Vilka är det som vill stena otrogna?

2007-07-15

Kamal Moubaddar, som driver Al-Mustafa-skolan i Järfälla tycker att det är rätt att otrogna ska stenas. Vad är det för straff egentligen? Sker något sådant verkligen i praktiken? Och varför? Här kommer svaren:

Så här går stening till. ”Stening innebär att stenar kastas på den dömde tills han eller hon avlider. Den dömde kan befinna sig i en grop eller grävas ned till midjan i marken, allt för att den dömde inte skall ha möjlighet att undkomma. Kvinnor kan grävas ned djupare eftersom steningen som sådan annars skulle kunna leda till att brösten exponeras, vilket ses som ett problem. Stening leder oftast till en långsam och kvalfull död.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Stening)

Sker det i verkligheten. Ja, se dessa filmerna om du vågar. De är genomvidriga.
http://www.apostatesofislam.com/media/video/stoning_video_100kbps.wmv (10 min)
http://www.apostatesofislam.com/media/video/stoning-short.wmv (4 min kortad version)

Filmerna finns på http://www.apostatesofislam.com/media/stoning.htm#video. Där publiceras de med följande varning: ”This is an extremely sick and disgusting punishment, and thus watching this video can make you weak or possibly give you nausea and shock for several days. Please do not watch if you are weak-hearted.

Tyvärr kan fler sådana ohyggliga filmer hittas på nätet. Här är det en kurdisk flicka som stenas. http://www.darbandixan.com/jebar.info_.wmv Ytterligare en film med stening i närvaro av höga ledare i den iranska regimen http://www.iran-e-azad.org/stoning/video.html.

Kamal Moubadder skriver ”Nu ska man inte tro att alla otrogna i dagens samhälle kommer att dömas till döden så snart islam tillämpas. Nej, man kan faktiskt räkna med att ingen, eller ytterst få män och kvinnor, kommer att vara otrogna när samhället antar denna restriktiva lag.

Filmerna visar att det händer. Men hur ofta? Det vet ingen. Däremot finns det uppskattningar om antalet hedersmord. ”Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor som mördas av sina manliga närstående för att återupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan. Och antalet hedersmord tycks öka.” (http://www2.amnesty.se/krg.nsf/Hedersmordfulltext)

Amnesty har i dagarna rapporterat om ett nytt fall: Stening av Ja’far Kiani i Iran: ”Ja’far Kiani dömdes till döden tillsammans med Mokarrameh Ebrahimi för elva år sedan för att de hade haft en utomäktenskaplig förbindelse och avrättningen var ursprungligen planerad att verkställas offentligt den 17 juni, men provinsens högste domare ingrep då och beordrade att avrättningen skulle stoppas.
Ja’far Kiani och Mokarrameh Ebrahimi har suttit i fängelse i Choubin i Takestan i västra Iran i elva år. Parets två barn uppges befinna sig i fängelset tillsammans med modern. Efter avrättningen av Ja’far Kiani finns det nu stor tisk för att även Mokarrameh Ebrahimi kommer att stenas till döds.

http://net11.amnesty.se/www/ext/doc?docid=hem/xml-pressnotiser-latest/B78EFA4C56810DE0C1257313006E6711

Varför i hela friden utförs dessa vidriga straff? Är det för att Kamal Moubadder och andra som delas hans uppfattning är fullblodssadister? Det är en möjligt. En annan hypotes är att stening är en oavvislig del av deras trosuppfattning.

Enligt Gamla Testamentet uppmanar Gud till stening åtskilliga gånger:

Ni skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen. (3 Mos 20:26-27)

Herren talade till Mose: Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom. (3 Mos 24:13-14), (4 Mos 15:35)

Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. (3 Mos 24:16)

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket. Hela Israels folk skall känna fruktan när de får höra talas om detta. (5 Mos 21:18-21)

Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:20-21)

Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:23-24)

Därför skall jag samla alla de älskare som har njutit din gunst, vare sig du tyckt om dem eller inte. Från alla håll skall jag samla dem, och jag skall blotta ditt sköte för dem, så att de ser dig i all din nakenhet. Jag skall döma dig som man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor. Du skall få känna av min vrede och min svartsjuka. Jag skall prisge dig åt dem, och de skall rasera din offerhöjd och jämna dina kullar med marken. De skall slita av dig kläderna och ta dina praktfulla smycken, tills du ligger där alldeles naken. De skall båda upp en skara mot dig, som skall stena dig och stycka dig med sina svärd och bränna ner dina hus. De skall verkställa domen över dig i många kvinnors åsyn. Jag skall göra slut på ditt horande, och du skall inte längre ge några gåvor. (Hes 16:37-41)

Så säger Herren Gud: Båda upp en skara mot dem och utlämna dem åt skräck och plundring. Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. (Hes 23:46-47)

Koranen uppmanar inte till stening, men Allah använder själv ”män med stenar” som straff, t.ex. mot innevånarna i Sodom och Gomorra.

När Koranen inte ger besked gäller Hadditherna som berättar om Mohammads liv. Och där finns mängder av steningar. Ett exempel från Volume 2, Book 23, Number 413: Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar :

The Jew brought to the Prophet a man and a woman from amongst them who have committed (adultery) illegal sexual intercourse. He ordered both of them to be stoned (to death), near the place of offering the funeral prayers beside the mosque.”

Det finns ytterligare 35 haddither där profeten Mohammad beordrar stening.

Var sig judar eller kristna tillämpar numera stening. De anser tydligen dessa uppmaningar är förlegade. Men troende muslimer anser att Koranen och hadditherna gäller än idag. Kamal Moubadder är en sådan muslim. Och han driver en friskola för barn från 1-15 år.


%d bloggare gillar detta: