Stöd publiceringen av Mohammedhunden

Publiceringen av Lars Vilks Mohammedhund ställer en rad frågor. En del enkla och en del som är mer komplicerade.

1. Var det rätt att publicera teckningen?

Vilks teckning är en av många som retar, irriterar och ”kränker” religiösa. Det måste de tåla. Satiren, karikatyren är legitima vapen i ideologiska strider. Likt politiska rörelser vill de religiösa påverka samhällets lagar. En politisk övertygelse kan vara lika stark som en religiös. Det betyder också att ideologier som strider mot den egna starka övertygelsen kan kännas vedervärdig. Nazisternas uppfattningar om judar, zigenare, kommunister, liberaler och mentalsjuka är ett vedertaget exempel.

Det är ofta meningslöst att debattera med extremister som nazister och en rad andra extrema politiska och religiösa rörelser företrädare. Det gör att kritiken mer riktar sig till dessa rörelser svaga sympatisörer och till rörelsernas kritiker. Då kan förlöjligandet vara ett bra medel. Om myndigheter förbjuder politiska inlägg så blir det politikerna som styr väljarna och inte tvärtom-

2. Rätt att protester mot publiceringen

Muslimer och andra har givetvis all rätt i världen att protestera mot publiceringen. Demonstrationer, insändare och annat är legitima medel i en demokratins opinionsbildning.

I det globala samhället måste det också vara helt rätt att demonstrationer genomförs i andra länder på samma sätt som vi i Sverige ofta demonstrerat mot händelser i andra länder. Det är också rätt att länder agerar för att påverka andra länders lagstiftning.

Det var välgörande att idag höra avgående fp-ledaren Lars Leijonborgs raka kritik mot den auktoritära regimen i Egypten och att årets Lejonborgspris går till en fängslad ledare för den egyptiska oppositionen.

Däremot bör en del av de krav dessa grupper ställer bemötas.

3. Ändra lagstiftningen

De som är kritiska till publiceringen kräver ändringar av den svenska grundlagen. De tycker att på samma sätt som man inte får hetsa mot folkgrupper (inkl homosexuella) så ska man inte heller få kränka religiösa symboler. Förmodligen vill de återinföra det förbud mot hädelse som togs bort 1970.

Lagen om hets mot folkgrupp är en dålig lag. En folkgrupp kännetecknas av en gemensam etnicitet vilket för tankarna till gamla tiders rasbegrepp. Men det finns ingen homogena etniska grupper. De folkgrupper man brukar tala om, t.ex. judar och araber, är helt olika varandra i alla relevanta avseenden. Det som formar grupperna är i stället personer som påstår sig vara dessa folkgruppers ledare och som vill nedtona eller förringa individernas roller.

4. Hets mot folkgrupp

En del muslimer anser att tekningen innebär hets mot folkgrupp och att det ska vara förbjudet att häda islams symboler.

Lagen om hets mot folkgrupp förbjuder uppsåtligt spridande av hot eller missaktning med grupper med gemensam ras, hudfärg, nationellt ursprung (dock ej svenskar), etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Enligt Brå anmäldes 2006 750 brott mot denna lag, 18 av dem åtalades och fick bötesstraff. Det vanligaste brotten är att säga ”Sieg heil” och göra nazisthälsning.

Det är en riktigt dålig lag. Svante Nycander, fd chefredaktör för DN, har skrivit en utomordentlig analys av lagen med slutsatsen att den var motiverad 1948, men bör nu upphävas. Det vore mycket bättre med en lag som förbjuder hets mot enskilda. Det skulle betyda att den som säger ”Sieg heil” utan att någon har anledning att känna sig personligen hotad, inte bör straffas.

5. Reinfeldts uppgift

På fredag träffar Reinfeldt 20 ambassadörer från muslimska länder. Reinfeldt har då givetvis rätt att uttrycka på sin, moderaternas och regeringens syn förändringar i svensk lagstiftning och i lämpligheten att publicera Viks tekning.

Förhoppningen är att han utnyttjar tillfället att på ett pedagogiskt sätt inte bara motiverar den svenska synen på demokrati och yttrandefrihet utan också tar tillfället i akt att kritisera länderna för deras undertryckande av samma värden.

6. Vad göra?

Mot denna bakgrund publiceras Viks teckning. Det sker som stöd för Viks agerande, då reaktionen visat att publiceringen initierat en helt nödvändig diskussion. Bilden visas också som kritik mot lagen om hets mot folkgrupp och som ett angrepp på odemokratiska länder och religiöst förtryck.

Den 18 september arrangerar Centralrådet för ex-muslimerna i Sverige och Humanisterna i Stockholm, ett viktigt seminarium ”Till försvar för yttrandefriheten”. Gå på det! Anmäl dig också till seminariets grupp i facebook.


DN: Egyptiskt krav på förbud mot Muhammedkränkning, Niklas Ekdal: Nej tack, Egypten
SvD: UD varnar svenskar i Mellanöstern
Taggar: Mohammadhunden, Reinfeldt, Islam, Yttrandefrihet, Religion
Andra bloggar om: , , , ,
, intressant

17 Responses to Stöd publiceringen av Mohammedhunden

 1. Schwanhof skriver:

  Bra sammanfattning av situationen. Håller helt med. Det är en tydlig skillnad mellan behandlingen av kristna och muslimer hos många i samhället – kristna förväntas tåla vilken kritik som helst medan islam skall skyddas från kritik. Man kan inte heller skydda en eller vissa religioner i ett samhälle som strävar mot öppenhet och jämlikhet.

  Men jag har sett strömningar i väst – främst USA – där en Muhammed-rondellhund direkt skulle överösas med stämningar. Kanske Sverige i framtiden blir en bastion för det fria ordet – än mer än idag. Vi hyser redan en del dödshotade kritiker i vårt land och som världen utvecklas kommer dom nog att bli fler.

 2. Niklas Alvaeus skriver:

  Det har missar ju hela poangen. Teckningen ar ju ett rasistiskt pahopp pa en miniroitets grupp i Sverige. Precis som jude karikatyrer under nazi Tyskland. Har ju ingeting med tryckfrihet att gora. Om Sverige skall vara ett integrerat samhalle maste man ju kunna acceptera att vissa grupper har en helt annan livsaskadning och andra varderingar. Detta skall skyddas under svensk lag. Bara for att icke muslimer inte tycker att det ar nagot markvardigt med att avbilda Muhammed i en karikatry teckning, kan man ju inte bortse fran att det for muslimer ar ett tabu och exremt krankande att avbilda Muhammed. Bristande respekt skall ju inte ursaktas med forsvar av tryckfrihet.

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Niklas Alvaeus

  Något rasistiskt påhopp är det inte. Muslimer är ju ingen ras. Judar kallas däremot för ras, även om jag personligen starkt ogillar detta begrepp. Det hör hemma på sophögen.

  Med tryckfrihet har det att göra i högsta grad, liksom med yttrandefrihet. Det är ju dessa lagar som ger oss rätt att håna ideologier vi ogillar.

  Jag anser också att Sverige ska vara ett integrerat samhälle som accepterar att människor har olika livsåskådningar och värderingar. Något annat vore hemskt. Vi är också överens om att det ska ges lagligt skydd.

  Men däremot anser jag att man ska ha rätt att karikera inte bara Mohammed utan även Jesus, Abraham, Mao, Stalin, Reinfeldt, m.fl., dvs alla som företräder olika ideologier. Man ska också ha rätt att göra karikatyrer av kors, halvmånar, Bibel, Koranen, Mein kampf och Das kapital.

  Du verkar tycka att alla dessa personer och saker är värda respekt. Det tycker inte jag. Varför ska jag tvingas respektera det andra respekterar?

 4. Fredrik Bendz skriver:

  Jag tycker inte att man ska publicera bilden. Den är ful och förtjänar inte den uppmärksamhet den har fått. Att publicera den bara för att man får är fel väg att gå. Det gynnar inte någon.

  Därmed inte sagt att jag inte tycker att man FÅR publicera den. Någon j-a skäggapa från bergen i Afghanistan ska inte bestämma vad jag får tänka! Vi måste försvara rätten att häda med näbbar och klor. Att publicera en ful bild föreställande Muhammed som hund är inte rätt sätt att göra det menar jag.

  Problemet är följande som jag ser det: För en muslim är Muhammed helig, i ordets alla betydelser. Det som är heligt får inte kränkas. Om någon kränker det heliga blir man upprörd. Så långt är allt OK, men när man vill förbjuda möjligheten att kränka är man ute på väldigt hal totalitär is.

  Koranen är kränkande mot icke-muslimer. Om man inte får kränka kräver jag att koranen förbjuds i hela världen!

 5. Mahmoud Aldebe skriver:

  Våra medlemmar anser sig vara hotade, kränkta, förlöjligade och utsatta för missaktning av sekulära individer i samband med publiceringen av nidbilderna och vissa politikers krav på att skydda alla konstutställningarna med polisiära medel mot muslimska individer och grupper som planerar besök i konstutställningarna. Det tryck- och yttrandefrihetsbrott som skulle kunna aktualiseras i samband med publiceringen i Nerikes Allehanda och Lars Vilks publicering av profeten som framställs som rondellhund kan betraktas vara hets mot folkgrupp. Vi tvingas ut från offentliga rumet med yttrandefrihetens vasa tänder. Vi är inte extremister eller fanatiker. Vi är människor som väntar respekt från andra medmänniskor. Om det så fallet kommer det bli fritt att kränka och förlöjliga vad som helst i samhället. Inget blir helgt.

  Ledarartikeln och bilderna av Profet Muhammad i Nerikes Allehandaoch i alla blog inklusive din är enligt vår uppfattning nedsättande, förnedrande och överskrider gränsen för saklig kritik av folkgrupper som har islam som religion. Att trampa på oss nya svenska medborgare överskrider gränsen för vad som kan anses utgöra saklig kritik och en vederhäftig diskussion rörande islam och muslimer i allmänhet.

 6. Mahmoud Aldebe skriver:

  Rör ej din granne!

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Mahmoud Aldebe

  Först vill jag tacka dig för att du kommenterat min blogg. Jag tror på dialog mellan dem som har olika uppfattning i trosfrågor.

  Jag har förstått att många, men långt ifrån alla, muslimer känner sig ”hotade, kränkta, förlöjligade och utsatta för missaktning” av publiceringen av Vilks teckning. Anledningen till att jag gjorde det är att jag menar att de muslimer som vill inskränka yttrandefriheten angriper något jag sätter mycket stort värde på. Om man sagt att teckningen var löjlig eller något liknande så hade den varit ointressant.

  Du kritiserar ”politikers krav på att skydda alla konstutställningarna med polisiära medel mot muslimska individer och grupper som planerar besök i konstutställningarna.” Det låter nästan som du hotar oss som värnar yttrandefriheten, men förhoppningsvis missförstår jag dig. Om polisen skyddar utställningar från planerade besök av muslimer så beror det på att man befarar att dessa muslimer ska göra något olagligt. Menar du att dessa muslimer ska få angripa konstutställningarna i strid mot lagen? Det vore väldigt bra om du vill förtydliga dig på denna punkt.

  Du bedömer att publiceringen av teckningen bryter mot våra grundlagar. Det tror inte jag. I DN säger Justitiekanslern Göran Lambertz ”Det mesta talar för att det inte handlar om ‘hets mot folkgrupp'”. Religiösa symboler har karikerats under lång tid i vårt land. Det vore synnerligen överraskande om det nu skulle bedömas som olagligt.

  Ni förväntar er respekt för andra medmänniskor, skriver du. Givetvis respekterar jag er som alla andra människor, men det betyder inte att jag har respekt för Islams värderingar. Dem vill jag ifrågasätta och även kritisera. Jag vill också har rätt att använda satir om jag anser det ett effektivt sätt att driva opinion. Vanligen fungerar satiren dåligt, men i detta fall tycker jag publiceringen var ett bra sätt att demonstrera stödet för yttrandefriheten på.

  Du skriver ”trampa på oss nya svenska medborgare”. Jag därför understryka på att jag är mycket positiv till invandring till Sverige. Om någon ursvensk religiös eller annan ideologisk rörelse vill inskränka yttrandefriheten så kommer jag säkerligen protestera även mot det. Det är privilegiet att slippa kritik som jag motsätter mig.

  Som du kanske sett på min blogg har jag ställt frågor om Islams syn på stening av sexuellt otrogna då flera svenskspråkiga muslimska skribenter publicerat texter som stöder denna form av straff. I ett brev till en muslimsk kvinna har jag ställt fyra frågor (https://hansiwanbratt.wordpress.com/2007/08/07/svar-till-en-muslimsk-kvinna-som-ar-for-dodande-genom-stening/) och är mycket tacksam om du vill besvara dem. Kvinnan har tyvärr inte haft möjlighet att besvara mitt brev än.

  Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om fortsatt dialog gärna oss emellan men framför allt mellan personer med sekulära värderingar och muslimer. Det hoppas jag leder fram till att muslimer accepterar de lagar och de kulturella regler som utvecklats i vårt land.

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Fredrik Bendz

  Naturligtvis publicerar jag inte bilden för att den är snygg. Det gör jag för att jag solidariserar mig med Vilks syfte nämligen att värna den konstnärliga friheten och därmed vår allas yttrandefrihet, dvs att man ska FÅ publicera den. Man ska inte bara ha juridisk sätt rätt att publicera den utan även kunna göra det utan att bli mordhotad.

  Yttrandefriheten är inte självklar. Den förvägras flertalet människor på vår jord. Denna frihet utgör grunden för demokratin och därmed för människovärdet. Därför anser jag att yttrandefriheten är värd ett engagerat försvar.

  Om vi förmår att försvara vår yttrandefrihet har vi också möjlighet att sprida den till andra länder till andra människors fromma.

 9. Magnus Holmberg skriver:

  Hej!

  Yttrandefriheten måste försvaras. Däremot kan yttrandefrihet implicera kränkningsfrihet. Att kränka kan aldrig moraliskt försvaras.

  Man får tåla en del saker i sitt liv men detta innebär givetvis inte att kränkningar i vilken form det än må vara är rätt för det.

  Lars Vilks skriver på sin hemsida något liknande (minns ej exakt ordalydelsen) ”Kränk på så förlorar kränkningen sin kraft”. Han har så fel, så fel!

  Mvh/Magnus

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Vi är överens om att yttrandefriheten måste försvaras, vilket rimligen bör innebära du tycker att även den som har en annan moralisk uppfattning än du ändå får publicera sina texter.

  Jo, man får tåla åtskilligt här i livet, inkl att det man tycker är viktigt blir angripet. Då tycker man att angriparna har fel, men de har ändå rätt framföra sin felaktiga uppfattning. Som Voltaire påstås ha sagt ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” (upphovskvinnan var Evelyn Beatrice Hall).

 11. Magnus Holmberg skriver:

  Enligt yttrandefriheten bör alla ha rätt att framföra sina åsikter. Både teoretisk och empirisk erfarenhet visar för mig att det inte är bra att beskära yttradefriheten.

  Men yttrandefriheten ger utrymme för lögner och kränkningar. Man behöver inte ha mycket kunskap om islam för att inse att framställningen av Muhammed som rondellhund etc etc uppfattas av muslimer som kränkande.

  Det borde således handla om att försvara yttrandefriheten men också det riktiga sättet att bemöta människor som har en tro (eller annat). Jag anser således att Vilks mfl gör fel.

  För Vilks handlar det om konst. I ett samhälle där man i hög grad tappat kontákten med det heliga är det svårt att bli uppmärksammad. Konst för Vilks verkar vara att gå emot konventioner och skapa uppmärksamhet. En positiv konskevens i viss mån är att detta kan leda till en god konsekvens då en dialog mellan sansade människor av olika uppfattningar kan skapas(osansade människor finns det ju på båda sidorna). Dialog ger ökad kunskap om varandra. Men detta mål rättfärdigar inte Vilks medel.

  Jag har funderat lite på vad som i konstens namn kan ”kränka” eller utmana sekularisterna (dessa är visserligen ingen enhetlig företeelse). Det går ju att göra något likande mot det sekulära samhällets dogmer, speciellt den politiska korrektheten. En sekulär dogm är att abort (innan vecka 22 ska tilläggas)inte är en avlivning av en människa. Ett konstverk kunde göras som på något sätt jämförde aborter med förintelselägren.

  Men, och det tycker jag är viktigt att betona, jag tycker inte detta är ett bra medel. och jag hoppas inte att någon nappar på idén. Till skillnad från Vilks tycker jag inte att en dialog bör ta sin början i en kränkning.

  Tyvärr är det också så att diskussioner och debatter tar fart när osakligheter, kränkningar etc är inblandade. Det är något man märker från undervisning till nationella politiska debatter.

 12. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Magnus Holmberg

  Jag betvivlar inte att vissa muslimer uppfattar publiceringen som kränkande. Men det kan vara rätt att ”kränka”, dvs göra något nedsättande mot det som man själv tycker värderas alltför högt. Det kan göras sakligt och det kan göras ironiskt.

  Jag är inte klar över Vilks motivering, men jag har för mig att han sagt att han vill värna konstens gränser eller konstens frihet. Det är inte ett bra motiv för mig. Jag tycker att yttrandefrihet inte ska ha någon koppling alls till ev konstnärlig kvalitet. Däremot är det så att konsten ofta visat vägen för en ökad frihet att uttrycka sig.

  Det finns mycket som är kränkande för mig, t.ex. förtryck av människor. Ditt exempel att likställa abort med förintelseläger är relevant antingen den görs i form av ett konstverk eller på annat sätt. Det är i alla fall extremt utmanade för mig. Ett annat exempel på något som jag uppfattar som kränkande är att inskränka min yttrandefrihet.

  Jag vill ha en legal gräns för yttrandefrihet när ett yttrande gör att någon eller några känner sig direkt hotade till liv, lem eller egendom. Däremot måste alla yttranden om ideologier vara utan laglig begränsning.

  Även om jag förmodligen inte delar Vilks motiv, så anser jag att publiceringen av hunden gör nytta. Den har initierat en viktig diskussion om yttrandefrihet, rättigheter baserade på religiös tro, Sveriges uppgift i den globala byn att verka för demokrati och yttrandefrihet, mm.

 13. Magnus Holmberg skriver:

  I mina ögon är det inte rätt att kränka någon för att denne har åsikter som de i ens egen tycke värderar för högt. Det vore att utgå för mycket från sin egen livsvärld och i för liten grad söka förståelse med den andre. Respekt och tolerans bygger just på olikheten mellan personer.

  Mig veterligen känner jag inte till något radikalt fall där muslimer är ute efter att överdrivet förlöjliga eller kränka kristendomen, dvs själva tron i sig, Gud etc. Detta är emellertid vanligt förkommande här i västerlandet. Däremot beskär man kristnas rätt att praktisera sin tro (och att för övrigt verka i samhället) i många ”muslimska länder”. I denna sak skiljer det sig i västerlandet där det , än så länge ska tilläggas, är relativt lätt att få praktisera sin tro.

  Jag läste någonstans (i en asiatisk tidning) där, motsvarigheten till muhammedkarikatyrerna, Jesus skrattande framställdes på bild. Detta skulle vara en karikatyr på Jesus. Fattade ingenting!

  Jag tycker att Vilks kunde gjort annorlunda i denna fråga. Den rätta vägen hade dock förmodligen inte väckt så stor debatt och diskussioner.

  I övrigt är det mycket jag är överens med dig.

  Tack för en bra diskussion!

 14. Magnus Holmberg skriver:

  I mina ögon är det inte rätt att kränka någon för att denne har åsikter som de i ens egen tycke värderar för högt. Det vore att utgå för mycket från sin egen livsvärld och i för liten grad söka förståelse med den andre. Respekt och tolerans bygger just på olikheten mellan personer.

  Mig veterligen känner jag inte till något radikalt fall där muslimer är ute efter att överdrivet förlöjliga eller kränka kristendomen, dvs själva tron i sig, Gud etc. Detta är emellertid vanligt förkommande här i västerlandet. Däremot beskär man kristnas rätt att praktisera sin tro (och att för övrigt verka i samhället) i många ”muslimska länder”. I denna sak skiljer det sig i västerlandet där det , än så länge ska tilläggas, är relativt lätt att få praktisera sin tro.

  Jag läste någonstans (i en asiatisk tidning) där, motsvarigheten till muhammedkarikatyrerna, Jesus skrattande framställdes på bild. Detta skulle vara en karikatyr på Jesus. Fattade ingenting!

  Jag tycker att Vilks kunde gjort annorlunda i denna fråga. Den rätta vägen hade dock förmodligen inte väckt så stor debatt och diskussioner.

  I övrigt är det mycket jag är överens med dig.

  Tack för en bra diskussion!

 15. Fredrik Bendz skriver:

  Magnus, jag håller inte med dig. Vi måste försvara rätten att kränka – den är helig. Om vi förbjuder allt som är kränkande är det adjöss med både bibeln (kränkande mot homosexuella) och koranen (kränkande mot icke-muslimer). Tänk dig tanken att allt som kan uppfattas som kränkande vore förbjudet. Vad skulle det innebära?

  * Förbud mot att säga att statsministern är en skit.
  * Förbud mot kritik av politiska partier – det kan ju uppfattas som kränkande av deras medlemmar.
  * Förbud mot ALL kritik. Den kan ju uppfattas som kränkande.

  Ett sådant samhälle vill då inte JAG leva till. För den som mot förmodan vill leva under sådant förtryck rekommenderar jag att emigrera till Iran eller Saudiarabien.

 16. Magnus Holmberg skriver:

  Till Fredrik

  Mitt resonemang ska betraktas utifrån distinktionen mellan lag och moral. Yttrandefriheten bör skyddas genom lagstiftning. När det gäller kränkningar har jag fört diskussionen inom moralens område och avvisat att kränkningar ska motarbetas vi lagstiftning (nu är det så att detta redan finns i lagstifningen i ett annat område, nämligen skolan och den nya likabehandlingslagen). Yttrandefrihet ger också kränkningsfrihet. Att kränka är inget som i mina ögon moraliskt kan försvaras. Jag försvarar alltså yttrandefriheten men rättfärdigar inte Vilks i detta fall moraliskt.

  Sedan gäller det reflektera över vad som är kränkningar och inte. I fallet Muhammed som rondellhund är många överens om att det rör sig om en kränkning.

  Du skriver också adjöss med Bibeln etc för den kränker bla homosexuella. Nu är det så att en uttryckt annorlunda åsikt inte i sig är en kränkning. Det handlar om sättet att uttrycka sin annorlunda uppfattning på. Tex har Hans-Ivan Bratt här på forumet i vissa frågor totalt annorlunda uppfattning än jag. Men sättet han framför sina annorlunda åsikter är inte det minsta kränkande för mig . Han skulle, om han ville, kunna göra annorlunda.

  Du drar dina slutsatser in absurdum. I mina ögon har du en felaktig grundsyn på fenomenet kränkning. Dessutom får toleransen ingen plats i din världsbild. Tolernas handlar ju just om att tåla den oliktänkandes åsikt och inte att acceptera den.

  Jag önskar dig inte lycka till i ditt försvar av rätten till kränkning.

  Magnus

 17. […] Nu gäller att ge Lars Vilks och Ulf Johansson stöd. De har ställt upp för yttrandefriheten. Det bör alla andra också göra. Publicera hunden. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: