med dig helt och hållet. Att jag även vill inkludera de två andra teistiska åskådningarna, det bör väl tålas att diskutera.

  Paul E. Tiek

 19. Paul E. Tiek skriver:

  Ber om ursäkt!

  Plötsligt poppade mitt inlägg upp på skärmen – internet spelar en spratt ibland.

  PET

 20. […] Hur många av de svenska aktiva muslimerna delar inte våra mest grundläggande värderingar? […]

 21. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Paul E. Tiek

  Jag granskar alla inlägg före publicering för att undvika spam, olagliga texter o liknande, men har i alla fall hittills valt att publicera allt i övrigt antingen de går emot det jag skrivit eller ej. Det kan ibland ta några dagar dock. Någon refusering har inte skett av dina inlägg vilket du nu också själv kunnat notera. Välkommen igen,

 22. människa skriver:

  Hej!
  Här var det frågan om islamistiskt skola och naturligtvist skall man inte acceptera omänskliga metoder i vårt land. Men jag tackar alla som skrev inlägg och nämnt alla andra religiösa skolor som har samma problem. Det här få inte vara sida där man tar enkelt ställning att alla muslimer är extremister. Jag är inte religiös men mina förfäder var muslimer (ej extremister).

  Jag tycker att ansvarig (humanist) bör ta avstånd från vissa uttalande på hans sida som tex ” ”… En shiamuslim från Iran helt enkelt.” skrivet av Magnus A juli 11th, 2007 at 9:59.

  Hans Iwan Bratt, du tar upp en jätte viktigt sak på din sidan och det är synd att sänka nivån men liknande påstående.

  Jag blir rädd av skolans åsikter men även av åsikter från sådana som Magnus A

  /Humanist som gått igenom en hel del pga fördomar, elakhet…

 23. människa skriver:

  Oj, oj….

  Det jag skrev igår är inte publicerad trots att det inte var frågan om spam, olagliga texter o liknande. Så klart, du kan klassa det som sådant om du så vill men jag tycker att detta inte är rätt.

  Jag kritiserade sidan igår att inte reagera på Magnus A uttalande om ”En shiamuslim från Iran helt enkelt.”.

  Nu vet jag inte vad jag skall tro att syftet är med det här sidan men jag kommer att visa den till några aktiva humanister som bryr sig.

 24. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till signaturen ”människa”

  Dina inlägg censureras inte (som synes). Min inställning är (vilket framgår ovan) att ”undvika spam, olagliga texter o liknande”. Jag är tacksam för alla kommentarer vare sig de stöder mina uppfattningar eller ej. Men tyvärr har jag inte möjlighet att ta hand om bloggen var dag.

  Du reagerar mot en formulering i en kommentar ovan av Magnus A, men som sagt jag censurerar inte. Magnus A kan säger själv försvara vad han skriver.

  Till saken: Jag anser inte att alla muslimer är extremister, men tycker att det skulle vara bra om moderata muslimer tog kraftfullt avstånd från sådana vidriga straff som stening, avhuggning av händer och fötter, etc. Jag ser inte tyvärr inte sådana protester.

  På samma sätt bör givetvis kristna ta avstånd från vidrigheterna i Bibels gamla testamente. Dock finns det en skillnad: det sker inte några steningar med hänvisning till Bibeln, men muslimer hänvisar till Islam när de utför sina vidriga handlingar.

  Jag inser dock att man kan inte ålägga varje muslim eller kristen att ta ställning till allt som andra muslimer eller kristna säger. Därför försöker jag avstå ifrån att kritisera diffusa grupper med olika livsåskådningar och i stället kritisera livsåskådningar i sig och dem som tar på sig uppgiften att representera dessa åskådningar.

 25. människa skriver:

  Det andra inlägget från mig var helt onödig. Det ser jag nu i efterhand och naturligtvist skäms över…

  Men jag tycker förfarande, även efter dit svar, att uttalande som liknar Magnus A hör inte hit eftersom de är kränkande för en hel religiös grupp, nämligen för shiamuslimer (jag själv är inte shiamuslim).

  Jag trodde faktiskt inte att du anser att alla muslimer är extremister. Jag har från första början tyckt att du kämpar för en bra sak. Jag tycker som du i de sista raderna av dit svar (fast jag inte kan utrycka mig så fint) och det är precis därför jag reagerar på ”shiamuslim från Iran helt enkel”.

  Jag vill inte ha religiös straff i huvudtaget oavsett vad den handlar om. De som tror för gärna tro så länge deras tro inte straffar andra. En sådan troende människa var min mormor. Ja, hon hade slöja på huvudet, hon bad till Alah på sitt enkla sätt och hon skulle ha varit jätte olycklig om hon förbjuds att talka islam på hennes sätt. Hon trodde på sin god trots kommunismen.

  Jag tycker bara att sidan tappar sin kraft pga sådana uttalande som är kränkande och som trots detta lämnas okommenterade.
  Men nu skall jag avsluta för att lämna utrymme för det blogget handlade från början.

 26. […] för undan vika för islam och ökande muslimska krav på att hela det övriga samhället skall rätta sig efter […]

 27. Sygni skriver:

  Jag håller med Hans Iwan Bratt.

 28. […] ägare om kritiken Nu har Kamal Moubadder, ägaren av Al Mustafa-skolan, kommenterat min anmälan till Skolverket. Det är utmärkt för det är angeläget med en öppen och rak dialog mellan muslimer (och andra […]

 29. sunduss skriver:

  hej! jag tycker att denna skolan är jätte bra! och ägaren kamal mobadder är också bra rektor jag tycker att han är bäst

 30. alzahra skriver:

  säg inte så om min skolan det är den bästa skolan ock ni vet inte vad betyder islam på riktigt ni kan komma till skolan och se vilken bra skol är det . rätt att stena otrogna och hugga händer av tjuvar det inte vi som säger så det nånting som står i koranen och glöm inte att våra skolan e en vanlig skol och det inget fel med det

 31. sandra skriver:

  det är så att det finns dåliga saker och bra saker i alla skolor. och några elever trivs i al-mustafa skolan . så dom som trivs är där.vi vet inte riktigt om skolan är jätte bra eller bra . men det beroro oxo på lärare och elever .man ska fråga dom och se om den är bra eller inte .man ska fråga typ klass 2:An 4:An 7:an 8-9:an (om betyget).

 32. en person skriver:

  Hej !
  Jag har studerat i Al-mustafa skolan och upptäckt att den har dels förstört min grund och dels min framtid.
  Jag lider oerhört mycket i gymnasieskolan på grund av min fruktnsvärt svag grund, jag pluggar dag och natt , för att bli godkänd. Därför ångrar jag grovt mycket att ha valt Al-mustafa skolan som grundskolan. Jag rekommonderar alla att flytta till en bättre grundskola för att klara sig på senare tid i gymnasiet.

 33. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till ”en person”

  Det är mycket tråkigt att höra om din negativa erfarenhet av Al-Mustafaskolan. Min kritik mot skolan har inte gällt studieresultaten utan den ideologiska grunden som ju är en ganska extrem form av islam. Men det är väl så att denna inriktning har ett kunskapsförakt som gör det svårt för lärare och elever att nå rimliga resultat. Intresset för mina artiklar har varit, och är fortfarande, stort och hoppas att det gör att de som nu funderar på att anmäla sina barn till Al-Mustafa tänker sig för och kollar med tidigare elever vad de lärt sig.

 34. Ingo skriver:

  Dessa islamister med sina sharialagar och den bristande respekten för svenska lagar och regler, samt den bristande respekten för det land och samhälle de valt att leva i. Nämligen Sverige.
  Oviljan att integrera sig!
  -De skadar också indirekt de sekulariserade muslimernas livsvilkor i Sverige!
  Det sper på svenska folkets aktning för islam. De drar islam och muslimer i smutsen. -De skapar grogrund för att Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och andra främlingsfientliga ökar i antal, och ökar som politisk kraft.
  -Dessa grupper uppträder djupt egoistiskt, och motverkar det svenska samhällets jämställdhetssträvanden och jämlikhetsträvanden.
  Så det är bra att skolverket stoppar denna skola som uppenbarligen inte följer skolagen!

 35. […] och var tills för två år sedan också rektor för skolan. ”Rätt att stena de otrogna” Al-Mustafaskolan anmäld till Skolverket Kamal Moubadders bog : 40 frågor om islam (1992) Tyske muslimer “Walraffes” mens […]

 36. elev från ALM skriver:

  Jag har gått i Al-mustafa ca 9 år från åk1-åk9 o nu går jag på gymnasiet. 1.Det Kamal Moubadder har skrivit har absolut inget med skolan eller studierna o göra. Vi gick till skolan för att lära oss matte, eng o alla andra vanliga ämnen vi satt inte o hörde föreläsningar om islams lagar. 2. Eleven som har kommenterat o skrivit att det går dåligt för henne /honom nu eftersom hon/han inte har nån grund kan inte skylla på skolan, felet måste vara med eleven. För att som sagt så har jag gått i al-mustafa sen åk 1 och nu går det jätte bra för mig i gymnasiet och min nivå är precis lika bra som andra elever från svenska skolor o bättre än några också. Jag är nöjd och har inte ångrat mig för att jag gick där. Det var och är fortfarande en bra skola.

 37. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det är bra att du lyckas i väl i gymnasiet. Andra elever har andra erfarenheter än du tyvärr.

  Det är dock inte avgörande. Det jag kritiserar är att en person som Kamal Moubadder tillåts ingå i ledningen för en skola som ska ha demokratiska värderingar och stå upp för de mänskliga rättigheterna.

  Religionen Islam kan förstås på många olika sätt. Det finns inte bara shia och http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunna_(islam)”>sunni utan även en rad andra grupper som tolkar Islam på helt olika sätt. Den som på det auktoritära sätt som Kamal Moubadder gör slår fast hur Koranen ska tolkas gör det utifrån sina egna värderingar och det måste han ta konsekvenserna av.

  Menar man att det är rätt att hugga händerna av tjuvar och sten otrogna så kan man samtidigt inte leda en svenska grundskola.

 38. elev från ALM skriver:

  Ja som sagt så kan det bero på att eleverna från början var dåliga och inte pluggade.
  Men Kamal moubadder tolkar inte det utifrån hans egna värderingar, han är shia och våra Imamer (såsom ni har präster) tolkar det så. Han sa också att han tycker att tjuvarnas händer ska huggas OM det är ett ”islamiskt land” för då är det islamiska regler som gäller och för att islamiska regler ska gälla så ska folket som bor i landet vilja det.Vi säger att han tolkar det utifrån hans värderingar men det har absolut inte med eleverna eller skola o göra.. Kamal Moubadder har aldrigt försökt få in några tankar i vår huvud varken positiva eller negativa. Förresten, om tjuvarnas händer skulle huggas skulle ingen våga tjuva mer.

 39. Hans Iwan Bratt skriver:

  Förfärligt nog så bekräftar du att Kamal Moubadder talat med dig och dina kamrater om att tjuvars händer ska huggas av. Inte nu i Sverige, men däremot i muslimska länder. Det är barbariskt.

  Du påstår att hans värderingar inte har med skolan att göra, men det har det ju när han använder skolan för att argumentera för sin vidriga uppfattning. Tyvärr lyckas han också övertyga. Det är du själv ett bevis för då du verkar tycka att det är rätt att hugga av händerna på tjuvar.

  Tack för att du hörde av dig. Nu är det än klarare att Kamal Moubadder är helt omöjlig som skolledare.

 40. elev från ALM skriver:

  Nej jag sa inte att han sa det till mig, jag menade att han har skrivit det i boken. Jag har aldrig pratat med Kamal Moubadder om ett sådant ämne, NÄR jag pratade med honom så pratade vi bara om utflykter, studier o sånt, du måste ha missförstått.

  Han har inte pratat med mig så att han ska övertyga mig. Det är MINA EGNA tankar. Jag sa inte att det e rätt.. jag sa OM man huggar av deras händer skulle ingen tjuva men jag är ingen expert på människans rättigheter.

 41. elev från ALM skriver:

  Så försök inte att säga att jag har sagt något som jag inte har sagt. Eller du har missförstått jag menade att han har skrivit det i boken. HAN ARGUMENTERAR INTE FÖR SIN UPPFATTNING GENOM SKOLAN OCH HAN HAR ALDRIG PRATAT MED OSS OM ISLAM. liksom vart får ni de här konstiga tankarna ifrån? han var bara en rektor, inget annat…

 42. Hanna skriver:

  Vad hände jag fattar inte vilken bok pratar ni om

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: