Sparkad rektor leder Plymouthbröderna skola

Det som avgjorde att den extrema sekten Plymouthbröderna fick starta en skola var att de lyckats rekrytera en erfaren rektor som inte var medlem i sekten. Det var en garanti för att skolan skulle bli öppen för alla intresserade elever – inte bara sektens barn. (Sverige Radio)

Rektorn Kjell Blomster är dock inte vilken rektor som helst. Han har den ovanliga meriten att ha blivit sparkad från ett tidigare anställning som rektor för Nyströmska skolan i Söderköping. ”Skolledningen i Söderköping ville inte ha kvar Kjell Blomster och sparkade honom efter bara 16 månader. Bland annat hade han en del samarbetssvårigheter med delar av personalen på Nyströmska skolan.”, skriver Norrköpings tidningar.

Kjell Blomster svarade med att polisanmäla förvaltningschef Christer Hjorth och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Senestad (m) för grovt förtal. Anmälan hamnade hos Justitiekanslern som beslutade att inte vidta några åtgärder. (Nyheter från Söderköping)

Hallandsposten rapporterar:
”Kjell Blomster har figurerat i sammanhang som fått medial uppmärksamhet tidigare. Från augusti 2005 var han rektor för Nyströmska skolan i Söderköping men blev avskedad strax före jul året därpå.
Han fick sluta hos oss för att vi bedömde att han inte uppfyllde de personliga krav som en rektor bör ha, säger Anders Senestad (m), barn- och ungdomsnämndens ordförande i Söderköpings kommun.
Anders Senestad vill inte gå in närmare på detaljerna i konflikten eftersom det handlar om ett personalärende.
– Att avskeda någon är alltid ett drastiskt steg som föregicks av flera samtal innan det gick så långt, säger han.”

Kjell Blomster åtar sig rektorsuppdraget via sitt konsultföretag Ledarakuten. Han har misslyckats med att intressera barn och ungdomar som inte är med i sekten för skolan. Till hösten har 29 högstadieelever och 18 gymnasister anmält sig. Alla hör till sekten och ingen är från den lokala kommunen. (Sveriges Radio)

Andra bloggar om: , , , , intressant

13 Responses to Sparkad rektor leder Plymouthbröderna skola

 1. P skriver:

  Det visar att Plymouthbröderna är ointresserade av om eleverna får en bra rektor eller inte, och således ointresserade av pedagogisk kunskap. Det enda de är intresserade av är att isolera eleverna. Mitt tips: Ring till Skolverket eller rektorn eller skolan och fråga hur de har annonserat efter lärare. Speciellt två lärare är intressanta: Vem ska undervisa eleverna i religionskunskap? Intervjua den läraren! Vem ska ha eleverna i ett eventuellt extraämne typ kristendom, som ofta används för att helt köra över vad som lärs ut i religionskunskapen och föra ut sektens egna värderingar som strider mot skolväsendets värdegrund?

  Både eleverna i högstadiet ska ha SO där religionskunskap ingår och de på industriprogrammet ska ha religionskunskap som kärnämne. Ni i massmedia och Hans Iwan Bratt, få ta i denne religionslärare och intervjua, så har ni garanterat ett nytt mediadrev som visar att något gått skumt till med rekryteringen. Det är inte rektorn som är viktig för Plymouthbröderna, utan religionslärarens åsikter. Han kanske till och med kommer från Plymouthbröderna själva. De kanske kommer med ursäkten att de inte kunde få tag i någon annan eller att tjänsten är konstruerad så att det inte gick att få sökande. Granska då annonseringen efter lärare!

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Problemet är det inte längre är Skolverket som avgör frågan, då länsrätten i en dom givit Plymouthbröderna rätt att starta skolan. Avgörande för länsrätten var tydligen att skolan skulle vara öppen för alla. Nu visar det sig att det bara är den egna sektens barn som kommer att gå i skolan. Kanske kan det ändå motivera Skolverket att inspektera förhållandena vid skolan och dra in tillståndet då skolans löften till länsrätten inte hålls.

 3. […] något luddigt angivet som “samarbetssvårigheter”, för mer om denna storry kolla in hansiwanbratt. Låt oss gissa att det inte var skörlevnad och bristande respekt för det kristna trosarvet som […]

 4. P skriver:

  Nej tyvärr går det inte så lätt. Att bara sektens egna barna går där beror på samma sak som i muslimska friskolor, inga andra vill gå där. Därför kommer inga inspektioner att göras av den anledningen. Sedan har Skolverket en regel att en skola som är nystartad ska få ha 1-2 år på sig innan första inspektionen, för att komma till rätta själv. Så även om någon anmäler skolan nu, så kommer inte Skolverket att sätta sin fot där på minst ett år. När det året gått så kommer Skolverket inte heller dit, utan då skickar de ett A-4-papper där skolan ges möjlighet att svara på Skolverkets frågor. Sedan har skolan typ någon månad att svara. Då kan skolan ljuga i svaret och skriva att saker är åtgärdade. När brevväxlingen varit igång ett halvt år, så kan Skolverket komma dit. Sedan har skolan ett halvt år till att rätta till felen och kan då återigen ljuga och säga att de är åtgärdade. Så först om cirka 2 år kan skolan få problem med det tandlösa Skolverket. Bara vart 5:e år görs regelbundna inspektioner.

 5. Kjell Blomster skriver:

  Hej Hans Iwan Bratt!

  Jag är den rektor som Du kallar galen och är sparkad. Jag vet inte vem Du är och varför Du är illvillig. Det är alldeles riktigt att jag inte kom överens med en del i personalen på Nyströmska skolan och uppmanades att säga upp mig. Jag gjorde det när jag erbjöds två årslöner. Jag blev alltså inte avskedad. Avskedad kan man endast bli om man på något sätt gjort något klandervärt. Jag tycker det var ett för mig tråkigt misslyckande, som jag funderat på mycket. När det gäller det Du kallar sektskolan kan jag berätta för Dig att det inte kommer att bli en sektskola. Jag har nu anställt sju lärare hel och deltid. Ingen av dem tillhör Plymouthnröderna eller något annat frikyrkligt samfund mig veterligen. Det skall alltså bli en vanlig skola där vi skall ge barnen och ungdomarna en god bildning.
  Fakta biter väl inte på Dig, men varför kallar Du Dig humanist!

  Med vänlig Hälsning
  Kjell

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag har givetvis inte kallat dig för galen. Uppgiften om att du fått sparken kommer från ett flertal tidningar och intervjuuttalanden som återgetts i tidningarna tyder också på det. Med sparken har de som uttalat sig tydligen inte menat att du fått avsked i formell mening, utan att kommunen inte vill ha dig kvar och därför betalade dig ett rundhänt belopp för att du skulle sluta ”frivilligt”.

  Det är mänskligt att misslyckas på ett jobb och det hade jag inte brytt mig om i normala fall. Men när det gäller det aktuella skoluppdraget då är inget normalt. En avgörande orsak till att sekten fick rätt att starta sin skola var att de lyckats rekrytera en erfaren rektor. Mot den bakgrunden var det rimligt att uppmärksamma rekryteringen.

  Jag är helt övertygad om att den skola du ska leda kommer att bli en sektskola i den meningen att eleverna endast hämtas från sekten enligt uppgifter i åtskilliga tidningar. Därmed kommer skolan präglas av den säregna kultur som råder inom Plymouthbröderna. Jag håller det för helt osannolikt att skolans ledare lyckas övertyga eleverna om de värden som enligt riksdagen vår skola ska bygga på.

  Fakta biter. En humanist är rationalist och gör därmed en så förnuftig värdering av tillgängliga fakta som möjligt. Så du är välkommen att korrigera eller komplettera de uppgifter jag lämnat.

 7. Kjell Blomster skriver:

  Det är ju strålande att Du tror på allt som står i tidningar, men frågan är vad skall man göra med den här gruppen som är mest humant?
  Skall man ta barnen från föräldrarna? Skall man förbjuda deras tro. Skall man tvinga in dem i Ditt humana samhälle? Skall man kanske försöka utrota dem överhuvudtaget?
  Tänk vad underbart det skall bli när helvetet äntligen får öppna sina käftar för att sluka alla som Hans Iwan Bratt anser har dabbat sig

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag tror självklart inte på allt som står i tidningarna. Men jag negligerar inte vad som skrivs heller, utan använder mitt förnuft på humanistens sätt så gott jag förmår.

  På frågan om vad som bör göras med Plymouthbröderna har jag inget riktigt bra svar men tycker att det är rimligt att försöka inleda en dialog med dem om deras religion och seder. Jag har inga illusioner om framgång vad gäller de vuxna. De har rätt att tro på vilka konstigheter som helst, men vi bör i alla fall försöka (som jag t.ex. gör med den muslimska som förordar stening av otrogna).

  Med barnen ställer det sig annorlunda. Barn har mänskliga rättigheter precis som vuxna. Det är förbjudet att aga sina barn. Psykisk misshandel är också olaglig. Alla barn ska gå i de obligatoriska skolan baserad på den av riksdagen fastställda värdegrunden. Bryter föräldrarna mot dessa och en rad andra regler måste barnen skiljas från föräldrarna.

  Innebörden i din avslutande mening är oklar för mig. Jag tror inte på något helvete med käftar. Är det något som ingår i din trosuppfattning?

  Jag tycker att det ska bli ”underbart” när alla barn får en sann, på vetenskap grundad, kunskap om världen och inga barn indoktrineras till en religiös uppfattning genom isolering från andras uppfattningar och utan tillgång kunskap om världen omkring dem.

 9. Kjell Blomster skriver:

  Hej igen!

  Det var ju ett trevligt svar Du gav och som, vad jag förstår, borgar för en human människosyn. Jag räknar mig också som humanist och tycker att vi måste skilja på tro och vetande (Ingemar Hedenius). Även om det är svårt att tro så har jag nu anställt sju lärare på hel och deltid. Ingen av dem tillhör Plymouthbröderna eller tillhör mig veterligen någon frikyrka. De är ”hedningar” allesammans. Två av deltidarna är rektorer med statlig utbildning. Således arbetar tre behöriga rektorer på skolan. Av de övriga är tre behöriga lärare. Två av dem är ingenjörer i botten. Två har lång erfarenhet av att arbeta på direktionsnivå i två mycket stora företag. En av dem har i många år arbetat i SIDA och den andre har byggt företag i Afrika, Pakistan och Thailand. Vi har således en mycket hög kompetens i lärarkåren. Deras personliga integritet är mycket hög. Det är därför jag anställt dem! Vi kommer inte ha några religiösa inslag i skolan såsom bön, andakt eller liknande aktiviteter. Det var lite fakta till börja med.
  Jag kan personligen berätta för Dig att jag själv har fyra glada flickor, som nu kommer hem och berättar att deras kamrater säger att jag är rektor för en sektskola. De bryr sig inte. De känner väl sin pappa och vet vad jag har för kvinnosyn. I skolan kommer flickor och pojkar behandlas absolut lika. Som vikarierande rektor, när jag är borta eller är på semester har jag utsett en behörg, kvinnlig lärare. Jag glädjer mig vid att vi har lika många flickor som pojkar på gymnasiet. Självklart kommer det uppstå en del kniviga situationer mellan mig och styrelsen. Det kommer också att uppstå en del bekymmer mellan lärare och föräldrar, men jag är naiv nog att tro att det reder vi upp så länge vi håller en gräns mellan tro och vetande. Däremot är det mycket knivigare att ha med pressen att göra. Där har ingen av oss någon högre kompetens.
  Hur som helst bjuder jag härmed ner Dig till skolan så kan Du få träffa mig och mina lärare vid ett lämpligt tillfälle så kan vi starta en positiv dialog.
  MVH

 10. […] Rektorn för den av Plymouthbröderna startade Laboraskolan, Kjell Blomster har gått i svaromål mot Hans Iwan Bratt. Blomster hävdar att alla de lärare som finns på Laboraskolan är hedningar och att skolan skall vara strikt sekulär. Om det skulle förhålla sig som Blomster säger är det förståss glädjande men jag är rädd att hans karriär i brödernas krets då kan bli tämligen kort. Hur som helst, meningsutbytet mellan blomster och Bartt finner ni här. […]

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Kjell Blomster

  Även jag får tacka för en trevlig kommentar och gratulerar dessutom till den framgångsrika rekryteringen av lärare. Jag läser med viss förvåning att ”Vi kommer inte ha några religiösa inslag i skolan såsom bön, andakt eller liknande aktiviteter.” och ”I skolan kommer flickor och pojkar behandlas absolut lika.”

  Tack för inbjudan till skolan. Det är verkligen frestande. Låt mig återkomma om det.

  Jag lutar ändå åt, som du skriver, att du är naiv när du tror att det ska gå att driva en skola med endast sektens barn så att skollagens krav tillgodoses och vill förklara varför.

  Plymouthbröderna tillhör vad jag förstår Exclusive Brethren och inte Open Brethren, dvs till den mer extrema delen av sekten. De karaktäriseras av att de vill isolera sig så mycket det går från allt utanför sekten. Världen runt dem anses som ond och styrd av djävulen.

  BBC (http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/exclusivebrethren_1.shtml)
  redovisar vad sekten förbjuder sina medlemmar. Inte se på tv eller lyssna på radio, inte läsa tidningar eller skönlitteratur, inte använda datorer, inte gå på universitet, inte ta livförsäkringar, inte rösta eller kandidera i politiska val, inte bo i hus (inte ens flerbostadshus!) där andra än sektmedlemmar bor, att inte dela avloppsledning!!!! Se fler förbud på http://sv.wikipedia.org/wiki/Plymouthbr%C3%B6derna.

  Givetvis är det svårt, för att inte säga omöjligt, att tro att föräldrarna kommer att acceptera att deras barn går i en skola som präglas i den värdegrund riksdagen fastställt (http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848). Av den framgår att eleverna ska fostras till demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

  Men den stora frågan kvarstår; hur hjälps dessa barn bäst till ett gott, förnuftigt liv. Till den frågan ska jag försöka återkomma.

 12. rogerarn skriver:

  Besök skolan Hans Iwan Bratt och prata inte bara.
  mvh Roger

 13. Hans Iwan Bratt skriver:

  Besked från Skolverket:

  Skickat:den 3 oktober 2007 12:35:32

  Hej!

  Angående ditt e-postmeddelande om obehörig lärare vid grundskolan Laboraskolan i Hylte kommun (dnr 58-2007:2743):

  Skolverket har den 28 augusti 2007 tagit emot ditt e-postmeddelande angående Laboraskolan där du bland annat uppger att en lärare får undervisa i matematik och idrott trots att denne inte har behörighet att undervisa i dessa ämnen.

  Laboraskolan kommer enligt Skolverkets rutiner att bli föremål för förstagångsinspektion. I samband därmed kommer Skolverket att granska lärarsituationen på skolan. Det är därför inte aktuellt att nu vidta några ågärder med anledning av ditt e-postmeddelande.

  Med vänlig hälsning
  _________________________________________
  Eva Nordström
  Undervisningsråd
  Avdelningen för utbildningsfrågor
  Skolverket, SE-106 20 Stockholm
  Besöksadress: Alströmergatan 12
  Telefon: 08-527 332 34
  Fax: 08-24 44 20

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: