Satsa inte på etanol – och lita inte på www.etanol.nu

Den svenska satsningen på etanol som bilbränsle är missriktad. I en kommentar till Stoppa etanolbluffen skriver karlmb att de som inte är för etanol är ”gravt okunniga” och hänvisar till www.etanol.nu. Men det är en propagandawebb med syftet att stödja etanolanvändningen – inte att ge saklig information om bilbränsle: ”Föreningens uppgift är att verka för att fossila drivmedel ersätts med etanol.”

Tyvärr verkar inte Wikipedias artikel i ämnet E85 vara lika trovärdig som tidigare. Då fanns det referenser till uppfattningar av Björn Gillberg, Per Kågesson, Gunnar Lindstedt och Christian Azar som nu någon tagit bort. I stället har det mesta i artikeln hämtats från propagandawebben www.etanol.nu.

Men det finns ju andra källor att ta från. En färsk artikel i den välrenomerade tidskriften Forskning och Framsteg är ett exempel: Etanol – slöseri med resurser och energi.

Christian Azar, professor i fysisk resursteori, forskar om hållbara energisystem och deltar i FN klimatkommitté ICCP. Han säger i DN 0711129:En bil som drivs med etanol som producerats som i USA med massa kol i processerna och med diesel i traktorerna ger sammantaget höga utsläpp. Etanol gjord med förnybar energi, som exempelvis i Brasilien, ger låga utsläpp. Etanolen i Sverige kommer dels från Europa, dels från Brasilien. En bil som går på etanol från spannmål och drar mycket bränsle blir inte mycket bättre än en effektiv bensinbil.

Noterar fö Naturvårdsverkets helt nya rapport ”Tvågradersmålet i sikte?” från okt 2007 har en tydlig skeptisk ton gentemot etanol: ”En strategi vad gäller fordon och drivmedel som kan ge förhållandevis snabbt resultat men inte riskerar att leda in i återvändsgränder skulle kunna se ut på följande sätt: […] – Eventuellt: Verka för att 10 % inblandning av etanol i bensin tillåts inom EU.

I rapporten noterar man även att ”Priset på majs producerad i USA har stigit till följd av ökad efterfrågan på etanol gjord på majs. Detta har lett till brist på majs i Mexico som tidigare har importerat majs från USA.” Man spår minskad användning av etanol från 2020.

Ett annat tydligt tecken på att etanol producerad i Sverige inte är ett rimligt alternativ är beskedet att etanoltillverkaren Sekab i Örnsköldsvik har slut på pengar på grund av sjunkande etanolpriser. Skakigheten visars sig också genom att vdn för Lantmännen Agroetanol Kenneth Werling fått sparken efter kritiska uttalanden om etanol.

Läs Gunnar Lindstedts råsop mot etanollobbyn i Ekonominyheterna: ”Men miljörörelsen har redan fastnat i etanol­träsket. Och där sitter också Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson och Göran Persson. Alla är de ett grönt alibi så att Volvo, Saab och Scania kan fortsätta göra sina stora bilar och lastbilar.”

Det är tydligt att satsningen på etanolbränsle är ett gravt politiskt misstag. Det är hög tid att regeringen börjar fasa ut etanolen.


DN: Tanklös lösning
SvD: Etanol ökar koldioxidutsläppen, Avbryt storsatsning på etanol
Taggar: Miljö, Klimatet, Etanol
Andra bloggar om: , ,
Intressant

Annonser

22 Responses to Satsa inte på etanol – och lita inte på www.etanol.nu

 1. karlmb skriver:

  Ja, du Hans Iwan…din blogg är ju en propagandasite emot etanol så jag vet inte varför vi skulle lita mer på den?
  Vilken är din dolda agenda? Vätgas? Elbilar? Troligen vill du bygga ut kärnkraften kraftigt och driva hela vagnsparken med el för att få avsättning.
  Eller är hela klimatdebatten ett Hoax?

  Hur som helst presenterar du ju inte mkt nytt under solen i ditt svar.
  I princip har jag inte framfört någon kritik mot det som Azar säger.
  Gillberg har egna intressen i detta, är det smart av honom att hylla etanolen när han själv vill lura in oss i ett metanolträsk?
  Per Kågeson är en känd, närmast religiös bilhatare, för honom är det bara mindre bilkörning och mindre bilar som gäller.
  Fö vore det intressant att se vilka delar av WP:s artikel du anser företrädare för etanol.nu har tagit bort. Det jag ändrat är enbart delarna om funktionen i motorn då vi anser att lobbyn (om än en fattig aktör relativt de stora drakarna inom OPEC etc.) för den föreslagna konverteringslagen (som tyvärr inte kommer att leda till många efterkonverteringar pga kostnaderna), inte håller sig till sanningen fullt ut när de hävdar att konvertering på egen hand är mkt svårt och dessutom riskabelt för både motor och miljö.

  Så till rapporten publicerad av Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf , men som enbart forskarförfattarna står bakom.
  Du kunde ju valt att kopiera hela stycket:

  ”Drivmedelsval för transportsektorn
  Som illustrerats av scenarierna i denna studie så kommer mängden tillgängligt
  biobränsle att utgöra en begränsning. Denna begränsning är förstås störst i de scenarier
  där tillgången på bioenergi är låg, men den finns även i scenarierna där tillgången
  på bioenergi antas vara förhållandevis stor. Även om Sverige har en i förhållande
  till omvärlden stor tillgång på biomassa per invånare så kan det vara ekonomiskt
  fördelaktigt att exportera biomassa för användning i kraftvärmeverk på
  kontinenten.
  Hybrider som kan laddas via elnätet, s.k. plug-in hybrider har en stor potential att
  minska bilars energianvändning och utsläpp. I scenario 1 står plug-in-hybrider som
  körs på el laddad från nätet för ca 50 % av alla fordons-km med personbil (de antas
  kunna köra 5 mil på en laddning). För detta åtgår ca 5 TWh el, vilket kan jämföras
  med 10-13 TWh fossilt bränsle som skulle åtgå om förbränningsmotorer användes
  istället. I båda fallen antas att betydande effektiviseringar av fordonstekniken skett.
  Om motsvarande sträcka skulle köras med ett genomsnitt av dagens bilpark så
  NATURVÅRDSVERKET
  Tvågradersmålet i sikte?
  127
  skulle energianvändningen bli ca 33 TWh.43 Plug-in-hybrider finns inte idag på
  marknaden, men enligt personer i bilindustrin kan de komma att introduceras inom
  3-10 år. Det är värt att notera att plug-in-hybrider har en bättre energiverkningsgrad
  än bränslecellsfordon, speciellt om man utgår från el men även om man utgår från
  biomassa som primärenergi (Åhman, 2001). Samtidigt är en avancerad dieselhybrid
  som använder t ex metanol bara marginellt sämre än en bränslecellsbil (Åhman,
  2001). På grund av dessa förhållanden är det inte säkert att bränslecellsfordon
  är att föredra ens om de kommer ut på marknaden.
  En strategi vad gäller fordon och drivmedel som kan ge förhållandevis
  snabbt resultat men inte riskerar att leda in i återvändsgränder skulle kunna
  se ut på följande sätt:
  • Kraftfull satsning på att dagens bilflotta förnyas med de mest energieffektiva
  fordonen på marknaden (se diskussion av styrmedel ovan).
  • Förberedande åtgärder för att snabbt ge incitament till inköp av plug-inhybrider
  (eller fordon med likvärdiga egenskaper) när de kommer ut på
  marknaden. Samordnad (nationellt eller internationellt) teknikupphandling
  av plug-in-hybrider kan övervägas för att tidigarelägga en marknadsintroduktion.
  • Stödjande av en mångfald av forsknings- och demonstrationsprojekt för
  andra generationens drivmedel från cellulosaråvara.
  • Eventuellt: Verka för att 10 % inblandning av etanol i bensin tillåts inom
  EU. ”

  Det som skrivs ovan om Metanol, kan även sägas om Etanol.
  Enda skillnaden ur energisynpunkt med dagens teknik (det kommer att bli ändring på det inom kort), är att det blir mer restvärme från etanolproduktion än från metanolproduktion, med detta kan enkelt tas om hand om man bygger kraftvärmekombinat.
  Tycker ingenting av ovanstående tyder på att etanol skulle vara en återvändsgränd. Det kan man möjligen säga om metanol pga infrastrukturinvesteringarna som krävs i det fallet.
  Och det var väl därför du inte kopierade in hela stycket.

  Sedan till ett intressant stycke om lobbyismen:
  ”Bilindustrin och dess intresseorganisationer och allierade aktörer har också
  en mycket viktig position. Även de kan agera på ett sätt som förhindrar
  förändring. Emin Tengström, Gunnar Falkemark och Carl Melin är några av
  de forskare som har beskrivit de mycket starka nätverk och aktörer kopplade
  till bilindustrin och bilismens intressen som finns på både europeisk och
  svensk nivå. Historiskt har dessa varit mycket framgångsrika i att driva sina
  intressen (Tengström, 1998; Falkemark, 1999; Melin, 2000). Tengström har
  också konstaterat att samtidigt som bilismens intressen är starka, så finns det
  motstridiga intressen hos de aktörer som står för kollektivtrafikperspektivet,
  vilket har gjort deras perspektiv svagare i nationella och internationella
  policyprocesser (Tengström, 1998). Förekomsten av starka aktörer som vet
  hur de för fram sina intressen betyder inte alls att förändring är omöjligt.
  Dock är det viktigt hur aktörer på den politiska arenan förhåller sig till det
  tryck och de försök till påverkan som de gissningsvis kommer att utsättas
  för.”

  Detta kan man ju hålla med om.
  Frågan är vilka energiintressen som lobbas starkast för just nu:
  * Oljeberoendet är inget problem, den räcker länge än, klimatdebaten är påhittad.
  * Vi skall satsa på dieseln, först med de allra snålaste motorerna är ett hållbart transportsystem möjligt, NOx är inget problem!
  * Vi skall inte köpa etanolbilar, tänk på de arma arbetarna som jobbar på fälten! Och tänk på att regnskogen huggs ner i takt med sockerrörsodlingarna!
  *Vätgas är framtiden, sedan gör vi el med billig kärnkraft!

  Tycker det är självklart vilka avsändarna av dessa tre uttrummade budskap, och varför de förs fram så starkt just nu när marknaden verkar kantra över helt till etanolbilar, medans bilhallarna är fulla med konventionella bilar.

  Vilken lobbyorganisation står bakom Hans Iwan Bratt?
  Biltillverkarna, kärnkraftsindustrin, massaindustrin, oljeindustrin?
  Det är ju där pengarna finns, inte i lobbyn för etanol som fordonsbränsle.

 2. MagnusH skriver:

  Detta är en propagandasida mot etanol, och vi kan därför inte lita på den. Eftersom jag redan har slagit fast detta, behver jag inte bemöta argumenten som framförs på denna sida.

  Vistt är det enkelt att beteckan det man sjävlk skirver som saklig information, och det andra skriver som propaganda? Men det är inte trovärdigt…

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till MagnusH

  Skillnaden mellan min blogg och http://www.etanol.nu är att http://www.etanol.nu enligt sitt angivna syfte har att verka för etanol, dvs är ett partsintresse.

  Jag är ingen part med syfte att stödja ett visst intresse. Jag bara noterar att etanolen fått en särställning i lagstiftningen som det inte finns något motiv för. Därför är det angeläget att föra fram balanserande information.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till karlmb

  Skillnaden mellan min blogg och http://www.etanol.nu är att http://www.etanol.nu enligt sitt angivna syfte har att verka för etanol, dvs är ett partsintresse.

  Jag har ingen dold agenda och får inte ett öre från någon. Det som fick mig engagerad var Torbjörn Rydberg artikel i DN. Olika tekniker måste konkurrera med varandra utan att staten tar ger någon fördelar. Alla bör koldioxidbeskattas i förhållande till sin emission.

  Enligt mina noteringar (som kan vara fel) så fanns det den 070129 referenser till Björn Gillberg, Per Kågesson, Gunnar Lindstedt och Christian Azar. Nu är det bara Gillberg som är kvar.

  Det finns ju inget i ditt långa citat som stöder etanolanvändning. Tvärtom. Man skriver ju om den brist på biobränsle som så tydligt visat sig den senaste tiden. Mat är för dyr att göra bränsle av.

  Skulle jag göra en gissning i dag så kommer diselhybrider bli en i vart fall temporär lösning och det verkar Naturvårdsverket också tro.

 5. Förvånad skriver:

  Problemet om etanol är enkel: framställandet av etanol drabbar många ‘fattiga’ länder. I början av året, t ex, drabbades Mexico av en otrolig prishöjning på majs, vilket är basfödan för över 60 miljoner mexikaner. Detta hände då USA köper all majs som går att få tag på för att framställa… just det, ETANOL! Många miljoner människor går hungriga så att vi kan känna oss miljömedvetna därför att vi använder transporter drivna med etanol. Mat är mat, inte drivmedel. Så enkelt är det.

 6. karlmb skriver:

  Jag kan upplysa dig om att vi som engagerar oss i etanol.nu inte får några bidrag i ngn form alls.
  Vi är erbjudna några tusenlappar av BSR AB i händelse av att vi själva skulle lyckas skrapa ihop merparten av vad ett avgastest hos AVL-MTC kostar. (20-40.000:-).
  Och det har vi inte lyckats med än.
  Torbjörn Rydberg med flera borde kanske synas lite mer i sömmarna, vilka är deras sponsorer?
  Vi i etanol.nu noterar dagligen hur anti-etanol-lobbyismen jobbar via ett antal skrupelfria journalister.
  Nästan varje artikel som kommer från det hållet är ytterst tveksam och tom manipulerad.
  Bara ett enda exempel:
  http://etanol.nu/forumrecover/viewtopic.php?t=1960&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  Rena faktafel och manipulerade bilder är vanliga, liksom att man lägger orden i munnen på forskare och endast skriver de delar som talar för sin egen ståndpunkt, etanol är fel.
  Du förstår kanske vilka värden som står på spel här?
  Varför inte ”follow the money”, istället för att anklaga en fattig ideell förening för att vara köpt?
  Och varför inte läsa lite grann på etanol.nu :s forum, speciellt under:
  http://etanol.nu/forumrecover/index.php?c=1
  ,då skulle du se att vi verkligen bemödar oss att belysa samtliga argument i fordonsbränsle problematiken.
  Gälllande materialet på Wikipedia hittar jag inte det du refererar till, men har någon relevant information är ju WP öppet för uppdatering.
  I mitt långa citat resoneras kring biobränslen. Visst kan det finnas problem, men just detta citat är inte vad du påstod det vara.
  Gällande dieseldrift, har du ngn aning om vilka utmaningar den motortypen står inför de närmaste åren?
  Har du ngn aning om hur lite mer effektiv den är jfrt med en fullt ut etanolanpassad otto-motor?
  Om man vill skriva om dessa frågor är det inte seriöst att enbart lyssna på partsinlagor från ena eller andra sidan, egen kunskap är också nödvändig.
  Jag rekommenderar att du börjar med att sätta dig in i hela problematiken genom att läsa hela WP-artikeln,

  Sedan är vi mer än redo att besvara följdfrågor på vårt forum:
  http://etanol.nu/forumrecover/viewforum.php?f=17

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till karlmb

  Ok, då är vi överens om att ingen av oss är köpta. Kanske ska vi båda vara försiktiga med sådana ifrågasättanden inte bara när det gäller oss utan även andra. Jag antar att forskaren Torbjörn Rydberg har lika ärligt uppsåt som vi. Det viktiga är sanningen.

  – Hela etanolprojektet är ett stort bedrägeri. Det är ytterligare ett JAS-projekt och det har vi inte råd med, säger Rudberg i Nya Wermlandstidningen.

 8. karlmb skriver:

  Nja, det kanske är bevisat att etanol.nu, med full transparens inte uppbär några bidrag. Hur är det med din egen ekonomi?
  Och vad är egentligen fin egen slutsats i fordonsbräsnlefrågan?
  Att vi skall fortsätta med fossila bränslen?
  Elbilar? Vätgas? Kärnkraft?
  Att bara racka ner på biobräsnlen är inte seriöst, lika lite som att tro att vi kan framställa hur mkt som helst.
  Ingen etanolförespråkare tror att vi kan elda hur mkt som helst, givetvis måste bräsnleförbrukning och kanske även trafik skäras ner.
  Och Torbjörn Rydbergs inkomster och syften?
  Han kör ju i princip samma story i varenda artikel. 100000 Joule för att skapa en 1 Joule Etanol???
  Tidigare har vi i etanol.nu konstaterat att det måste röra sig om enorma ebberöds banker i t.ex Brasilen som kan förbuka flera liter diesel för att få ihop till en enda liter etanol.
  Nu skall vi tydligen tro att det går åt nästan 100000
  (större energiinnehåll i diesel) liter diesel till 1 liter etanol. Kom igen! Marian Radetzki, en annan biobränslekverulant, blev ju påkommen med att vara anställd av SPI.
  Antingen tänker man själv, som vi i etanol.nu ,eller så kollar man upp de vanligast förekommande skribenterna och deras exakta syften.
  Att som du bara okrtitiskt länka till de du tycker stöder en viss linje ger ju inte så mkt.
  Kom med i debatten själv istället?
  Vad tycker du vi skall göra åt klimatproblemet?
  Eller anser du att det inte finns?

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till karlmb

  ”Hur är det med din egen ekonomi?”, undrar du Tack, den är ok. Men det beror inte på några slantar från några inom det fält vi resonerar om. Det har jag redan sagt till dig en gång. Varför tror du mig inte?

  ”Och vad är egentligen fin egen slutsats i fordonsbräsnlefrågan?” frågar du också. Skulle jag göra en gissning i dag så kommer diselhybrider bli en i vart fall temporär lösning, vilket jag också skrivit i ett tidigare svar till dig. Men det viktiga är att staten inte genom att ta ställning för och subventionera en orimlig lösning hindrar andra bättre lösningar att komma fram.

  Det är intressant hur etanolentusiasterna kritiserar etablerade forskare för att vara köpta. Kan det vara så att argumenten tryter? För mig som följer debatten i tidningarna är den en självklarhet att lyssna mer på välrenommerade forskare än på vem som helst. Och Torbjörn Rydberg verkar ha mycket goda meriter:
  http://www.sol.slu.se/agro/personal/rydberg.asp
  http://www-it.slu.se/cul/forskning/forskare/torbjornr.html

 10. karlmb skriver:

  Det var du som började med ett misstänkliggörande av etanol.nu vilket alltså du nu tagit tillbaka, tack för det.
  Din egen slutsats menade jag.
  Det betyder att man själv tar reda på fakta och väger dem samman.
  Inte bara samlar ihop expertutlåtanden från ena sidan.
  Välrenommerade forskare, tja, jag skulle väl här kunna samla ihop en rad sådana som stödjer andra sidan.
  Men du tycks ju bara intresserad av att jämföra forskare, inte av att diskutera sakfrågan.
  Som sagt; Kom med i debatten själv istället!
  Vad tycker du vi skall göra åt klimatproblemet?
  Eller anser du att det inte finns?

 11. karlmb skriver:

  Vilka subventioner på fordonsbränsleområdet anser du fö råder i Sverige idag?
  Påstår du att etanolen inte skulle kunna bära sina egna kostnader på fullt allvar?
  Är du medveten om att man kan importera etanol från Brasilien, fraktad o klar för 3-4 kr/liter?
  Vilket annat bränsle slår det?

 12. karlmb skriver:

  Där tog tydligen argumenten för Hans Iwan Bratt slut.

 13. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej argumenten tryter inte, men tiden. Jag trodde du kände till reglerna kring etanol. Den subventioneras genom lägre förmånsskatt, lägre fordonskatt och gratis parkering och ingen ingen trängselskatt.

  Har just hittat en länk till GSI (Global Subsidies Initiative) som lär hävda att ”att stödet till etanolproduktionen uppgår till 35 miljarder i Europa. GSI har då räknat ut att kostnaden för att ersätta en liter bensin med etanol uppgår till mellan 17 och 50 kronor.” Har inte hunnit bedöma källan än.

 14. karlmb skriver:

  Ja, idag finns dessa subventioner. Jag ifrågasätter dem eftersom etanol inte behöver sådant med tanke på kostnaden för själva bränslet.
  Du glömmer dock att samma och större subventioner ges till gasbilar, vilket tyvärr kommer att bli nödvändigt i evighet med tanke på de höga kostnaderna för bilar och infrastruktur.
  Det kan vara bra för att få köparna över tröskeln i bilhallen, men den tiden är nog redan över, jag tycker de (små) subventioner vi har i Sverige för etanol kan tas bort imorgon. Trängselskatten är nog bara en tidsfråga, precis som det var tänkt från början. Om alla kör miljöbil blir ju inkomsterna noll till Stockholm, och det har ju inte ineffektiva politiker råd med, biltrafiken måste mjölkas allt vad det går.
  Gällande GSI så avses förmodligen de stora bidragen till vinproducenter i Frankrike, en produktion av etanol som aldrig kan bli annat än marginell om vi börjar köra på etanol på allvar. Som vanligt gör partsintressen i jordbruket ofta allt för att få nya bidrag. Detta är ett stort problem, men inget som talar emot etnol i sig.
  EU:s jordbrkspolitke är snart minimerad och om du inte är nöjd med takten på det arbetet så stödjer jag givetvis ytterligare åtgärder.
  Togs importtullarna från hållbart producerad etanol i Brasilien bort skulle vinbönderna troligen få se sig om efter andra mjölkkor igen.
  Redan idag är ju vetebaserad etanolproduktion tveksam ekonomiskt för den enskilde bonden i Sverige.

 15. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till karlmb

  Det låter som om vi är ganska överens. Staten bör vara neutral vad gäller olika drivmedel. Inga subventioner.

  Däremot bör allt som genererar koldioxid beskattas i förhållande till utsläppen. Utsläppsrätter är ett bra sätt att styra resurserna rätt.

  Också bör det svenska biståndet, och helst även EUs, styras över till investeringar i u-länderna som minskar koldioxiden. Det är vad u-länderna vill och jorden behöver.

 16. karlmb skriver:

  Ja, i såfall är vi överens.
  Etanol är ett bränsle som inte alls är ngn bluff utan som väl skulle passa in i det samhälle du beskriver.
  U-länder som idag inte kan konkurrera med i-ländernas jordbruk slulle kunna få en bra exportvara som kan lyfta hela värlsdelar (de fattigaste har den största solinstrålningen och bästa förutsättningarna för sockerrörsodling.)
  Med ökad sockerefterfrågan slipper vi även socker i all mat då det inte blir den billiga utfyllnad i skräpmat som det är idag.
  Inga speciella investeringar behövs för att kunna börja använda etanol.
  Relativt lite investeringar behövs för att börja tillverka etanol och distribuera den.
  Fattiga länder har ännu mer att vinna på att köra på etanol och slippa bli beroende av dyr olja, så trafikökning i u-länder är ideal att styra in på biobränsleanvänding.
  Svenskt bistånd kan mkt väl styras om till att utveckla jordbruk (givetvis måste det vara hållbart dock) och etanolproduktion i en rad u-länder. Det hjälper både dessa länder och oss som är beroende av oljan.

 17. Anders Romlin skriver:

  Att Agroetanol VD skulle ha fått sparken är en direkt och ganska grov felaktighet, upphaussad av media.
  ”Artikeln antyder att Lantmännen Agroetanols nuvarande vd, Kenneth Werling, har belagts med munkavle och nu får sluta som vd på grund av några uttalanden i ATL i slutet på november. Detta är helt fel.”

  Läs mera här.

 18. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag har bara citerat en tidning och angivit källan. Om nu Kenneth Werling inte formellt fått sparken så kvarstår ändå att han gjort kritiska uttalanden och inte längre är vd. Bra att du upplyser mig och läsarna om hur det gått till.

 19. Anders Romlin skriver:

  Och med lite mera research så hade du sett att den kopplingen du gör inte stämmer.

  Jag tänker på ”kritiska uttalanden och inte längre är vd.”
  I slutet på November ska Werling ha gjort sina uttalanden, som han bestrider.
  Läs detta: http://www.akeri.se/net/Sveriges+%C5kerif%F6retag/Nyhetsarkivet/1181538590812
  I Oktober headhuntas Joakim Säll. Läs mera här: http://www.atl.nu/Article.jsp?article=44071&a=Ny%20vd%20tror%
  Och här http://www.nt.se/ekonomi/artikel.aspx?articleid=2894858

  Det väl ganska orimligt att tro att företag som bygger ut för 1,2 miljarder byter sin VD på 1-2 veckor, det väl inget hockyelag som sparkar sin tränare stup i ett.

 20. Det er til å undras på hvorfor ”Brown Gas” HHO, ikke er til å hitta på Norska och Svenska webbplatser, med untag av en. Resterende er konsekvent slettet.
  I övrige verden fins 100-tusener.

 21. botmund skriver:

  Jag har inte följt med debatten i Sverige men frågan om etanol som ersättning för oljan är mycket intressant. Ingalunda kan man ensidigt hävda att etanol i sig är någon lösning, hur den produceras är ju givetvis mycket viktigt. Totalutsläpp, energiåtgång, påverkan är i högsta grad av vikt.
  Det lilla jag läst om ämnet är att etanol producerat av cellulosa kan komma att bli ett mycket intressant alternativ. Det förutsätter dock framsteg med enzymer och liknande görs. Då skulle *restprodukter* och *avfall* från bl.a. lantbruk kunna användas för produktionen av etanol.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol#Cellulosic_ethanol

 22. Martin skriver:

  Ni som vill veta vad som egentligen gäller i det fall om etanol är bra eller inte borde söka er information bland avhandlingar och publikationer inom forskningsvärlden. Det finns många aktuella rapporter och liknande som är nyligen publicerade, det mesta på engelska, en del på svenska. T ex. den som det är länkat till här där Pål Börjesson har forskat om etanolens påverkan och vad som gör etanolen dålig eller bra. Han har även tagit upp alternativ för förbättringar som verkar väldigt lovande. Det kommer också nyare tekniker hela tiden så snart måste även ni som är emot etanolen att det är ett bränsle att satsa på, i alla fall ur miljösynpunkt. Det som är det största problemet idag är de sociala konsekvenserna för de som jobbar med etanoleprodukitonen och berörs av den i övrigt framförallt i Brasilien. Det är något som måste belysas mer och verkligen förbättras. Jag har själv varit kritisk till etanolen innan jag gjort ett stort projekt inom området som fick mig att ändra åsikt. Det sitter många där ute som har sin åsikt från artiklar i dagstidningar. Till alla er säger jag bara läs Pål Börjessons avhandling till att börja med så att ni får lite riktig fakta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: