Svenska Kyrkan svarar om stening av otrogna

(Svar från Svenska Kyrkan på frågan om dess inställning till stening av otrogna.)

Hej. Tack för din fråga.

Det är helt uppenbart att Svenska kyrkan är emot stening. Svenska kyrkan är över huvud taget kritisk mot dödsstraff och inom Svenska kyrkan finns en klart uttalad åsiktsgemenskap om att dödstraff är fel.

Du kan läsa mer på Fråga om tro & liv om dessa frågor. Här har jag tagit ut två svar som handlar om dödstraff.

Angelina Backman skriver:

”I bibeln finns stoff att hämta för både de som är för och de som är mot dödsstraff. I gamla testamentet står det en hel del om dödsstraff och vilka brott som får en sådan påföljd, äktenskapsbrott t.ex. Titta gärna i tredje Mosebok, där står en del om detta.

Personligen tycker inte jag att dessa lagar, som reglerade ett nomadlevande folk, kan styra oss idag. Vårt rättstänkande och vårt rättsväsende är uppbyggt och utvecklat på ett annat sätt. Själv menar jag att vi, som kristna, måste läsa om vad Jesus sade och gjorde.

Ett tydligt och bra exempel finns i Johannesevangeliet, kapitel 8. Där kommer en grupp religiösa ledare med en kvinna som begått just äktenskapsbrott, hon skulle enligt lagen stenas, men vad säger nu denne lärde man, Jesus? Jesus svarar att den som är utan synd, dvs. den som ALDRIG gjort fel, ska döda henne. Ingen kastar någon sten.

Utifrån detta hittar jag mina argument mot dödsstraff. Ingen av oss har rätt att döda en annan människa. ”

Boel Skoglund skriver som svar på en tidigare fråga:

”Jag delar din frustration över detta och kan enligt mitt sätt att förstå och tolka Guds vilja inte förespråka dödsstraff. Att en brottsling ska dömas för sitt brott, är helt klart. Det tror jag att majoriteten av alla människor är överens om. Att sen ledare i vissa länder menar att en del brott är så grova att brottslingen ska plikta med sitt eget liv, det menar jag strider mot kristen tro och övertygelse.”

Svenska kyrkan kämpar mot dödsstraff

Svenska kyrkans kritiska inställning till dödsstraff kan du läsa mer om i ett pressmeddelande från Svenska kyrkan som sändes ut 990701 . Där står följande:

”Dödsstraffen måste stoppas. Det menar Svenska kyrkans centralstyrelse som stödjer en kampanj mot dödsstraff. Även om dödsstraffen minskat genom åren är det fortfarande tillåtet i drygt 70 länder.

– Dödsstraff är den yttersta kränkningen av människovärdet, säger biskop Claes-Bertil Ytterberg. Därför är det viktigt att reagera. Att döma över en annan människas liv är att sätta sig i Guds ställe och då är det en självklar plikt utifrån kristen övertygelse att vara med och agera.

Svenska kyrkan stödjer en kampanj som Sant´Egdios startat. Sant´Egdios är en lekmannarörelse inom Katolska kyrkan som arbetar med allt ifrån välgörenhet i form av soppkök till fredsarbete. På Svenska kyrkans hemsida kommer det framöver att finnas en länk med information om kampanjen, samt möjlighet för den som vill att elektroniskt underteckna uppropet mot dödsstraff.

– Kyrkans uppgift är att värna om människans värde, säger Claes-Bertil Ytterberg. Dödsstraff är en makthandling och makt är något som brutaliserar och korrumperar. Därför är det nödvändigt att reagera som kyrka och på det här sättet vara med och lyfta fram människovärdet.

Claes-Bertil Ytterberg tror inte att en kampanj i sig vänder upp och ner på verkligheten, men däremot är det viktigt att Svenska kyrkan är med och gör sin röst hörd i den här frågan.

− Det är lätt att bli cynisk och tycka att vissa saker inte spelar någon roll eftersom man ändå inte kan förändra världen. Men att vara en röst bland många är viktigt i kampen för att påverka, säger Ytterberg. Det absolut farligaste som finns är tystnad och likgiltighet. ”

Religiösa ledare tar avstånd från dödsstraff

Ett annat exempel på Svenska kyrkans aktiva motstånd mot dödsstraff kan du märka i förre ärkebiskop KG Hammars uttalande under ett möte med Amnesty. Tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan sade också följande på ett möte med Amnesty . Följande är en redovisning från det mötet:

”K G Hammar sade att Svenska kyrkan inte aktivt arbetar mot dödsstraffet, utan betraktar frågan som självklar och löst. Däremot var han bekymrad över andra delar av den kristna världen och framförallt en speciell del:

– Det som är pinsamt, ja direkt skamligt, i den kristna världen är USA. De flesta medlemmar i det kristna samfundet i USA är för dödsstraffet. Den kristna högern kombinerar dessutom detta med en aggression mot abort. Det är märkligt, att man värnar så om livet i dess absoluta början.

Ärkebiskopen ställde sedan den retoriska frågan om det finns en koppling mellan det faktum att president Bush som guvernör i Texas stod för en stor del av dödsstraffen och det sätt på hur vi idag löser internationella konflikter. Svaret gav han själv: tron att man kan utradera det onda med våld är grunden i både dödsstraffet och bombningarna av Afghanistan.

−Om vi vill ha fredliga mellanstatliga lösningar måste vi också avskaffa dödsstraffet.”

Du hänvisar med din länk till Wikipedia till ett antal verser ur Gamla testamentet. Kring hur Gamla testamentets regler och lagar ska kunna tolkas och hur man kan förhålla sig till dessa texter har kristna och andra funderat mycket under de senaste åren. Som du ser av citaten ovan menar man inom Svenska kyrkan att påbud om dödsstraff kan man inte följa.

Vi har tagit upp detta tidigare på Fråga om tro & liv och jag ger dig här ett par exempel på svar som Kristina Berlin och Lars Stenström gett. De sätter då in hela frågan i ett sammanhang som har med att göra kring hur man kan se på tolkning av Bibeln.

Kristina Berlin skriver i ett tidigare svar och menar att vi måste ha förståelse för att Bibeln är skriven av människor:

”De som skrivit bibeln, de som valt ut vilka texter som skulle vara med i bibeln, de var människor – och män. Och givetvis var de människor i sin tid och sin kontext. Självklart präglade det dem. Och självklart behöver inte vi ta över, stå för, tänka, tro precis som de gjorde.

Jag tror att vi ska läsa bibeln med friska, öppna ögon. Se texten som en text av människor, men om Gud.

− Och ibland händer det att några ord, en berättelse… får liv. Och då blir det Guds ord, Guds tilltal till mig.”

Också Lars B Stenström har skrivit om detta och jag klipper in hans svar här nedan som främst handlar om de fem Moseböckerna. Av det svaret kan du läsa att med dagens kunskap om hur just texter från Gamla testamentet kommit till kan vi förstå att exempelvis många av de regler som finns där inte är regler som vi ska följa idag.

Så här skriver Lars Stenström i ett tidigare svar

”Det finns ingen anledning att försvara ord ur Bibeln som för vår tid kan verka egendomliga eller rent av omänskliga. Föreskrifter i Moseböckerna är oftast inte sådana att kristna i vår tid tillämpar dem. Däremot försöker många att leva efter och låta sig inspireras av 10 Guds bud (2 Mos 20) ur samma Moseböcker.
För att överhuvudtaget få en rimlig utgångspunkt för en bedömning av (Gamla testamentets) texter … bör man fundera över i vilket kulturellt sammanhang de hör hemma. Man bör också fråga sig när de kan ha skrivits och vilket syftet kan ha varit med de regler och lagar (som det ju här nästan uteslutande är fråga om) som finns i de 5 Moseböckerna.

Länge trodde man att Moseböckerna var författade av Mose – men Bibelforskningen har visat att så inte kan vara fallet. Texterna har tillkommit under den långa perioden mellan 950 – 500 år före Kristus. Och bakom texterna står många författare och nedtecknare av muntlig tradition. Det tyder på att delar av böckernas innehåll är mycket äldre. Skapelseberättelserna är exempel på sådant som har vandrat som muntlig tradition innan de nedtecknades. Moseböckerna innehåller ju fantastiska berättelser om förbundet mellan Gud och människa. Där finns löftena till Abraham och hans barn, där finns Noa och syndafloden och en förklaring till hur det kommer sig att regnbågen lyser i skyn. Där finns sveket mot Josef som såldes och en demonstration av försoningens och förlåtelsens möjlighet. Och där finns berättelsen om befrielsen ur fångenskapen i Egypten. Så nog finns det också skäl att utnämna Moseböckerna till spännande och storartad litteratur.

Men i böckernas lagtexter finns en otrolig blandning av regler för det mellanmänskliga och det religiösa livet. Där finns föreskrifter om föda och om hur man beter sig i närheten av smittsamma sjukdomar som spetälska. Man kan som Du har gjort välja ut citat som till exempel har med sexualitet att göra och sådana handlingar som är förenade med dödsstraff. Det citaten visar är att man då, för mer än 2 500 år sedan, hade en enligt vår tids synsätt ofattbart sträng hållning och att människovärdet inte tycks ha stått högt i kurs. Men det hör säkert samman med att det ansågs oförlåtligt att medvetet bryta mot Gud den högstes lag. Det onda som hotade stammarnas och folkets sammanhållning och överlevnad skulle bekämpas och straffas.

Att det ur vår tids synvinklar sker på ett grymt och hemskt sätt behöver vi inte försvara. För min del tycker jag det räcker att försöka sätta in texterna i sitt historiska och kulturella sammanhang för att bättre förstå att det finns sådant som verkar stötande.

Att vår religion har kvar sådana texter stör inte mig eftersom det visar på trons och religionens urgamla ursprung. Och det vore väl lite inskränkt om man inte kunde glädjas åt den utveckling och förnyelse som då kan upptäckas även i religionens värld.”

Mikael Hansson
Redaktör, Fråga om tro & liv
http://www.svenskakyrkan

Svaret ovan kommenterar jag i ett separat inlägg.

4 Responses to Svenska Kyrkan svarar om stening av otrogna

 1. Olov Livendahl skriver:

  ”Personligen tycker inte jag att dessa lagar, som reglerade ett nomadlevande folk, kan styra oss idag.”

  Där håller jag med till fullo. Men jag tillämpar det resonemanget på resten av bibeln också…

 2. […] Svenska Kyrkan: Ta avstånd ifrån Guds uppmaningar om stening. Tack för det utförliga svaret . Det var givetvis ingen överraskning att Svenska Kyrkan är emot stening och annan form av […]

 3. Carin Önnestem skriver:

  Tack för ett fint inlägg ! Att stena kvinnor, som vill bejaka si sexualitet, förekommer fortfarande i flera olika länder. Andra straff av Gud lever fortfarande kvar i den bibelkunskap, som våra barn och barnbarn matas med. Dit hör till exempel att Gud straffade Miriam med spetälska för att hon inte gillade att lillebror Moses viile ta sig en andra hustru. Borde inte Guds straffdom ha drabbat Moses i stället för Miriam ?
  Hälsningar Carin

 4. Rikard skriver:

  Jag skulle vilja varför man väljer att förkasta detta med stening och dödsstraff men många finner stöd mot homosexualitet i samma texter.

  Mig tycks det som om man väljer och vrakar efter egen övertygelse. Tycker man själv illa om homosexualitet så passar tydligen GT utmärkt som argument för det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: