Vad är religionsmissbrukare?

En del av de grövsta övergreppen mot barn sker inom familjen står det i proposition från 2001 om ändringar i socialtjänstlagen. I denna lag stärktes barnets ställning bl.a. genom att markera att det är ett brott att misshandla barn såväl fysiskt som psykiskt. I den aktuella diskussionen om barnmisshandel framhåller folkhälsoministern Maria Larsson i DN föräldrars missbruk av alkohol och droger. Det finns dock andra mindre uppmärksammade missbruk, som också leder till barnmisshandel, t.ex. psykiska problem och religionsmissbruk. Se Stöd även religionsmissbrukarnas barn.

Religionsmissbruk är en ny användbar term. Den står för missbruk som helt eller delvis orsakas av religiös övertygelse. Motsvarande engelska term är Spiritual abuse.

Med missbruk menas ett överdrivet engagemang som gör att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada och som personen inte kan avstå ifrån. Med denna definition kan man även inkl fanatiskt intresse för idrott, spel, politik, etc.

Religionsmissbruk har dock en särställning i denna grupp av missbruk. Tankarna på religionen dominerar då hela tillvaron, allt annat blir sekundärt, vissa stunder ger religionen en extatiskt lyckokänsla, förmågan att förstå världen omkring minskar och världen runt kan uppfattas som fientlig och styrd av demoner.

I andra typer av missbruk har barnen vanligen en sekundär roll där barnen bästa ignoreras, men barnen kan också misshandlas av drogade föräldrar. Missbruk av religion kan dock vara primärt inriktat mot barnen. Föräldrarna ser det som en huvuduppgift att överföra sin tro till barnen utan hänsyn till barnens bästa och t.ex. barnens lagstadgade rätt till religionsfrihet.

Den katolska kyrkans omfattande våldtäkter av barn kan ses som ett extremt exempel på religionsmissbruk, i den meningen att prästerna utnyttjat sin ställning och förmodligen ansett sig kunna få gudens förlåtelse. Dessutom har kyrkan organiserat sig så att dess präster inte kunnat få normalt utlopp för sina sexuella behov. Förmodligen har homosexuella personer i rädsla för sin sexualitet fördömd av sin kyrka flytt in i prästerskapet befrielse från ett sexuellt liv. Men sedan har den sexuella driften blivit alltför stark. (Se Fler katolska sexövergrepp i Sverige och Vatikanen ljuger om påven)

Missbruk av religion som leder till fysisk eller psykisk misshandel av barn måste hanteras efter i princip samma regler som annan barnmisshandel. Alla måste känna ett moraliskt ansvar att agera för barnens bästa när det finns anledning att tro att barn far illa. En möjlighet bland flera är att kontakta kommunens socialkontor som har till uppgift att skapa sig en egen uppfattning som det finns risk för barns hälsa.


DN: ”Skolan förmår inte hjälpa när föräldrarna dricker”
Taggar: Missbruk, Barnens rätt, Maria Larsson, Droger, Religion, Katolska kyrkan
Andra bloggar om: , , , , , Katolska kyrkan
intressant

8 Responses to Vad är religionsmissbrukare?

 1. […] så är alltså 7.000 barn i sekten våld. Förmodligen kan flertalet föräldrar betraktas som religionsmissbrukare, dvs “ett överdrivet engagemang som gör att personen själv, andra personer eller egendom […]

 2. Magnus Holmberg skriver:

  Hej!

  Du skriver att ”kyrkan organiserat sig så att präster inte kunnat få utlopp för sina sexuella behov”.

  Jag förmodar att det är celibatet du har i åtanke. Detta är inte korrekt enligt de undersökningar som finns. Dessa visar RELATIV SETT att övergrepp har begåtts i lika grad av ständiga diakoner som är gifta. Celibatet är således en variabel som är mindre relevant i förklaringen till övergreppen.

  Vad gäller övergreppen har givetvis du helt rätt i att de är ett extremt övergrepp mot barn (i detta sammanhang definieras barn som människor under 18 år). Prästerna har utnyttjat sin ställning.

  Den världsvida kyrkan och påven har tagit krafttag emot detta.

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Magnus Holmberg

  Det är en intressant uppgift att gifta diakoner har utfört våldtäkter i samma omfattning som katolska präster. Även om pedofili förvisso även förekommer såväl inom andra religiösa rörelser som utanför dessa, så förefaller det som om den katolska kyrkan är speciellt utsatt. Om det inte beror på celibatet så kanske en annan anledning är den fokusering som katolska kyrkan har kring synd och sex, alltså att personer som har svårt att hantera sin sexualitet förklarar den som syndfull och därför dras till katolicismen. Vad tror du om den teorin? Har du sett någon analys av de prästvåldtäkternas orsaker?

  Du skriver att ”Den världsvida kyrkan” (syftgar du på den katolska) och påven har tagit krafttag emot detta. Det är så fall på tiden. Påven var ju den som under lång tid organiserade cover upp-aktioner för att förhindra att våldtäkterna skulle komma till myndigheternas kännedom och som gömde våldförverkarna. Se min tidigare text https://hansiwanbratt.wordpress.com/2007/05/31/vatikanen-ljuger-om-paven/ och t.ex. Pope Benedict XVI Led Cover-Up of Pedophile Priests? http://atheism.about.com/b/a/258250.htm

 4. Magnus Holmberg skriver:

  Hej!

  När jag (och framförallt andra) jämför övergreppsfrekvensen mellan ständiga diakoner och präster talar man i relativa termer. Det är vidare inte vanligt att katolska präster ägnar sig åt detta. När det gäller USA talar man om en ”hård kärna” på 160 präster som stått för övergreppen. Samtliga, eller iallafall så gott som alla av dem, sitter idag i fängelse.

  Det tas ganska stora krafttag mot dessa. För verksamma (samtliga med någon form av uppdrag i kyrkan) i mitt sift (omfattar Sverige) gäller följande 1. Obligatorisk kurs i ämnet av sakkunniga 2. Utdrag från polisregistret ska inlämnas 3. Speciella ”arbetsmetoder” ska tillämpas speciellt när barn och ungdomar är involverade 4. beredskap ska finnas lokalt som på stiftsnivå.

  I världen finns det endast forskning på katolska präster och sådana här övergrepp. Detta saknas i stor omfattning på andra ”yrkesgrupper”. Man tror att mörkertalet är stort och att övergrepp mot barn (barn definieras som person under 18 år i dessa sammanhang) är vanligare än man tror. ”Lokal” forskning vad gäller olika yrkesgrupper finns exempelvis har man konstaterat att 10 % av de tyska psykologerna haft sex med deras klienter.

  Så till anledningarna bakom övergreppen. Jag har ej stött på någon allmän förklaring. Jag tror inte det handlar om Kyrkans syn på synd och sexualitet. Individuellt handlar det förstås om svaga karaktärer som ger efter för sina impulser. De gör detta i en miljö där prästen har mycket att säga till om.

  Måste arbeta nu, återkommer …

  Magnus

 5. Magnus Holmberg skriver:

  Hej igen!

  Päven har, som sagt, tagit krafttag mot dessa övergrepp. Frågan om att kunna hantera sin sexualitet (också från en homosexuella utgångspunkt vilket jag förmodar osynliggjorts på seminarierna) diskuteras ingående med prästseminaristerna. För ett tag sedan kunde vi läsa om att homosexuella blivande präster måste ”bevisa” att de klarar avhållsamhet(det gäller också heterosexuella). Dagens nyheter och andra antikatolska företeelser rasade. och som katolik fick man i sedvanlig ordning ta emot osakligheter. Men påvens uttalanden ska ses just i ljuset av att 80 % av övergreppen är mot pojkar. Praktiserad homosexualitet i stor omfattning har dessutom förekommit på några (det finns tusen) prästseminarier så att åtminstone ett har stängts.

  Viktigt att betona är att detta inte kan bilda underlag till generaliseringar om homosexuella katolska präster.

  Påven och kyrkan har varit öppen i detta. Man har också valt, vilket är det enda rätta, att tro de drabbade som fått skadestånd utan rättslig prövning. Men när det gäller påven spelar det ingen roll vad han gör för en del. Osakligheterna finns där ´ändå!

  Ett sammanhang där kyrkan inte kan vara öppen i frågor som denna är situationer som omfattas av tystnadsplikten. Om en präst X biktar sitt övergrepp för präst Y kan/bör präst Y inte raportera till myndigheter. En del av övergreppen, men inte alla (har inga siffror, ska ses i ljuset av detta faktum. Jag uppfattar det brev (från 1962) du gav mig länkar till bör förstås i detta perspektiv.

  Allt gott/Magnus

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Magnus Holmberg

  Jag har sökt efter uppgifter om antalet katolska präster, diakoner och andra tjänstemän som våldfört sig på barn och ungdomar (under 18 år) utan framgång. hittills. 160 st är kanske inte så mycket med tanke på antalet sådana tjänstemän.

  Givetvis tycker jag att deras agerande är förfärligt, men det är ändå inte det som upprör mig mest. Det allra mest bedrövliga är hur Katolska kyrkan agerat: kräver tystnad av de brottsliga prästernas kollegorna, idkar utpressning mot dem som våldtagits med hot om uteslutning och därmed straff i helvetet, saboterar polisens undersökningar, gömmer misstänkta, manipulerar den egna bokföringen för att slippa betala skadestånd. Det är häpnandsväckande att en organisation som anser sig vara den auktoritativa uttolkaren av moralen gör detta och när dessutom den främsta ansvarige för allt detta sedan dessutom väljs till påve.

  Egentligen tycker jag att katolska kyrkan borta avveckla sig själv i skam.

  Det är upprörande och jag är upprörd. Samtidigt vill jag ge dig en eloge för ditt sakliga sätt att kommentera denna svåra fråga. Men jag förstår inte hur du kan stanna kvar en kyrka med detta syndaregister.

  Allt gott också till dig/ Hans Iwan

 7. Magnus Holmberg skriver:

  Hej!
  En liten korrigering på det jag skrev. Det är 160 som står för de grövsta övergreppen. Det finns flera. Generellt det är ovanligt att präster begår sådana här övergrepp.

  Försök se mer allsidigt i denna fråga så kommer du att se att mycket görs. Jag har skrivit om detta i mina förra mail och finner ingen mening med att upprepa dem igen.

  Kyrkan med påven i spetsen har auktoritet att uttala sig i lärofrågor, vad som är rätt och fel. Påven har detta i kraft av sitt ämbete och inte ytterst på sin person.Detta innebär inte att alla katoliker inklusive påven själv alltid gör rätt. Du verkar förutsätta att alla katoliker är heliga. Så är det givetvis inte. All form av synd finns tyvärr representerad ,också övergrepp. Målet är att vi ska bli heliga. Vi blir inte heliga för att vi är ”perfekta” (detta är fariseism) utan för att Gud och vi själva vill bli ”perfekta”.

  Kännetecknande för just en del sekter är att de utmålar sig som perfekta och därför måste dra sig undan de operfekta. Det har aldrig varit Kyrkans uppfattning.

  Vänliga hälsningar/Magnus

 8. Magnus Holmberg skriver:

  Hej igen!

  Eftersom jag skriver mina inlägg under korta raster blir de hafsigt skrivna. Hoppas du har överseende med detta. Vad gäller de 160 prästerna, den sk ”hårda kärnan” står de för de grövsta och flesta övergreppen. Men långt fler präster än detta har begåtts/anklagats för övergrepp. Det handlar om allt ifrån dåliga skämt till de grövsta väldtäkter.

  För några veckor sedan kunde man läsa i tidningen, tror det var GP, att biskop Arborelius gick ut och bad om ursäkt för ett övergrepp som skedde för flera deccenium sedan. Detta är väl öppenhet om något? Vad jag vet har inga kommuner, lärarfack eller dylikt gått ut och bett om ursäkt för alla övergrepp i våra skolor, från förskolan och uppåt.

  Vad gäller undenlåtenhet har du rätt till viss del. Några biskopar har fått avgå för att de inte tagit i problemen. Men jag har svårt att se att denna kritik är berättigad när det gäller nuvarande påve. Jag uppfattar det brev från 1962 du länkar till som kopplat till tystnadsplikten och då blir det mer komplicerat.

  Det bör tilläggas att de flesta katoliker fördömer övergrepp. Biskop Arborelius har i mycket skarpa ordalag vänt sig mot dessa handlingar. Kyrkans lära (se katekesen) tar uttryckligen avstånd från detta. Biskopen har dessutom satt igång olika slags åtgärder för att förhindra övergrepp. ”Statistiskt ”klarar sig emellertid siftet bra.

  Det bör också tilläggas att det är handlingar som ska fördömas inte själva människan bakom handligarna. Alla människor är mer än sina handlingar, även de präster som har begått en av de mest avskyvärda handligarna man kan begå.

  Vänliga hälsningar/Magnus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: