Det är inte bara Knutby-sekten som misshandlar barn

Det är inte bara i Knutby barn misshandlas. Ledarna hotar med Satan, andra onda krafter och människor som är så elaka att de kommer att kastas ned i helvetet och brinna för evigt.

Församlingens medlemmar kommer till den gode guden och får leva i paradiset i evig tid. Med då måste de lyda församlingens ledare. De har makten att utesluta, fördöma, förkasta dem som inte underkastar sig sina ledare. I annat fall kommer helvetesdomen.

De barn som lever i denna miljö har inte gjort valet själva. De är där för att föräldrarna valt att leva i denna miljö.

Vad innebär misshandel av barn? Socialtjänstlagen säger i 14 kap, 1§:

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.”

Det betyder alltså att fysisk och psykisk misshandel likställs. Att hota barn med Satan och helvetets eld om de inte tror som ledarna gör kan inte vara annat än extrem psykisk misshandel.

Men gör de verkligen så i Knutby? Rigmor Robért läkaren och diplomerad analytisk psykolog har läst Tirsaprofetian. Det är ett hemligt dokument där Jesus talar till Åsa Waldau. I den säger Jesus t.ex. ”Jag är Konungarnas konung och du är himmelens drottning!

Vad står det om Satan och en ond omvärld i Tirsaprofetian?

Inspelade predikningarna visar att livet sedan där tycks sakna hopp, medan döden utmålas som paradisisk.

I Knutby predikades om hur jordens undergång skulle infalla när Åsa Waldaus trolovning med Jesus blir till bröllop.

… hon [har] talat med Paulus, som manade församlingen i Efesus att ”hålla stånd emot djävulens listiga angrepp” och strida ”mot ondskans andemakter i himlarymderna”. En del medlemmar i Knutby har levt sig in i detta och väntat sig att nästa timme, nästa dag höra änglars basuner till muller av detonerande atombomber.

Striden är hård och Satan är vred men utgången är klar.

Satans rike darrar. Därför kan du också förstå hur viktig du är”; ”du är sannerligen mitt i centrum av min plan för världens slutskede.

Jag lär dem vad de behöver veta nu i tidens ände

Rigmor Robért sammanfattar: ”Ohälsosamma grupper vill betrakta medlemmarnas personlighetsförändring som ”omvändelse” till ett bättre liv. Men uppföljning över tid visar att medlemmarnas liv krymper samman, att intellektuella, emotionella, sociala och kognitiva förmågor som de har haft gradvis släcks. Avtagande förmåga kan gälla studier, yrkeskarriär, kärleksrelationer, familjeliv, vänskap.” Därefter redovisar hon i korta drag hur terapeupten kan hjälpa den som lämnar sekten.

Läs Rigmor Robérts skakande rapportering om rättegången mot Knutbysekten i november: Barnmisshandel i Knutby församling. Varför ingriper inte socialnämnden?

Är Knutbysekten unik i sin syn på en ond, hotande omvärld? Kan även barn i andra sekter utsättas för samma psykiska misshandel? Två tydliga exempel på sekter:

Jehovas Vittnen har en utpräglad tro på satan och anser att det är satan skapar världens ondska:

En tid före den stora översvämningen gjorde andra änglar gemensam sak med Satan i hans uppror. De gjorde sig mänskliga kroppar för att tillfredsställa sin längtan efter sexuella njutningar tillsammans med människornas döttrar. (1 Moseboken 6:1-4) När översvämningen kom, återvände de här fallna änglarna till sin ursprungliga miljö, men inte till sin ”ursprungliga ställning” tillsammans med Gud i himlen. (Judas, vers 6) De blev förnedrade till ett tillstånd av tjockt andligt mörker. (1 Petrus 3:19, 20; 2 Petrus 2:4) De blev demoner, som inte längre tjänade den suveräne Jehova, utan fick leva underställda Satan. Demonerna är uppenbarligen oförmögna att skaffa sig mänskliga kroppar igen, men däremot kan de fortfarande utöva stort inflytande på människornas sinnen och liv, och de är utan tvivel ansvariga för mycket av det våld som vi ser i vår tid. (Matteus 12:43-45; Lukas 8:27-33)

Livets ord har 13 grundläggande trossatser. Ur den 12:e: ”Efter de tusen åren, kommer allt i himmelen och på jorden att dömas för sina gärningar. De som inte tagit emot Jesu Kristi försoningsverk kommer att lida evig skilsmässa från Gud i det brinnande Gehenna.” Ur den 14:e: ”Den stora höjdpunkten kommer i och med en ny skapelse av himmel och jord, där rättfärdighet bor. Där finns inte Satan och hans onda härskara. Där finns ingen förbannelse, gråt, sorg eller sjukdom.

Men också de stora kyrkorna hotar med Satan. Katolska kyrkan beskriver sin Satantro på följande sätt:

Vi tror att Satan finns, att han är en skapad varelse; en ängel som Gud skapade god men som missbrukade sin frihet och gjorde uppror mot Gud. Han hette Lucifer (ljusbringaren, ljusbäraren på grekiska) när han var god. Nu när han är emot Guds plan så blir han den som förvänder ljus i mörker och får mörkret att framstå som ljus genom lögn. Han frestar därmed människan för han har förmåga att påverka människornas tankar eftersom han är ett andligt väsen utan kropp (ängel).

Han är ”viktig” för katolikerna i den meningen att om man ignorerar honom så får han större möjligheter att påverka en. Han måste ses som en andlig fiende som man måste försöka genomskåda. Om man inte känner till hans sätt att arbeta så kan man bli lurad av honom eftersom han tar sig in i våra tankar t.ex. Man kan luras att tro att förslag som kommer från honom är goda inspirationer som man skall följa. Han försöker nämligen alltid få det onda att framstå som gott. Eller så kan han ge förslag till goda delmål som har som slutgiltig konsekvens något dåligt.

Satan har genom Guds barmhärtighet blivit en del av Guds plan för frälsningen genom att vi genom att bli frestade blir starkare i tron och kan växa i kärleken. Det goda framstår som ännu godare i kontrast till det onda. Om vi med Guds hjälp övervinner frestelsen mognar vi som människor och kan hjälpa andra sedan som genomgår samma prövningar. Jesus själv prövades i öknen.

Även Svenska Kyrkan tror på Satan: ”Helvetet är på samma sätt motsatsen till himlen. Kristendomen och Bibeln menar att det finns både en himmel och ett helvete. Efter livet här på jorden finns det två alternativ för människan. Antingen kommer man till Gud i himmelen eller till Djävulen i helvetet.

Det måste vara frågan om psykisk misshandel att påstå att det finns en figur som Satan som ta sig in i vem som helst, leva i människor utan att de vet det och är ansvarig för olyckor i omvärlden. Socialtjänsten måste kontakta föräldrar som gör så mot sina barn eller låter andra göra det.


DN: Åsa Waldau: ”Usla lögner”, Ärkebiskopen lovar ta upp Knutbyfallet, ”Waldau måste lämna Knutby”, ”Vi Knutbyföräldrar skräms till tystnad av Åsa Waldau”
SvD: Fossmo pekar ut Waldau, Religionen läggs på sjukbädden igen
Expressen: Barnmisshandel i Knutby församling
Taggar: Knutby, Barnmisshandel, Satan, Rigmor Robért, Jehovas Vittnen, Livets Ord, Livets Ord, Livets Ord
Andra bloggar om: , , , , Svenska Kyrkan
Intressant

10 Responses to Det är inte bara Knutby-sekten som misshandlar barn

 1. Per-Arne Waldau skriver:

  Den stora skillnaden är att det aldrig har misshandlats något barn i Knutby församlingen.Dessa barn har kollats mer noggrant än andra, Om det nu har någon betydelse vad jag säger och vet.Dessutom har jag inga som helst problem med kontakten med vare sig barn eller barnbarn.

  Mvh Morfar , farfar och pappan Pelle

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Per-Arne Waldau

  Tack för ditt svar. Du säger att barn inte misshandlas inom Knutby-sekten, men jag anser att mitt påstående om misshandeln är väl underbyggd.

  1. Misshandeln är beskriven i läkaren Rigmor Robérts artikel ”Barnmisshandel i Knutby församling”. Vad jag vet har ingen vederlagt det hon skriver. Det hon skriver stöds också av hovrättens dom av en lärare och elevassistent vid Knutby skola, och som är medlemmar av sekten, för misshandel och olaga frihetsberövande

  2. Den lära som Knutby-sekten bekänner sig till har inslag som jag menar måste leda till att barn utsätts för psykisk misshandel, inte minst genom hot om helvetesdom och jordens mycket snara undergång.

  Du skriver att barnen har kollats mer noggrant än andra. Även om jag önskar att det är sant, så kan jag inte tro det mot bakgrund av det som skrivits om sekten. Därför vore det bra om du eller någon från sekten kunde underbygga det påståendet med någon form av faktaunderlag. Självklart har det betydelse vad du säger.

  Jag ifrågasätter dig inte när du skriver att du inte anser dig ha några ”som helst problem med kontakten med vare sig barn eller barnbarn”. Däremot anser jag att er lära isolerar barnen från det kringliggande samhället och skapar mycket stora problem för dem i deras framtida liv.

  Ska vi inte ha rätt att tro på vad vi vill, frågar säkert du och även andra. Svaret är givetvis att de har ni. Vi har alla rätt att tro på vad vi vill, men vi har också rätt till hjälp från vården när trosföreställningar glider över i sjukdom.

  Trosfriheten betyder dock inte att föräldrar får överföra sin lära till sina barn. Barn har rätt till samma religionsfrihet som vuxna och föräldrar att skyldiga att stödja barnen i deras utveckling fram till en egen livssyn. Det måste gäller religiösa ideologier som politiska. En kommunist har inte heller rätt att uppfostra sina barn till kommunister.

  Under alla omständigheter så måste barn räddas från miljöer som är uppenbart skadliga. På det finns det tydliga tecken. Avgörandet om så är fallet ligger i första hand i socialnämnden, men om den inte förmår att agera så bör misshandelsfrågan lyftas till länsstyrelsen.

 3. Livsåskådning i kris skriver:

  Att uppfostra sina barn in i ett trossamfund måste vara psykisk misshandel. Och att sedan förskjuta dem när de inte vill följa föräldrarna är inget annat än psykisk tortyr.
  De som fött dig, ditt kött och blod, förskjuter dig för att du inte är som dem. Sedan rättfärdigar man det med att vi vill ju bara deras bästa. De får tro vad de vill, men de kommer inte till himmelen och jag vill inte se dem. Attans, då blir det satan och helvetet. Stort val man har om man sedan barnsben har blivit indoktrinerad med ”guds ord”. Man går tillbaka med nacken lagom underdånigt och ber om förlåtelse, och blir ett med denna guds förlåtande, varma, helande ”himmel”.
  Eller så väljer man stolt sin egen väg, totalt ensam utstött och villrådig. Likt en narkoman rider maran en på natten, kallsvetten rinner över kroppen och du skriker rakt ut i natten. Den ensamma natten. Du orkar en tid sedan tappar du krafterna, du famlar i mörkret. När sista gnuttan självförtroende lämnar dig, och du inte längre orkar somnar du livrädd och det sista du tänker i livet är: ”Kommer jag till himmelen?”
  Ovan är en beskrivning av hur det slutar för många som vågar slå sig fria från sekterna!!! Om den sk. Guds mening är som ovan så hoppar jag nog den idén!

  Per-Arne Waldau vad har dina barn och barn-barn för val??? Får de själv välja sin väg i livet? Allt är säkert inte sant gällande medias bild av Knutby, men ingen rök utan eld.
  Och Tirsa (Åsa) kanske borde rannsaka sig lite hon med? För att hon är en dominerande person i församlingen, det går väl inte att ta miste på. Frågan är bara vad hennes intentioner är!

 4. Seb skriver:

  Men menar du att dom har barnmisshandel/psykisk misshandel i Jehovas Vittnen, Livets Ord, och Katolska Kyrkan? Jag vet ”for a fact” att jag inte haft nån i Livets Ord iafal, växte till stora delar upp där.

 5. Fia skriver:

  Du skriver att Svenska Kyrkan tror på Satan. Ja, det gör vi. Satan är lika verklig som vi tror att Gud är. God makt, mot ond makt. Satan är en ond makt och kan liksom Gud verka i människan om vi låter det. Var är skillnaden? Gud och Satan verkar på samma sätt, men med olika syften. Borde inte då alla som tror på en Gud eller predikar om någon slags Gud utföra psykisk misshandel som isåfall ”hotar” (enligt de som icke vill tro) att Gud kan komma in i deras inre? Är inte det isåfall lika stort intrång i människan?
  Och på vilket sätt anser du att genom att, som du kallar det, hota människor om satan och hans verk, att det är misshandel? Är det inte mer att ”varna”, ge råd, uppmana?

  Jag tror säkert att även du har använt ord som ”god och ond makt” för att förklara saker. Skillnaden är att vi kallar den onda makten för Satan.

  Som uppväxt i Svenska Kyrkan har jag aldrig upplevt några hotande ord om Satan.

  Om du har någon bättre förklaring på till exempel alla naturkatastrofer (förutom svar som ”naturens gång”) så hör av dig!

 6. Magnus Holmberg skriver:

  Om man är på samma nivå som i inlägget måste det vara psykisk misshandel att påstå att ingen Gud existerar och att någon mening ytterst sett inte finns (vilket är konsekvensen av humanisternas Homo mensura princip)

  Socialtjänsten måste agera mot människor som hävdar att Gud inte existerar och att någon fundamental mening inte finns med vår liv.

  Jag vet ingen katolik som hotar sina barn med satan och håller på med psykisk misshandel. Det är ju detta du påstår att katoliker gör. Att hävda att satan finns är en annan sak. Dina påståenden om att katoliker psykisk misshandlar sina barn är därför ganska grundlöst och osakligt.

  Du tillskriver en nidbild eller ytlig bild av katolicismen som inte ens delas av katolikerna själva. Du förstår inte det du kritiserar.

  Magnus Holmberg

 7. Hanna Qwist skriver:

  Psykisk misshandel är det definitivt att växa upp i den föreställningsvärld som den som tex finns i Knutby. Barnen är krigsbarn. De lever under ständigt hot. MEN det är ett andligt krig, vilket är värre (?) Det tar aldrig slut, det blir aldrig fred eller vapenstillestånd. Endast din egen och de ledandes fantasi sätter stopp för hur läskigt det kan bli. Allting händer på riktigt. Men ingenting syns. Bratt du skriver klart och tydligt men jag tror dessvärre inte att du når fram till herr Waldau. Sjukvården och övriga statliga myndigheter är på fiendens sida och dit överlämnar man sig inte frivilligt. Det enda som kan rädda dessa förvirrade människor är nog att ”verkligheten” kanske hinner i fatt dem. Jesus kommer aldrig. Människor kan inte trycka undan sin ångest och sina tvivel längre, kanske börjar någon sätta ord, andra ord, på vad man känner och tänker. Fd sektmedlem (dock ej Knutby)

 8. Hanna Qwist skriver:

  Det här är ingen diskussion så länge den bedrivs av människor som INTE VILL tänka annorlunda än de redan gör, utan endast söker hitta bättre argument för sin egen ståndpunkt. Man kan tolka sitt inre och yttre liv som att det sker onda saker och goda saker och man kan kalla dem guds verk och man kan kalla dem satans verk, man kan kalla det vad man vill. Hur man väljer att tolka/har blivit lärd att tolka det man upplever (känner och tänker) leder fram till SANNINGEN. Alltså om du tror att Gud finns så gör han det. Om du tror att Satan finns så gör han det. Tror du på tomten/vill du tro på tomten så finns han. Svårare än så är det inte. Eftersom livet är så beskaffat att vi inte med 100 procentig säkerhet VET vad som inträffar efter döden lämnar det oss med ett oändligt antal tänkbara scenarier. Allt från att man bara blir jord till att man blir en ny varelse osv. Jag är inte rädd för att hamna i helvetet efter döden OM det nu skulle vara SANNINGEN. Jag har redan varit där nämligen. Under min uppväxt i diverse religiösa sekter. Sedan jag valde att inte tro på gud och satan och alla deras anhängare mår jag en miljard gånger bättre. Jag tror inte på att dela upp tillvaron i ont och gott. Ljus och mörker. Allt som sker är två sidor av samma mynt och det ena lever av det andra och är beroende av alla nyanser för att finnas. För att prata ert språk: Gud och Djävulen är ett och samma. Det finns inga onda eller goda människor. Vi är alla både ”onda” och ”goda”. Lycka till med argumenten! Och naturkatastrofer: kanske en följd av klimatförändringarna som vi själva till viss del (stor del?) är skyldiga till. PUSS O KRAM (lovebombings) från Himmelen

 9. Livsåskådning i kris skriver:

  Svar till SEB
  Enligt min mening är det psykisk misshandel att låta barn växa upp i en sekt. Varför? Jo, av den enkla anledningen att barnet inte själv får välja sin livsåskådning.
  Barnen får litet eller ingen stimulans från övriga samhället, alt förklarar sekten att övriga samhället ljuger. Då ju föräldrarna har rätten till sina barn, kan ju heller inte barnen välja en annan livsåskådning, för mig veterligen finns väl ingen möjlighet för barnet att ”skiljas” från sina föräldrar?
  Frågan man också kan ställa är, vilken av de alla mer eller mindre sekteristiska irrlärorna har rätt. Alla anser sig ju ha ”den enda vägen” till ett lyckligt liv.
  Och du SEB, jag har själv vänner som är/varit anhängare till Livets ord och vet ”for a fact” att både psykisk och fysisk misshandel förekommer inom just Livets Ord.
  Misshandel förekommer ju inom hela samhället, men får en fadd smak när man gör det med sin livsåskådning som försvar.
  Rädslan för ett barn/vuxen att bryta med sina föräldrars sekteristiska tänkande skapar en grogrund för psykisk sjukdom och instabilitet. Rädslan för att ha fel, att du skall få ”guds straff” etc för ditt svek följer ofta dessa människor resten av deras liv. Och frekvensen av självmord är sannolikt

 10. Är vi människor eller? skriver:

  Kan inte låta bli att kommentera ovan skrivna.

  Är själv uppvuxen i en stor familj med en pappa som var en religiös fanatiker inom pingströrelsen. Även mamman var religiös men hade ett ändå ett lite sundare förhållningssätt till religionen. Båda avled i relativt ung ålder mellan 60-64 år. Hela vår familj lider än idag av psykiska handikapp såsom; dåligt självförtroende, olika former av sociala fobier, självmordstankar, depressioner, allmän otrygghet bland människor, svårt att känna tillit, mycket skuld- och skamkänslor, svårt att ha en egen ståndpunkt. Många av barnbarnen har dessutom tagit skada av indoktroneringen från sina föräldrar som blivit påverkade främst från vår pappas sida och väldigt mycket även från församlingen.
  Det säger sig självt att vilken människa som helst, speciellt barn som växer upp under dessa förhållanden, utan någon som helst chans att försvara sig eller kunna välja sin livsväg, skapar stora problem för barnen även under resten av livet. Att ständigt bli hotad med att; Gud kommer och hämtar hem alla goda människor och alla dåliga människor hamnar i helvetet, när det åskar är det Gud som är arg, TV är från djävulen liksom dans, bio, klassfester med mera, vi människor är hemska syndare och ska känna synd och skam, aldrig få höra att föräldrarna älskar en utan för det mesta bara höra hot, bli fysiskt bestraffad utan att någonsin få ett förlåt från föräldrarna, hela tiden bli kuvad och förbjuden att tänka själv, inte få ta hem kompisar, förutom från den egna församlingen, inte få vara med andra människor över huvud taget förutom från den egna församlingen, man ska hålla masken, vara glad utåt när man egentligen gråter inombords.
  Jag önskar att alla människor i hela världen kunde förstå att detta är ett fruktansvärt brott mot människor och speciellt mot barn.
  Min egen erfarenhet är tyvärr att ”vanliga” människor har svårt att ta till sig sådan här information och att de till och med tror att människor ljuger om sådant här!!! Varför någon i hela friden skulle vilja göra något sådant? Jag vore den lyckligaste människan i världen om jag sluppit alla hemskheter som jag och min familj varit med om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: