Alla småföretagare: Stöd Videomix i kampen mot fackligt förtryck

I strid mot svensk lag håller Handels på att döda ett framgångsrikt företag, Videomix. Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) är svensk lag (SFS 1994:1219). Av vår grundlag Regeringsformen framgår det att lagar som strider mot denna konvention inte gäller. De mänskliga rättigheterna är därmed samma ställning som svensk grundlag.

Europadomstolen har fastställt (i ett mål rörande Island) att rätten att inte vara medlem i en facklig förening är inbegripen i föreningsfriheten.

I de mänskliga rättigheterna, artikel 29 står det: ”Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.” Det måste innebära att myndigheter inte har rätt att överlåta rätten att stifta lagar till arbetsmarknadens parter.

Fackförbundet Handels är en del av den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Man ger ekonomiskt och personellt stöd till det socialdemokratiska partiet så väl mellan som under valrörelser. Genom sitt medlemskap i LO är man också representerad i Socialdemokratins ledning.

Det är alltså en partipolitisk organisation som tar sig rätten att tvinga företag att teckna avtal i syfte att påverka villkoren för anställda som inte är medlemmar i facket. Det bryter också mot de mänskliga rättigheterna, artikel 2 och är därmed ett brott mot svensk lag.

Ett avtal mellan en facklig organisation och ett företag är ett civilrättsligt avtal. Sådana avtal är reglerade i avtalslagen. Enligt denna lags 3 kap, 28 § gäller inte avtal som ingåtts under tvång: ”Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.

Det finns alltså mycket goda skäl för att se Handels agerande mot Videomix som lagstridigt. De använder sig av samma typ av metoder som Hells Angels, dvs utpressning. Betalar ni inte så dödar vi verksamheten.

Handels aggressivitet är av ganska nytt datum. Det var först år 2005 som Handels beslöt ”att alla arbetsplatser skall ha kollektivavtal.” ”Förbundets beslut att alla arbetsplatser ska ha kollektivavtal väckte stor uppmärksamhet. Kollektivavtalen är den viktigaste hörnpelaren i den svenska modellen och ska därför omfatta hela arbetsmarknaden och inte bara de arbetsplatser där det finns medlemmar.

De har en stor uppgift framför sig. 2005 hade Handels bara 1511 lokala klubbar och 10.000 avtal. Bara Svensk Handel har ca 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 000 arbetsplatser, där 275 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Dessutom finns det en rad företag som handels betraktar som ”sina” som inte är med i svensk Handel. Antalet sysselsatta inom handeln är 536.000 st (SCB).

Handels är alltså i dag bara representerade på några få procent av de arbetsplatser som de ser som sina. Nu tänker de alltså att tvinga alla handelsföretag att skriva avtal. ”Kollektivavtal – Fackets affärsidé, vårt guldäggskriver Handels avslöjande. Deras medlemsantal ökar inte om de inte sätter in tvångsåtgärder. Företagen ska tvingas skriva på, personalen ska få veta att deras rättigheter tas över av facket och därmed måste de anställda gå med får att i vart fall någon grad få påverka facket.

De företag som ännu inte har gått med på att betala till Handels står på fackets lista ”Företag vi ska sätta dit”. Det blir alltså väldigt många småföretagare som den närmaste tiden kommer att utsättas för samma utpressning som Videomix.

Var står LO och arbetarpartierna?

Det finns nästan en miljon företag i Sverige. LO hade 1 831 385 medlemmar 2006. Antalet sysselsatta är enligt SCB 4.264.000 st (sept 2007). Den fackliga anslutningsgraden är alltså 43 %. Kommer LOs övriga fackförbund att använda samma metoder som Handels? Byggnads gör det redan. Hur arbetar de andra förbunden?

Hur ser Arbetarpartiet Socialdemokraterna på de mänskliga rättigheterna? Svaret är enkelt, som LO. För inom (s) är det LO som bestämmer över arbetsmarknadspolitiken.

Men hur ser Arbetarpartiet Moderaterna på de mänskliga rättigheterna? Också den frågan är enkel att besvara: Det avgör LO. ”Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsskyddad och en del av den svenska traditionen. Även sympatiåtgärder kan användas för att få till stånd ett kollektivavtal med en enskild arbetsgivare, som inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation.”

Men så enkelt är det inte. Som framgår ovan gäller rätten till negativ föreningsfrihet inom EU. Skulle Europadomstolen komma fram till något annat i Sveriges fall, måste denna grundläggande rättighet ges juridiskt stöd.

Det är utomordentligt sorgerligt att moderaterna övergivit sin liberala ideologi där den enskildes frihet är hög värderad och i stället blivit ett parti som arbetar för stärka de stora systemens rättigheter gentemot individen. Måtte alliansens liberala partier, Centerpartiet och Folkpartiet, bjuda hårt motstånd.


DN: ”Handels befarar lång videokonflikt”
SvD: ”Videokonflikt trappas upp igen”
Sydsvenskan: ”Videomixkonflikt trappas upp igen”
Taggar: Arbetsrätt, Facket, Videomix, Alliansen, Moderaterna, Handels, Politik
Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant
”Reinfeldt är brukspatron och Littorin hans rättare”
”Hans Iwan Bratt om arbetsrätt”

14 Responses to Alla småföretagare: Stöd Videomix i kampen mot fackligt förtryck

 1. besviken skriver:

  Hej, läste din blogg. Förutom vad som anses vara rätt eller fel är det dock två fakta man inte borde blunda för. Dét ena är att det finns Videomix-butiker längre upp i landet som har kollektivavtalet med Handels. Det är en anledning att det ser illa ut om inte alla har det. Det andra är att det finns andra videouthyrare som har avtalet. Om Videomix skulle komma undan kommer detta att vara ett slag långt under bältet på de som har avtalet då de inte konkurrerar på lika villkor och vad ska då dom aktörerna göra? Höja sina priser långt över Videomix? Säga upp personal? Stänga? Nej, man kan tycka vad man vill om ob-tilläggen och avtalen i övrigt MEN så länge andra aktörer inom samma bransch har det är det inte acceptabelt att inte detta borde gälla alla. En debatt som kan leda till förändringar (för ALLA) och som leder till sänkta ob-tilläggsavgifter är välkomna, men att slå ut andra konkurrenter är inte lika välkommet.

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till besviken

  Jag har ingen närmare kunskap om Videomix och har ingen anledning att bedöma parternas agerande i det konkreta fallet. Mitt syfte är att diskutera kollektivavtalet och den ”svenska modellen”. Det förfaller som om inte Videomix har samma uppfattningar som jag i alla frågor. Detsamma gäller förvissa även Handels. De synpunkter jag för fram är mina egna.

  Varför ska företag inte får konkurrera med lönerna inom ”Handels område”? På en stor del av arbetsmarknaden är lönesättningen individuell. Arbetsgivare och arbetstagaren avtalar själva om villkoren och det leder uppenbarligen inte till några omfattande konflikter. Det är i stället inom områden med detaljerade kollektivavtal som konflikterna äger rum.

  Videomix verkar vara förbannad över att Handels kräver att företaget ska godta ett hängavtal, dvs det avtal som Handel ingått med någon arbetsgivarorganisation. Så fungerar tyvärr den svenska modellen. Jag kan förstå att Handels begär att Videomix ska teckna på samma avtal som gäller för andra Videobutiker. Det är en konsekvens av det system som råder inom stora delar av LO-området. Där har Handels och andra den föråldrade idén att det inte ska finnas någon ”lönekonkurrens”. Det är idéer som andra fackliga organisationer inom TCO och SACO lämnat för länge sedan.

  Handels och andra borde veta att det inte finns några homogena branscher. Inget företag är det andra likt. Marknaden, produkterna, organisationen, konkurrensförhållandena etc skiljer sig åt. Företag måste därför hitta sitt eget unika sätt att arbeta som tydligt skiljer sig från konkurrenternas. Det påverkar också vilken typ av medarbetare som företaget behöver och därmed också dess löner.

  Handels krav på likformighet är förödande för dynamiska och kreativa företag med förmåga att växa till kunders och anställdas fromma.

 3. Bo-Gunnar Svensson skriver:

  Kära besviken……….

  Det är riktigt att ett MYCKET fåtal fack-videobutiker har detaljhandelsavtalet, men de är just få. Att de överhuvudtaget har det, beror på att de ”har fått ärva det från tiden då de köpte butiken och då var ”tvångsansluten” till Handels avtal, vare sig de ville eller inte. Sedan har det hängt med.

  Kvarstår gör ändå fakta; Handels ”erbjuder(=vill tvinga)” Videomix Syd att teckna ett kollektivavtal som inte stämmer med deras bransch!!!!!

 4. klotband skriver:

  Re: besviken

  Konkurrenterna har ingått avtal med tredje part. Därmed har de själva satt sig i (eller tvingats till) en ofördelaktig position.
  Så som du resonerar skulle man likväl kunna säga att ”alla borde teckna samma dyra hyresavtal som jag, annars blir det orättvist” eller ”min grossist har höjt priserna, därför måste alla i rättvisans namn betala lika mycket”.

 5. Frick skriver:

  Jag är själv egenföretagare och jag har visat min ståndpunkt ganska tydligt. Kolla bilden på min blogg; changfrick.blogg.se

 6. Nils Lindholm skriver:

  Du missar EU:s arbetsregler.
  Dom blir ju med ditt sätt att se, olagliga!!
  I USA kommer dom med skyddsvästar om arbetslagarna inte följs.
  I Sverige är det inte O-lagligt att inte betela lön.
  Är Sverige det enda landet i väst som det är lagligt att ha ‘slavar’.

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Nils Lindholm

  Tyvärr förstår jag nog inte riktigt vad du menar, men ska ändå försöka svara.

  Jag har givetvis inget emot att vare sig Sverige eller EU fastställer regler för arbetslivet.

  I Sverige finns ingen minimilön utan det är facket och arbetsgivarna som fastställer löner för dem som omfattas av kollektivavtalen. Övriga har inget skydd alls. Så är det inte i de länder där det finns minimilöner. Ca 90 % av världens länder och 18 av EUs medlemsländer har minimilöner. Engelska Wikipedia har en bra artikel om minimilöner.

  Det är som bekant inte tillåtet att ha slavar i Sverige. Vad du menar med ’slavar’ vet jag inte.

 8. Christine Hansson skriver:

  Fackets tid är förbi!!

  Precis som Kyrkans…människor är alldeles för medvetna idag för att låta sig skrämmas in i olika diktatoriska sammanhang vars inkomster är helt beroende av rädsla! Förr i tiden kunde facket ”blockera” för att få sin vilja igenom. Men då ska man veta att det endast fanns några få som utförde transporter i Sverige, idag är vi med i EU!!! Vilket innebär att vi helt lagligt kan använda oss av utländska speditörer och grossister!

  Den stackars salladsbaren i Gbg hade förståss inte en chans och de har facket fått kritik för, därför ger man sig på ett större företag denna gången…..det känns som en sista dödsryckning från fackets sida. Vinner de inte detta har de definitivt spelat ut sin roll!!!

  Måtte Videomix hitta andra vägar att driva sitt företag, Danmark o Tyskland ligger inte längre bort än Stockholm!

  Här finns en kille som byggt ett företag från 0, skapat massor av arbetstillfälle och genom det hamnat på fackets svarta lista!? Om nu fackets största önskan är att INTE arbeta…är vi många som gärna vill det!!!! Vad får man om man är medlem i Facket? = INTE arbeta! Jag undrar även varför vissa av strejkvakterna är pensionärer?? Kan de möjligen bero på att yngre personer väljer att inte vara med? I såfall visar det ännu tydligare att Facket är på väg utför.

  Sedan vill jag rikta skarp kritik till Helsingborgs dagblad, som klart visat vilken sida de står på…varför öppnas det inte ett diskussionsforum ang detta?? Vilken färg har Hd? Är det rentav rädsla som styr dem att undvika folkets röst?? Jag tror att många företagare har ett och annat att säga…men Hd ger inte dem chansen, däremot ägnas flera sidor åt att diskutera Hif´s bedrövliga styrelse!?!

  Hoppas att detta blir fackets sista suck!

  Mvh

  Småföretagare som jobbar

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Christine Hansson

  Det är denna osunda situation som arbetsmarknadsministern Littorin och hans moderatkollegor i regeringen tycker är helt bra. Inte en paragraf i lagstiftningen ska ändras, t.ex. införande av proportionalitetsregler som gör att facket åtgärder måste ställas i relation till den aktuella konflikten. Det är djupt bekagligt att vi har denna regering.

 10. Christine Hansson skriver:

  Jag förstår inte riktigt hur du menar? Just detta läget har vi haft väldigt länge…Moderaterna har precis fått makten och kan väl knappast hållas ansvariga för den lagen? Rom byggdes inte på en dag! Nej! Här får nog sossarna stå till svars.
  /Mvh C

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Christine Hansson

  Så här sa Littorin på moderatstämman: ”Samtidigt som vi driver arbetslinjen är det centralt att vi också värnar den svenska modellens grundprinciper. Modellen innebär att riksdag och regering överlämnat åt parterna på arbetsmarknaden att i kollektivavtal reglera villkor och löner.” (…) ”Jag säger nej varje gång. Det behövs inte mer lagstiftning på arbetsmarknaden.”

  Jag menar att Littorin och Moderaterna har helt fel (precis som sossarna) och ska försöka återkomma med en helt annan lösning för vettig regler för arbetsmarknaden som respekterar individen.

 12. Lucas skriver:

  Du säger: ”Det är alltså en partipolitisk organisation som tar sig rätten att tvinga företag att teckna avtal i syfte att påverka villkoren för anställda som inte är medlemmar i facket. Det bryter också mot de mänskliga rättigheterna, artikel 2 och är därmed ett brott mot svensk lag.”
  Fakta säger att det fanns sju stycken fackligt anslutna medlemmar på VideoMix Syd.
  Är du fortfarande intresserad av att diskutera arbetsrätten så gärna för mig…

 13. Stolt ställningsbyggare skriver:

  Hej!
  Jag vill bara säga att för mig som anställd är det en själv klarhet att företaget jag jobbar på har ett kollektiv avtal. I min bransh så jobbar man väldigt mycket ute, jag är glad att jag på vintern kan värma mig i nogån bod,att jag har bra arbetskläder,arbetsmiljön är bra ,jag har de hjälp medel som behövs, bara o veta att jag är försäkrad är ok. en penision som väntar m.m
  Jag vet att detta är inget som jag hade fått om det inte hade legat ett otroligt jobb från fackets sida. en seriös arbetgivare bör oxå va glad för att det skapar konkurans på samma vilkor.
  Jag har en arbetskamrat som kommer i från england där facket inte är lika stort där var det problem med boden i stället blev det bilen på tom gång.
  Ha det bra å leve kollektivavtalet……

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Lucas

  Det ändrar inte saken att sju av ca 250 medarbetare vare med i facket. Det är deras ensak. De kan, med sitt facks hjälp, ingå avtal med företaget. Skandalen är att facket även tvingar företaget att ingå samma avtal med övriga på arbetsplatsen. Det är ett övergrepp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: