Till Svenska Kyrkan: Ta avstånd ifrån Guds uppmaningar om stening!

2007-07-23

Tack för det utförliga svaret . Det var givetvis ingen överraskning att Svenska Kyrkan är emot stening och annan form av dödsstraff. Men helt pacifiskt är väl inte kyrkan? Är det rätt att döda i krig? Är eutanasi eller sedering ok? Abort?

Hur ska då Gamla Testamentet tolkas? Angelina Backman tycker personligen (min kurs) inte att dessa lagar kan styra oss idag. Det viktiga är, säger hon, att se på Jesus och hänvisar till Johannesevangeliet, kapitel 8. Men hur ska det tolkas? AB har sin personliga tolkning. Andra kan tolka Johannesberättelsen på ett annat sätt, t.ex. att stening i sig är rätt, men den får endast utföras av dem utan synd (exempelvis av Jesus?).

Varför fördömer inte Jesus steningen som omoralisk, utan endast tar fram det praktiskt inte är möjligt att genomföra? Som fd ärkebiskopen K G Hammar påpekar finns det åtskilliga kristna som har denna uppfattning, dvs att dödsstraff är överensstämmer med den kristna tron och klarar att hantera de praktiska problemen.

Biskop Claes-Bertil Ytterberg tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan är med och gör sin röst hörd i den här frågan. Men det är svårt att höra Svenska Kyrkan. Pressmeddelandet han refererar till är daterat 1999. Och den länk till kampanjen mot dödstratt på Svenska Kyrkans webb är svår att finna.

I Svenska Kyrkan skriver i sitt svar ”Kring hur Gamla testamentets regler och lagar ska kunna tolkas och hur man kan förhålla sig till dessa texter har kristna och andra funderat mycket under de senaste åren. Som du ser av citaten ovan menar man inom Svenska kyrkan att påbud om dödsstraff kan man inte följa.”

Svenska Kyrkan anser sig alltså inte kunna följa Guds många krav om stening. ”De som har skrivit bibeln var människor – och män. Jag tror att vi ska läsa bibeln med friska, öppna ögon. Se texten som en text av människor, men om Gud.”, skriver Kristina Berlin, ”Och ibland händer det att några ord, en berättelse… får liv. Och då blir det Guds ord, Guds tilltal till mig.”

Lars Stenström skriver att att avsnitt i Bibeln kan verkar omänskliga, t.ex. i Moseböckerna, men att 10 Guds bud är en inspirationskälla. Trots det skriver han att ”sådan texter inte stör mig eftersom det visar på trons och religionens urgamla ursprung. Och det vore väl lite inskränkt om man inte kunde glädjas åt den utveckling och förnyelse som då kan upptäckas även i religionens värld.” (Ändring: I en tidigare version av denna text skrev jag att det var Mikael Hansson som stod för citatet ovan, men det är alltså Lars Stenström.)

Detta avslutande stycke är chockerande. En av de grundläggande principerna för Svenska Kyrkan är Sola scriptura, som innebär att Bibeln ansågs vara högsta norm för kyrkans tro, liv och lära, inte nedärdva traditioner och av människor påbjudna ordningar. Svenska Kyrkans svar är skrivet enligt denna princip. Var och en får tolka Bibeln som den vill. De som uppfattar Gud krav på stening som en religiös plikt har rätt lika mycket som den som hävdar motsatsen.

Det håller inte. Det är hög tid att Svenska Kyrkan klart och tydligt tar avstånd från grymheterna i det Gamla Testamentet?


%d bloggare gillar detta: