Äntligen stoppas de religiösa friskolorna

2007-10-15

Tack Jan Björklund för att du sätter ned i foten och ger barn i skolan religionsfrihet. Och tack till Humanisterna och inte minst dess ordförande Christer Sturmark för den aktiva medverkan till att beslutat nu tagits. Humanisterna har kämpat för detta under flera decennier. Det är sällan som framgång i opinionsbildning är så tydlig som denna dag.

Men givetvis är Humanisternas insatts bara marginell. Den avgörande insatsen har gjorts av de religiösa friskolorna som så tydligt demonstrerat de nuvarande reglernas orimlighet. Ett litet tack också till (s) som strax före Björklunds besked uttalande ungefär samma uppfattning.

Sverige råder skolplikt. Det innebär att föräldrarna inte har rätt att förvägra sina barn utbildning. Då kan det inte heller vara föräldrarnas sak att bestämma vari denna utbildning ska bestå. Det svenska samhället har i demokratiskt ordning bestämt vad barnen ska lära sig i den offentliga skolan.

Barn ägs inte av sina föräldrar. De har samma mänskliga rättigheter som vuxna, inkl religionsfrihet. Föräldrarna ska ge sina barn vägledning i livets alla frågor, men det innebär inte någon rätt att kränka sina barns mänskliga rättigheter. Om de inte respekteras, inkl religionsfriheten, så är det ett lagbrott. Mänskliga Rättigheter är svensk lag.

Jan Björklunds besked är att ”förkunnelse” inte får ske inom den offentliga skolan. Det betyder att lärare, annan personal inom skolan eller andra som bjuds in att tala till eleverna det inom ramen för undervisningen inte får tala om för barnen vad de bör tro.

Med utökad kontroll ökar möjligheterna att stoppa den pågående offentligt sanktionerade religiösa indoktrineringen av barn. Det är speciellt bra att det även ägandet och finansieringen av friskolorna ska granskas. Det bör innebär att skolor som bekostas av religiösa samfund eller religiösa länder som Saudiarabien kommer att granskas extra noggrant. De offrar inte sina pengar på undervisning som inte propagerar för den egna tron.

Rätten för Skolverket att stoppa skolor när man anser det uppenbart att undervisningen strider som bestämmelserna är alldeles utmärkt. Därmed bör Skolverket snabbt kunna hjälpa barnen i skolor som Al-Mustafaskolan över till en normal skola.

Förhoppningsvis ges i framtiden ämnet religionskunskap, namnändrat till livsåskådningskunskap, en starkare ställning. Barn behöver får veta att det finns många helt olika uppfattningar om gudar och att de därför själva får ta ställning till om de ska tro på en, flera eller ingen.


DN: Religiösa inslag förbjuds i skolornas undervisning
SvD: Religiös undervisning förbjuds
Dagen: S kräver snabbstopp av religiösa friskolor
Taggar: Al Mustafa-skolan, Friskola, Religion, Skolan
Andra bloggar om: , , ,
Intressant


%d bloggare gillar detta: