Se filmen Domen mot Intelligent Design

Den 20 december 2005 förbjöd rätten som väntat skoldistriktet i Dover, Pennsylvania att undervisa om ”Intelligent Design” som ett alternativ till evolutionsläran. Domaren skrev i sitt utlåtande att ”vår slutsats idag är att det inte är förenligt med konstitutionen att lära ut ID som ett alternativ till evolution i en offentlig skola” och vidare att ID är ”ett religiöst alternativ maskerad som en vetenskaplig teori”.

Amerikanska skolor får inte undervisa i religion. Enligt konstitutionen ska det råda fullständig åtskillnad mellan stat och religion. Som ett sätt att komma förbi detta har kreationister, som tror att Gud skapade universium, världen, djuren och människorna för 4-6.000 år sedan, lanserat ”Intelligent Design” som ett sätt att ifrågasätta den synnerligen väl underbyggda evolutionsläran.

Om detta viktiga domslut i tvisten mellan religion och vetenskap, eller om man så vill mellan tro och vetande, har Nova gjort en spännande film. Den är lika relevant för oss i Sverige som i USA. I USA uppskattas mellan 30-50 % av befolkningen vara kreationister. I Sverige hör bokstavstrogna kristna, muslimer och judar till kreationisterna, vilket innebär att det finns 100.000-tals även här. Det är därför angeläget att sprida kunskap om evolutionsläran och de befängda idéer som dess kritiker för fram. Nova gör det på ett utmärkt sätt.

Ett aktuellt exempel är Skolverkets kritik mot Andreasgymnasiet. Denna skola har bibeln som enda rättesnöre för människans tro och liv, dvs en inriktning som skulle varit helt otänkbar i det extremt religiösa USA.I november 2007 klargjorde Skolverket vilka regler som gäller för undervisning om evolutionsläran antingen de är kommunala skolor, konfessionella eller andra friskolor. Men skolverket saknar medel för att tillse att skolan följer de fastställda reglerna. I ett brev den 13 november skriver Skolverket till Andreasgymnasiet ”Skolverket [har] beslutat att göra en uppföljning av sin tidigare inspektion.”

Då Andreasgymnasiets och andra konfessionella friskolor uppenbarligen undervisar i strid mot gällande regler är det viktigt att så många som möjligt får veta vad det handlar om. Det visas tydligt i Novas film. Obs att filmavsnitten inte helt stämmer med Novas avsnittsindelning nedan.

1. En delad stad

Den lantliga staden Dover, Pennsylvania slets isär i striden om utbildning i evolutionen och föräldrarna tog stadens skolstyrelse till delstatens domstol.

2. Vad är evolution

För mer än 150 år sedan utvecklade Charles Darwin teorin om evolutionen för att förklara hur mångfalden av liv utvecklats och la därmed grunden för den moderna biologiska vetenskapen.

3. Introduktionen av Intelligent Design

Skolstyrelsen i Dovet försöker föra in idén i den naturvetenskapliga undervisningen att liv är för komplicerat för att ha kunnat utvecklas naturligt och därför måste ha skapats av en ”intelligent agent”

4. Rättegången börjar

Domstolens uppgift är att besluta om skolstyrelsen tog ställning för religion eller hade religiösa motiv samt om Intelligent Design är vetenskap.

5.1 Ett nytt fossil
5.2 Ett nytt fossil

En upptäckt 2004 i norra Kanada av en fossil som är en övergångsform från fisk till landdjur är det senaste beviset för Darwins evolutionslära.

6. En mycket framgångsrik teori

Den fortgående vetenskapliga strävan att söka det okända har lett till några av de starkaste bevisen för evolutionen, inklusive upptäckter i modern genetik och molekylär biologi.

7. Vetenskapens karaktär

Efter att experterna visat att övernaturliga orsaker inte kan testas vetenskapligt, började försvaret lägga fram sina skäl för Intelligent Design.

8. Intelligent Design granskas

I domstolen argumenterar biokemisten Michael Behe för att begreppet ”irreducible complexity” (oreducerbar komplexitet) är bevis för Intelligent Design, men biologen Ken Miller pekar ut svagheternas i begreppet.

9. Tro och förnuft

Samtidigt som de juridiska sidorna stred i domstolen, tog striden också offer i Dover.
As the legal teams battle it out in court, the clash between evolution and intelligent design takes a toll on the Dover community.

10. Åtskillnad mellan kyrka och stat

Domstolen studerar bevis på att Dovers skolstyrelse hade religiösa motiv.

11. En kulturkonflikt

Vissa förespråkare av Intelligent Design skulle vilja se teorin tränga in i våra religiösa, kulturella, moraliska och politiska liv.

12. Avslutande argument

Efter sex veckor avslutades rättegången med slutpläderingarna som var lika olika som staden Dover blivit. Sedan meddelade domaren Johns sin otvetydiga dom

Taggar: Religion, Kristendom
Andra bloggar om: ,
Intressant

Annonser

7 Responses to Se filmen Domen mot Intelligent Design

 1. Bo Aphran skriver:

  >I Sverige hör bokstavstrogna kristna, muslimer och judar till kreationisterna, vilket
  >innebär att det finns 100.000-tals även här.

  Vad har du för bevis för det? Finns det någon undersökning som kommit fram till att vi har 100000-tals bokstavstrogna kristna, muslimer och judar här?

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Tll Bo Aphran

  Nej, jag har inga bevis utan det är en uppskattning. Och den är svår att göra då många som tillhör bokstavstroende läror inte delar sina ledares uppfattningar. De muslimnska organisationerna säger att det finns 400.000 muslimer i Sverige. Jag menar att den uppgiften är överdriven, men islam kräver långtgående bokstavstrohet och den respeketeas av många.

  Pingstvänner är en annan stor bokstavstrogen grupp med drygt 100.000 aktiva medlemmar. Sedan finns det en mångfald av religiösa rörelser med färre medlemmar som hör till de bibeltrogna, t.ex. Evangelisk Luthersk Mission, Livets Ord, Svenska Alliansmissionen, Frälsningsarmén, Sjundedagsadventisterna och Jehovas Vittnen.

  Medlemmarna i dessa kyrkor tror i princip på allt som står i bibeln, dock tolkat enligt den egna läran.

  Religionsforskaren Christer Hedin skriver:

  Kristna fundamentalister, ”biblicister”, är i minoritet om man ser till världen som helhet. Den katolska kyrkan tar avstånd från bokstavstro. Även i de ortodoxa kyrkorna är den ovanlig. Bland protestanterna, som utgör ungefär en fjärdedel av de kristna, finns en falang av bokstavstrogna, som har stort inflytande i Förenta staterna. I Sverige förekommer denna bibelsyn bland pingstvänner och besläktade rörelser.

  Protestanternas problem är att de inte vågar avvisa den bokstavliga bibeltron som orimlig. De kan känna sig hotade av den förnuftslösa trosvissheten.. De kan tro att den som utan några invändningar underkastar sig Bibelns alla påståenden är en ”bättre” kristen. De tycks befara att man egentligen borde tro på allt i Bibeln utan invändningar men att Gud av nåd förlåter de syndare som tvivlar på ett och annat. Orsaken till denna vördnad för bokstavstron kan vara Luthers starka betoning av ”Bibeln allena”.

  I protestantiska miljöer är också bokstavstrogna predikanter som regel mer beundrade än andra. Ulf Ekman i Livets Ord sade en gång: ”Jag har inte en bibelsyn; jag har en Bibel!”. Den som har den mest ohållbara bibelsynen vill ge sken av han ingen har. När sådana knep går hem inser man att kyrkan aldrig vågat tala klartext om Bibeln och vad det innebär att ”lyda” den.

 3. Magnus Holmberg skriver:

  Hej!

  Det finns studier på hur kristna läser Bibeln och även i hur de uppfattar skapelseberättelsen. De jag har att tillgå är visserligen drygt femton år gamla. Vet ej om de uppdaterats.

  På frågan ”Skapelsen tillgick precis eller nästan precis som texten i 1 Mosebok säger ” instämmer

  Pingströrelsen 86 %
  SVenska Alliansmissionen 74%
  Svenska kyrkan 14 %
  Katolska Kyrkan 5 %

  Källa: Tro, samfund och samhälle, Göran Gustafsson

  Hans-Ivan bedömning är således rimlig även om dessa siffror exakt inte passar in idag.

  Förmodligen är andelen kreationister och liksinnade större idag i Sverige än för femton år sedan. Jag tänker då på invandringen av muslimer. Men detta är en gissning.

  Däremot ser jag att religionsforskaren Christer Hedin sammanblandar fundamentalism med bokstavstro. Dessa är inte synonymer. Katoliker avvisar inte bokstavstro men avvisar fundamentalism (en icke kontexttuell läsning av Bibeln). Om detta kan man läsa om i boken ”Bibeltolkningen i kyrkan” eller i någon artikel i den katolska tidskriften Signum.

  Vänliga hälsningar/Magnus

 4. Lennart Regebro skriver:

  Jag gillar kommentaren (ungefärligen citerat) ”I find personally offensive, because I am a Christian and believe that the bible is the accurate account of how God created the world”.

  Ja, om man tror det är onekligen Darwinism förolämpande, eftersom Darwinism säger ”Du är ju för fan helt jävla dum i huvudet”. Klart man blir förolämpad av det. Att det är sant lär väl knappast göra saken bättre. 🙂

 5. Hans Iwan Bratt skriver:

  Magnus Holmberg

  Tack för assistansen. Vete sjutton dock om du har rätt angående fundamentalism med bokstavstro.

  ”Det är kyrkan, den levande gemenskapen, som är bärare av evangeliet. I tveksamma fall frågar man inte: ”vad står det i Bibeln?” utan ”vad är kyrkans lära?”, skriver Per Beskow – docent i kyrkohistoria, Nya Dagen 18 mars 2005. I år skriver han ”Katolsk bibelsyn är något helt annat än bokstavstro. Den katolska kyrkan bejakar och spelar en betydande roll inom den vetenskapliga bibelforskningen.”

  Vad jag förstår så är Beskow en auktoritet inom den katolska kyrkan. För mig är denna skillnad esoterisk. Den avgörande frågan är hur man bestämmer hur bibeln ska tolkas och hur det kommer sig att så många är helt säkra på sin sak när de har helt olika uppfattningar.

  Såg förresten artikeln i Signum om att man under medeltiden skulle trott att jorden var platt. Har hört historien tidigare om att detta är ett sentida osanning, men inte hittat källan. Signums artikel duger gott som sådan.

 6. Magnus Holmberg skriver:

  Hej!

  Per Beskow brukar veta vad han talar om men jag tror att han här använder begreppet ”bokstavstro” lite olyckligt, förmodligen i polemik mot kristna som vill utesluta den vetenskapliga bibelforskningens resultat.

  En bokstavlig läsning av Bibel är att man läser just vad bokstäverna säger. Exempelvis att det var en ängel som kom med budkskap till Maria att hon skulle bli havande. Jag är ganska övertygad om att Per Beskow har den uppfattning som det bokstavligen står i Lukas 1:26-38.

  Däremot måste bokstaven sättas i samband med den tidens användning av begreppen. Detta gör inte fundamentalisten. Exempelvis på frågan om Jesus hade bröder så var begreppet bröder vidare än idag, bröder kunde också vara styvbröder, halvbröder, kusiner, farbröder. Med andra ord svarar inte Bibeln på frågan om Maria fick fler barn än Jesus. Detta tror exemeplvis många protestanter och förnekas av katoliker/ortodoxa. De senare har stödjer sig på traditionen.

  Bokstaven måste också sättas i samband med författarens intention med det han skriver. Exempelvis Jesu släkttavla, Matteus 1:1-17, är intentionen inte att göra en släktforskning (jämför exempelvis skillnader i Lukasevangeliets släkttavla, Lukas 3:23-37) utan att visa att tiden var inne samt att släkttavlan visar vem Jesus är, dvs Messias. Det är ovisst om denna släkttavla håller släktforskningsmässigt men detta är inte intentionen hos Matteus och Lukas vilket förklarar deras skillnader. En fundamentalist skulle resonera annorlunda.

  Så Per Beskows resonemang och miit utesluter inte varandra.

 7. Lennart Regebro skriver:

  Jag tycker det är roligt att speakern för den här filmen uppenbart var samma speaker som för den pro-ID film dom visade avsnitt ur.

  Om han hade dubbat det för att dom inte fick visa filmen egentligen, eller om han faktiskt var speaker på båda filmerna vet jag inte. Men skojigt var det.

  Bra film.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: