Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

Humanisternas Christer Sturmark och Sara Larsson har anmält SVT till radionämnden för att de sände filmen om Ambres, dvs Sture Johansson, för en tid sedan. Det skriver de på Expressen Debatt. Det är bra. I SVT:s sändningstillstånd står: ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt” och det är ju uppenbart att filmen var en reklamfilm för Sture Johanssons affärsverksamhet och inte heller innehöll ett uns av granskning.

Sture Johansson påstår alltså att en 3.000 år gammal egyptisk man kryper in i honom och sedan pratar om det ena och andra i vanlig New Age-stil.

En tänkbar orsak är att Sture Johansson är psykiskt sjuk, t.ex. lider av schizofreni eller ”kluvet psyke”. En psykiatriker skulle säkert kunna testa en del andra diagnoser, som vanföreställningssyndrom.

Om det är så att det finns anledning att tro att Sture Johansson lider av en sådan sjukdom är det givetvis helt skandalöst av SVT att visa upp honom på detta sätt.

Det verkar dock mer sannolikt att Sture Johansson inte alls lider vare sig av någon sjukdom eller något annat utan trivs bra med att tjäna pengar på sitt påhittade alter ego.

I filmen i SVT sades det ingenting om att Sture Johanssons Ambres är en omfattande affärsverksamhet. Sture Johansson har hittills givit ut nio böcker om Ambres och medverkat i två filmer (säljs på DVD). Dessutom driver han kursgården Sturegården. Någon enkel snickare, vilket han framställdes som i filmen, är han då rakt inte.

Den rimligaste slutsatsen är att Sture Johansson är en bluffmakare och att han och filmaren Anders Grönros har lurat SVT för att tjäna pengar. De sitter nog på Sturegården och njuter av att kuppen lyckades.

Sture Johansson är långt ifrån ensam om att bedriva sådan här bluffverksamhet. De som anlitar honom är väl i flertalet fall godtrogna människor utan större förmåga till kritiskt tänkande. Och det må vara. Värre är det om han dessutom accepterar att ta emot människor som är psykiskt sjuka och förvärrar deras tillstånd. I sådant fall ska givetvis verksamheten stoppas.

Britta Svensson: Anders Grönros film om Sture var rena dravlet

På söndag lånar sig SVT 2 till hokuspokus

Ambres ett bottennapp för Hamilton

55 Responses to Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

 1. Oman skriver:

  Siwert ”morlapanik” Öholm har fått ur sig något: http://www.vt.se/debatt/kolumn/artikel.aspx?articleid=2849715 otroligt roligt. Någon kanske borde berätta för Siwert att internet inte bara är för satanister och att man kan söka på artiklar..

 2. moniqas skriver:

  Ja, det är väl fritt att tro vad man vill om det där. Men tyckte i alla falla att budskapet i det han sa var helt rätt när han pratade om livet. Där snubblade han inte på orden. Sen om SVT ska stå för såna program kan ju vara en annan sak. Tyckte att hans budskap var kärleksfullt och utan egen vinning vilket är sällsynt i dessa dagar. Och någon måste ju filma och göra filmen vilket inte är gratis.

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till moniqas

  Visst ska man få tro vad man vill, men när trosuppfattning beror på sjukdom så har personen rätt att få hjälp.

  Sture Johansson snubblade inte på orden, men han är ju van. Figuren Ambres har ju utvecklats under drygt 30 år i författarskap, i seanser, filmer och gud vet vad.

  Du skriver ”utan egen vinning”. Det tror jag då rakt inte. Det är inte snickeriet som givit honom möjligt att bygga kursgård, mm. Sanningen är nog att han lever på att lura andra.

 4. Matthew Main skriver:

  Alla har rätt att tycka vad man vill om Amres och är jag inte intresserad av ett sådant program måste jag acceptera att andra är det. Jag känner personer som har blivit hjälpta av Amres och då är det väl bra.
  TV kan ju inte bara visa program som passar alla, då skulle vi få ett väldigt magert TV utbud. Jag själv är mycket intresserad av det andliga men just Amres gav inte mig personligen någonting. Men därför kan jag inte som kristen fördöma honom. Men det kan kanske Sturemark och company!
  När det gäller den ekonomiska biten så undrar jag om Sturemark och humanisterna inte tar betalt när han är ute och håller föredrag. Pengar som han sedan använder för att bygga upp humanisterna.

 5. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Matthew Main

  Visst får man tycka vad man vill om Sture Johansson. Det innebär också att det är ok att kritisera honom för att han lurar folk på pengar. Han påstår ju faktiskt något som inte är sant. Men det kanske är mindre viktigt för vissa kristna som ju tror på åtskilligt som saknar all trovärdighet.

  Sturmark tar vad jag vet inte något betalt när han pratar om humanism, men det skulle inte göra något om han gjorde det. Det avgörande är att de som lyssnar på honom vet att han inte bluffar.

 6. Matthew Main skriver:

  Visst ska man kritisera bland annat Sture Johansson men varför måste ett program om vad det än handlar om att ha en kritisk sida av saken. Då ska varje program i TV ha ett kritiskt inslag ska exempelvis ett program om moderaternas partistämma ha med en från sossarna och tvärt om.
  När det gäller att bli lura folk på pengar så blir du lurad av kapitalismen när du köper en liter mjölk!
  Om folk går och lyssnar på Sture Johanson eller Christer Sturemark blir de inte lurade på pengar om just det som dessa herrar säger ät trovärdigt för dem som har betalat för att lyssna på dem.
  Kom inte sedan och säg att Christer Sturemark inte tar betalt för någonting som han gör! I så fall är han dum. Karln måste ju leva, eller hur?
  ”Det avgörande är att de som lyssnar på honom (Sturemark) vet att han inte bluffar.” Hur vet man att han inte bluffar. Är Sturemark så stor att allt han säger är sant! I så fall är han en Gud, som väl är helt emot humanismen.

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Matthew Main

  SVT har fått i uppdrag av Sveriges riksdag att ”så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet” och ”ämnesval och framställning skall ta sikte på vad som är väsentligt”. Då ska orimliga uppgifter kontrolleras.

  Som du säkert märkt så ifrågasätter SVTs reportrar i högsta grad det som sägs på partistämmorna. Nej jag blir inte lurad när jag köper något, vare sig mjölk eller annat, under förutsättning att jag får veta vad jag köper. Om någon säljer mjölk som gör alla lyckliga som dricker den då luras mjölksäljaren.

  Sture Johansson är uppenbart inte trovärdig. Han gör påståenden som är fullständigt orimliga. Sturmark gör inga sådana uttalanden, då han är mycket noga med att endast påstå sådant som som det finns god anledning att tro på.

  Givetvis har Sturmark inkomster, men inte i egenskap av ordförande för Humanisterna. Pengar tjänar han på annat.

  Sturmark är noga med att inte säga sådant som är orimligt utan gör bara påståendet om som det finns goda skäl att tro är riktiga.

 8. moniqas skriver:

  Frisk och frisk? Hur vet man att man är frisk? Bara för att det passar en mall som några s k vetenskapliga arbetat fram? Vet massor av människor som inte passar in i den mallen och de är de mest ödmjuka personer jag träffat och låter andra vara som de är utan att slå sig för bröstet och som det känns ibland ”kasta sten i glashus” Och att tro…betyder ju att tro…inte att veta. Och till och med de mest framstående vetenskapsmännen har en tro på något som de sedan försöker bevisa. Det är intressant när de lyckas. =) Men jag gillar att ha möjlighet att få tro på saker som inte är helt självklara om de finns eller inte. För allt syns ju inte som finns.

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det är mycket att kommentera i din kommentar:

  ”Frisk och frisk? Hur vet man att man är frisk?” Ett sätt att definiera friskhet är att en läkare säger att man inte är sjuk.

  ”s k vetenskapliga arbetat fram”. Mycket av det vi ser omkring oss har forskats fram av vetenskapsmän eller andra med dokumenterade kunskaper. Fördelen med den vetenskapliga metoden är att det blir möjligt att avgöra om en hypotes är sann (eller i vart fall att det finns goda skäl för att tro att den är sann). De som gör påstående utan att ge några skäl för dem finns det ingen anledning att tro på, som t.ex. i fallet Ambres.

  ”Ödmjukhet” kan vara en dygd, men det är också viktigt att påståenden granskas kritiskt så att det som är bluff kan avslöjas och att de som misstar sig kan få bättre insikter.

  ”de mest framstående vetenskapsmännen har en tro på något som de sedan försöker bevisa.” Jo, så fungerar vetenskapligt arbete. Man ställer upp en hypotes om hur det förhåller sig och försöker sedan besvisa att hypotesen är falsk. Om så inte är fallet så är det väl underbyggd hypotes som får hållas som sann tills dess att någon annan kan vidareutveckla hypotesen noch göra en ny bevisvärdering.

  ”få tro på saker som inte är helt självklara”. Ja, det är viktigt. Sådant leder utvecklingen framåt. Men man ska veta som är ”självklart” (=finns goda skäl för att det är sant) och sådant som inte är självklart.

  Det är många som lever på att lura andra med New Age-påhitt. De måste avslöjas. I en tid där nyheter inom områden som t.ex. medicin kan det vara helt livsavgörande att de som har problem ges möjlighet att själva bedöma olika möjligheter. Så låt oss därför avslöja lögnarna.

 10. Matthew Main skriver:

  Med din förklaring om SVT:s uppdrag så skulle du alltså inte ha regerat om det var TV3 eller TV4 som skulle ha gjort programmet!
  Ja, SVT:s reportrar gör det men jag menar att ska det vara som du säger om programmet om Ambres så ska det samtidigt med en moderatstämma vara representanter från sossarna.
  Sen tycker jag att det är löjligt att tala om Amres och Sturemark tjänar pengar eller inte. Är det fel att tjäna pengar på något man tror på. Gör du inte själv Bratt?
  Köper jag en kurs av Amres eller en liter mjölk på ICA eller Konsum är det väl jag själv som gör det beslutet. Är jag så dum får det stå för mig!
  Du säger själv ”Sturemark är noga med att inte säga sådant som är orimligt utan gör bara påståendet om som det finns goda skäl att tro är riktiga.” Var det inte så att humanisterna och Sturemark inte företräder en tro?

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej kraven på SVT är annorlunda än dem på TV3 och TV4. SVT är ”public service” och ägs av staten.

  Men det är ju inte sossarna som ska intervjua moderaterna! Det kan du väl ändå inte mena. Det är journalister som ska svara för intervjuerna med uppgift att kritiskt granska det som sägs.

  Det är givetvis inget fel att tjäna pengar – tvärtom. Men det ska vara ärligt och inte genom att luras.

  Nej, jag tycker inte att de som blir lurade får skylla sig själva utan att vi alla göra vårt bästa för avslöja dem som luras.

  Humanisterna företräder ingen tro. Vår livssyn innebär att bl.a. att vi är rationalister, dvs att vad som är sant ska avgöras genom att påståenden styrks med bevis. Se vidare på http://www.humanisterna.se.

 12. Matthew Main skriver:

  Bäste Bratt du går hela tiden förbi andemeningen med mitt svar. SVT, TV3 eller TV4! ”Public service” eller reklamfinansierad TV. Det är ju inte det handlar om, utan det handlar om ett teveprogram måste innehålla två sidors åsikter, oavsett kanal. Alla ska väl vara lika objektiva.
  Sen menar jag inte att sossarna ska intervjua moderaterna och det vet du själv. Det här handlade om Armbres och snickaren Sture Johansson och om det samtidigt måste vara med någon en av motsatt åsikt i teveprogram.
  Sen det här med staten, den är du och jag. Så om det är reklamfinansierat eller inte så är det dina och mina pengar.
  Inget fel att tjäna pengar, nej det är klart, det är vi överens om! Och det här med att luras så är det samma sak med humanisterna som säger att Gud inte existerar. Det är det många som tror på och många tror på motsatsen. Så vilka luras?
  Om inte humanismen enligt er definition är en tro! Att det som är sant ska avgöras med bevis
  Men varför använder Sturemark ordet tro?
  De som tror på Gud har ju aldrig påstått att Gud ska bevisas. Det vet det ändå att han finns. Så varför ska ni envisas med att Gud måste bevisas! Är det inte religionsfrihet, är det inte yttrande och åsiktsfrihet i Sverige. Så låt var och en luras av det som de låter sig luras av.

 13. Livsåskådning i kris skriver:

  Svar till Matthew Main
  Vi skall alltså låta oss förledas, luras och manipuleras av människor som avsiktligt försöker lura andra människor. Bra, jag är en Mayaande som heter Sirum och är 4000 år gammal, jag vill att du skickar mig 10.000kr!
  Skickar du pengarna? Nej precis, tror du har självbevarelsedriften att avstå!
  Men du, alla har inte denna förmåga att tolka sin omvärld pga bl.a psykiska problem och diagnoser av olika slag. Människor som Sture kan då förleda dem att betala 7500kr för att åka till ”Sturegården” och vara tysta en vecka.
  Och du, yttrande och åsiktfrihet skall inte användas som förlåt till manipualtion och som skydd för bedragare. Yttrandet och åsikten får ej på ett uppenbart sätt kränka en annan människa, då kallas det förtal !!!
  Men visst, låt om oss luras. Men vem drar gränsen? Demokrati eller anarki? Men snälla använd inte svensk grundlag som skydd för lurendrejeri!

 14. Matthew Main skriver:

  Igen bäste Bratt. Du svarar egentligen inte på vad jag påstår. Går jag på vad Ambres eller din Sirum säger så är det upp till mig själv. Du förnekar att människan har en fri vilja! Det är ju jag själv som låter mig ”förledas, luras och manipuleras av människor som avsiktligt försöker lura andra människor.” Avsiktligt, ja det är klart att det är avsiktligt från Ambres sida. Men återigen det är bara du själv som avgör om du vill bli lurad eller inte!
  Det är ju samma sak med scientologerna som kan lura människor på hundratusentals kronor. Visserligen är dessa mer manipulativa än Ambres med flera, men det är ändå du själv som låter dig luras.
  Den fria viljan har väl inget med svensk grundlag att göra? Den finns ju medan sedan begynnelsen.
  På mig verkar det som om du Bratt någon gång har blivit lurad av någon och nu måste du briljera med att du är den som avslöjar Ambres. Glöm bort det och gå vidare.

 15. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Matthew Main

  Ämnen ”fri vilja” är för stort att diskutera här, men jag delar din uppfattning att alla har rätt att få bli lurade av såväl Ambres som scientologerna, dock med de begränsningar som lagboken anger.

  Men jag har också rätt att kritisera det jag tycker är felaktigt, i detta fall att Sture Johansson bluffar. Dessutom är det så att din och min kunskap utvecklas genom det kritiska samtalet. Jag tror att jag förstår dig något bättre än tidigare, även om det inte påverkat min uppfattning om Ambres-bluffen.

  Vad jag minns så har jag inte blivit ordentligt lurad någon gång (men det kan jag ju ha förträngt). ”Glöm bort det och gå vidare”, skriver du. En viktig anledning att jag inte går vidare är att du återkommer.

 16. ändlösa skriver:

  Så enormt (och förhoppningsvist glatt) överraskade du,jag och många fler kommer att bli den dagen vi kan sluta spekulera i om vad som är bluff eller ej…och möta sanningen!
  Så bedrövligt trött jag är på att läsa alla ”intellektuella” inlägg om att VETA bäst. Ingen av oss som finns här vet med säkerhet,inte ens herr Bratt…Möjligen kan Ambres ha den kunskapen som förvisso ”gått före”.

 17. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till ändlösa

  Jag tycker att det är viktigt att bedöma den information jag får från massmedia, bekanta, böcker, Internet. etc. En hel del är ju felaktig, annat är ofullständigt. Jag hoppas att du också funderar över vad som är sant och riktigt i allt du får veta.

  Riktigt säkra på att man ”mött sanningen” kan man ju aldrig vara. Man kan ju få ny kunskap som motsäger det man tidigare lär sig.

  Det är ju tråkigt att du blir trött av att läsa inlägg om att veta bäst. Då kanske du ska låta bli. Jag tycker i stället att det är intressant att läsa olika inlägg och på intellektuellt (dvs eftertänksamt och analytiskt) manér försöka förstå andras tankar.

  Du skriver t.ex. ”Ingen av oss som finns här vet med säkerhet, inte ens herr Bratt…”. Jag tror att du menar att vi aldrig vet något fullständigt säkert och i så fall delar jag din uppfattning (möjligen med undantag för vetandet inom matematik och logik).

  Sedan skriver du ”Möjligen kan Ambres ha den kunskapen som förvisso ‘gått före’.” Här går jag bet på vad du menar. Kanske är det att Ambres har kunskap som vi andra inte har. Jag menar att det är ytterst osannolikt att Ambres överhuvud taget finns och har därför inte heller någon kunskap. Det Sture Johansson säger när han låtsas vara Ambres är jag övertygad om kommer från hans egen fatabur.

 18. ändlösa skriver:

  Bäste Herr Bratt,
  Jag måste inleda med att lova att detta inte kommer att bli en följetong.Jag vill endast klargöra några av de saker jag tidigare sagt.Självklart försöker jag också att kritiskt bedöma det som jag av min omgivning blir serverad.För min del handlar det i stort om att försöka ”genomskåda” politiken och det/de som försöker att styra den stora massan.Detta är dock något annat och jag lämnar det därhän för tillfället.
  Jag håller fullständigt med om att jag borde sluta att läsa insändare/inlägg om det utgör onödig negativ effekt på mig.Här vet jag att jag handlar mot bättre vetande.
  Du säger att du ”gått bet” på vad jag menar med att Ambres ”gått före”.Jag har förstått att Ambres är död.Vi lever dock fortfarande så i förlängningen har ju Ambres gått före.Vi är ju ännu inte där,det är en sorts logik tycker jag.Jag skall ärligt säga att jag tror att du ”driver” lite med mig vad den frågan ambelangar.
  Vad gäller livsåskådning i stort så skiljer sig vårt tankesätt som natt och dag.Det betyder dock inte att jag inte hyser respekt för dina åsikter.Det jag i grunden vänder mig emot är ditt på många sätt grova påhopp av både Sture J och Grönros,när du precis som alla vi andra inte kan komma med en trovärdig förklaring till fenomenet Ambres.Ska vi hålla oss till vetenskapen(och det vill ju du) så skall vi göra det på rätt sätt.Ta då fram trovärdigt bevis på att Ambres är en bluff.Nej,det går inte och då faller ju den vetenskapliga principen,eller hur?Att säga att Sture J är psykiskt sjuk håller inte!Du talar om lättledda och lurade människor,som låter sig luras av trosuppfattningar och religioner.Jaha,men glöm då inte bort att vetenskapen i sig är en religion.
  Männsikor som säger sig vara ateister är människor som gör det väldigt lätt för sig.Spontant känner jag att dessa människor är både modiga och dumdristiga.Modiga för att de vågar leva sina liv utan ”gardering” och dumdristiga av precis samma orsak.
  Det har ingen betydelse vad vi tillhör eller tycker oss tillhöra för trosuppfattning,när vi en gång lämnar den här världen.Det som har betydelse är dock att vi har någon uppfattning om varför vi är här.Jag håller fullkomligt med Ambres när han säger att vi är livet,vi är vägen och vi är sanningen.Det gäller bara att lyssna inåt.
  Jag önskar dig ett gott 2008.

 19. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till ändlösa

  Nej jag ”drev” inte med dig, utan fattade trögt.

  Du skriver att jag ”inte kan komma med en trovärdig förklaring till fenomenet Ambres”. Men det har jag ju. Min förklaring är att Sture J bluffar. I det är han ingalunda unik. Det är många som påstår sig ha medial förmåga med som dock inte fungerar i vetenskapliga tester. Du kan läsa mer om det på Wikipedia: Spiritistiskt medium. Läs också gärna den intressanta artikeln om testet av mediet Carina Landin. Det visar att vetenskapliga metoder är utomordentliga sätt för att avslöja medier.

  Vetenskap är inte en religion. Vetenskap är namnet på en samling metoder för att organisera verifierbar kunskap. Religion är en icke verifierbar kunskap, dvs tro på eller gissningar om gudar och annat övernaturligt.

  Jo, det är nog lättare att leva som ateist och att vara rationell. Jag slipper ju att söka mig fram till en religion som passar mig, lära mig dess regler, anpassa mig till dess organisation på jorden och ändå tydligen känna ett ständigt tvivel som så många religiösa ofta berättar om. I stället är jag en vanlig människa som fått mina egenskaper under utvecklingens gång som Darwin lärt oss. En dag dör jag. Kvar finnas andra minnen av mig och mina gener i barn och barnbarn. Det känns fint.

  Jag känner mig inte modig och inte heller dumdristig. Jag är inte som så många religiös för säkerhets skull, som t.ex. filosofen Blaise Pascal.

  Jag håller inte med vare sig dig eller Ambres (dvs Sture Johansson) om att ”vi är livet, vi är vägen och vi är sanningen”. Första frågan blir: vem är ”vi”. Livet för mig är allt som lever från bakterien till människan. ”Vi” kan inte vara en väg, men som Steven Jobs boktitel kan Vägen vara målet. ”Vi” är inte heller sanningen. Sanningen är något vi all söker (eller borde söka) för att får en allt klarare bild av vilka vi är och i vilken verklighet vi lever.

  Även dig önskar jag bra 2008

 20. kristina skriver:

  De enda som är ”sjuka i huvudet ”är de som är så rädda att de bara kan tänka så långt näsan räcker! Kvantfysik etc tex bevisar att medvetande kan påverka materia (the quantum pot), så vad är problemet?

  VEM kan titta/lyssna på Ambres och inte förstå att det är på riktigt?
  Bara förhärdade, narcissistiska, rädda hjärtan.

  Är det någon som borde anmälas, så är det dessa människor som ständigt gör övergrepp mot kärleken och den sanna människan.

  Tack Sture för att du är en kanal för detta underbara. Det är så logiskt och enkelt. Det är de rädda människorna som är ”delusional” och overkliga…

 21. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Kristina

  Vad eller vem är det som säger att ” Kvantfysik etc tex bevisar att medvetande kan påverka materia”? Och hur definierar du medvetande i detta sammanhang?

  Jag ”förstår” inte att Sture Johansson påhitt Ambres är på riktigt. Kan du som ”förstår” förklara vad Ambres är för något?

  Det verkar som om du anser att jag är ”rädd” och har ett förhärdat narcissistiskt hjärta. Kanske är det också mig du avser när du skriver om ”övergrepp mot kärleken och den sanna människan”. Möjligen ska jag bara tolka det som utslag av ilska eller upprördhet. Det är i så fall tråkigt. Jag vill inte göra någon upprörd utan bara förklara varför jag anser att Sture Johansson bluffar. Du verkar ha en annan uppfattning, men jag hoppas att du inte förnekar min rätt att sprida mina tankar.

  Du säger att Sture en ”en kanal för detta underbara” och att det är logiskt och enkelt. Kan du förklara vad du syftar på när du talar om logik.

  Egentligen vet jag inte vilket ditt syfte är med att skriva en kommentar. Den innehåller ju bara ett påstående (det om kvantmekanik) och det utan någon form av referens eller förklaring. Skriver du bara för att tala om hur arg du är?

 22. Anders skriver:

  Sture är alltid Sture även om Sture är Ambres, man är den man är och ingenting annat.

 23. Åke E skriver:

  Hej!
  Jag bara undrar, när människor kommer att vilja veta vilka de är? Det kanske är dags i dessa dagar att ta reda på det. Jag tror att vi är andar som tar boning i fysiska kroppar när vi tycker det är lämpligt. Har vi lyckats så bra hittills här i världen, genom att förneka det? Hur mycket livskvalité finns det i världen i snitt? Varför är det ständiga krig? Är vi lyckliga över att ca: 20 % av världens befolkning har det bra och resten mår piss och dör i förtid av alla möjliga konstiga orsaker? Varför förstår vi inte att ta vara på vår ekologiska miljö?
  Varför blundar ledande delar av den vetenskapliga forskningen för att det kanske finns ett samband med att vi inte förstått vilka vi är och den stora elendigheten i världen. Vem vill se till sin nästa? Jag är som sagt mycket kritisk till allehanda översitteri, som tyvärr hela tiden förekommer i vår vardag från många ledande institiutioner och myndigheter. Jag tror på kärleken, som är det största!
  Mvh Åke E.

 24. Åke E skriver:

  Hej!
  Frågan om Ambres. Om han är en bluff eller är sjuk???? Det finns ingen vetenskaplig angrepps vinkel i den frågan för den är ju så löjligt ledande 🙂 Det finns alltså inget alternativ?
  Mvh Åke

 25. Monica C skriver:

  Vi använder 0.0001 av hjärnan och den allmänna uppfattningen verkar vara att humanisterna en gång för alla menar att inget övernaturligt existerar….”sjukt”förvirrat” ”tokerier” mm
  Det är vetenskapens roll att VETA och med tanke på den oerhört lilla ”del” av hjärnan vi använder oss av förstår vi att det finns mer än det bevisbara….

  Einstein menade att universums mycket speciella ordning talar för en bakomliggande existens och den tankegången delas av Charles Townes ””ett universum som stämmer överens med den religiösa synen” och speciellt att ”en intelligens måste varit involverad i formulerandet av universums lagar”.
  Att komma fram till ett sådant påstående är det sjukt ,sinnesförvirrat ,fantasi…eller…. bygger det på en logisk förklaring på vetenskapliga upptäckter av vetenskapsmän?
  Faktum ÄR att det finns troende naturvetare och den största procenten bland matematiker och fysiker.
  För att bli mer medvetna..typ 0.0002 av hjärnans förmåga handlar det om att vara nyfiken och våga gå utanför ramarna och det är det som de andliga sökarna upptäckt då de kommit i kontakt med en intelligens vi inte kan bevisa vetenskapligt…ännu.

 26. Victor V skriver:

  Jag tror på Sture om han lägger fram nya teorem inom fysik och bevisar dem, kan förklara varifrån den första materian kom ifrån och ger mänskligheten en ny obegränsad källa till energi (som är kostnadseffektiv) samt nedanstående.

  Kan han visa hur man rent tekniskt kan hitta bevis för andligheten som han beskriver den så är ju diskussionen över, har man tillgång till all kosmisk kunskap så borde det väl inte vara svårt?

 27. Bosse skriver:

  Hmm, det verkar som om Humanisterna inte tror att det finns något ovanför vår synbara horisont?
  Naturligtvis finns det sånt vi inte begriper,
  en annan dimension..en annan värld..en annan frekvens, som vi normalt inte kan nå

 28. Pq skriver:

  Jag vet inte vad jag ska tro om ambress…

  Jag vill tro, men vågar inte….

  Jag vet bara, att JAG fått veta saker jag omöjligt kunnat veta… (och då menar jag helt plötsligt vetat från ingen stans, ungefär som känslan när man kommer på det där man skulle komma ihåg, men glömde, och som nu är så självklart) Man bara vet, och har alltid vetat, att…. MMMM så är det… det bara är så.

  Man ifrågasätter inte, man tvivlar inte, man accepterar, och ju mer man tänker på det, desto mer inser man att man alltid vetat.

  Första gången det hände vågade jag inte tro på det.
  Även fast jag tog det på största allvar..
  Andra och tredje gången, slutade jag ifrågasätta.

  Dock har det bara hänt när ja verkligen varit observant…. Nämligen, när mina mor och far föräldrar dött….

  En del kallar det andekontakt…
  jag kallar det Intuition..
  men man måste vara mottaglig…
  ingen stress, inget tvivel, ingen självupptagenhet…

 29. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Victor V

  Klokt! När (kanske bör jag skriva om) det sker så tror också jag på Ambres. Man ska vara öppen för ny kunskap.

 30. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Bosse

  Humanister inte bara tror och är helt säkra på att det finns något utanför vår synbara horisont. Det finns massor av saker vi människor vet som inte går att se, men var existens ändå kan mätas med hjälp av instrument. Vi är också helt övertygade om att det finns sådant som vi inte begripit än (kunskapsutvecklingen rullar ju vidare) men också sådant som vi aldrig kommer att förstå. Det vore ju konstigt om vår hjärna är så funtad att den kan lagra och bearbeta alla företeelser i vårt och eventuella andra universa.

  Men, som sagt mänsklighetens vetande utvidgas ständigt tack vare att vetenskapsmän belägger sanningshalten i ny kunskap så att andra kan utgå ifrån den i sitt sökande efter ny kunskap.

 31. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till pg

  Jag tror, som framgått av mina inlägg, att Ambres är en ren bluff, ett kalkylerat sätt att lura pengar av lättrogna. Om man förlitar sig på sådana galenskaper så skulle ju en världsbild bli helt förvrängd. Att tro på Ambres är att förneka en betydande del av vetenskapen kartlagt.

  Däremot delar jag i stort din uppfattning om intuition, dvs den känsla att vi vet något utan att riktigt veta varför. Många gånger är det gissningsvis någon slags omedvetet resonemang som leder fram till det nya vetandet. Tyvärr visar det sig att den intuitiva insikten var felaktig. Rimligheten i en sådan plötslig insikt måste kontrolleras med vanliga förnuftsmässiga metoder. Om man helt plötsligt känner sig övertygad om att man kan flyga med egna vingar så får man sedan kolla om det finns några vingar på ryggen.

  En annan typ av intuition är sådan som hjärnan ständigt arbetar med. I de allra flesta fall var den helt felaktig och då glöms den omedelbart bort, men de gånger den visar sig sann blir man helt överraskad. ”Hur kunde jag veta det.” Exemplet är när telefon ringer. Omedvetet söker hjärnan igenom vem det kan vara som ringer. Var det någon av dessa som faktiskt ringde säger man ”lustigt, jag tänkte just på dig”.

  En tredje form av intuition är när hjärnan spelar oss ett spratt genom att inte hålla ordning på tidsförloppet. Det händer när vi möter någon på gatan och efter att vi sett personen får känslan av att vi tänkt på vederbörande. Om detta har jag läst en mer utförlig text, men kan tyvärr nu inte hitta källan. Ska återkomma om min intuition leder mig rätt.

 32. Jan Landström skriver:

  Det är intressant att läsa er debatt om Sture Johanssons ev. trovärdighet eller om han är en lurendrejare. Jag förstår inte hur man sakligt kan bedöma denna fråga eftersom det handlar om en trosuppfattning. Detta lever alla religioner på inklusive Svenska kyrkan som man föds till att betala kyrkoskatt till. Lurar kyrkan oss? Intressant fråga. Svaret måste ligga i betraktarens ögon/öron. Detta gäller förövrig all komers, det ligger i betraktarens ögon vad saker och ting är värda och anser man det inte vara något värt så köper man det heller inte. Kan man påsta att bara för att man köpt något så är man lurad om det inte gör en lycklig? Hela det marknadsekonomiska tänket bygger ju på att vi ska tro att man blir lycklig om man konsumerar.

  Hans Iwan Bratts lättvindiga bortfiftning av Sture Johanson som galenskap bara för att det han gör inte är vetenskapligt belagt bottnar i en mycket ytlig och naiv föreställning av verkligheten. Vad är vetenskapligt belagt kring vad som händer med oss efter döden? Mig vetligen ingenting. Ändå har vi alla en bild, uppfattning, tro på vad som kommer hända, om det så är att vi bara skall bli mull en dag. Att då redusera verkligheten till bara det som är vetenskapligt belagt är minst sagt torftigt.

 33. Hans Iwan Bratt skriver:

  Man kan ta ställning till andras påståenden om sådant som kan undersökas. I vissa fall finns det bevis för att påståendet är felaktigt. I andra fall kan man säga att ett påstående är falskt för att det strider mot den kunskap vi har om världen.

  Om någon säger att han tror att han är en flera 1000 år gammal egyptier kan det vara sant att han tror det. Däremot strider det helt mot vad vi människor vet om världen och bör därför betraktas som osant till dess att övertygande bevis framlagts om motsatsen.

  Om kyrkan säger att de kan bevisa guds existens eller jesus korsfästelse och återuppstigning från de döda, så menar jag att de påstår något de inte kan bevisa. Alltså ljuger de. Om kyrkan däremot säger att de tror att på detta sätt så det givetvis ingen lögn.

  Du skriver ”det ligger i betraktarens ögon vad saker och ting är värda”. Självklart, men det har inget med sanning att göra. Sant eller falsk är däremot ett påstående om priset vid ett visst tillfälle på ”saker och ting”.

  Din beskrivning av marknadsekonomi är helt felaktig. Se t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsekonomi.

  Du skriver ”Vad är vetenskapligt belagt kring vad som händer med oss efter döden? Mig vetligen ingenting. ” Begreppet död forskas det givetvis mycket om. Jag rekommenderar som vanligt Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Död.

  Om du ändå besöker Wikipedia så rekommenderar jag också dess artikel om sanning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sanning

 34. Peter skriver:

  Man talar utifrån vad hjärtat är fullt av.

 35. Hans Iwan Bratt skriver:

  För den som vill veta mer om bluffmarkaren Sture Johansson hänvisas till Wikipdia.

 36. Niklas Karmhagen skriver:

  Hans Iwan Bratt: Du talar som en sann förtryckare och är så arogant att du tar patent på sanningen. Hela ditt agerande känns påtagligt när kyrkans medeltida förtryckar tänkande. Du har rätt och alla andra ska brännas på bål. Du kallar dig humanist och deltar i häxjakt på någon som öppnat dörrar för människor som vill nå ett högre medvetande, nå ett liv med kontroll på sitt ego! Det är något som du borde satsa på att uppnå själv så hade du kanske förstått att när du står inför valet att vara den som har rätt eller att vara den som är god, välj då det senare. Jag har arbetat sex år inom akutpsykiatrin och efter att ha läst vad du skrivit som måste jag ödmjukast be dig att söka hjälp för dina vanföreställningar. Det är nämligen så att Christer Sturmark inte är GUD. Christer Sturmark är ingenting annat än en förklädd pajas som rymt från cirkus Brazil Jack. Han är en samhälls parasit som lever av andras undergång. Hela hans tid på Cell där han bara glassade runt och kalade att synas i media för arbete. Han är ingenting annat än en narcisitisk personlighetsstörd person och detta kamouflerar han fint med att påstå sig vara humanist, precis som Tony (Malexander mördaren) Olsson. Varför tar inte Sturmark sig an att hjälpa några av Stockholms uteliggare i så fall? Christer Sturmark och ni andra fördomsfulla sannings patenterare borde själv skaffa er förmågan att känna kärlek istället för att gå så upp i ert ego att ni offrar människor bara för att ni har möligheten att klappa varandra på axeln och säga att ni hade rätt. Det är inte hummanistiskt, det är patetiskt och får mig med många andra att sluta ta er på allvar, ni är inget annat än en klubb för inbördes beundran! Elitistiska människor kan inte kalla sig hummanister!
  Mvh
  Människoälskaren

 37. Niklas Karmhagen skriver:

  Ps. Wikipedia är inget orakel, det är bara andra människors åsikter och teorier, precis som det mesta här i världen! Vill du intressera dig för verklig vetenskap så tycker jag att du ska börja läsa om kvantfysik. Du kommer att förstå att de enda begränsningar som finns är de du själv sätter!
  D.s

 38. Niklas Karmhagen skriver:

  Hans Iwan Bratt: Jag läste ditt inlägg till Kristina och jag måste fråga dig vad du menar när du säger att hon inte hänvisar till fakta? Hon skriver ”the quantum pot” Den finns att läsa här (http://chaos.swarthmore.edu/courses/phys6_2004/QM/21_Pots.pdf). Du verkar inte veta något om kvantfysik? Vad Kristina menar är att allt som existerar på den subatomära nivån (ett steg ner från det atomära) kan beskrivas både som fasta partiklar och som vågor. Kvantmateria är både partikel och våg, samtidigt. Enligt Newtons fysik har atomer fasta, klart definierade gränser, och påverkar inte varandra om de kolliderar. Men kvantfysiker har visat att det inte stämmer. Istället har man upptäckt att kvantsystem som möts överlappar och ändrar varandra, de kombineras och bildar något nytt som är större än summan av de olika delarna. Detta betyder att vi befinner oss i ständig växelverkan med både andra varelser och med miljön runt omkring oss. Vi är med och formar vår verklighet. Du ska få några tips av mig på något som går att mäta (eftersom du fastnat i den tanken): En tanke är en resonanssignal till kroppen. Hypothalamus skickar ut ett peptid som tas emot av receptorerna som i sin tur vidarbefodrar information till synapserna. synaps är en koppling mellan två neuroner. Information från en sådan synaps överförs genom att så kallade neurotransmittorer frisläpps från den presynaptiska terminalen och som sedan genom diffusion når den postsynaptiska neuronen. När en neurotransmittor binder till en receptor på postsynaptiska cellen förändras membranpotentialen, vilket kan alstra en aktionspotential. Det är aktionspotentialer som överför signalen genom nervcellen. Vid en elektrisk synaps kommunicerar cellerna elektroniskt genom direkt överföring av joner mellan cellerna. Detta är en mycket snabb process och förekommer bland annat i det centrala och perifera nervsystemet där reaktionssnabbhet och snabba signalvägar är viktiga. Det är den signal som består av resonans. Resonans påverkar hela vårt känsloregister och vår kropp, det är genom kunskapen att använda/kontrollera resonansen i kroppen man kan disciplinera sin vikt genom så kallat tankeförmågan. Om du tittar på detta klipp om resonans så kommer du nog att förstå vad Kristina menar. Jag föreslår att du sedan ser en film som heter ”What the bleep do we know” för att förstå kopplingen mellan kvantfysiken och medvetandet. Min vän, it´s time to get wise!
  Och glöm inte vad Lao zi (författare till Daodejing) sade för 2600 år sedan: det är öppenheten för förändring som är nyckeln till ditt intellekt!
  Här kommer länken, håll till godo!

 39. Robin skriver:

  Om någon av er hade varit så pass övertygade om vad som är ”sanning” så hade ni definitivt INTE suttit här eller hur? Ni vill bara uttrycka ER vision på vad som är sanning och vad som är lögn.

  Men det verkar som vissa människor hellre stjälper än hjälper, låt folk tro vafan dom vill om det får dem att må bättre. Och om inte annat så är det en underhållande dokumentär med visa ord.

 40. Hans Iwan Bratt skriver:

  @ Niklas Karmhagen (2010-01-28)

  Nej, jag tror inte att jag har patent på sanningen, utan jag det jag skriver baserar jag på de fakta jag inhämtat och en smula sunt förnuft.

  Du för fram så många märkliga tankar att jag börjar undra om du möjligen inte är helt nykter. För säkerhets skulle ska jag ändå besvara några av dina tokiga funderingar:

  – Jag är inte för att någon ska brännas på bål.
  – Christer Sturmark är inte GUD (det har jag inte heller påstått – så om detta är vi faktiskt överens).
  – Christer Sturmark är vad jag vet inte ”en förklädd pajas som rymt från cirkus Brazil Jack”. Det vore intressant om du kan belägga det påståendet.
  – Kan du belägga att CS är ”en narcisitisk personlighetsstörd person”. Jag känner CS ganska väl och har en helt annan bild. Han är en engagerade förespråkare för humanism och vetenskapligt förhållningssätt till verkligheten.
  – Tycker du inte att det är lite magstarkt att göra en jämförelse med Tony (Malexander mördaren) Olsson? Men du känner ju Olsson

  Jag granskar alla kommentarer på mina inlägg och det är klart att jag var tveksam till att släppa fram en sådan här rappakalja. Men jag gör det ändå för att den säger något väsentligt om de människor som känner sympati för Sture Johansson.

  Vem är då Niklas Karmhagen? Namnet är kopplat till Lifechoice som dock endast har upplysningen under konstruktion. Han historia är lite speciell:
  Mångaårig medlem av Hells Angles men ska ha hoppat av 2000
  . Ansvarig utgivare för fångarnas tidning Kåkbladet. Kickboxare.

  Jargongen i Karmhagens kretsar är nog lite speciell och det får man ta hänsyn till när man läser vad han skriver.

 41. Hans Iwan Bratt skriver:

  @ Niklas Karmhagen skriver:
  2010-01-28 kl 3:37

  Wikipedia är ett uppslagsverk som enligt tester har hög kvalitet på sin information i jämförelse med andra ledande uppslagsverk.

  Kvantfysik är ett komplicerat ämne, men så mycket vet jag att det inte har något med mina begränsningar att göra.

  Varför läser du inte på vad kvantfysik är för något. Du kanske lär dig något.

  Omdu inte gillar Wikipedia så kanske Forskning & Framsteg kan vara något.

 42. Ann skriver:

  Att ansvara för en person med ett medialt seende så illa, så att man låter andra personers aggressioner, tyckande, tänkande mm. i ett nedlåtande, förtryckande, vansinnesnedsättande av psyke, arbete och i kunskap, gör att jag skulle vilja ställa de personer som gjort denna dokumentär om Ambre, alt. Sture Johansson inför rättslig prövning alt, skadestånd. Då jag anser att man på alla sätt frammanat illasinnade människors ideologier. alt. även illa varslande och mycket avundsamma personers intollerans, så att man skadat och vanärat en person med mycket framstående mediala kunskaper som få människor i denna värld har.
  Jag skäms Sture för hur de behandlat dej.

  Vänligen Ann med guider

 43. Sören Schmidt skriver:

  Jag minns programmet med Amres och sökte i dag här på Internet, bl a för att finna datum för programmet – och har sedan läst delar av debatten. Ganska rolig. Genom flera år har jag arbetat med indoeuropeiska religiösa traditioner, och med människans religiösa utveckling – det är faktisk så att hon är född till att bli religiös – hon kan inte låta bli! Det är också därför att folk som Bratt i mina – och andras ögon – kommer att framstå som lite löjliga. Humanisterna uppfyller alla de kriterier som jag i sinom tid uppställde för en PDR, en politiskt definierande religion, med Credo eller Shahad.
  Att göra det som denne Amres gör är inget ovanligt, och behöver alls inte att ha nånting med bluff att göra. Man kan träna sig till genom meditation att träda in i ett annat tillstånd varvid man har en viss kontroll över sin extas – men ändå inte till fullo. Det finns många exempel på detta.
  Låt oss fastslå två ting: inget i världen är tvärsäkert, inte heller Wikipedia!
  Och det finns fortfarande flera frågor inom vetenskapen än svar.
  För varje steg jag taget in i den värld jag forskar i, dess mer ödmjuk känner jag mig. Och kunskapen om det som vi uppenbart har i hjärnan, och som gör oss ”religiösa” är något av det som påverkat mig mest. Den går i två riktningar: den fria, självständiga människan tar till en religiösitet som blir någon sorts inherent stöd under livets gång. Den andra riktningen går mot att framställa sig själv som antingen bara tillhörande en bestämd grupp, eller definierande sig själv i motsättning till annan/andra grupper.
  Riktning nummer ett respekterar till fullo och skulle aldrig orda mot. Mot den andra måste jag göra det ibland, när jag tycker att den missionerar litet for mycket…

 44. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Ann

  Om jag förstår dig rätt så tycker du att det var oansvarigt av Anders Grönros att presentera Sture Johansson på det sätt han gjorde. Det håller jag med om. Om han Sture Johansson var värd någon uppmärksamhet alls, så borde det handlat om att en att han otroligt nog lyckats lura pengar av åtskilliga med en fullständigt befängd historia.

  Samtidigt verkar du tro att Sture Johansson lurats att medverka i filmen. Om det vet jag inget, men en sak står mycket klart och det är att Sture Johansson på ett helt medvetet sätt skott sig på andra bristande förmåga att genomskåda bluffen.

  Men detta förefaller nu vara passé, då Sture Johansson verkar ha lagt ned denna verksamhet och numera njuter sitt otium.

 45. Ann skriver:

  Med andra ord skriver jag som så: Att lära av dej som säger sej veta vad andra har att säga, är, att se dej säga saker som ingen har sagt.

  Vänligen Ann,

 46. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Sören Schmidt

  Ditt inlägg är rent nonsens. Du påstår att du har arbetat med indoeuropeiska religiösa traditioner, dvs i Europa, Indien, Iran, Centralasien, Amerika och Australien. Imponerande! Tala om att vara löjlig.

  Givetvis var Sture Johansson/Ambres en bluff. Hans verksamhet hade inget med meditation att göra. Han påstod ju att han var en arab som var 3000 år gammal.

  Den värld du ”forskar” om är trädgården i Värmland vad jag förstår. Men du kanske menar att du ”inträtt i ett annat tillstånd” och blivit religionsforskare. Sådant sker dock bara i drömmarnas värld. Vakna.

 47. Ann skriver:

  Ann skriver till Hans Iwan Bratt:

  Att vidga sitt intellekt och se det andra kan göra, som kanske inte vi själva kan, gör att vi finner svar.
  Gör då det och se ditt inre som en möjlighet till ett växande och då med en förståelse för det som då är i en sanning.

  Att stå upp för en sajt med en oro i sig, gör att vi förstorar och med det minskar i förståelse.
  Skriv ej mer om denna Sture Johansson, då jag anser detta är en ren förföljelse.

  Jag Ann står upp för dej Sture i Ambres,

 48. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Ann

  När vi ser någon göra något som inte stämmer med grundläggande kunskap etablerad genom vetenskapliga metoder, så bör vi fråga oss vad det är som händer. Det kan vara en skicklig trollkarl som underhåller oss, någon som lurar oss för att få fördelar t ex pengar eller så kan den grundläggande kunskapen vara felaktig.

  I det senare fallet så får det enorma konsekvenser för då måste ju allt som baseras på denna kunskap omprövas. Vad säger sig så fall att Sture Johansson är unik? Du kanske är en spågumma från 1600-talets Grönland som valt att återkomma, dock denna gång anonymt. Inte ens du vet om att ditt intellekt har tagits över. Eller kanske du vet det, men till inte avslöja det?

  För att jag ska ha ”förståelse”, dvs kunna tänka mig att något sådant är möjligt, så behövs det mycket stark evidens och samtidigt någon form av förklaring av hur det vi betraktat som sant faktiskt var helt fel.

  Jo, jag skriver mer om fenomenet Ambres och annan bluffverksamhet för jag djup ogillar dem som lurar andra för egen vinning. Dessutom vill jag visa respekt för dem som kommenterar mina inlägg genom att besvara kommentarer.

 49. Ann skriver:

  Ann svarar Dej Hans Iwan Bratt:

  Att stå upp för sin tro,eller ideologi, med känsla att vilja informera och lämna till fundering, det anser jag är till en möjlighet till att kunna lära. Hur man sen anser att man lärt, det är upp till var och än.

  Att framstå inför andra som en profet med andras information för att just uppvigla är en oro. Se på dej själv och betrakta vad du vill med dina ord i dina sajter så ser du den frukt du sår med dom. Vad jag vill med att svara dej är, att se dej i en möjlighet till en större förståelse för en man med mycket stor förmåga och med ett större inre medvetande än andra. Det här är ingen större nyhet av idag, att män och kvinnor mediterar in i sej själva och öppnar upp till sitt inre. Vad vi kan få ut av det, är, en vis mans ord med kärleks budskap, inte ett hånande eller budskap om något elakt som kan skapa orosmoln. Så snälla Du, se dej om efter annat som finns i denna värld som skapar för andra i just elakhet att träda in i och inte i människor som faktiskt vill ge av sej själva i det Goda och har modet att träda fram med sitt inre i ett spiritistiskt seende.

  Kram Ann,

 50. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Ann

  Det jag vill uppnå är en ökad insikt om att sådana som Sture Johansson och många andra sk medier bluffar. Det är alltför många som blir lurade.

  Du skriver att SJ är ”en man med mycket stor förmåga och med ett större inre medvetande än andra”. Det är ju bara strunt. Du har inga som helst bevis för att det han påstår är sant varför det inte finns någon anledning att tro det du skriver om SJ.

  SJ kan gärna prata väl om kärlek, men ska inte försöka skaffa sig prestige med amsagor.

 51. Ann skriver:

  Svarar dej med, att se dej själv i dina ord och ge dej inte för att framstå i ett Vetande i kunnande, istället för i ett aggiterande i Tyckande, och det i något som du inte kan och vill förstå.
  Att anse att andra pratar strunt i din sajt mm. ser jag som ett bemästrande i dej och ska ej besvaras. Men ge din sajt om Sture Johanssons Ambres, en ny Headline som ger honom en möjlighet att vara i den person han är, samt att inte förfölja honom med Ditt ovetande samt okunskap, med nedvärderande om oss andras kunskap i ämnet, så går jag med på din sajt.
  Förslag till headline: bluff?, sjuk? eller helt underbart unik?

  Dessutom Hans Iwan Bratt, har du större bevis för att dina känningar samt tyckanden om Sture Johansson i Ambres, är mer bevisade än mina, så varför inte ge dej en chans till att mötas hos Sture Du och Jag samt få Sture med på Det här, för att få bort den förföljelse på en mycket framstående man med medialt seende.
  Du har fastnat i ditt tänkande och det står jag upp för.

  Ann,

 52. Carl Öijmark skriver:

  Nej, av en ren slump följde jag med en kamrat till Ambres. Jag är ateist, gillar ej flum som den naturvetare jag är. Själva Sture är en mycket jordbunden och trevlig person med vadmansäger båda fötterna på jorden. Ambres själv är en humoristisk och och har ständigt förbluffat mig med sina kunskaper. jag har av och till besökt Nyskoga i 20 års tid. men forsätt du och öda din tid på att kritisera honom.

 53. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nog tycker jag att du brister något i din naturvetarroll när du pratar om påhittet Ambres som humoristiskt och med förbluffande kunskaper. Men du kanske menar att fantasin är lustigt och kunskaper är uppåt väggarna.

  Jag ödar ingen tid på Sture/Ambres mer än att besvara kommenterar från sådana som dig. Nu gäller det inte längre Sture Johansson utan det märkliga faktum att det finns de som går på lustigheterna.

 54. Karmhagen svarar skriver:

  Herr Bratt,
  du surfar runt på nätet o hämtar in uppgifter om dem som skriver på din sida, sedan tror du att du vet allt om dem? Du lyckades få igång mitt agg det ska inte förnekas. När du sedan väljer att skriva ut allt negativt du kan hitta om mig så tror du att du har åstadkommit något till ditt gagn? Du har helt rätt i det du skrev om mig, förutom att jag känner Tony Olsson, var du nu fått den infon ifrån? Vad jag gjort är att jag för 12 år sedan ändrade inriktning på mitt liv. Det var människor som dig som jag ville vara, men jag började avsky mig själv ännu mer än jag redan gjorde för mitt gamla liv. Man kan inte bara ändra sitt liv med riktlinjer för vad som är bra att leva efter. Det förstod jag när jag kom i kontakt med människor av samma tankesätt som Ambres. de fick mig att förstå att om jag ska ändra mitt sätt att leva måste jag först ändra mitt sätt att tänka. Idag hjälper jag andra människor. Tråkigt nog vill inte lika många skriva om de bra saker man gör i livet som de dåliga. De flesta är likadana cyniker som du själv. Jag hade en konflikt med Tony Olsson där det blev en liten het polimik. Jag kritiserade hans handlande mot en utvisad kille och Tony Olsson svarade att bara för att man är nazist betyder inte det att man inte kan vara humanist. Jag tror du och Tony Olsson har mer gemensamt än du tror, ni är ju dessutom båda två humanister! Att du kallar dig humanist och går emot saker som är bra för mänskligheten är för mig en bekräftelse på vad jag tidigare skrivit, du är ju dessutom personlig vän med cs. Er humanist förening låter mer som klubben för inbördes beundran där ni springer o klappar varandra på ryggen? Jag vet inte men du får gärna övertyga mig om motsatsen, fast lämna då gärna dina starka karaktärsdrag från din narcisistiska personlighet utanför. Det är FAKTISKT väldigt löjeväckande vilken lättkränkt, egoframhävande person du faktiskt är. Inte blir det bättre av att du förlöjligar ert humanistiska förbund genom att gå i strid med verkliga humanister!
  // Niklas Karmhagen

 55. Hans Iwan Bratt skriver:

  Niklas Karmhagen har fått utveckla sin tankar i flera inlägg i denna blogg. Jag tror att läsarna har fått en god bild av hans värld.

  Niklas Karmhagen är en härlig figur, men det finns inget i hans inlägg som är värt en kommentar. Det är bara att glädjas åt att han vill hjälpa andra människor.

  Utom en sak, företaget Lifechoice. I ett tidigare inlägg i denna kommentartråd nämnde jag att han hade kopplingar till detta företag. Tyvärr har jag inte noteringar om vilka dessa kopplingar var och jag har ingen aning om det finns några sådana kopplingar idag.

  Men företagets webb är intressant även om det inte har ett dyft med Karmhagen att göra.

  Lifechoice är en befängd bluffwebb som lovar besökarna en gigantiskt minimilön och det på roulett! Jag har svårt att tro att Karmhagen, som vill hjälpa andra människor, har med detta bedrägeri att göra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: