Pierre Schori: yttrandefrihet är till för svenskar

Pierre Schori gillar inte Vilks Mohammedkund. Det är ok att han inte vill se den, men dessutom tycker han inte att andra som gillar den ska få se den, speciellt inte människor i andra länder. Yttrandefrihet är till för svenskar. Karl Gerhard måste vrida sig i sin grav.

Det är ok tycker Schori med nidteckningar av en folkpartiledare med en tång i lemmen, Carl-Johan de Geer med ordet ”kuken” i svenska flaggan och hakkorset i stjärnbaneret, Peter Dahls tavla med prinsessan Sibylla i en obscen nakenscen. ”Alla dessa provokationer var riktade mot svensk lag och konvenans och hade inga direkta konsekvenser utomlands”, skriver Schori.

Det är intressant att en internationalist som Schori, tycker att debatten om en mänsklig rättighet ska begränsas till Sverige. Anledning är nog att han har en uppfattning om mänskliga rättigheter som avviker från de flesta. Pierre Schori är beryktad för sitt uttalande om diktatorn Castro på Kuba. ”Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.” (Sydsvenska Dagbladet, 20 juli 1986).

Schori tycker att regeringens Globaliseringsråd ska medverka till att sprida kunskap om yttrandefriheten. Dessutom ska det ”främja interreligiös respekt”. Men det är inte regeringens uppgift i Sverige, men förmodligen på Kuba.


SvD: ”Vilks vidgar inte åsiktsfriheten”
Taggar: Mohammedhunden, Pierre Schori, Yttrandefrihet, Lars Vilks, Kuba
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant

Annonser

13 Responses to Pierre Schori: yttrandefrihet är till för svenskar

 1. menureh skriver:

  Pierre Schori, HUR kan han få plats för en debattartikel? Han är ju helt klart en blind man. En man som verkar fästa sig vid och stöttar de som pratar med honom och visar honom lite vänlighet. en vänlighet som utnyttjar honom för sina egna syften.
  Pierre ta en funderare på vad du skriver egentligen, Hamas skulle alltså vara Palestinas frälsare och en helt ok organsiation? Och vad skiljer rondell muhammed från jesus bögen? Varför är muhammed hunden värre än jesus bögen? För att den ena är riktad till de islamister som verkar känna sig så hemskt underlägsna alla andra att de måste reagera som ett litet barn , med skrik och våld. De inom Islam som har en seriös och mogen syn på sin religion kan nog ta den bilden. Det är bara de muslimer som ser sig själva som offer och identifierar hela sitt liv med förstryck som reagerar mot Vilks. De andra har en styrka och säkerhet i sig själva och sin religion som gör att de kan ägna sig åt islam utan att bry sig om försök att få uppmärksamhet likt Vilks.
  Shoori förstärker bara denna känsla av att de känner sig underlägsna och kuvade, en känsla som verkar springa ur de totalitära islamistiska länderna där folk förtrycks. I de muslimska länder där folk mår bra verkar inte detta behovs av att alltid känna sig underlägsen finnas. Dvs de länder som förtrycker är de länder som skapar radikala islamister. Tex Hamas mfl som styr på ett förtryckande sätt. Men Shoori gillar troligen förtryck som på Cuba för då kan han rycka in som dessa regimers försvarare, de är ju trots allt så hemst synd om, eller?

 2. Fredrik Bendz skriver:

  Pierre Schori är dubbelmoralist. Han försvarade Salman Rushdie, men var inte Rushdies bok Satansverserna en lika stor kränkning av muslimers känslor som Lars Vilks teckningar?

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till menureh

  Det verkar som om att Schori anser att det är hedervärt att personer riskerar ”sin egen frihet, till och med sitt liv, för rättigheter i sina egna länder.”

  De svenska exempel på provokationer har nämner är ok för att de ”var riktade mot svensk lag och konvenans och hade inga direkta konsekvenser utomlands.”

  Hans poäng är alltså att man får verka för yttrandefrihet i sitt eget land men inte i andras. Häpnadsväckande från en som påstår sig vara internationalist.

  Jag menar att det finns många orsaker till att muslimer reagerar som de gör. En av dessa är säkert en underlägsenhetskänsla hos vissa grupper.

  Anledningen till att Schori reagerar som han gör är lättare att se. Han inser inte yttrandefrihetens avgörande betydelse i en demokrati.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Fredrik Bendz

  Moralens matematik är märklig. Dubbel moral är ingen moral. Den som anser att yttrandefrihet är en mänsklig rättighet i Sverige men att samma rättigheter inte inkluderar yttrandefrihet i Kuba har i sanning dubbelmoral.

  Schori försvarar Rushdie för att det var opportunt. Rushdie var en internationellt erkänd författare i vars ljus Schori ville vara.

  Lars Vilks är en etablerad konstnär, tidigare konstprofessor, med en syn på konsten som Schori (och många med honom inte uppskattar eller förstår). Dessutom är Vilks kontroversiell.

  Dubbelmoralen denna gång är att yttrandefriheten ska gälla sådan konst som Schori tycker om och är väl etablerad, men sådan konst som han inte gillar och är kontroversiellt ska inte publiceras.

 5. Jörgen L skriver:

  Varför kan inte virrpannade liberaler nånsin hålla isär kritik av det man säger och kritik av yttrandefriheten som sådan?

  Schori ifrågasätter inte nånstans i sin artikel yttrandefriheten, det han säger är att Vilks är en barnslig idiot som använder yttrandefriheten till att provocera för provokationens egen skull, utan att ha något egentligt budskap. (Min tolkning…)

  Den sk. dubbelmoralen avseende Vilks och Rushdie är ju bara det att Rushdie hade något väsentligt att säga, nämligen ifrågasättandet av bokstavstroendet, att gud dikterat texten till koranen, och det var det ifrågasättandet han blev mordhotad för. Han hade alltså en åsikt värd att försvara.

  Vilks har ingen åsikt, han är som en provocerande tonåring som ställer sig på torget och skriker ”KNULLAAAA!!!” så högt han kan. Det är klart att han ska få göra det, och jag är till och med beredd att ta strid för att han ska ha rätt att göra det, men måste det innebära att jag tycker att det är BRA att han gör det?

  Naturligtvis inte, och det är det jag menar, vi måste väl, som Schori gör, kunna diskutera ifall ett ”yttrande” är ett bra yttrande, vilka konsekvenser det får, vad det säger om den som yttrar det, vilka konsekvenser det får för kampen för yttrandefrihet i andra länder osv.

  Fundamentalister är alltid farliga, är man tvärsäker på att man har rätt och vet sanningen så tenderar man att låta ändamålen helga medlen. Detta gäller faktiskt också yttrandefrihetsfundamentalister…

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Jörgen

  Som många andra kritiker av Vilks säger Schori att han är för yttrandefrihet, men inte alltid. ”Vi är många som stött kampen för yttrandefrihet och andra rättigheter i länder där författare och konstnärer har hotats av diktatoriska regimer eller våldsbenägna fanatiker”, skriver han. Dvs det är de som Schori klassificerar som författare och konstnärer som ska ha yttrandefriheten. Vilks tycker Schori är en dålig konstnär och är inte värd denna frihet.

  Många muslimer och ex-muslimer är förtryckta av en lära som styr deras liv i detalj. Genom att karikera symboler för denna lära markerar Vilks att den får ställas under debatt. Så har tidigare skett med de kristna symbolerna och det är hög tid att det även sker med Islam.

  Vilks har ingen åsikt, skriver du. Vad vet du om det? Förmodligen ingenting alls. Jag vet att hans teckning är genomtänkt. Det finns klara motiv till varför den gjordes. Han förklarade det på ett intressant och begripligt sätt på ett seminarium för några dagar sedan. En bevekelsegrund var censureringen av ett konstverk på en utställning i Göteborg för en tid sedan. Däremot säger han att han inte kunde förutse att uppståndelsen skulle bli så stor.

  Du skriver ”jag är till och med beredd att ta strid för att han ska ha rätt att ” publicera teckningen. Samtidigt skriver du att Rushdie hade en åsikt värd att försvara till skillnad mot Vilks.

  Virrar du inte till det nu?

 7. Jörgen L skriver:

  Nej, det är du som virrar till det…

  Du blandar fortfarande ihop diskussionen om det enskilda yttrandet med diskussionen om yttrandefriheten.

  Vilks yttrande är idiotiskt, enligt min ringa mening, därför att det inte leder framåt, bara skapar ökad polarisering, men det betyder inte att jag inte tycker att han ska ha rätt att yttra det. Vad jag kan se så tycker inte heller Schori att Vilks yttrandefrihet ska begränsas.

  Jag hävdar fortfarande att man måste ha rätt att ifrågasätta om ett yttrande är vettigt, utan att man för den skull ska anklagas för att vara emot yttrandefrihet.

  I just den här sakfrågan tror jag inte att det är ett fungerande grepp att provocera på det sätt som Vilks gjort. Det riskerar snarare att bli kontraproduktivt. Jag tror att en sekularisering av de muslimska staterna snarare måste komma genom en modernisering av samhället och tankemönstren på ungefär samma sätt som sekulariseringen i vårt eget land har utvecklats. Att i ett läge när muslimer världen över känner sig angripna av västvärlden förlöjliga deras tro är knappast ett fungerande grepp för att minska religionens betydelse.

  Detta måste väl kunna sägas utan att jag därmed ska anklagas för att inte försvara yttrandefriheten, eller?

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Jörgen

  Vi är naturligtvis helt överens om att man kan vara för att ett visst yttrande enligt lagen ska få publiceras samtidigt som man kan tycka att det är olämpligt att publicera det. Jag hakade upp mig din formulering ”Vilks tycker Schori är en dålig konstnär och är inte värd denna frihet.” Jag förstår nu att du inte tycker att det ska vara lagbrott att publicera mohammedhunden, men att det var olämpligt. Bra så.

  Vad gäller Schori så tycker jag att det är rimligt att tolka att hans artikel som att Vilks inte ska få publicera sin teckning.

  Du tycker i vart fall inte att han borde publicerat teckningen för att det inte ”leder framåt” utan skapar polarisering. Jag menar däremot att det är bra att med satir och annat riva ned Koranen, Mohammed och Islam från pedistalen och visa att denna ideologi kan debatteras, kritiseras och förlöjligas som andra ideologier. Life of Brian var en utmärkt film, men ironin gjorde många kristna fundamentalister ilskna.

  Vi är däremot överens om att det viktiga utvecklingssteget i arabländerna är att modernisera samhället. Det bör ske genom att man utvecklar rättsstatens institutioner, som domstolar, polisväsende, etc som inte står under politisk kontroll. Minst lika viktigt är en reell yttrandefrihet som gör att folkningens vilja kommer till uttryck i val. ”Tankemönstren” kan bara ändras genom debatt kring ifrågasatta värderingar.

  Du verkar ha uppfattningen att problemen i arabvärlden beror på att de känner sig angripna av västvärlden. Det tror jag är en helt marginell orsak. Mycket viktigare orsaker är analfabetismen, bristen på annan utbildning, det stelbenta klansystemet för att bara nämna några orsaker. En ökad handel mellan fler företag tror jag kan göda moderniseringen av arabvärlden.

  Jag tänker inte anklaga dig för att vilja inskränka yttrandefriheten.

 9. Gote skriver:

  Jörgen L:s argumentation mot Vilks teckningsutspel är logiskt och jag uppfattar det inte som att Jörgen är emot yttrandefriheten som sådan. Har diskuterat ungefär samma sak med kristna och muslimer i anslutning till Vilksfrågan, och deras argument var inte lika hållbara då de menade att yttrandefriheten var bra men att man måste sätta moraliska och etiska gränser. När någon börjar tala om moral och etik då det gäller att sjävcensurera i denna fråga, skall man vara vaksam. Självklart menar de DERAS moral och etik och med den troendes självgodhet och förmätenhet tar de för givet att det är den bästa, den allmänt vedertagna och av gud givna.

  I Jörgens fall verkar det handla om att han inte tror att Vilks projekt gynnar det som är bra (bla ökas sekularisering av muslimer), utan istället polariserar och spelar extremisterna i händerna.
  Jag är kluven inför denna fråga. Jag kan identifiera och förhålla mig till tre viktiga punkter:

  1. Vilks har gjort det han gjort och det var inte olagligt. För detta lever han under dödshot. Jag måste därför försvara honom för att visa att vi står enade när det gäller yttrandefriheten, den går aldrig att förhandla om.

  2. Teckningsprojektet utnyttjas (liksom Jyllandspostens teckningar) av skumma typer för att hävda att vi i väst är idioter som inte förtjänar att leva. Detta är startegiskt dåligt på samma sätt som USA:s invasion av Irak gav väst badwill och säkert gjorde att flera potentiella extremister definitivt tog steget över till den andra sidan. Även om USA:s syfte endast skulle ha varit gott (det råder ju lite tveksamheter där, men vi kan ponera att det var så) så var det kanske inte det bästa sättet att använda sina ekonomiska och humanitära resurser på.

  3. Vilks projekt har gjort att många tvingas bekänna färg och den allmänna medvetenheten om islamismen ökar kanske. Detta gäller inte endast inom konstvärlden, som enligt Vilks egen utsago var det ursprungliga syftet, utan i allra högsta grad i den allmänna debatten. Mainstreammedia verkar nu ha lagt locket på i stor utsträckning, men jag tror att diskussionen fortsätter ändå. Förhoppningsvis kommer de etablerade stora partierna ta problemet på allvar och korrigera sin politik på flera områden på lång sikt (fast där är jag kanske inte så optmistisk trots allt).

  Vad gäller Schori ger jag inte mycket för hans argumentation. Den är fylld av samma gamla dynga som brukar användas då man vill dölja att man egentligen är beredd att böja sig för och särbehandla en grupp av politiskt korrekta skäl och av rädsla. Han skriver ju bla:

  ”Sveriges muslimska råd har tagit klart avstånd från dödshoten mot Vilks men har också uttryckt önskan om respekt för sin religion.”
  – Sveriges muslimska råd skall man nog inte ta på så stort allvar. Mahmoud Aldebe som är ordförande i medlemsorganisationen Sveriges muslimska förbund och han som gjort avståndstagandet Schori nämner ovan, har ju bla gjort gjort uttalanden om att särlagsstiftning för muslimer bör införas i Sverige (ett första steg mot sharialagar i Sverige) och han är också ett av genierna bakom en muslimsk variant av ”yttrandefrihet”:
  ”I skriften Att Förstå Islam, som togs fram av den nuvarande ordföranden för Sveriges Muslimska Förbund, Mahmoud Aldebe, kan följande läsas: ”Islam ger åsikts – och yttrandefrihet åt alla medborgare i den islamiska staten, på villkor att denna rättighet utnyttjas för utbredningen av dygd och sanning och inte för spridningen av ondska och omoral. Den islamiska idén om yttrandefrihet är betydligt överlägsen den som är rådande i västerlandet.” (från: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=370730 )

  Schori skriver också:
  ”Yttrandefriheten är grundlagsfäst i Sverige och ingen har krävt något annat.”
  – Det har uttalats önskemål från muslimer om att lagen skall ändras genom att hädelseparagrafen återinförs. Om inte det skulle påverka yttrandefriheten så är jag kalle anka.

  Vidare svamlar Schori:
  ”Somliga kräver nu att statsministern och regeringen ska vara tydligare i sina fördömanden. Men om det är något som Fredrik Reinfeldt ska hyllas för på årsdagen av sin statsministerpost är det det kloka och konstruktiva sätt på vilket han hanterat Vilks-affären.”
  – Feghet och ryggradslöshet kan man ju också kalla det. Men en svensk tiger ju som vanligt. Ibland önskar man att vi skåningar tillhörde Danmark ändå trots allt.

  Osv:
  ”För det första kunde han ge regeringens Globaliseringsråd uppdraget att komma med en handlingsplan för hur man på en gång förklarar vår grundlagsfästa yttrandefrihet, både i Sverige och i utlandet, och främjar interreligiös respekt.”
  – Hur skall man främja ”interreligiös respekt” och varför?. Jag kan aldrig respektera religion för det är enligt mitt sätt att se det nonsens. Däremot är jag av lagen tvingad att acceptera religion, och det är inte heller något som Vilks har brutit mot. Religionsfriheten är stor (alltför stor?) i vårt land och Vilks har på inget sätt begränsat den. Banditerna i FN har drivit igenom en deklaration om särskilt för skydd för religioner (egentligen islam), och det är inget vi skall ta efter i vår grundlag.

  Schori är inget annat än en typisk dhimmi och hans åsikter bygger antingen på aningslöshet eller en dold agenda. I övrigt menar jag att den problematik jag skriver om i början av detta inläg är reell.

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Gote

  Du har givetvis rätt att de som stöder yttrandefriheten med ogillar att den nyttjas anser att friheten bara ska gälla sådant som stämmer överens med den egna uppfattning. Det fel de gör i debatten att de överhuvud taget för in lagstiftningen om yttrandefrihet. Därmed blir det ju en debatt om vad lagstiftningen ska förbjuda. Det är ju en helt annat sak att debattera vad som faktiskt yttrats.

  Schori och en del andra kritiserar Vilks för att hans teckning är ful. Tala om att missa poängen. Som Vilks sagt vid flera tillfällen: Vad hade ändrats om Mohammedhunden gjorts vackrare? Det är en i högsta grad förlegad syn att konst ska vara vacker. Konst kan förvissa vara dekorativt ögongodis, men kan också ha till uppgift att påverka.

  Såvitt jag förstår så menar Vilks att det egentliga konstverket inte bara är det som konstnären åstadkommit utan även dess samverkan med annat inkl åskådaren. Därmed är det betydelsefullt i vilket sammanhang konstverket visas och till vem det riktas.

  I det aktuella fallet så gjordes ritningen som ett inlägg i en konstdebatt på en lokal konstutställning men har blivit ett helt annat och mycket större konstverk enligt Vilks. Och han verkar mycket nöjd med det. I stället för att utlösa en debatt om konstens villkor i en lokal konstföreningen blev det en debatt om global yttrandefrihet kontra religiösa fascism. Det är storslaget.

 11. Jörgen L skriver:

  Bara en liten kommentar till:

  Jag älskar också ”Life Of Brian”, men varken den eller tex. ”Ecce Homo” tycker jag är jämförbart med Vilks rondellhund.

  I bägge de fallen framfördes kritiken av folk som, åtminstone nominellt, tillhör den kristna sfären, och det var alltså kritik ”inom” systemet, och dessutom ”underifrån-kritik” som kritiserade företrädare för ett traditionellt auktoritetsbundet system som kritikern själv levde under.

  Vilks kritik är en uppifrån-utifrån-kritik, vilket har en helt annan psykologi, och det är därför den har små möjligheter att fungera.

  På många sätt tror jag att den snarare är en björntjänst mot de muslimer som vill utveckla islam i mindre fundamentalistisk riktning, eftersom den polariserar och därmed tvingar fram en: ”Är du för eller emot” situation.

  Vilks må vara en bra konstnär, det kan jag inte bedöma, men i sin praktik är han en dålig samhällsförändrare. Alla som lärt sig det minsta om gruppsykologi borde inse att angrepp utifrån sluter leden.

  Dialog och att förklara hur man själv resonerar, parat med respekt för den man talar med, brukar ge bättre effekt än att säga. ”Du är dum i huvudet.”

  Det är iallafall min erfarenhet.

 12. Hans Iwan Bratt skriver:

  Likhet mellan Life of Brian (Ett herrans liv) och Mohammedhunden är driften med vad vissa uppfattar som heligt. Jag blir mycket överraskad över att Lif of Brian skulle vara en ”innefrånkritik”. Jag tror inte att John Cleese är särskilt religiös.

  Det finns många sätt varpå man kan angripa värderingar, livsåskådningar / politiska ideologier. Satiren, karikatyren och förlöjligandet är ibland effektiva även om det vanliga medlet är det trägna argumenterandet.

  Religion har under lång tid uppfattas som något som man inte får ifrågasätta, kritisera och förlöjliga. Det är ett passerat stadium i vårt land. Nu måste människor i andra länder acceptera även denna delen av yttrandefriheten.

 13. Afsaneh Vahdat skriver:

  PIERRE SCHORI skrämmer kritiker av islam till tystnad

  UNS AV ANSVARSTAGANDE
  ”Yttrandefriheten är grundlagsfäst i Sverige. Men denna rätt måste i globaliseringens tidevarv paras med ett uns av ansvarstagande bortom de egna nyckerna. Lars Vilks bidrar inte till att bistå dem som kämpar för åsiktsfrihet i muslimska länder, tvärtom” skriver förre biträdande utrikesministern Pierre Schori.
  Pierre Schori tycker inte att Lars Vilks bistår dem som kämpar för åsiktsfrihet. Frågan är hur bistår man dem? Bistår Pierre Schori dem genom att skrämma kritiker av islam till tystnad? Salman Rushdie borde kanske inte heller ha skrivit ”satansverserna” enligt Schori för att engelska exportföretag och engelsmän som befinner sig i muslimska länder kunde skadas. Regissören Theo van Gogh borde inte heller ha gjort filmen ”Underkastelse” för att det kan uppfattas som ”förolämpningar av muslimska religiösa symboler”. Det var kanske hans eget fel att han sköts ihjäl på öppen gata i Amsterdam. Han hade ju förolämpat muslimska symboler. Ayan Hirsi Ali, islamkritiker i Holland, som har egna erfarenheter av islams förtryck av kvinnor i sitt gamla hemland, borde hålla tyst enligt Pierre Schoris resonemang, så att islamister inte blir kränkta och hämnas på exportföretag i Holland.
  Första tanken när jag läste Schoris artikel var att det måste vara ett skämt. Men sedan tänkte jag att den här politiken är så bekant. Pierre Schoris regering hade samma politik och uppfattning. Man ska inte skämta med politisk islam. Man ska vika sig och vara snäll och be om ursäkt.
  ” Yttrandefriheten är grundlagsfäst i Sverige och ingen har krävt något annat. Men denna erövrade rätt måste i globaliseringens tidevarv paras med ett uns av ansvarstagande bortom den egna viljans och nyckernas domäner” skriver Pierre Schori.
  Yttrandefrihet är till för svenskar tycker Schori men i Mellanöstern är folk vana vid diktaturer och förtryck. Låt politisk islam göra vad den vill. Vi ska inte reagera och förolämpa deras religiösa symboler. Låt Sharialagar skörda liv i vissa länder. I Sverige ska man hålla tyst om det och ha en bra relation till förtryckarregimerna. Den politiken har Pierre Schori och hans regering fört i många år. Nu förs den vidare av den nuvarande regeringen; politiken som inte låter små tjejer som är födda i muslimsk familj ha samma rättigheter som andra svenska barn, som låter islamiska skolor förnedra och diskriminera flickor. Pierre Schori har inte förstått än att den politiska islam, som är en mycket våldsam, reaktionär och antimodernistisk rörelse, försöker slå rot i det svenska samhället.
  Uppgången för politisk islam och religiöst styre som började för 28 år sedan har intensifierat en förbluffande antiislamisk motreaktion i hela världen. Den har drabbat vanliga muslimer också. En omfattande och bred debatt om islam behövs i samhället. Tabuna ska brytas. Islam får kritiseras, hånas och karikeras som alla andra religioner. Yttrandefriheten måste försvaras och den ger Vilks rätten att göra en Muhammed-teckning och Nerikes Allahanda rätten att publicera Lars Vilks Muhammed-teckning.
  All kritik mot islam attackeras och utpekas som islamofober i syfte att försöka skrämma till tystnad. Tvärtemot Pierre Schori vill jag uppmana alla konstnärer, författare, journalister och debattörer att skriva romaner om islam och Muhammed, att debattera islam och att avbilda profeten. Så kan vi bryta tabun och förändra debattklimatet i världen och bevara yttrandefriheten.
  070925
  Afsaneh Vahdat ordf. för Ex- muslimer i Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: