Den som tror på Ambres är en idiot

Anders Grönros, mannen bakom den famösa filmen om Sture Johansson och hans Ambres, har skrivit ett upprört inlägg i Expressen.

Det Sture Johansson påstår i filmen är att en 3000 år gammal egyptier vid namn Ambres på befallning av Sture Johansson intar hans kropp och därefter resonera om ”tillståndet på planeten inkl klimatförändringarna”, mm, (Man undrar ju om Ambres läst FNs senaste klimatrapport. Fast det kanske är viktigare med ett historiskt perspektiv.)

Jag hade naturligtvis inte ägnat Ambres en sekund av mitt liv om jag vid ett enda tillfälle märkt en bluff”, skriver Grönros och fortsätter ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot.” Grönros påstår att även de övriga filmskaparna producenten Håkan Bjerking och fotografen Anders Birkeland delar hans uppfattning och de då också skulle vara idioter.

Ja, då är det väl så. Den enda frågan är väl vad Grönros menar med att vara idiot. Om uttrycket kan stå för extremt lättlurade så är alla tre idioter.

Till gruppen idioter ska enligt Grönros även höra leg psykologen Hans Ljungqvist. Det är oroväckande om en utövande psykolog med ansvar för patienter har samma uppfattning som Grönros.

Vem är Hans Ljungqvist? Han är leg psykolog, författare och sysslar med privata konsultationer med seminarier och föreläsningar kring jungiansk psykologi

Leg psykolog innebär att han har fem års utbildning och är godkänt av socialstyrelsen. Han har rätt att utföra psykologiska hälso- och sjukvårdsuppgifter, ställa diagnos samt föreslå och genomföra psykologisk behandling. En leg psykolog står under socialstyrelsen tillsyn och ska utöva sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ljungqvist är jungian. Han har bl.a. givit ut boken om ”Jung och astrologin” som är en ”introduktion till Jungs psykologi och astrologins symbolvärld samt kopplingen mellan dem båda. Boken vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och finna vägen till sin egen inre myt.

Det verkar vara en fascinerande bok. Ett citat från bokförlagets presentation:

Den jungianska psykologins adelsmärke – insikten om mytens, sagans och symbolernas förvandlande kraft – lyfter vår förståelse av den astrologiska traditionen till ett högre plan. De astrologiska symbolerna talar sagans språk och sagor är dramatiserad psykologi. Och det är just sagan, inte den sönderdelande logiken, som låter oss komma i kontakt med livets och människans djupare hemligheter.
I boken återfinns en unik genomgång av Jungs eget horoskop, ett helt kapitel om Vattumannens tidsålder samt den mest omfattande förteckning över jungiansk och astrologisk facklitteratur som finns tillgänglig på svenska.

Valet av bokförlag är intressant. Solrosens Förlag ger ut böcker i personlig och andlig utveckling och om alternativ medicin. Det sätter människan i centrum och är för det sanna, det goda och det sköna, nya tidens helhetssyn på tillvaron, tillit till människans obegränsade, gudomliga, inneboende resurser, mm. Förlaget ger ett pseudovetenskaplig litteratur av New Age-slag om andlig energi, naturväsen, helhetsterapi, stjärntecknens visdom, etc.

På nätet finns även ett utdrag ur ett föredrag som Hans Ljungqvist hållit om Jung som också visar Ljungkvists idévärld:

Det finns många beröringspunkter mellan den astrologiska traditionens bild av människan och den jungianska psykologins. Jung själv var mycket medveten om detta. Han menade att den psykologiska vetenskapen i stort sett hade sina rötter i den astrologiska idétraditionen. Astrologin är summan av alla psykologiska kunskaper som når oss ända från antiken, noterade C.G.” ”Astrologin är kopplad till synkronicitetsprincipen, vilken bygger på det mystiska förhållandet mellan medvetande och materia. Men hela livet igenom fortsatte han sin egen privata lilla forskning. Han ställde horoskop och sade sig ha nytta av den information han fann där i sitt terapeutiska handlande.

Hans Ljungqvist är inte omotvistad i den medicinska världen. När han ordnade en föreläsning med den ryske forskaren Konstantin G Korotkov kallade överläkaren inom äldrepsykiatrin i Växjö, Olle Kjellin, det för ett spektakel som borde stoppas.
– Allt pekar mot att Korotkov är en ovetenskaplig och oseriös forskare som använder sig av bondfångerimetoder för att tjäna pengar, och det här bör landstinget inte slösa skattepengar på, enligt Olle Kjellin.

Det verkar som om Hans Ljungqvist är en typisk postmodernist, dvs en sådan som påstår att det inte finns några sanningar, utan var och en har sin egen sanning. En sådan inställning gör varje form av kunskapsutveckling omöjlig.

Om Ljungqvist gjort Sture Johanssons sanning om Ambres till sin egen så kanske det är bäst att han slutar ”konsultera” patienter och ägna sig åt det ockulta på heltid.

(Tidigare Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?)


Expressen: Anden Ambres finns visst
Taggar: Ambres, Sture Johansson, Anders Grönros, Hans Ljungqvist, Carl Jung, Psykologi

Andra bloggar om: , , , , ,

Intressant

51 Responses to Den som tror på Ambres är en idiot

 1. John Erik Ottosson skriver:

  Suverän sågning av en psykologins charlatan. Instämmer i att Ljungqvist bör sluta att verka under täckmanteln som leg.psykolog och ägna sig på heltid åt det ockulta. Det han ansluter sig till tankemässigt har naturligtvis ingenting att göra med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om han tillämpar astrologi i sin psykologpraktik är han ett fall för Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämnd.

  John Erik Ottosson
  leg.psykolog/leg.psykoterapeut
  specialist inom klinisk psykologi

 2. Emanuel skriver:

  Håller med till 100%, men han heter väl Grönros?

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till John Erik Ottosson

  Tack för vänlig kommentar. Jag hoppas att någon som följer Ljungqvist verksamhet närmre än jag och som har kunskaper inom psykologi bedömer om hans verksamhet är seriös och i annat fall gör en anmälan.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Emanuel

  Stort tack för ditt påpekande. Rodnande har jag nu ändrat i inlägget.

 5. populisten skriver:

  Trots att jag är en agnostiskt skeptiker har jag väldigt svårt att se var detta väldiga behov av att ”förklara” Ambres kommer ifrån. Ande eller inte så kan han väl ha saker att säga som kan vara värda att lyssna på?

  Som jag uppfattat Ambres budskap i Grönros film så kan man kanske dela upp det i två delar.

  1) Ett kärleksbudskap med åsikter om hur vi borde leva våra liv tillsammans. Jag har svårt att se denna del som särskilt kontroversiellt egentligen.

  2) Beskrivningar av människans själ och livet efter detta m.m.. Den världsbild som Ambres för fram med reinkarnation och liknande är kanske inget som tilltalar ateister och agnostiker. Men likväl ligger den ytterst nära de livsåskådningar som utgör kärnan av t.ex. Hinduism och Buddism. Även om man inte själv tror på det så är det ganska förmätet att avfärda tankar som delas av mijoner människor i två av våra världsreligioner som ren dårskap.

  Grönros film är för övrigt påfallande vacker.

  Det är faktiskt lika enfaldigt att vara ateistisk fundamentalist som religiös.

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till populisten

  Det är ju faktiskt Sture Johansson som gör en poäng av att hans påhittade ande är tre tusen år och kommer från Egypten och det är det som gör honom så ointressant. Annat hade det varit om Sture Johansson själv la ut texten och motiverade sina åsikter.

  1) SJ tycker att vi ska leva våra liv tillsammans. Det låter ju trevligt, men vad betyder det? Vi lever ju tillsammans i familjer, i samhällen, på klotet. Eller tycker han att alltför många är ensamma utan att vilja det? Hur tycker SJ man ska åtgärda det?

  2) Det handlar inte om att tycka om reinkarnation eller ej, utan om något sådant finns. Hinduism och Buddism är två mycket gamla läror och det är ursäktligt om man då inte riktigt visste hur det är. Men idag vet vi att det inte finns något som helst som talar för att människor eller andra djur återföds. Antalet personer som tror att något specifikt är sant är ju helt betydelselöst. Det är sant som det finns goda skäl för att det är sant även om det så bara är en person som vet om det. Jorden snurrar runt solen. Det var lika sant före Gallileo som efter hans tid.

  Jo, Grönros film var vacker, förledande vacker.

  Jag vet inte vad du menar med ”ateistisk fundamentalist”. Ateist är den som inte ser något godtagbart skäl till att det finns gudar. Ofta baseras den på vetenskapens landvinningar som ständigt vidareutvecklas. Ateister är därför oftast öppna för ny kunskap och anpassar sina uppfattningar efter ny kunskap.

  Begreppet fundametalister användes först på bokstavstrogna kristna och står idag för dem som baserar sitt tänkande på innehållet i en viss skrift eller detaljerat beskriven lära.

  Så fundamentalistiska ateister finns inte.

 7. populisten skriver:

  Med ateistiska fundamentalister avser jag de som liksom religiösa fundamentalister inte kan klara av att vara ödmjuka nog att acceptera att de kanske inte själva har hela sanningen utan att vissa frågor (som varken kan bevisas eller motbevisas) måste lämnas öppna för tro och tyckande. Eftersom du inte har sett vetenskapliga bevis på att Ambres är ”verklig” så tror du inte på honom. Det är inget fel i det, felet ligger i att du inte kan acceptera att andra människor drar andra slutsatser utifrån bevekelsegrunder som du inte vet något om.

  I ditt svar angående Ambres ”lära” så utgår du ifrån att Ambres är en medveten bluff. Är du verkligen så fantasilös? Bluffteorin framstår faktiskt som extremt långsökt helt enkelt eftersom en så skicklig bluffmakare borde vara långt skickligare på och mer intresserad av att slå mynt av sin förmåga. Sture Johansson turnerar ju inte direkt jorden runt och är med i TV som Uri Geller. Alltså drar jag slutsatsen att Ambres är äkta för Sture Johansson. Men som jag skrev på min egen blogg så betyder det ju inte att Ambres är en 3000 år gammal ande. En mer vetenskapligt trolig teori är förståss att Ambres är en alternativ personlighet av något slag, men det är egentligen precis lika fascinerande.

  Att avslöja charlataner som berikar sig själva eller använder sina ”förmågor” för att skaffa sig destruktiv makt över andra människor är verkligen angeläget, men tillhör verkligen Sture Johansson denna skara? Så vitt jag kan begripa så är det bestående intrycket från de som mött Ambres att han har hjälpt dem i deras liv. Bluff, hjärnspöke eller ande så är det väl något bra? Om du kunde släpa in Sture Johansson på en psykiatrisk klinik och ”bota” honom så att Ambres försvann, vad hade du då uppnått? Du hade ju tagit bort en personlighet från världen som hjälper människor. Om det är något eftersträvansvärt så har man konstiga motiv till sitt handlande.

  Det finns en annan vinkling på denna extrema anti-andlighet och det är att det ofta spiller över på vetenskapen. Många av er som står för den har vetenskapliga yrken på ett eller annat sätt. Tyvärr är risken stor att ni även där vägrar se saker som kan förändra er världsbild. Ni blir då vetenskapliga fångar i den rådande paradigmen och helt oförmögna att bryta er loss för att skapa en ny paradigm. Newton och Einstein mötte stort motstånd då de presenterade sina teorier, likväl anser vi idag att de hade mer rätt än sina meningsmotståndare som stod för den dåvarande kunskapen. På samma sätt kommer vi om hundra år att ha vetenskapliga teorier som går bortanför det vi vet idag. Men hur ska vi kunna hitta dessa nya teorier om allt som inte kan bevisas med dagens avfärdas som humbug?

 8. photoimagine skriver:

  -ismer, -ister eller under vilken benämning man nu önskar framhålla sin identitet eller tillhörlighet; ju mer man framhärdar i sin egen sanning och förkastar andras, desto mer krymper man innanför sitt eget skal.
  Rädsla.
  Blir till trångsynthet.
  Rädsla.
  Tänk om ens egna grundvalar rämnar.
  Som man byggt upp. Ärvt eller av tradition.
  Lärd. Utbildad. Har kunskap. Världslig. Det är bra.

  Sture Johansson har ingenting av ovanstående.
  Han har heller ingen rädsla.
  Han är fri.
  Trygg.
  Som många andra.

  Detta har SVT skildrat. Denna dokumentär anmäls till Granskningsnämnden.
  Av fruktan.
  Ingen skön känsla.
  Varken Ambres, Sture Johansson eller SVT kan klandras för det.
  Rädsla skapar man själv.

  Eller hur blogginnehavaren…?

  God jul!

  /Imagine

 9. Livsåskådning i kris skriver:

  Jag vill förenkla frågan kring Ambres?
  Finns det ngt som påvisar att Ambres inte är en lika stor bluff som all annan New Age rappakalja. I min mening finns det inte ett uns skillnad, som all förespråkare för ”nya” livsåskådningar blandar Sture friskt. Finns det ng enkel förklaring till hans beteende. Schizofreni har nämnts. Knappas för det finn inte i den medicinska litteraturen ngt fall där patienten själv kan ”framkalla” sjukdomen alt. de multipla personligheterna. Dessutom är ju fenomenet multipel personlighet stark ifrågasatt!

  Sture är en penninghungrig liten bortglömd människa, som manipulerat Grönros så in i norden. Grönsros gör också en mycket vanligt uttalande, en massa sk. ”prominenta” människor har ju sökt sig till Ambres! Skådespelare, präster osv. Detta är väl definitivt inte ngn garant för att Ambres skulle vara äkta vara. Skådespelare, präster är enligt min uppfattning ofta bräckliga sökare. De letar förtvivlat efter acceptans och förklaringar till livets gåta. Amerikanska skådespelare/musiker är ju ett lysande bevis på letandet efter irrläror. Tom Cruise scientolog, Madonna Kabballaanhängare, Angelina Jolie drack blod med sin fd i sitt sökande. Garanterna för äktheten är som att fråga en bilhandlare om det är en bra bil. Svaret lär ju inte bli att bilen är dålig, eller???

  Gällande den sk. leg.spykologen Ljungqvist så är det väl som med många psykologer? Han blev psykolog för att han själv behövde hjälp med sitt ”själsliv”! Problemet med Ljungqvist och en del av hans gelikar är att de redan innan, en de facto relevant utbildning, skapat sig en världsbild. Detta gör att han sedan stoppar in psykologin där han anser att den behövs, i sin redan klara världsbild. Han använder sin utbildning för att garantera att han är sanningsenlig. Stalin, Hitler, Pol Pot och Mao var statsmän och företrädare för sina länder. Garanterade deras ställning att det var sanningsenliga, goda människor och på bästa sätt företrädde sina länder?

  Jämställer jag då, Ljunqvist med ovan nämnda personer, nej men psykologin och strategierna är och förblir desamma. Manipulationen blir inte mindre allvarlig och erfarenheten är ju att oavsett grundvärderingen i fanatismen så slår den lika hårt mot den som faller i dess fälla. Ambres, scientologer, mormoner och Trancendental Meditation är ju endast ett litet antal av de irrläror som man kan stoppa i samma påse. Det som blir riktigt upprörande är att svensk statstelevision helt utan ngn urskiljning och/eller debatt visar denne meningslöse kvacksalvare.

  Sannolikt kommer undertecknad lämna in en anmälan mot SVT då sändningen endast kan betraktas som förakt mot tittarna. Ett program helt oemotsagt, direkt in i människors vardagsrum. Hur många psykiskt sjuka kommer inte falla för denne lurendrejare. Men det kanske var marknadsföring av den sk. Sturegården. Den galne snickaren måste ju hålla igång gården i Värmlands djupa skogar!? 5 500 + 2000skr för en vecka där man skall hålla tyst i stillhet??? Åtminstone jag kan hålla tyst för betydligt mindre pengar än så, och det i mitt eget hus!

  Och du ”populisten”, precis! Sture åker inte världen runt, än!!! Uri Geller började också i mindre skala! Men med svensk statstelevision som garant och prominenta människor som Shirely Mclaine runt sig så är väl Sture snart på Discovery och Oprah. I min värld kanske han möjligtsvis kan platsa på Jerry Springer!? Fanns en tidning för några år sedan, En ding ding värld, de stod för att de var humbug. De erkände att de var lurendrejare och att gröna män från mars inte finns. De tjänade också pengar, men kunde också sova gott om natten då de stod för sin bluff.

  Det du skriver om att det tydligen inte gör ngt att Sture är en bluff, och att vi inte skulle uppnå ngt med att ev. bota Sture. Är du spritt språngande galen??? Sture och hans gelikar lurar inte ont anande människor, inte sällan med psykiatriska diagnoser, att lyssna bara till mig så skall du bli frisk och må väl. Detta kan driva människor till att inte äta för dem livsviktiga mediciner, och följderna av detta kan bli livslånga institutionaliseringar och suicider. Och precis, vi kommer om hundra år att uppleva vetenskapliga teorier kanske tom bortom vår fattningsförmåga. Dock kan man väl inte anklaga Sture för att han försöker driva ngn vetenskaplig teori? Och menar du att vetenskapen skall kunna förklara ”Ambres” som företeelse, så dream on! Om du för mig kan påvisa ens den minsta gnutta bevis för ngn idag etablerad religion, trosuppfattning eller irrlära så varsegod. Inte ens katoliker, protestanter, hinduer och/eller muslimer kan påvisa ens det minsta bevis för sina religioner! Och kom nu inte dragande med att om du inte tror kan du inte förstå! Människan har i alla tider letat efter förklaringar till det oförklarliga, livets mening och söker en djupare mening. Smarta personer använder då sina slipade tungor för att förföra och manipulera. Religion har ett antal syften bl.a:
  * Lugna massorna
  * Pengar
  * Makt
  * Förklara det oförklarliga
  Politiken och religionen är bara olika värdegrunder för samma sak. Om du ser dig omkring i världen så ser du ett antal länder och trosuppfattningar som går hand i hand. Sverige är ett av de fåtal länder i världen där man skiljer på den sk. kyrkliga och politiska makten. Men se på tex Iran där saken är omvänd. Vad som är rätt och fel kommer jag inte denna gång gå in på, utan försöker för dig förklara min tes.

  Hans Iwan, vi kanske inte ser allt genom samma glasögon. Men gällande Sture så är vi rörande överens! Sture är en dåre för idioter att lära av!

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till photoimagine

  Tack för dina synpunkter. Det är tyvärr inte helt klart för mig vad du menar.

  Kanske menar du att jag pga en rädsla kritiserar Sture Johansson. Men så är det inte. Då hade jag nog tigit. Jag skriver om Sture Johansson för att han är en av ett flertal personer som lurar godtrogna på olika sätt och jag hoppas att om jag och många andra som delar min uppfattning kritiserar sk medier så kanske en och annan som idag blir lurade bli något mer försiktiga.

  Om jag säger till dig att jag har lyckats få kontakt med en gammal grek vid namn Platon och han från och med nu tänker framföra budskap via mig, kommer du tro mig då? Om inte; varför tror du på Sture Johansson?

  Jag tror att jag förstår ditt bildspråk bättre än din text. Bilderna på din sida är väldigt vackra och innehållsrika.

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Livsåskådning i kris

  Ja, visst kan man bli upprörd över sådana som Sture Johansson. Du är bra att du påpekar att skådespelartalang inte är något bevis för gott omdöme.

  Du skriver ”sk leg psykologen” Ljungqvist. Jag vet inget som antyder att han inte har en sådan utbildning. Har du andra uppgifter? Jag tycker dock att det är helt fel att säga att Ljungqvist är typisk för psykologkåren. Jag tror att Ljungqvist är en sällsynt fågel i den flocken.

  Det är bra om du också anmäler programmet till radionämnden. Ju fler som gör det desto bättre. Genom SVTs reservationslösa stöd till Sture Johanssons verksamhet ökar givetvis risken för att personer med psykiska besvär som drabbas av Sture Johanssons Ambres får det svårare att klara av sina liv.

 12. photoimagine skriver:

  Hans Iwan Bratt,
  det handlar inte om tro, varken din, min eller Sture Johanssons.
  Det handlar om respekt för vad andra tror även om man inte delar den tron eller uppfattningen.
  Om man inte kan respektera eller har svårt för det som finns utanför ens egen sfär, men som dock kan vara andras upplevelser och övertygelse, så bör man vara försiktig med omdömen om andras tyckande och tänkande.

  Har man problem med det och snabbt avfärdar allt som man själv inte kan omfatta så är en god regel att
  – låta det vara och inse att man inte förstår eller vill förstå. Man går vidare.
  – försöka få ett intresse för fenomenet. Eller varför inte människan.

  Så länge man inte gör något av ovanstående återstår ens egna projiceringar.
  Som tex att kalla någon för dåre eller idiot.
  Detta säger mer om den som uttalar orden än om Sture Johansson.

  Tack för dom vänliga orden om bilderna.
  /Imagine

 13. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till photoimagine

  Respekt är ett missbrukat ord. Det används alltför ofta för att hindra en kritisk debatt om livsåskådningar, mm. Jag menar att det handlar om ideologier och att religioner, andra livsåskådningar, politiska uppfattningar bör debatteras. Det är genom att ta dem på allvar och därför diskutera dem som man visar respekt.

  Om en person har tokiga uppfattningar och håller det för sig själv eller inom en grupp likasinnade är det en sak. Då bör de ofta lämnas i fred även om en öppen debatt kan hjälpa dem i sin egen utveckling.

  Det är en helt annan sak när en person sprider sin uppfattning utanför den egna kretsen. Då har vi alla rätt att ta ställning till budskapet och framföra vår egen uppfattning. Det är inte bara att visa respekt för den personen utan också för det demokratiska samhället som utvecklas genom en ständig dialog.

  Du begär ”försiktighet”. Det kan väl inte vara en generell regel. Ska man vara försiktig i sin kritik mot nazister och kommunister? Jag tycker att man ska föra debatten på det sätt som man tror är mest effektivt. Det innebär bl.a. att försöka förstå vad som sägs, varför det sägs och vilka som berörs av det sagda. Sedan får man formulera sitt eget budskap därefter.

  Jag tycker inte att man ska kalla varandra vare sig för idiot eller dåre. Ordvalet var inte mitt utan Anders Grönros. Han skrev ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot.” Eftersom jag anser att anklagelserna stämmer så anser sig alltså Grönros sig vara en idiot.

  Frågan blir då var han kan ha menat med sitt ordval. Jag tror inte att han med det menar mentalt handikappad utan att mer ”extremt lättlurad” eller något liknande. Och det tycker jag stämmer på honom. Därför använde jag Grönros ord idiot.

 14. photoimagine skriver:

  Hans Iwan Bratt,
  Du säger att ideologier, religioner, livsåskådningar mmmm ska man diskutera och ta på allvar genom att debattera – att det är så man visar respekt.

  Respekt är också hur man debatterar, hur man diskuterar och hur man förhåller sig till motparten trots att man inte delar hans åsikter.

  Grönros använde ordet idiot säger du. Mot sig själv gjorde han det. Inte mot någon annan. Det är hans ordval och det får stå för honom.
  Du får stå för dina ordval även om du inte är helt säker på vad dom betyder.

  ”Livsåskådning i kris” citat: ”Hans Iwan, vi kanske inte ser allt genom samma glasögon. Men gällande Sture så är vi rörande överens! Sture är en dåre för idioter att lära av!”

  Du instämmer och av den anledningen säger jag att man ska vara försiktig med sina omdömen. Mot enskilda personer. Sture Johansson är en sådan.

 15. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till photoimagine

  Alla man debatterar med förtjänar inte respekt. Det kan vara viktigare att nå ut med sitt budskap och att vinna respekt hos dem man vänder sig till. Jag använde ordet idiot för att Grönros gjorde det, bara därför.

  Du säger att man ska vara försiktig med omdömen om enskilda personer, som Sture Johansson. Men han är ju inte en enskild person i detta fall. Han bedriver att affärsverksamhet baserad på idén att lura människor med sin fantasifigur Ambres. För det förtjänar han kritik på samma sätt som när andra säljare bluffar om det de säljer.

 16. photoimagine skriver:

  ”Alla man debatterar med förtjänar inte respekt. Det kan vara viktigare att nå ut med sitt budskap och att vinna respekt hos dem man vänder sig till”, säger Hans Iwan Bratt, humanisten.

  Käre vän, respekt förtjänar man inte. Respekt vinner man inte.
  Respekt visar man.
  Mycket märkligt…

  Inbjuder dig att lyssna till några visdomens ord av…just det, Sture Johansson.
  Eller varför inte Ambres.
  När du känner dig mogen vill säga.

  Tack för att jag fick möjlighet att kommentera ditt inlägg.

  /Imagine

 17. Kotte skriver:

  Vetenskapen räknar väl med att det kan finnas fler dimensioner än vår? Och vad jag vet har de också behövt sätta in partiklar med negativ massa som färdas bakåt i tiden i sina ekvationer för att få dem att stämma. Min poäng är alltså att det finns saker inom vetenskapen som också kan tyckas vara omöjliga, och att man alltså bör vara lite öppen och inte förkasta allt direkt bara för att det strider mot all logik. Isåfall kan man lika gärna idiotförklara partikelfysik också.
  Sen påstår jag inte att denne Sture har kontakt med en egyptisk ande – även om han har bra saker att säga och har hjälpt många – jag påpekar bara att det FINNS saker vi inte kan förklara, och det även finns saker som vi KAN förklara och sätta in i vetenskapliga ekvationer men som ändå verkar helknäppa.

  Ifrågasätt! Även din egen världsbild.

 18. Hans Iwan Bratt skriver:

  I strängteorierna räknar man med flera dimensioner än vårt universums fyra (de rumsliga + tiden), men det är alltså fortfarande en teori. Om negativ massa skulle visa sig kunna färdas bakåt i tiden så tror jag inte att någon människa kan göra det. Det skulle skapa lite problem, t.ex. om jag färdades tillbaka och, hemska tanke, tog död på min mamma varpå mitt liv skulle försvinna och allt som jag under detta liv påverkat direkt eller indirekt.

  För en rationalist är det självklart att ifrågasätta sin världsbild. Kunskapsutvecklingen pågår ju ständigt och gör alltså bilden mer komplett och dessutom rättas felaktiga föreställningar om världen. Jag tror också att det finns saker vi inte kan förstå för att vår hjärna inte har den egenskapen.

  Men ändå måste vi alla kunna skilja mellan vad som är ytterst osannolikt, för att inte säga helt otroligt, (dvs sådant som Ambres) och det som förmodligen är sant.

 19. Kotte skriver:

  Ja, detta med tid gäller ju bara minimala partiklar mm, och kan inte tillämpas på större objekt. Men vad jag menar är att om någon apropå ingenting sade att det kan finnas saker som kan färdas bakåt i tiden skulle de flesa idiotförklara honom också, och säga att det var ytterst osannolikt, för att inte säga helt otroligt.

 20. Hans Iwan Bratt skriver:

  Obs att det var Anders Grönros som idiotförklarade sig själv. Jag höll bara med honom på hans angivna premisser.

  Det är givetvis ok att säga att tiden kan gå baklänges, men att tro på sådana påstående utan något rimligt skäl, är inte särskilt klokt. Alla skulle få svårigheter med sina liv om de skulle acceptera alla påståenden som görs om verkligheten. Därför måste vi välja att tro på det som förefaller sannolikt.

  Det är också förståndigt om vi använder oss av gemensamma kriterier när vi bedömer fenomen som sannolika eller ej. Därmed kan vi jämföra våra tankar om fenomen. Den bästa metoden för sådana bedömningar är den vetenskapliga.

 21. Helena Verghese Borg skriver:

  Den som säger att Anders Grönros är idiot är en lika stor idiot. Vetenskapen kan varken bevisa eller inte bevisa att Ambres är äkta. Det man ger uttryck för genom att hävda att Sture Johansson är en bluff är en FÖRDOM – man har m a o dömt fenomenet i förväg utan att undersöka det närmare.

  Låt naturvetenskapen syssla med den materiella, fysiska dimensionen så länge den inte har instrument eller ens intresse för att utforska ickefysiska, immateriella dimensioner. Jag litar till 100 % på vetenskapen när det gäller den fysiska världen men vetenskapen har ingen kompetens att uttala sig om något annat.

  Jag har inte träffat Sture/Ambres och har ingen möjlighet att uttala mig i saken. Vad jag däremot reagerar starkt emot är det hat som genomsyrar flera av inläggen ovan. Det är ett hat som står i stark kontrast till det budskap Sture/Ambres framför.

  Att i ”omsorg” om det svenska folket ropa på censur är ett uttryck för förmynderi. Svenskarna anses inte vara mogna nog att ta ställning till frågor som dessa utan ska beskyddas från ”irrläror”. Dessutom ska man inte behöva visa respekt för sådana som har en ”felaktig” världsbild. Vilken hybris att tro att ens egen världsbild är den enda rätta. På vilka grunder kan man påstå något sådant? Att en majoritet av vetenskapsmännen har samma världsbild?
  Subjektivt och irrationellt!

  All min heder till den vetenskapsman som inledde sina föreläsningar med: ”At our present level of ignorance..”. Fram för mer ödmjukhet, gott folk! Vi varken kan eller vet allt ännu.

  Akademiker

 22. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Helena Verghese Borg

  Upprepar mitt svar i kommentaren 29 dec 11:04: ”Obs att det var Anders Grönros som idiotförklarade sig själv. Jag höll bara med honom på hans angivna premisser.”

  Vetenskap kan aldrig bevisa något utan bara påvisa att en hypotes är mycket sannolikt (förutom inom matematiken och logiken där man möjligen kan hävda att något är sant resp. falskt). Men även om man inte kan slutligt påvisa att något är sant så är det dumt att inte skilja på sådant som förefaller mycket sannolikt och sådant som verkar helt osannolikt. Mellan dessa punkter på sannolikhetsskalan så får vi inse att vi inte vet.

  Du påstår att det är en fördom när man har uppfattning om ett fenomen utan att ha undersökt det närmare, men det är givetvis åtskilligt som vi kan påstå är helt osannolikt utan att det kräver någon undersökning. Det räcker med basal kunskap om verkligheten. Om du påstår att Australien inte finns så är det inte en fördom (trots att jag aldrig varit där), baserat på vad jag läst och hört från andra om denna kontinent.

  Det finns inga gränser för vad som går att undersöka och beskriva med vetenskapliga metoder. Religionsvetenskapen sysslar t.ex. med metafysiska företeelser med hjälp av vetenskapliga metoder.

  Du skriver om hatfyllda inlägg och hoppas att du i dem inte inkluderar mina. Jag noterar dock att engagemanget är starkt både hos dem som ”tror” på Ambres och dem som inte gör det. Därför menar jag att det är viktigt att detta slags företeelser diskuteras.

  Sedan skriver du om censur. Jag tycker att Sture Johansson ska få informera om sina påhitt hur mycket som helst. Däremot menar jag att SVT ska följa de instruktioner som Riksdagen givit i sitt sändningstillstånd. Eftersom SVT har anmälts till Radionämnden så får vi snart besked om SVT gjort det eller ej.

  Och så det ständigt återkommande ordet ”respekt”. Det viktigaste sättet att visa respekt för någon annans uppfattning är att uppmärksamma den och redovisa sina egen uppfattning. I annat fall så förtigs ju uppfattning. Som liberal angriper jag gärna vår nuvarande regering och anser inte att jag därför brister i respekt. Vi lever tur nog i en demokrati och det är viktigt att vi alla tar del i den genom att diskutera ideologier, värdesystem, världsbilder, etc. Det är bara på det sättet som människor kan bilda sig en egen uppfattning.

  Om det är mig du syftar på när du skriver om att tro att den egna världsbilden är den enda rätta så har du fel. Som humanist med tilltro till den vetenskapliga metoden vet jag att kunskapen om verkligheten ständigt utvecklas vilket gör att min bild av världen förändras. Men det ska vara kunskap som sannolikt är sann för att världsbilden ska ändras.

 23. Helena Verghese Borg skriver:

  Efter jag skrivit mitt inlägg ovan gick jag in på en hemsida där ett av Ambres (Stures) budskap fanns. Här ett citat:
  ”Kring det jag förmedlar får aldrig uppstå någon förening, någon sammanslutning eller liknande. Det skall vara öppet och fritt för var och en som vill ta del av det som ges. Den som lyssnar till mig och vill hör mer, bjuder jag att återkomma. Och den som hör mig och därefter väljer att inte återkomma, ger jag min välsignelse. Då väntar en annan lärare längs den människans väg.
  Detta är ingen religion. Religionen är människans sätt att binda och förstena det som ges till henne. Denna förmedling syftar till försteningens motsats, nämligen frihet från dogmer, paragrafer, ceremonier och förbud. Så den som söker en religion i det jag talar om har i så fall kommit fel.
  Det är så lätt gjort att det som växer fritt och strävar uppåt tvingas ned mot marken. Detta är människans sätt att ständigt försöka göra det ofattbara fattbart. Hon vill dra ner allting till sin subjektiva förståndsnivå, i stället för att se uppåt mot det plan där hennes egen vishet väntar på henne. Som en skatt.”

  Vad är det som är så frånstötande i detta ur en humanistisk synvinkel? Är detta en sinnesförvirrad persons svamlande? Är det ett uttalande av en manipulativ, penningsugen person?

 24. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Helena Verghese Borg

  Det jag tycker är stötande är Sture Johanssons idé att lura människor med att det är en 3000 år gammal egyptier som använder hans kropp när det är han själv som pratar. PÅ denna befängda idé har han baserat ett relativt omfattande affärsverksamhet som går ut på att lura lättrogna människor. Det tycker jag är värt att kritisera, inte minst då detta är en typ av verksamhet som också andra sysslar med.

  Det han säger i de beryktade filmen är inte mycket att säga om. Citatet i din kommentar har jag ingen väsentlig invändning emot, men kan tänka mig att religiösa personer har det. De kanske inte betraktar sig som ”förstenade”. I övrigt är det meningslöst bludder, som ”se uppåt mot det plan där hennes egen vishet väntar på henne. Som en skatt.”

  Nej, jag tror inte (vilket jag skrivit tidigare) att Sture Johansson är sinnesförvirrad. Jag tror att det är en smart person som kommit på ett ganska så enkelt sätt att lura pengar av andra.

 25. Helena Verghese Borg skriver:

  Tack för dina svar! Men mig veterligen lever Sture Johansson inte i någon större lyx jämfört med andra ”gurus” i New Age-branschen. Att en kursgård kostar pengar i underhåll är väl inget konstigt. Hotell och konferensanläggningar tar ännu mer betalt för kost och logi. Psykologer, terapeuter, för att inte tala om konsulter av olika slag, tar betalt för den tid de avsätter för sitt arbete utan att någon ifrågasätter det. Varför anklagas Sture Johansson för att lura pengar av folk när så många andra får grönt ljus för sin verksamhet?

 26. Helena Verghese Borg skriver:

  Har nu mer noggrant läst igenom ditt svar på mitt första inlägg. Jag har följande kommentarer.

  För det första: Anders Grönros skriver så här:” Skulle anklagelserna stämma innebär det att även jag som filmens regissör, filmens producent Håkan Bjerking, Hans Ljungqvist, leg. psykolog, Anders Birkeland, fotograf och Oscarnominerad spelfilmsproducent, som under tre års arbete med ”Ambres” alla blivit grundlurade av Sture. Det skulle innebära att vi alla fyra är obildade idioter.”
  Hur jag än läser dessa rader kan jag inte få det till att AG idiotförklarar sig själv!

  För det andra: Om sannolikhetsprincipen hade följts under vetenskapens historia hade vi fortfarande trott att jorden är platt och att solen snurrar runt jorden. Einstein hade varit en sedan länge bortglömd knäppskalle som försökte få uppmärksamhet med sin helt osannolika relativitetsteori.
  Ditt resonemang faller helt på sin orimlighet. Vem avgör vad som är sannolikt eller inte?

  Du skriver att det inte finns några gränser för vad som kan undersökas och beskrivas av vetenskapen. Jag vill påstå att den gränsen finns – i de fördomar mot det ”osannolika” som florerar bland vetenskapsmän. Så länge vetenskapen står fast vid sin dogm om att det inte finns ett medvetande som överlever döden, att det inte finns immateriella dimensioner eller att det inte finns något ”sjätte sinne” hos människor, kommer den gränsen att finnas.
  Men vilken forskare sätter sin heder på spel genom att seriöst ta tag i dessa frågor? De läkare och psykologer som vågat sig på att undersöka nära-döden-upplevelser och andra liknande fenomen har totalt sågats av etablissemanget. Så ser åsiktsförtrycket ut inom vetenskapen.

  Det har alltid varit och är fortfarande de knäppskallar, som vågar utmana etablissemanget, som för vetenskapen framåt – inte dogmatiska anhängare av sannolikhetsprincipen.

 27. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Helena Verghese Borg

  Vi har olika uppfattning om huruvida Anders Grönros idiotförklarat sig. Jag tror inte han såg det som en medicinsk diagnos utan mer som ett allmänt uttryck för att man har varit lättlurad och det stämmer ju väl i detta fall.

  I stället för att göra ett nytt försök att förklara vad vetenskap är för dig så väljer jag att hänvisa till Wikipedias utmärkta artiklar i ämnet: Vetenskap och Vetenskapsteori.

  Kort svar på din fråga dock: ”Vem avgör vad som är sannolikt eller inte?” Det gör de aktiva forskarna inom det aktuella kunskapsområdet. Någon presenterar en hypotes och redovisar skäl för att den är sann. Andra forskare studerar hypotesen på andra sätt för att se om det stämmer eller ej. Om det till slut uppstår en rimlig grad av enighet om att hypotesen är rätt eller fel så utgår man från denna kunskap och utformar nya hypoteser. I bland får man gå tillbaka till det som uppfattats som etablerad kunskap och ändra eller komplettera den, men tur nog fungerar den vetenskapliga metoden så väl att det endast sker i undantagsfall.

  Vetenskapsmän har givetvis fördomar som andra människor. Någon generell fördom mot det som förefaller osannolikt finns knappast. Det är större ära och bättre ekonomi förknippad med att påvisa fundamental ny kunskap än att revidera det vi redan vet.

  Om någon vetenskapsman skulle kunna påvisa att det finns medvetande efter döden, så skulle det säkert innebära ett nobelpris och en enorm ära. Men oddsen är dåliga. Jag vågar inte uttala mig om ”immateriella dimensioner” då jag inte vet vad du menar med det.

  Begreppet ”sjätte sinne” kan med en viss betydelse vara något som neurologiforskningen. Se t.ex. SvDs artikel om spegelneuroner. Det finns en omfattande vetenskaplig forskning inom detta område, se t.ex. engelska Wikipedia artikel i ämnet.

 28. Helena Verghese Borg skriver:

  God morgon yxskaft!
  Jag vet vad vetenskap är och hur den fungerar. Som jag redan tidigare skrivit litar jag till 100 % på vetenskapen så länge den uttalar sig om det den KAN uttala sig om.

  Vad jag vill ha svar på är varför vissa fenomen som nära-döden-upplevelser, Ambres, astrologi m.m. viftas bort som humbug utan att man ens har en tanke på att ta reda på vad det handlar om. Varför anses en psykolog som är intresserad av C.G. Jungs teorier vara olämplig att arbeta med sina klienter?

  Jag har framlagt hypotesen att det beror på fördomar som florerar i det vetenskapliga etablissemanget. Att det finns ämnen som inte är rumsrena nog att forska i. Om någon överhuvudtaget vågar ta sig an ett sådant ämne blir han/hon utfryst och förlöjligad.
  Är de här fenomenen så osannolika att de måste ignoreras? Vilka forskare är det i så fall som avgör sannolikhetsgraden?

 29. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Helena Verghese Borg

  Det är bra att du vet vad vetenskap är. Då kanske jag kan få fråga det dig vad det är som vetenskapen inte kan uttala sig om och var gränsen går gentemot det som vetenskapen kan uttala sig om.

  Nära döden-upplevelser har verkligen inte viftats bort av vetenskapsmän utan har studerats en hel del och det finns också en del intressanta hypoteser om hur de uppkommer.

  Även astrologi har studerats en hel del. Det finns mycket läsvärt på Vetenskap och Folkbildning. Wikipedia kommenterar astrologi på följande sätt: ”Numera betraktar vetenskapen astrologin som en ren pseudovetenskap. Astrologin kritiseras bland annat för att det inte finns några empiriska bevis, utan att det bygger på tro och vidskepelse.”

  Märkligt nog är det många som tror ”att någonting ligger det nog i det i alla fall” när det är så uppenbart att astrologi är vidskepelse. En viktig anledning är kanske medias publicering av horoskop och att de flesta som inser det befängda i astrologin inte bryr sig. Det kritiken gäller även mig själv, men kanske är det dags att ändra på det.

  Årets mottagare av Hedeniuspriset PC Jersild berörde astrologi i förbigående i en läsvärd krönika i DN: ”Vart tog det svenska förnuftet vägen?” apropå en bra bok av Jesper Jerkert Sven Ove Hansson, båda forskare vid KTH. Olle Häggström är en annan forskare som berört ämnet: Kritiskt tänkande eller flum?.

  Jag föreslår att du nyttjar din kunskap om vetenskap och med skeptiska ögon tar del av de vetenskapliga studier som gjorts av astrologi. Du lär då komma till samma slutsats som andra vetenskapligt kunniga gjort.

  Den vetenskapliga värden är inte perfekt. Det finns områden som borde beforskas mer. Specialiseringen gör det också svårt att finna forskare för peer reviews. Men vi känner ingen bättre metod för att utvidga vårt gemensamma vetande än att be som gör påståenden om vad som är sant visa att det är det på ett sätt som gör det kontrollbart.

 30. photoimagine skriver:

  ”Hans Iwan, vi kanske inte ser allt genom samma glasögon. Men gällande Sture så är vi rörande överens! Sture är en dåre för idioter att lära av!”
  Så säger din like, Livsåskådning i kris 2007-12-22 i en kommentar på din blogg.

  Vad säger du, Hans Iwan Bratt?
  Om det påståendet.
  Din rubrik på inlägget däremot behöver du inte kommentera…det är ditt eget ordval och du behöver inte återigen blanda in Grönros och vad han sagt eller menat.

  Gång på gång hänvisar du till vad andra har sagt i böcker, föredrag och andra källor som du citerar, och på så sätt för du fram andras åsikter, andras funderingar och andras sanningar.
  (Har du dina egna Ambres som talar genom dig? Kan det vara möjligt? I så fall är det nog ingen som dömer eller värderar dig för det.)

  Men, vad tycker du själv? Tycker du enbart som andra och framhäver det som verkar tilltalande och gömmer dig för det som känns obekvämt och skrämmande?
  Har du egna funderingar och drar du egna slutsatser om det aktuella ämnet du bloggar om, undrar jag?

  God fortsättning!

  / Imagine

 31. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Imagine

  Vi har alla lite olika sätt att uttrycka oss på. Jag står för min. Det händer att jag ångrar vad jag sagt och då är det bara att krypta till korset och erkänna.

  Det är inte sant att jag bara hänvisar till andra utan tar också själv ställning. Men för att kunna ta ställning krävs kunskap. Därför redovisar jag både vad jag har för egen uppfattning och vilken typ av källor jag väljer. Med referens till dessa som jag anser goda källor bidrar jag förhoppningsvis till andras utveckling.

  Jag tror inte att det ger läsarna så mycket om jag bara skriver att astrologi är en befängd verksamhet utan det är bättre att jag hänvisar till källor som ger underlag för min uppfattning.

  Många påstående och uppfattning som framförs i kommentarerna kräver betydande utrymme att belysa. Ta t.ex. Nära döden-upplevelser. Jag har läst en del om det, men tycker att det är svårt i en kort kommentar ge en beskrivning av kunskapsläget så som jag uppfattar det. Då är det bättre att hänvisa till källor som Wikipedia som är ofta överraskande välmatad, se t.ex. Näradödenupplevelse. I notisen hänvisas till en läsvärd artikel skriven av en person med egna erfarenheter av fenomenet.

  En googling på ”‘near death’ neurology” ger 70.500 svar. Vore det inte lite förmätet av mig att mot bakgrund av den enorma mängd upplysningar som finns på nätet och inom den vetenskapliga värden att komma med en helt egen uppfattning?

 32. Helena Verghese Borg skriver:

  Tack för utmärkta länkar till bl.a. Näradödenupplevelser på Wikipedia som ledde vidare till The International Association of Near-Death Studies. Jag har inte varit inne på denna hemsida tidigare utan mest läst böcker i ämnet. Orsaken till mitt intresse för detta ämne är en egen NDU.
  Hoppas att även du, Hans Iwan, tar dig tid att läsa hela artikeln. Här nedan har jag citerat delar ur den.
  Continuity of Conciousness
  Pim van Lommel,
  Cardiologist, Division of Cardiology, Hospital Rijnstate
  “Scientific study of NDE pushes us to the limits of our medical and neurophysiological ideas about the range of human consciousness and relationship of consciousness and memories to the brain.”
  Also Greyson2 writes in his discussion: “No one physiological or psychological model by itself explains all the common features of NDE. The paradoxical occurrence of heightened, lucid awareness and logical thought processes during a period of impaired cerebral perfusion raises particular perplexing questions for our current understanding of consciousness and its relation to brain function. A clear sensorium and complex perceptual processes during a period of apparent clinical death challenge the concept that consciousness is localized exclusively in the brain.”
  “As stated before, up to the present it has generally been assumed that consciousness and memories are localized inside the brain, that the brain produces them. According to this unproven concept, consciousness and memories ought to vanish with physical death, and necessary also during clinical death or brain death. However, during an NDE patients experience the continuity of their consciousness with the possibility of perception outside and above one’s lifeless body. Consciousness can be experienced in another dimension without our conventional body-linked concept of time and space.”
  “With our current medical and scientific concepts it seems impossible to explain all aspects of the subjective experiences as reported by patients with an NDE during their period of cardiac arrest, during a transient loss of all functions of the brain. But science, I believe, is the search for explaining new mysteries rather than the cataloguing of old facts and concepts.”

  “The conclusion that consciousness can be experienced independently of brain function might well induce a huge change in the scientific paradigm in western medicine.”

 33. Hans Iwan Bratt skriver:

  Länken du nämner går inte till en sida utan en omfattande webb och allt det hinner jag inte läsa.

  Efter lite arbete hittar jag den artikel du citerat ur och som publicerades i The Lancet 2001. Det handlar inte om någon genomförd forskning utan en förstudie. von Lommels artikel i Lancet följdes av en kritisk kommentar som citeras i en annan NDE-webb. I en utförligare artikel sätter denne författare in Lommel artikel i ett större sammanhang och förstärker sin kritik: Fantastic Memories The Relevance of Research into Eyewitness Testimony and False Memories for Reports of Anomalous Experiences.

  von Lommels artikel berörs i en utförlig artikel om fenomenet. Denna text är inte publicerad på en vetenskaplig webb utan är en skeptikerwebb, men artikeln gör ett gott intryck på mig.

  Eftersom jag vare sig är medicinare eller kvantfysiker kan jag inte värdera artikeln, men publicering i Lancet visar att den är av intresse för medicinare.

  Som jag nämnt i en tidigare kommentar känner jag till forskning om sk nära-döden-upplevelser och tycker inte alls att det är märkligt att en person vars hjärna utsätts för extrem påfrestning upplever märkliga ting.

  En mer lättillgänglig artikel i ämnet kan jag rekommendera. Den skrev Sverre Sjölander, professor i zoologi vid Linköpings universitet, 2001.

  Den webb som refereras till i Wikipedia har ingen vetenskaplig status. I presentationen av Webben står det märkligt nog ”some near-death experiencers (NDErs) are able to report accurately events that occurred around their bodies when they had no detectable brain activity or heartbeat.” Eftersom patienterna i dessa fall kunde berätta om vad de upplevt så var ju inte hjärnan död och då är det mindre märkligt att de erfarit vad som hänt runt dem.

  Ett annat påstående är att ”NDErs also sometimes report knowledge previously unknown to them that is later verified as accurate.” Jag betvivlar mycket starkt att det finns något vetenskapligt stöd för detta.

 34. Helena Verghese Borg skriver:

  Typiska bortförklaringar av ”vetenskapen” eller dem som inte har någon egen erfarenhet av fenomenet i fråga! Att de som i åratal forskat i eller har egna påtagliga bevis för ett fenomen viftas bort som idioter, charlataner eller sensationsmakare är närmast skandalöst. Jag har mött denna attityd förut när det gäller min NDU och det är oerhört förolämpande och sårande att avfärdas på det sättet. Precis lika förolämpande som för Sture Johansson och Anders Gröros. Du och Humanisterna säger sig värna om människors mentala hälsa men betänk att den översittarmentalitet ni i vetenskapens namn visar är långt mer destruktiv för de människor som har en annan uppfattning. Men lyckligtvis har vindarna börjat vända. Vi står, oberoende av vad Humanisterna tror, inför ett paradigmskifte inom vetenskapen. Det är bara en fråga om tid.

 35. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Helena Verghese Borg

  Du är tydligen irriterad över, och den vetenskapliga världens syn på personers ”egna påtagliga bevis”, det som ibland kallas för anekdotisk kunskap.

  Sådana berättelser är givetvis av största värde för att undersökaren ska kunna skaffa sig en uppfattning om ett fenomen som sedan utgör grunden för skapandet av en hypotes. I detta fall kan hypotesen vara att människor som dör besöker en annan slags värld som personen kan berätta om efter att ha återkommit till den vanliga världen och återfått liv.

  Därefter gäller det att söka efter fakta som talar för eller emot att hypotesen är sann. Vanligen behöver olika forskargrupper utforma likartade hypoteser och göra egen faktainsamling innan det blir möjligt att med betydande säkerhet fastslå vad som är sant.

  Jag kan förstå att den som upplevt något säreget och känner på sig vad hänt kan bli förolämpad när andra analyserar vad som hänt med vetenskapliga metoder, men det är enda möjligheten för att kunna etablera verklig kunskap som sedan kan utgöra utgångspunkt för vidare forskning.

  Jag tror inte att andra som tar del av vårt meningsutbyte anser att jag viftar bort dig som ”idiot, charlatan eller sensationsmakare”. Jag anser inte att jag förolämpat eller sårat dig.

  Mental hälsa värnas bäst enligt min menig av att människor ges verifierbar kunskap om verkligheten som går att lita på.

  De som inte vill använda vetenskapliga metoder kommer aldrig få något avgörande inflytande helt enkelt för att de aldrig kan komma överens om vad som är verkligt respektive fantasier eller inbillning.

  Kan inte avstå ifrån att ge dig en ny text att begrunda.

 36. Helena Verghese Borg skriver:

  Lite kommentarer med anledning av dina länkar till VoF.

  Jag har redan tidigare varit inne på VoF:s hemsida och läst många artiklar i olika ämnen. Ibland har jag kunnat hålla med om delar av innehållet i artiklarna men lika ofta har jag frapperats av subjektiviteten i artiklarna. Det jag främst reagerat mot är att en sammanslutning presenteras som En vetenskaplig förening mot någonting.

  Det ringer en varningsklocka varje gång jag stöter på någonting dylikt. Att det överhuvudtget behövs en förening för att värna om den enda sanna Vetenskapen är för mig en gåta. I ett demokratiskt samhälle har vi många friheter som religionsfrihet, yttrandefrihet och mig veterligen även åsiktsfrihet. Att VoF försöker agera ”åsiktspolis” rimmar illa med den demokratiska grundidén och för tankarna till totalitära system. VoF:s målsättning att föra ut budskapet till allmänheten och att bekämpa allt och alla som motsäger de enda ”rätta hypoteserna” har slående likheter med religiösa läror. Precis som inom religionen ligger känslor och tro till grund för VoF:s verksamhet: rädsla för att folks tro på den sanna vetenskapen ska urholkas och överges, rädsla för att irrläror ska få fäste i folks sinnen.

  Det svenska folket behöver INTE förmyndare av detta slag i vår tid. Vi kan tänka själva, fritt och självständigt. VAD vi tänker och tror har varken kyrkor, politiska partier eller VoF någonting att göra med.
  Till slut ett citat ur VoF:s stadgar:
  En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel.

 37. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Helena Verghese Borg

  Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

  Det är så många som på grund av okunskap eller med viss avsikt påstår att ett visst resultat uppnåtts genom vetenskapliga metoder trots att så inte är fallet. Därför är det alldeles utmärkt att Vetenskap och Folkbildning som har så många duktiga vetenskapsmän i sin ledning tagit på sig uppgiften att skilja agnarna från vetet.

  Du skriver ”den enda sanna Vetenskapen”. Jag vet inte vad du åsyftar med det. Det finns ett antal vetenskapliga metoder som i sina huvuddrag används under lång tid. Men även dessa metoder utvecklas, t.ex. på av den tekniska utvecklingen.

  Det är fullständigt galet att påstå att VoF agerar ”åsiktspolis”. De aktiva i föreningen för ut fakta om forskning och forskningsresultat och förhindrar inte andra att sprida sina åsikter. Du formulerar dig som om du vill tysta VoF, dvs fungera som åsiktspolis.

  Någon likhet med religiösa läror finns överhuvudtaget inte, då VoF uppgift är att sprida kunskap om verkligheten och inte om overkligheten.

  Du har rätt i att en viktig drivkraft bakom VoF är oron för att okunskap och vidskepelse ska få inflytande över samhället. Det vore ju förfärligt om astrologer som i gamla tider fick inflytande människors beslut.

 38. Helena Verghese Borg skriver:

  Jag får be om ursäkt för att jag blandat ihop Förbundet Humanisterna med VoF. Mitt uttryck ”åsiktspolis” gäller närmast Humanisternas artikel i Expressen med påföljande anmälan av Ambres-programmet till Granskningsnämnden.

  Trots ovan sagda står jag fast vid resten av innehållet i mitt inlägg. Tanken att folket behöver skyddas från irrläror och upplysas om ”sanningen” är och förblir motbjudande.

  Vi har föreningsfrihet och jag har ingen tanke på att kräva förbud eller tysta ner någon förening eller enskild person. Det är bara genom debatt och diskussion vi möjligen kan påverka.

  Om folk vill lyssna på Sture/Ambres och det ger dem en ny syn på livet, gör de som idiotförklarar dem sig själva en björntjänst. Vetenskapen har inget svar på fenomenet Ambres. Genom att man utan någon som helst kunskap om fenomenet fördömer det och kallar ”de troende” för idioter skapar man bara än större misstro och avståndstagande. Människor har alltid sökt och kommer alltid att söka svar på de frågor som naturvetenskapen inte KAN svara på (än så länge). Att låtsas något annat är hybris.

  Tack för länken till artikeln om Nära-döden-forskning. Artikeln var betydligt mer belysande än den på VoF:s hemsida. Bland annat framkom tydligt att mycket mer forskning behövs i ämnet.

 39. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag citerar mig själv från 08-01-01 i ett svar till dig:
  ”Sedan skriver du om censur. Jag tycker att Sture Johansson ska få informera om sina påhitt hur mycket som helst. Däremot menar jag att SVT ska följa de instruktioner som Riksdagen givit i sitt sändningstillstånd. Eftersom SVT har anmälts till Radionämnden så får vi snart besked om SVT gjort det eller ej.”

  Vi är tydligen helt överens om att censur är förkastligt (dock bör förtal av enskilda personer inte vara tillåtet, mm) och att folk ska få lyssna på Sture/Ambres.

  Däremot är vi inte överens vad det gäller vetenskapens möjligheter att förklara sådant som Ambres. Med dess hjälp kan man t.ex. fastställa om Sture Johansson är sjuk eller ej. Däremot är den vetenskapliga metoden värderingsfri och ”fördömer” inget.

  VoF försvarar den vetenskapliga metoden. Humanisterna däremot är en livsåskådning/ideologi med värderingsgrund och kan fördöma sådant som helt strider mot humanismen.

  Jag har uttalat mig fördömande om Sture Johansson och anser mig ha tillräckliga kunskaper inom området. Det är inte hybris att fördöma lurendrejeri som är så uppenbart som i detta fall.

  Du har helt rätt i att människor alltid har ”sökt och kommer alltid att söka svar på de frågor som naturvetenskapen inte KAN svara på (än så länge)”. Det är en värdefull drivkraft som med hjälp av den vetenskapliga metoden ständigt ökar vår kunskap. Vi är också överens om att forskningsområdet ”nära-döden” är intressant. Det finns mycket att lära om hjärnans funktion.

  Om du inte har något emot det så föreslår jag att vårt samtal avslutas härmed. Jag är tacksam för att få tagit del av dina synpunkter som ökat mina kunskaper om ditt synsätt, men vill nu gå vidare till andra ämnen.

 40. Helena Verghese Borg skriver:

  Jag hade också tänkt avsluta debatten och tackar för att jag ”fått visa dig respekt” genom att framföra mina åsikter, ibland konvergerande men vanligen divergerande.

  Ett sista påpekande bara: Kunskap i all ära, utan visdom är den meningslös.

 41. Alice Tross skriver:

  Det som styr människan är rädslan för obekväma sanningar!

 42. Hans Iwan Bratt skriver:

  Rädsla påverkar oss förvissa. Vad som är fullständigt sant är ofta svårt att avgöra, men nog kan det kännas besvärligt att acceptera något som sant som man tidigare inte trott på.

  Men det är lättare om man använder sig av den vetenskapliga metoden, dvs utgår ifrån en hypotes (”Det är en 3000 år gammal egypter som talar genom Sture”), sedan ta reda på fakta som talar för resp hypotesens sanningshalt och väga dem samman, allt med så lite inflytande som möjligt från egna känslor och värderingar.

 43. photoimagine skriver:

  En kort sista kommentar från mig som också lämnat några tidigare.

  I din senaste kommentar avslutar du ”…med så lite inflytande som möjligt från egna känslor och värderingar.”
  Precis så.

  Att inte tillåta sina egna känslor och värderingar är just ett symptom på rädsla.
  Rädsla för risken att konfronteras med sanning och kunskap som kan komma ur djupet av ditt eget inre, Hans Iwan Bratt.
  Det förklarar också, enligt min mening, varför du och humanisterna kategoriskt förnekar och dömer ut andras egna upplevelser. Förnekar man sig själv ligger det nära till hands att också förneka andra.
  Tror inte du behöver bekymra dig så mycket för varken Sture J, Ambres eller andra som inte har samma upplevelser som du. Dom klarar sig, lever och tar ansvar för sitt liv.

  Det gör också du är jag helt övertygad om och tack för meningsutbytet. Alltid lärorikt att få höra andras åsikter och tankar om tillvaron.

  Med all respekt

  / Imagine

 44. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till photoimagine

  Jag tror tyvärr att du missuppfattat mig. Jag menade att när man analyserar något vetenskapligt ska de egna värderingarna inte påverka resultatet. Avsikten är ju att andra med sina värderingar ska kunna analysera samma sak och komma till samma resultat – om nu den analyserade hypotesen om är sann.

  Man kan t.ex. analysera målningen Mona Lisa vetenskapligt med en rad olika metoder för nå fram till dess egenskaper, hur den påverkar olika slags människor, etc. Om någon säger att det finns en målning under porträttet så ska resultatet vara oberoende av om man vill att det ska finnas en sådan målning eller ej.

  Sedan är det en helt annan sak hur du resp. jag uppfattar konstverket. Det beror på våra personliga värderingar, som i sin tur analyseras vetenskapligt.

  Jag blir överraskad över att du, som inte känner mig det minsta, kan säga att jag är rädd. Du kanske vill förklara det genom någon övernaturlig kraft, men jag tror att det är ren inbillning.

  Var sig Humanisterna eller jag förnekar eller dömer ut andras upplevelser. Det vore ju märkligt. Om du säger att du har mött Gud eller Andres så är det ju din upplevelse.

  Däremot kan ju frågan ställas varför du har denna upplevelse. En hypotes kan vara att Gud/Ambres/Tomten eller något annat faktiskt finns i denna världen, någon annan värld, inte finns alls, etc. Om flera personer säger sig att upplevt Andres ska kunna ena sig om vad de upplevt så måste de söka efter tecken som talar för eller emot olika hypoteser.

  Det kan t.ex. leda fram till att Ambres inte finns, men att det var en skön tanke. Men tanken – hur skön den än var påverkar inte Ambres existens. Känslor och fakta måste hållas i sär.

  Jag hoppas att jag denna gång lyckats förklara mig något bättre.

 45. Livsåskådning i kris skriver:

  En enkel men dock omstörtande fråga!
  Finns det ngn som kan bevisa eller har bevisat tex Guds eller Allahs existens.
  Mig veterligen finns det ingen religion som någonsin kunnat bevisa, det vi väl kan kalla, det övernaturliga. De inslag i religionerna där man hänvisar till tron. Där man också slår ner på människor som mig, de som inte tror på Gud fader i himmelen.
  Du tror inte alltså kan du inte förstå, du tro inte alltså är du mindre vetande.
  Enligt mig finns det mycket här i universum som vi ännu inte förstår och som vi kanske heller aldrig kommer att förstå. Är jag då mindre vetande?
  Inte då, jag bara kräver någon form av hållbart bevis till saker jag tror på. Några saker vet jag dock inte så mycket om! Strängteorier, kvantfysik och hur man klarar att lyssna på Claire Wikholm i mer än 2 minuter innan man begår harakiri. Men vem vet ,om jag kanske tror på Claire så kanske hon är det övernaturliga väsen som jag tydligen måste vänta på? Hädar jag nu, förstör jag debatten? Nej en sak har jag lärt mig i livet, du kan försätta berg med humor!

  Svar till photoimagine
  Du citerade mig 080102 och ber Hans Iwan ge sin replik på detta.
  Låt mig istället förklara och utveckla.
  ”Sture är en dåre för idioter att lära av”. Starka ord, men tyvärr ack så sanna.
  Diskussionen kring Ambres/Sture hamnar där hur man än vrider och vänder på det!
  Penninghungrig, sensationslysten eller psykiskt sjuk något av det är Sture.
  Men kom inte och säg att han är någon form av profet! Sture följer bara den gängse rollen hos sina gelikar i religionsträsket.
  Jim Jones – Peoples Tempel, David Berg – Familjen (Guds Barn), David Koresh – Bransch Davidians och Warren Jeffs – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (utbrytare).
  Vad har dem med saken att göra? Jo, personer som säger sig ha direktkontakt med Gud.
  Alltså måste jag lyssna på dem enligt dig photoimagine! För det de säger måste ju enligt dig vara sant. För skall jag tro på Sture/Ambres så får du faktiskt acceptera att jag nu anser att du måste tro på ovanstående ”profeter” också! Det har enligt ditt synsätt lika stor rätt att bli accepterade, då vi ju inte heller kan förklara deras övernaturliga krafter!? Och bara för att de inte passar in i din världsbild, så måste de ju ändå få yttra sin tro. Och det dem säger måste anses vara sant!

  Människan måste vara en skeptiker, för det finns alltid cyniker som vill lura oss!
  Religion, pengar och ren och skär makthunger har förgiftat mången god man/kvinna.
  Du får kalla mig oförstående, infantil, omedgörlig, mindre vetande och korkad om du vill. Men aldrig att du får mig att tro på Stures hjärnspöken!
  Photoimagine du tror för att du vill tro, därav inte sagt att det är sant!!!
  Acceptera att det inte finns ett endaste litet bevis på Ambres äkthet, lika lite bevis som fröken Berghagens medier i TV.

  Ps. Om nu ngn tycker att Claire Wikholm är bra, okej jag förlåter dig. Men försök inte få mig att tro att hon är ett övernaturligt väsen bara. För jag håller fortfarande på att slicka såren efter ”Vilse i pankakan”.
  Ps2. Claire användes bara som ett exempel och jag ber om ursäkt om hon blir ledsen, men jag orkar bara inte att lyssna på människan.

 46. photoimagine skriver:

  Även om jag har avslutat ett givande meningsutbyte med Hans Iwan Bratt, så kan jag ändå säga till dig Livsåskådning, att tyvärr har du hamnat lite fel i diskussionen utifrån din senaste kommentar.

  Visa respekt för andras tro och upplevelser även om dom strider mot dina egna.
  Det är vad jag ville ha sagt. Det har jag gjort.
  Det är vad jag tror på.

  Du skriver att du i din kommentar ska förklara och utveckla “Sture är en dåre för idioter att lära av” som du självt uttryckt tidigare.
  Du har inte gjort det och jag finner tyvärr inget intresse att bemöta dig i din kommentar.

  Ha en bra dag!

 47. Svennis skriver:

  Detta är sant. Jag gick i väggen 1997 och fick psykiska problem, bipolära. Jag kom i kontakt med Sture Johansson och Ambres ca år 2002. Först då fick jag tillbaka livsgnista och tron på livet. Inte endast tack vare honom men en stor del gjorde att jag återigen är på banan med arbete och en sjukdom som jag lärt mig leva med.
  Vem Ambres är spelar ingen roll, det är vad han förmedlar som spelar roll. För mig är det han säger äkta. Jag vill må bra, älska, ta hand om mina nära och kära. Vara en bra lyssnare, våga ifrågasätta mera och känna att jag lever. Det fick mig Ambres att göra. Och du kanske får detta av annat. Ingen har fel eller rätt i detta. Ambres är ingen sekt, han vill inte pådyvla människor sitt budskap och han vill ej heller att människor ska fastna hos honom. När du fått kunskap, gå vidare! Säger någon att han har hela sanningen, tro inte på honom. Men säger någon att han en del av sanningen så lyssna ett tag och du kan hitta små gulkorn.
  Det finns människor som säger det är en bluff. Då finns det du söker någonannanstans. Vill du utvecklas eller få bättre självkänsla? Du kanske känner dig starkare av att lyssna på Uneståhl eller Mia Törnblom. Vi är alla olika, det gäller bara att träffa rätt människor som gör att vi växer.

  Att säga det är en bluff bara efter att sett en timme på tv är högst ovetskapligt. Sök upp honom själv och avgör.

  Vänliga hälsningar
  Svennis
  Stockholm

 48. Livsåskådning i kris skriver:

  photoimagine
  Jag skall förklara enkelt för dig!
  Sture är endast ute efter pengar ,och det är skrämmande att han får fortsätta manipulerar svaga människor till att tro på sin rappakalja. Och ja, jag respekterar andra människors livsåskådningar. Men du själv, photoimagine, respekterar inte min rätt att kritisera. Man skall inte gömma peninghunger bakom tro och livåskådning.
  Du får vad mig anbelangar tro på tomten, Bigfoot eller älvor om du vill. Men räkna på att jag kommer kritisera din tro om jag anser att ngn förleder dig och dessutom tjänar pengar på dig!!!
  Är det fel att jag bryr mig om mina medmänniskor som förleds i tron? Respekt är att bry sig om, inte att förleda! Så den respekt du avkräver mig får du i lika mängd som du ger!

 49. Björn skriver:

  Hej hej, först måste jag få fråga de som läser detta & även mannen som skapade inlägget: Känner ni er obekväm med tanken om att ni en dag kommer att dö? (Var ärlig)
  Väldigt många är rädd för vad som händer efter det att man har dött, enklast för att själv känna sig trygg i framtiden är att säga: När jag dör så är det slut helt enkelt, det blir svart & jag finns inte mer.
  Låt er inte slutas inne i rädsla & därav förkasta detta.
  Är det en tillfällighet att vetenskapsmän säger att vårt huvud är mer komplicerat än hela universum när man inte har hittat ett slut på universum??

  Det finns flera saker som vetenskapligen inte går att förklara, ett fenomen som vi alla är medvetna om är att universums storlek är oändligt. Redan här märker den begränsade personen att helheten i fysiken spricker..
  Alltså att vår fysiska värld är obegriplig och inte ryms innom vårrt medvetades ramar.
  Ja visst, det beror på att världen är oändligt stor, det finns inget slut, vi lever i fysiken och den är skapt så.
  Tiden & platsen är oändlig änta tills vi dör och innser att vi är döda, då helt häftigt så försvan tiden, tiden & rummet blir upplöst. Och nu helt häftigt så blev vår tillvaro logisk.

  Låt er inte luras av personer som är rädda, alla ni där ute vet att det finns saker som är vetenskapligt obeskrivliga, så varför kan det då inte stämma att tid & rum blir upplöst när vi lämnar den fysiska massa som vi manövrera här på jorden??
  Ta steget, sluta vara rädd för det du inte förstår.

  (Mitt inlägg är inte riktat mot någon speciell person)

 50. Realistisk Individualist skriver:

  Men snacka om att verkligen sparka på någon annan, som bara inte delar samma uppfattning som en själv.

  Så djupt trångsynt och rättfärdigt det bara på sin allra högsta höjd kan bli.

  Får du ha dina åsikter som du skriver ned här,
  Om den enorma friheten ges dig,
  Så låt då andra människor ha sina åsikter.

  Det är en sak att skriva en saklig och sansad recension eller slutsats kring något man analyserat,
  och en sak att skriva ett långt och rent rakt oförskämt inlägg på sin blogg eller hemsida.

  Vuxet folk…

 51. Hans Iwan Bratt skriver:

  @Realistisk Individualist

  Vad trevligt att du påminner mig om min artikel från 2007.

  Det du skriver får mig att undra vilken uppfattning du har om yttranderätt och demokrati.

  Sture Johansson (=Ambres) säljer en tjänst som består i att han uppträder som en fantasifigur kallad Ambres. De flesta inser att Johansson bluffar, men en del blir uppenbarligen lurade. Varför i hela friden ska inte sådant avslöjas?

  Din kommentar fick mig att undersöka vad Johansson har för sig numera. Mycket överraskad finner jag att han fortsätter bluffandet. Han verkar ha en bok på gång AMBRES – En död talar. Och har fortsätter med sina kurser. Därför finns det goda anledningar att syna hans kort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: