Över 20.000 visade sidor

2007-12-21

ChampangeAllt fler läser denna blogg. Besökarna har nu läst 20.000 sidor.

Bloggen startade den 23 februari och 10.000 sidor nåddes den 20 september, dvs efter sju månader. Lika många sidor har nu lästs under tre månader.

Syftet med bloggen är att fånga upp aktuella frågor speciellt inom ämnena livsåskådning och arbetsrätt. Inom båda dessa fält finns det extremt starka aktörer som måste granskas och ifrågasättas. Inom livåskådning är det de stora religionerna, mängden av mer eller mindre extrema sekter och New Age-rörelser. Inom arbetsrätten är det de maktfullkomliga facken och politiker som inte ser människor med olika mål, värderingar, personligheter utan ser ”arbetskraft”, en grå massa utbytbara människor.

Bloggen består idag av 87 inlägg. Många som skrivits för lång tid sedan läsas fortfarande nästan varje dag. Inläggen berör. Många frestas att skriva kommentarer, nu 327 st, och nästan alla besvaras.

Nu är det åter dags för champagnen!

Det stora intresset stimulerar till än fler artiklar baserade på god research och starkt engagemang.


Den som tror på Ambres är en idiot

2007-12-21

Anders Grönros, mannen bakom den famösa filmen om Sture Johansson och hans Ambres, har skrivit ett upprört inlägg i Expressen.

Det Sture Johansson påstår i filmen är att en 3000 år gammal egyptier vid namn Ambres på befallning av Sture Johansson intar hans kropp och därefter resonera om ”tillståndet på planeten inkl klimatförändringarna”, mm, (Man undrar ju om Ambres läst FNs senaste klimatrapport. Fast det kanske är viktigare med ett historiskt perspektiv.)

Jag hade naturligtvis inte ägnat Ambres en sekund av mitt liv om jag vid ett enda tillfälle märkt en bluff”, skriver Grönros och fortsätter ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot.” Grönros påstår att även de övriga filmskaparna producenten Håkan Bjerking och fotografen Anders Birkeland delar hans uppfattning och de då också skulle vara idioter.

Ja, då är det väl så. Den enda frågan är väl vad Grönros menar med att vara idiot. Om uttrycket kan stå för extremt lättlurade så är alla tre idioter.

Till gruppen idioter ska enligt Grönros även höra leg psykologen Hans Ljungqvist. Det är oroväckande om en utövande psykolog med ansvar för patienter har samma uppfattning som Grönros.

Vem är Hans Ljungqvist? Han är leg psykolog, författare och sysslar med privata konsultationer med seminarier och föreläsningar kring jungiansk psykologi

Leg psykolog innebär att han har fem års utbildning och är godkänt av socialstyrelsen. Han har rätt att utföra psykologiska hälso- och sjukvårdsuppgifter, ställa diagnos samt föreslå och genomföra psykologisk behandling. En leg psykolog står under socialstyrelsen tillsyn och ska utöva sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ljungqvist är jungian. Han har bl.a. givit ut boken om ”Jung och astrologin” som är en ”introduktion till Jungs psykologi och astrologins symbolvärld samt kopplingen mellan dem båda. Boken vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och finna vägen till sin egen inre myt.

Det verkar vara en fascinerande bok. Ett citat från bokförlagets presentation:

Den jungianska psykologins adelsmärke – insikten om mytens, sagans och symbolernas förvandlande kraft – lyfter vår förståelse av den astrologiska traditionen till ett högre plan. De astrologiska symbolerna talar sagans språk och sagor är dramatiserad psykologi. Och det är just sagan, inte den sönderdelande logiken, som låter oss komma i kontakt med livets och människans djupare hemligheter.
I boken återfinns en unik genomgång av Jungs eget horoskop, ett helt kapitel om Vattumannens tidsålder samt den mest omfattande förteckning över jungiansk och astrologisk facklitteratur som finns tillgänglig på svenska.

Valet av bokförlag är intressant. Solrosens Förlag ger ut böcker i personlig och andlig utveckling och om alternativ medicin. Det sätter människan i centrum och är för det sanna, det goda och det sköna, nya tidens helhetssyn på tillvaron, tillit till människans obegränsade, gudomliga, inneboende resurser, mm. Förlaget ger ett pseudovetenskaplig litteratur av New Age-slag om andlig energi, naturväsen, helhetsterapi, stjärntecknens visdom, etc.

På nätet finns även ett utdrag ur ett föredrag som Hans Ljungqvist hållit om Jung som också visar Ljungkvists idévärld:

Det finns många beröringspunkter mellan den astrologiska traditionens bild av människan och den jungianska psykologins. Jung själv var mycket medveten om detta. Han menade att den psykologiska vetenskapen i stort sett hade sina rötter i den astrologiska idétraditionen. Astrologin är summan av alla psykologiska kunskaper som når oss ända från antiken, noterade C.G.” ”Astrologin är kopplad till synkronicitetsprincipen, vilken bygger på det mystiska förhållandet mellan medvetande och materia. Men hela livet igenom fortsatte han sin egen privata lilla forskning. Han ställde horoskop och sade sig ha nytta av den information han fann där i sitt terapeutiska handlande.

Hans Ljungqvist är inte omotvistad i den medicinska världen. När han ordnade en föreläsning med den ryske forskaren Konstantin G Korotkov kallade överläkaren inom äldrepsykiatrin i Växjö, Olle Kjellin, det för ett spektakel som borde stoppas.
– Allt pekar mot att Korotkov är en ovetenskaplig och oseriös forskare som använder sig av bondfångerimetoder för att tjäna pengar, och det här bör landstinget inte slösa skattepengar på, enligt Olle Kjellin.

Det verkar som om Hans Ljungqvist är en typisk postmodernist, dvs en sådan som påstår att det inte finns några sanningar, utan var och en har sin egen sanning. En sådan inställning gör varje form av kunskapsutveckling omöjlig.

Om Ljungqvist gjort Sture Johanssons sanning om Ambres till sin egen så kanske det är bäst att han slutar ”konsultera” patienter och ägna sig åt det ockulta på heltid.

(Tidigare Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?)


Expressen: Anden Ambres finns visst
Taggar: Ambres, Sture Johansson, Anders Grönros, Hans Ljungqvist, Carl Jung, Psykologi

Andra bloggar om: , , , , ,

Intressant


%d bloggare gillar detta: