Klimatfrågan. Vad händer med temperaturen?

2008-05-20

Debattklimatet om klimatet är inte det bästa. De hejdlösa angreppen gör det svårt att förstå vad som är sant. Men frågan är så viktig att det finns goda skäl för att ändå försöka att begripa.

Det bästa sättet att ta reda på sanningen är att sätta upp hypoteser och pröva dem mot verifierbara fakta och, om så är möjligt söka falsifiera hypoteserna.

Klimatfrågan handlar i grunden om hur den globala temperaturen långsiktigt förändras. Den dominerande hypotesen är att temperaturen ökar. Andra tänkbara hypoteser är att temperaturen minskar, att det är oförändrad och att det inte går att fastställa hur temperaturen förändras. Respektive hypotes omfattar såväl hur temperaturen har förändrats och hur den kommer att förändras under överskådlig tid.

Om det går att få någon klarhet gällande dessa hypoteser så  blir nästa steg att söka förstå vad temperaturförändringen beror på, vad den får för effekter och vad som ev bör göras för att minska dessa effekter.

Den dominerande hypotesen bygger på FN-organet IPCCs rapporter som i sin tur bygger på rapporter publicerade och granskade i vetenskapliga sammanhang. Naturvårdsverket sammanfattar IPCCs ståndpunkt om temperaturen på följande sätt: ”FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader de närmaste 100 åren.”

Naturvårdsverket åskådliggör temperaturens utveckling i två diagram i på ovan länkade sidan:

Uppgifterna i det andra diagrammet publicerades av ICPP hösten 2007.

Meteorologerna Martin Hedberg och John Pohlman gör följande kommentar:

”Klimatet på jorden har alltid varierat. Vi går mellan istider och ”interglaciala” perioder med ungefär 100 000 års mellanrum. Då växlar temperaturerna med 5-10 grader. Däremellan kommer lokala, mindre klimatförändringar som till exempel värmeperioden på 1000-talet eller ”lilla istiden” i Europa på 1500-talet. Dessa hade temperaturförändringar på 1-2 grader. […] Det som gör dagens klimatförändringar speciella är hastigheten. Dagens förändringar går cirka 10 till 100 gånger så fort som historiska, naturliga förändringar.”

ICCPs senaste rapport Fourth Assessment Report  AR4 är en diger lunta som få kan tillgodogöra sig. I Summary for Policymakers är slutsatsen beträffande temperaturen ”Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global average sea level.” (sida 5)

I den tekniska rapporten ”Observations: Surface and Atmospheric Climate Change” gör man följande sammanfattning:

”Global mean surface temperatures have risen by 0.74°C ± 0.18°C when estimated by a linear trend over the last 100 years (1906-2005). The rate of warming over the last 50 years is almost double that over the last 100 years (0.13°C ± 0.03°C vs. 0.07°C ± 0.02°C per decade). Global mean temperatures averaged over land and ocean surfaces, from three different estimates, each of which has been independently adjusted for various homogeneity issues, are consistent within uncertainty estimates over the period 1901 to 2005 and show similar rates of increase in recent decades. The trend is not linear, and the warming from the first 50 years of instrumental record (1850-1899) to the last 5 years (2001-2005) is 0.76°C ± 0.19°C.

2005 was one of the two warmest years on record. The warmest years in the instrumental record of global surface temperatures are 1998 and 2005, with 1998 ranking fi rst in one estimate, but with 2005 slightly higher in the other two estimates. 2002 to 2004 are the 3rd, 4th and 5th warmest years in the series since 1850. Eleven of the last 12 years (1995 to 2006) – the exception being 1996 – rank among the 12 warmest years on record since 1850. Surface temperatures in 1998 were enhanced by the major 1997-1998 El Niño but no such strong anomaly was present in 2005. Temperatures in 2006 were similar to the average of the past 5 years.”

En källa för ICPP är Goddard Institute for Space Studies som bl.a. rapporterar utvecklingen av jordytans temperatur. I januari meddelande man att ”2007 Was Tied as Earth’s Second-Warmest Year”. Goddard har gjort en film om hur mätningarna går till (Firefox fungerar inte, använd IE).

Råder det consensus i vetenskapssamhället om denna förändring av temperaturen? Nej, inte helt. Det finns dem som ifrågasätter hur mätningar av faktiskt temperatur har gått till, hur de mäts idag och de modeller som används för att prognostisera hur temperaturen kan tänkas förändras i framtiden. Men mer om det senare.


%d bloggare gillar detta: