Spiritistprofessorn Robert Hahn angriper Bratt

Professor Robert Hahn är förbannad på denna blogg och har kontaktat Folkpartiet (!!!!!) för att få stopp på skriverierna. Så här stod det i bloggen i juni:

”Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!”

Så får man inte skriva enligt professorn och uppmanar två folkpartistiska statsråd och Fps kansli att granska vad jag skriver. Han skriver:

”Jag har informerat 2 av folkpartiets ministrar om dina texter och bett deras kansli att titta närmare på dem. Jag tycker att det är tveksamt att skriva så här om du samtidigt är folkpartist och liberal. Det går inte ihop. Vi får se om även folkpartiet tycker så. Det är mycket möjligt att de hör av sig till dig efter semestern.”

Man får tacka för marknadsföringen. Dessutom skriver Hahn på följande sätt:

”Det som får mig att förvånas att är att du skriver så här samtidigt som du är folkpartist och liberal, vilket jag associerar till religionsfrihet. Det ordet innebär bl.a. att man förstår och accepterar att trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll. Din text implicerar snarast att andligt intresserade är avvikande och därför är personer man bör akta sig för.”

Hahn försvarar sig också på webben: ”Robert angripen av folkpartist”.

Jag är entydigt för religionsfrihet. Jag menar att även att samma frihet ska gälla alla. Tyvärr har Högsta Domstolen beslutat att ge religiösa människor rätt att säga saker som andra sätts i fängelse för. Det är möjligt att Hahn och jag är överens på denna punkt.

Vi har dock helt olika uppfattningar om religionsfrihet om han menar att de som sprider religiösa uppfattningar inte ska få kritiseras.

Hahn menar att han har en syn på verkligheten på jobbet och en helt annan hemma, att ”trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll”. Och så är det också normalt. Men gäller det är i Robert Hahns fall?

Robert Hahn är professor i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Det betyder att han svarar för utbildningen av personalen som tar hand om allvarligt sjuka och söver patienter i samband med operation. Han är dessutom verksam på Karolinska Institutet.

En sådan person förväntar man sig ska vara ha förmåga att följa med i den vetenskapliga utvecklingen och kunna förmedla det han lär sig till andra. Kan Robert Hahn det? Tyvärr finns det starka skäl för att tro motsatsen.

Robert Hahn har tillsammans med sin fru författat ett flertal böcker med bizzart innehåll. Tre böcker har kommenterats av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson. Av hans kommentar framgår de att  makarna Hahn tror på reinkarnation, dvs att de som dör återföds. Något ruskig trosuppfattning hos den som lär ut hur man söver och väcker upp patienter.

Några citat ur Hanssons artikel (kursiverad fet text är citat från Hahns böcker):

Det är inte bara jordiska människor som kan återfödas på jorden. Vissa begåvade själar från andra solsystem har vid olika tider satts på jorden för att undervisa. Två sådana begåvningar med utomjordiskt ursprung var Abraham Lincoln och Kopernikus.

I sitt förrförra liv var Robert en bonde som levde utanför Bukarest och dog vid 49 års ålder. I livet dessförinnan var han munk.

Trots att katastrofer inte planeras i andevärlden är de till för att människor ska nå själslig tillväxt. Den Helige Ande säger: Katastrofer påskyndar människornas själsliga utveckling på grund av det lidande de förorsakar ? Lidandet skapar förutsättningar för all själslig utveckling och för att nå kosmiskt medvetande. Lidandet är alltså till för att öka vår medvetandenivå.

Lidandet blir betydelsefullt i detta sammanhang eftersom vi kan genom eget lidande bli befriade från vissa konsekvenser av vårt handlande. Lidandet är därmed helt nödvändigt för den andliga utvecklingen. Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Får man cancer stannar man av, man tänker till och öppnar dörren för sin egen karmiska kod. Man kan få cancer för att få hjälp med att öppna upp till sin egen röda tråd? Man kan också få cancer för att utveckla andra. Någon i familjen får bli offer för att de andra ska lära sig något.

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Det obehagliga är inte att Robert Hahn hör röster utan att han drar medicinska slutsatser av sina drömmar. Hur ska en svårt AIDS-sjuk känna sig som hamnar i Hahns vård? Vad ska en läkarstuderande som lära sig intensivvårda cancersjuka få för uppfattning när han eller hon lyssnar på Hahn och kanske även läser hans böcker?

Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sex månader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?

Nu har Robert Hahn kommit ut med en fjärde bok Gudomlig väg från sina märkliga liv. Det visar sig att han har upptäckt ännu fler tidigare liv; som soldat på andra världskrigets västfront och som hittebarn hos munkar för 600 års sedan..

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Enligt en notis har Robert Hahns forskningsanslag dragits in efter det att Vetenskap och Folkbildning har rapporterat om Hahns märkliga skriverier. Men det är oklart. Han verkar fortfarande bedriva viss forskning.

38 Responses to Spiritistprofessorn Robert Hahn angriper Bratt

 1. Monica skriver:

  Som lekman vill jag påstå att detta du skriver är starkt ärekränkande:

  ”Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sex månader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?”

  Monica

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag vet inte om man kan säga att misstanke om en sjukdom kan sägas vara ärekränkande. det är en väldigt nedlåtande uppfattning om sjuka personer.

  Jag vill egentligen inte göra några antydningar om om andra människors psykiska hälsa, men i detta fall blev frestelsen för stor. Kanske skulle jag i stället skrivit att det verkar som om att han ”lider av negativ frekvens från en annan dimension” på grund av ett en ande inte fått tillräcklig uppmärksamhet.

  ”Schizofreni” lär betyda ”kluvet psyke” och det är väl en bra beskrivning av Hahn då han påstår att hans fantasier gällande andar endast sysselsätter honom på fritiden och att han i sin forskning helt ser bort från vad som händer i andevärlden.

 3. mammamia skriver:

  Ja herregud att du orkar…
  Jag skulle nog föredra att bli sövd av Hahn än någon annan läkare..

  Om det de skriver är så fel,varför läser åtskilliga tusentals människor deras böcker och köper och läser de nya så fort de kommer ut någon?
  Nej väx upp och mogna.Man kan inte sitta och gapa och skrika i sandlådan för att andra vet saker man själv inte begriper!
  Men du blir nog klokare i nästa liv 😉

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det finns ett stort intresse för New Age, olika religioner och annan vidskeplighet. Det är lätt att förstå. Fantasierna kittlar nyfikenheten. Tyvärr är det ofta sjuka människor som lockas att sätta sin tillit till tokerierna.

  Det finns många som i likhet med makarna Hahn påstår orimliga saker. Jag antar att du inte heller tror på allt som sägs. Ett exempel på tokerier är Scientologernas tro på Xenu . Alla, även du måste välja, vad som är rimligt att tro på och då blir det nödvändigt att tänka rationellt. ta reda på vad vilka hypoteser som har gott stöd av erfarenheten (=vetenskap).

  Utsätt markarna Hahns skriverier för en förnuftsmässig prövning grundande på andra människors dokumenterade och väl belagda erfarenheter. Då kommer du säkert också ta avstånd ifrån vad de skriver.

 5. Monica Carmland skriver:

  ”Jag vill egentligen inte göra några antydningar om om andra människors psykiska hälsa, men i detta fall blev frestelsen för stor.” skrev du…frestad av…ja… vad??
  Alla VET att jorden är rund och att solen är i centrum av vår galax men det mötte starkt motstånd…..innan det kunde bevisas…
  Det amerikanska patentverket menade i slutet av 1800-talet att: Nu har vi uppfunnit allt som går att uppfinna…..Idag VET vi att det inte var sant!
  Det vi inte VET kan skrämma …sådan är människan…vi vill VETA och på vägen dit får föregångarna tyvärr stå ut med att hånas nedvärderas och bli kallade psykfall…tyvärr är det så.
  Att påstå som du gör Hans Iwan Bratt att de som tror på”tokerierna är sjuka”el ”fantiserar” är lågt…. eftersom du generaliserar om något du egentligen inte har insikt om…el omvänt: Kan du vetenskapligt bevisa det du skriver??
  Du är humanist….men du tror inte på människan och den förmåga vi egentligen alla har.
  Monica

 6. Klok mor skriver:

  Du Hans talar bara din fruktan, För det är ju så att man räds oftast det man inte kan någonting om..
  Du har åsikter, men insikter tycks fattas..

  Har Robert Hahn skadat någon under sina år pga detta menar du?
  Misskött sitt arbete på något vis?
  Skulle han kommit så långt i sin karriär om han han är farlig?

  Kanske för han ser hela människan ser och förstår själen i människor som just gör han så framgångsrik..Inte som många inom sjukvården o forskning som bara ser människor som mer eller mindre levande köttstycken, ja ting…
  Jag skulle hellre bli sövd av han, just därför., som ser hela människan….

  Du Hans Iwan Bratt är rasistisk i ditt uttryck och syn på människor .För mig är det mer din lämplighet för ditt arbete utifrån detta som borde synas o ifrågasättas..
  Tänk på vad du skriver!!!
  Gör personliga angrepp, påhopp, och är folkpartist..?!
  Rimmar otroligt illa…

  Kan ingen myndighet ta tag i det här och stoppa denna fördömmande förtryckare..

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Monica Carmland

  Jag tycker att ditt inlägg är så intressant att jag valt att skriva ett lite längre svar och citerat det du skriver i sin helhet i inlägget. Jag hoppas att du du finner mina kommentarer givande.

 8. Klok mor skriver:

  Jag menar ej att vara så elak som jag kanske verkar, men går in o medvetet speglar dig nu…Det du ger faller tillbaka på dig själv…

  Det för att hjälpa dig inte stjälpa…

  Då du dömer andra dömer du sig själv..
  Gör du dessutom offentligt så visar ju du just din dömande sida..
  Är det humant?

 9. Jane skriver:

  Religionsfrihet och åsiktsfrihet är mycket viktigt i ett demokratiskt och humanistiskt samhälle. Det är verkligen brist på respekt från din sida Hans Ivan Bratt och mycket ohumant att uttrycka sig offentligt på det sätt som du gör om en medmänniska.

  Schitzofreni är en mycket svår sjukdom och flera kriterier ska uppfyllas vilket endast en psykiatriker får göra.

  Jag undrar var du drar gränsen mellan schitzofreni och schitzofrena drag? men det spelar igentligen ingen, eftersom du som du själv säger är lekman så anser jag att du överhuvudtaget inte ska använda dig av dessa diagnosnamn när du beskriver andra människor offentligt.

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Klok mor

  Även dina två kommentarer har jag valt att ta upp i ett separat inlägg.

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Jane

  Vi är helt överens om att religionsfrihet och åsiktsfrihet är mycket viktiga. Det är rättigheter som jag nyttjar i denna blogg.

  Jag förstår att du ifrågasätter min formulering om Hahns psykiska hälsa så den vill jag försöka förklara.

  Jag har givetvis ingen som helst aning om huruvida Robert Hahn är schizofren, har någon annan sjukdom eller kanske t.o.m. är fullständigt frisk.

  Anledning till att jag nämnde denna hypotes var Hahns högst egna definition av denna sjukdom nämligen att den ”beror på negativ frekvens från en annan dimension”. Han säger sig ha kontakt med andevärlden och olika figurer från andra tidsåldrar. Det kan knappast ske genom direkt fysisk kontakt utan väl snarare genom någon form av elekromagnetiska fält som ju har en frekvens.

  Ja, det är lite svårt att hänga med i Hahns fantasivärld, men det var i alla fall ett försök.

  Sjukdomen schizofreni har inget med några frekvenser att göra och botas aldrig med hjälp av andar. Men det är ändå en intressant sjukdom i detta sammanhang. I Wikipedia sägs symptomen inkludera vanföreställningar, hörselhallucinationer och tankestörningar, vilket kännetecknar åtskilliga som sysslar med andevärlden.

  Diagnosen Schizofreni är definierad, men också omdiskuterad och prövas fn i en utredning. Vi får se om den leder fram till bättre omhändertagande av personer som gått bort sig i andevärlden.

 12. jane skriver:

  Jag har i mitt yrke rehabiliterat unga människor med b.l. a diagnosen schitzofreni i ca fem år och jag har aldrig någonsin träffat eller ens hört talas om någon som klarat av att arbeta i ett traditionellt yrke och absolut inte som läkare.

  Jag har däremot träffat en duktig och kvinnlig psykiatriker med gott rykte som var apotekstekniker i botten. Hon arbetade som överläkare på psykosvården. Hon berättade i privat förtroende för mig om sina andliga upplevelser och om hur hon både kunde se och känna energier och kraftfältet runt andra människor och hur hon upplevde kraftfältet hos människor i psykostillstånd.

  Jag anser inte att hon skadade någon annan människa med sin privata uppfattning om energier mm. hon arbetade proffesionellt och berättade inte om detta i sina möten med patienter eller anhöriga.

  Jag har själv forskat, har en universitetsutbildning, ett heltidsarbete med legitimation och har andliga upplevelser som du säkert skulle diagnostisera trots att du är en lekman. Jag har heller aldrig fått någon diagnos av någon psykiatriker. Jag tycker att jag genom mina upplevelser har fått en extra dimension på tillvaron och har även accepterat att allt inte går att förklara vetenskapligt. Det samma gäller ju inom psykologin och inom den kvalitativa forskníngen. Jag vet även att det är mycket viktigt att läsa forskningsrapporter kritiskt.

  Jag vill fråga dig Hans hur du ställer dig till frikyrkorna och deras handpåläggningar?

  Får även de diagnoser av dig?

 13. Jane skriver:

  Glömde skriva att jag läst din förklaring om varför du uttalat dig om en annan människas hälsotillstånd på en offentlig sida och jag tycker fortfarande att det inte är försvarbart på något sätt. Det går inte att lägga över skulden på Hahn. Nej du får själv ta ansvar över dina handlingar.

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Jane

  Jo, det finns många med kvalificerade yrken som tror på den heliga anden och en rad andra andar och som lyckas hålla det isär från sitt arbete när förnuftet måste råda. Det känns lite obehagligt då det ändå måste finnas områden där det inte är riktigt klart om man ska följa ingivelser från andevärlden eller basera sitt handlande på vad som gäller i den reella världen.

  Om en läkare tar hänsyn till patienters ”kraftfält” vid diagnos eller behandling blir det riktigt otäckt. En läkare utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En anmälan mot en sådan läkare skulle säkert vara framgångsrik.

  Men det kan handla om ett språkligt missförstånd. En läkare ska givetvis alltid ta hänsyn till patientens allmäntillstånd och kan då finna att en patient ”kraftlös”. Surr om andar är givetvis helt oacceptabelt.

  Jag undrar hur ni i andevärlden hanterar situationer när era andar har olika uppfattningar? Jag vet inte riktigt vilken typ av råd du får av dina andar, men hur tar du ställning till om du ska följa råden eller ej? När använder du ditt förnuft och när är det andarnas uppfattning som bestämmer?

  En annan sak som förundrar mig är hur du och andra som reagerat på min text om Hahn inte kraftfullt tar avstånd ifrån hans märkliga skriverier. Kanske tycker du också att AIDS har kommit för att vi inte ska ”leva utsvävande liv” och att AIDS ”är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.””?

 15. jane skriver:

  Har flera arbetskamrater som tillhör frikyrkor och jag har full tillit till deras yrkeskompetens. Jag är övertygad om att de kan hålla isär detta och jag vet inte hur du menar att det skulla kunna finnas risker med detta?

  Kan du ge något konkret exempel?

  Jag undrar också hur det skulle kunna vara farligt att få narkos av Hahn, du får gärna även här ge ett konkret exempel

  Psykiatrikern jag nämnde använde evidensbaserade metoder och gjorde ett mycket bra arbete inom psykiatrin, hennes upplevelser av energifält gjorde inte att hon valde en speciel medicin och hon berättade aldrig något för anhöriga eller patienter om detta. Att kunna känna/se energifält innebär inte att man behöver använda detta eller styras av detta i sitt arbete. Jag har fler exempel på människor som har den förmågan och som arbetar med människor på olika sätt i samhället.

  Jag har inte läst boken av Hahn som du refererar ur och jag försvarar inte honom.

  Det jag reagerar emot är att du på en offentlig sida nämner en persons namn och hälsotillstånd pga att du inte delar hans värderingar.

 16. Hans Iwan Bratt skriver:

  Även jag har många vänner som är religiösa och vidskepliga på annat sätt, inkl är medlemmar i frikyrkor. De är kloka och omdömesgilla vad jag har sett.

  Men vissa personers omdöme ifrågasätter jag på grund av deras vidskeplighet. Jag tar några övertydliga exempel:
  – Scientologer motarbetar all slags behandling inom psykiatrin.
  – Jehovas vittnen förbjuder medlemmar att använda blodtransfusion även när det annars leder till döden.
  – Katoliker arbetar för att förhindra användningen av kondomer även om det ökar antalet AIDS-fall
  – Läkare vägrar av religiösa skäl att avsluta livet på patienter som lider svårt och vill dö

  Jag har inte sagt att det är farligt att bli sövd av Hahn utan att jag inte skulle vilja bli sövd av honom. Det beror på att jag tycker att han verkar vara obehaglig och vet inte riktigt vad han skulle ta sig till om operationen blir problematisk.

  Ang att nämna en persons namn och dessutom dennes hälsotillstånd: Det är självklart att man får nämna en persons namn när denna person har givit ut ett antal böcker och då det dessutom gäller vad han skrivit i dessa böcker.

  Vad gäller min kommentar om hans hälsotillstånd så applicerade jag hans högst märkliga definition av schizofreni på honom själv. Någon diagnos var det verkligen inte, för det han kallar för schizofreni finns inte.

 17. jane skriver:

  Hur tänker du komma tillrätta med det här? vill du införa lag på att människor som har yrken inom offentlig sektor ska skriva under på att de inte är katoliker, scientologer, jehovas vittnen, buddister eller tror på andevärlden?

  Eller kanske du ska hjälpa samhället och avgöra om personen passar i yrket genom att känna efter om personen verkar obehaglig?

  Har du ngn vetenskaplig grund för att människor med den trosuppfattning du räknar upp inte kan klara ett proffessionellt yrke och att de även är en fara för andra människor?

  Jag anser att legitimationen och de lagar som finns i sverige ändå säkrar kvaliten för de människor som söker vård…….utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har …..idag sker många prioriteringar där särskilt äldre kommer i kläm…..

 18. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej, jag tycker inte att man ska ha speciella lagar för vidskepliga människor. Alla ska följa samma lagar.

  Arbetsgivare får inom ramen för lagarna avgöra vilka de ska anställa och får om de vill ta hänsyn till mina och andras uppfattningar.

  Jag menar att det finns grund för uppfattningen att t.ex. ett Jehovas vittne är olämplig som kirurg. För att ta ett exempel.

  Jag tycker att våra lagar bör vidareutvecklas för att ge bättre skydd till äldre men också till barn, invandrarkvinnor och många andra grupper.

  Med denna kommentar vill jag tacka dig för att du intresserat dig för min blogg och kommit med många intressanta synpunkter. Jag går nu vidare till andra ämnen.

 19. jessica skriver:

  Hej
  Lite tankar om ditt inlägg, jag undrar vad hans privatliv och hans tro uppfattning har med hans yrkesroll att göra? vad jag har fattat så praktiserar han det inte på sina elever. Jag tycker det är lite diskriminerande att förutsätta att han inte kan sköta sitt jobb för att han tror på vissa saker, tänk om man skulle sätta in åsikter om en persons sexuella läggning ex eller hudfärg, då skulle man bli anmäld.

 20. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag menar visst att vad en person gör privat kan ha avgörande betydelse för vad man får göra inom yrket. En polisen som begår brott på fritiden bör ju t.ex. inte få fortsätta som polis.

  Upprepar exempel i tidigare svar: ”Jag menar att det finns grund för uppfattningen att t.ex. ett Jehovas vittne är olämplig som kirurg.”

 21. K. Jonsson skriver:

  Somliga vill lägga censur på dig märker jag!
  Och det bara för att du kritiserar en stolle!!

 22. Miranda skriver:

  VOF- den nutida ”vetenskapliga” inkvisitionen

  Det är verkligen förbryllande att du inte inser vilken pinsam artikel du har skrivit. Du gör desperata försök att förtala dr. Robert Hahn och menar att han, pga. sin trosövertygelse, skulle missköta sitt arbete som professionell forskare inom medicin. Detta påstående saknar helt grund. I sitt sjukvårdsyrke arbetar Hahn helt i linje med sin vetenskapliga expertis och du har absolut inga belägg för att så inte skulle vara fallet. Du borde istället granska dig själv och se om inte din personliga övertygelse inkräktar på din trovärdighet som humanist, demokrat och spridning av ”vetenskap och folkbildning”. Du utnämner dig för att vara ”demoratisk aktivist” och borde därför värna om allas rätt till religionsfrihet. Att man som demokrat och humanist ägnar sig åt förtal och ärekränkning borde vara mycket mer alarmerande än en medicinsk professor som på fritiden skriver andliga böcker.
  Din syn på begreppet humanism borde också starkt ifrågasättas. Ni väljer att förtala en man som ägnar sitt liv uteslutande åt att hjälpa människor. Inom sitt läkaryrke hjälper Hahn individer på ett medicinskt plan, medan han (vid sidan av detta) även stödjer människor att finna styrka, tröst och mening i livet på ett mer själsligt plan. Detta borde vara det mest humana man kan göra?! Att ni väljer att angripa dessa människor går emot allt vad humanismen står för. Ni borde istället kalla er för vetenskapliga extremister. Eller varför inte den nutida ”vetenskapliga” inkvisitionen?
  Slutligen: För att göra det hela mindre pinsamt för er själva som s.k. humanister borde ni istället bara säga som det är: Ni är rädda. Ni är rädda för allt nytänkande och allt som kan tänkas inkräkta på er s.k. ”folkbildning”. Ni är rädda för tanken att vissa människor kan bära på kunskap som ni inte förstår er på.

 23. Robert Hahn skriver:

  Hans Iwan Bratt fortsätter att bevisa sin oförmåga att förstå att en människas personliga trosuppfattning är en helt annan sak än hur han sköter sitt yrke.

  På sin blogg framför Hans Iwan Bratt upprepade gånger att en person som tillhör Jehovas Vittnen skulle vara olämplig som kirurg. Varför det? Olämpligheten kan bara härröra för den eventualiteten att han skulle vägra att ge blodtransfusion till sina patienter. Men det är inte säkert att så är fallet.

  Att hindra honom från att utöva sitt yrke honom enbart på grund av att han är Jehovas Vittne är en ”särbehandling” som faktiskt är kriminell.

  På samma sätt utför tusentals människor i den svenska sjukvården aborter. Om de ogillar aborter, och kanske aldrig skulle kunna tänka sig att genomgå det själv, behöver inte betyda att de vägrar vara med dom att utföra aborter i sitt jobb, ej heller att genom ett aktivistiskt beteende vilja underminera eller sabotera denna verksamhet.

  Skall vi deslegimitimera all sjukvårdspersonal som är negativa till aborter bara för att de förutsätts sabotera verksamheten?
  Bratts hela resonemang kring mig handlar om en förmodad sådan överföring.

  Det är dags nu, Bratt, att tänka efter en gång till. Det är faktiskt fullt möjligt att ha en roll på jobbet om en annan roll privat.

 24. Creutz skriver:

  Upptäckte den här tråden först nu… Herregud, vad troll! – Bratt, stå på dig! Uppenbarligen kallade någon in sina anhängararméer för att trycka tillbaka dig… Jag väljer att se det som komiskt, snarare än tragiskt!

 25. Helge skriver:

  Hans Iwan Bratt gör samma fel som religiösa fanatiker gör. Hans Iwan Bratt kan inte tänka sig att en person, som har en från HIB avvikande världsåskådning kan
  sköta sitt arbete .Hans Iwan Bratt tror att Professor Robert Hahn kan vara schizofren
  och att Jehovas vittnen inte kan vara kirurger. Enda skället till den tron är Hans Iwan
  Bratts egna fördomar. I ett demokratiskt samhälle med åsikts och religionsfrihet, så kan man inte döma mäniskor p g a andras fördommar om dem! Hans Iwan Bratts och Humanisternas arbete skadar arbetet för ett sekulärt samhälle, för kan de religiösa inte känna sig trygga i att de får utöva sin religion i ett ”sekulärt”
  samhälle så kommer det vara emot det. Vill man kämpa för ett sekulärt samhälle
  måste man visa att ett sådant samhälle är ett bra samhälle även för religiösa.
  det klarar inte Hans Iwan Bratt och Humanisterna, därför måste toleranta ateister ta avstånd från deras synpunkter!

 26. Hans Iwan Bratt skriver:

  @ Helge

  Jag tror visst att personer med märkliga trosföreställningar ändå i flertalet fall kan sköta olika jobb. Tron gäller ofta sådamt som är så främmande för det faktiska livet att de är helt separarede. Därmed är det helt ok att t.ex. siker kör buss (även om jag ogillar när de bär kniv).

  Annorlunda är det med lärare. Det är oacceptabelt att låta en lärare med öppen nazistisk eller kommunistisk övertygelse undervisa i skolan som har en demokratiskt målsättning.

  Det är oaccetabelt att ha en kreationist som öppet hävdar att världen skapades för 6000 år sedan att undervisa.

  Och det kan inte heller accepteras att en person som utbildar studenter utnyttjar sin professionella ställning i marknadsföring av böcker om sin andetro.

  Utbildning vid våra universitet ska baseras på vetenskaplighet. Vårt enda sätt att utveckla vår gemensamma kunskap är att tillämpa den vetenskapliga metoden. De som förnekar det och i stället marknadsför andetro ska inte vara lärare då det strider på den offentliga utbildningens grundsatser.

  Samhället ska vara sekulärt, dvs lagar ska inte ta ställning för eller emot några livsåskådningar. Däremot innebär det inte att samhället ska vara neutralt till alla religiösa yttringar. Ett aktuellt exempel på detta är sharia.

 27. Helge skriver:

  Du vill inte att nazister,komunister, kreationister skall få vara lärare. Det är uppenbarligen oberoende av i fall de sköter sitt arbete exemplariskt. Menar du att
  man inte ska få arbeta som lärare ifall man tror att Gud skapade jorden för 6000
  år sedan. Men att de är ok om man tror att en gud skapade jorden för mer än 6000 år sedan? De här distinktionerna är viktiga eftersom det verkar som du anser att vissa kristna inte skall få arbeta som lärare, medan andra tydligen ska få det.
  Hur vill du att det ska skötas? Skall det finnas rättstrygghet ? Eller räcker det att en person godtyckligt avgör det( som när du ser på Dr Hahns lämplighet som läkare?)
  Vill du att det ska bli en ny myndighet som skall övervaka att folk med felaktiga
  kristna åsikter inte får lärarjobb.
  Är det här en ståndpunkt som stöds av folkpartiets ledning?

 28. Hans Iwan Bratt skriver:

  @ Helge

  Först; Folkpartiets ledning får svara för sig.

  Folk för tro och tycka vad de vill. Däremot får folk inte göra vad som helst, inkl säga vad som helst. Vårt yttrandefrihet är inte total som bekant.

  De som är lärare vid en skola, universitet eller har annan liknande förtroendeposition inom det offentliga och som i handling agerar i uppenbar konflikt mot de värderingar dess institutioner är baserade på är bör inte få behålla sina befattningar.

  Jo, rättstrygghet är viktig. Beslut om personers lämplighet ska tas av respektive myndighet och sedan kunna överklagas.

  Min uppfattning om fritidssysselsättningar framgår av tidigare inlägg.

 29. Helge skriver:

  Du menar alltså att nazister,kommunister,kreationister och spiritister ska inte få bli
  lärare(eller läkare) Bör de få bli poliser?

  Det är bra att du är tydlig med, att du tycker åsiktsfriheten skall inskränkas.Det är bra konsumentupplysning inför valet. Dock tycker jag synd om folkpartiet, för jag tycker dina åsikter skulle passa bättre i ett annat parti.

  Tack för att du klargjorde dina ståndpunkter.

  Helge

 30. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det jag säger är att en persons agerande inte är likgiltigt när det gäller förtroendetjänster. En lärare som är aktiv nazist är olämplig som lärare som ska undervisa i en skola som ska präglas av demokratiska värderingar.

  Åsiktfriheten ska inte alls inskränkas, utan det är agerandet som avgör.

 31. Ellen skriver:

  Du, Bratt, är så pinsam att man knappt vet om man ska skratta eller gråta. Du kallar Robert Hahn för inkompetent, trots att han både har studerat, arbetat och forskat inom medicinen i över 30 år. Att du, i egenskap av ”icke-medicinare”, har mage att kritisera Hahns arbete och kalla den för ”ovetenskaplig” är ju löjligt. Man kan ju undra om du hade vågat gå till samma angrepp mot t.ex. amerikanska läkare (där en stor del av majoriteten är troende kristna) om du hade bott i USA? Du menar också att det är schizofrent att tro på reinkarnation. Du menar allstå att Asiens alla miljontals buddhister och hinduer också är schizofrena då? Inte nog med att du tar dig friheten att (utan någon som helst läkarutbildning) diagnostisera Robert Hahn, men också hela Asiens befolkning. Pinsamt är ordet, man borde snarare fokusera på att utreda DIG och DINA psykiska vanföreställningar.

 32. Anders skriver:

  Robert Hahn är säkert kompetent i grunden men det är mycket olyckligt att han används i homeopaternas kampanj om att försöka bevisa att homeopati fungerar!

 33. bbnewsab skriver:

  Jaha, Hans Iwan, du har det inte lätt alla gånger, märker jag.

  Fast just nu är det din bloggkollega Gesus, som är utsatt för Robbans vrede.

  Du kan läsa mer därom genom att klicka på följande länk: http://gesusbloggen.wordpress.com/2014/02/26/robert-hahn-allvarligt/#comment-5135 .

  Jag har just kommenterat Gesus’ bloggartikel om Robert Hahn.

  Kanske dags för dig, Gesus och mig att starta Facebook-gruppen ”Vi som hatas av Robert Hahn”?

  Ja, nu har väl Robban ännu inte gett sig på mig såvitt jag vet. Men med tanke på mina två kommentarer hos Gesus alldeles nyss, är det väl blott en tidsfråga, innan jag också hotas med polisanmälan för förtal.

  Eller vad tror du, Hans Iwan?

 34. Hans Iwan Bratt skriver:

  Företeelsen Robert Hahn är spännande. Att en tydligen intelligent person samtidigt kan vara så vrickad. Det vore nog på sin plats med kompletteringar i Wikipedia om Hahns andra sida.

  Jag har läst Gesus text och dina kommentarer. Jag har svårt för Gesus sätt att skriva och föredrar klart dina kommentarer.

  Intressant det där med ”Informationsbearbetningssystem 1”. Var kan man läsa mer om det. Surfandet gav inget av värde.

  Jag läser att du också engagerat dig i Åke Green-saken. Det gjorde också jag då det hände. Tyvärr har nog det jag skrev som förbundsekreterare i Humanisterna gått förlorat.

 35. bbnewsab skriver:

  Absolut. Jag fascineras av hur sådana människor som Robert Hahn – eller woowoos på det stora hela taget – fungerar. Eller snarare av hur deras hjärna fungerar.

  Termerna IBS 1 och IBS 2 är mina egna. (IBS = Informationsbearbetningssystem.)

  Jag valde de termerna i ett försök att komma förbi problemet med högerhjärnhalvigt vs vänsterhjärnhalvigt tänkande. Det finns ju som regel inget hundraprocentigt högerhjärnhalvigt eller dito vänsterhjärnhalvigt tänkande, utan hjärnhalvorna är normalt förbunda med varandra via en struktur som kallas för corpus callosum, hjärnbalken. (Hos savanter brukar denna hjärnbalk dock vara förtvinad eller helt frånvarande, ett faktum som förmodligen kan förklara en del, om inte alla, av deras mer eller mindre fantastiska kognitiva förmågor.)

  Som en metafor kan man likna IBS 1 vid ett datorprograms version 1.0. Med tiden, under utvecklingens/evolutionens gång, tillväxte hjärnan och gav därmed utrymme för version 2.0 av informationsbearbetningssystemet (= det logiska, rationella och analytiska tänkandet; till skillnad från det intuitiva och efter Hidden Causal Agents-sökande IBS 1-tänkandet).

  Man skulle kunna säga, att båda programversionerna söker efter Causal Agents, dvs orsaker till det som händer i ens omgivning. Den stora skillnaden är att om ingen uppenbar Causal Agent dyker upp, så nöjer sig IBS 1 med att uppfinna – hitta på – en sådan, vilken då blir en dold/hidden Causal Agent. Medan IBS 2 inte nöjer sig med den lösningen utan kräver fakta på bordet och vägrar att acceptera okända/dolda kausala agenter.

  Allt religiöst tänkande är fast i IBS 1, dvs ombesörjs av IBS 1. Därför kan även högt intelligenta människor, medelst en process som kan kallas för dissociation eller detachment/frånkoppling, frikoppla/lösgöra alla frågor med (pseudo)religiöst innehåll från det inflytande som analytiska och logiska IBS 2 utövar på övrigt tänkande hos samma individ.

  Konstigt, javisst. Fast egentligen inte konstigare än fenomenet DID (= Dissociative Identity Disorder); se exempelvis https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder .

  Vad gäller Gesus är jag förtjust i honom och hans sätt att skriva. Jag gillar när det ”fläskas på”: Kan nog bottna i att jag är en så kallad militant ateist. Sådana personer brukar älskas ELLER hatas. Mellanlägen saknas som regel

  Du är betydligt mer ödmjuk och försonlig, Hans Iwan. Har jag i alla fall fått för mig.

  Som allting annat är detta förstås på både gott och ont. För mig som militant ateist är det nog (extra) nyttigt att följa ditt bloggande. Jag skulle förmodligen må bra av att slipa bort de värsta taggarna och kantigheterna i min framtoning på webben. Tror att jag skulle bli mer lyssnad på (läst) då. I nuläget finns det antagligen folk som vägrar att ta del av (läsa) vad jag skriver, utgående ifrån att jag, som vanligt, blott ägnar mig åt att spy galla över religiösa och pseudoreligiösa människor, dvs woowoos.

  Det är bland annat därför som jag valt att inte blogga själv. Utan i stället nöjt mig med att vara kommenterare hos andra frimodiga bloggare. Jag brukar märka rätt snart om mina kommentarer faller i god jord eller inte.

  Apropå det så har jag ett önskemål, Hans Iwan. Jag vill gärna driva tesen att det är typiskt woowoo-aktigt – läs: fegt – att inte låta kommentarerna dyka upp direkt på en blogg. En totalt osmaklig bloggkommentar kan man väl radera i efterhand? OM en sådan skulle dyka upp, alltså. Eftersom du är så frimodig i övrigt, undrar jag: Har du möjligen haft dåliga erfarenheter av att inledningsvis som bloggare släppa igenom kommentarer, vilka inte hunnit läsas först av dig?

  Dvs: Jag skulle önska att du släpper lite på ”censuren”. Den sortens ”censur” är nämligen något som jag vanligtvis förknippar med fegisar och woowoos som Börje Peratt (ordförande för skitorganisationen Humanism & Kunskap) och riksmediumet Terry Evans.

 36. Hans Iwan Bratt skriver:

  bbnewsab Jag släpper gärna på censuren och har försökt komma på hur man gör. Vet du det?

 37. bbnewsab skriver:

  Sorry, keine Ahnung. Ett tips (?): Hör med Gesus. Hans GesusBloggen saknar ”censur”.

  Nu tror ju inte jag att du raderar hejvilt bland kommentarer som når din blogg, Hans Iwan. Detta är ju en typisk woowoo-aktivitet.

  Men Caesars hustru får/bör inte ens misstänkas för att kunna hålla på med slikt, resonerar jag. Så jag hoppas att du snart finner en lösning på ditt ”problem”. Låt ”censur” och kommentarsradering (i det fördolda) vara och förbli en TYPISK woowoo-sysselsättning.

  Jag uppfattar dig som en det fria ordets riddare och försvarare!

 38. Hans Iwan Bratt skriver:

  Har övervägt att avstå från granskning av kommentarer men nu fått konstatera att det är alltför många erbjudanden om sexlleksaker och annan reklam som slipper igenom den kontroll WordPress har. Eftersom jag inte bevakar bloggen varje dag så kommer jag att fortsätta med modereringen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: