Präst: Jag vill inte ha ett ”religiöst” samhälle

2008-08-27

Änligen blir allt fler religiösa påstod Mohamed Omar, chefredaktör för tidskriften Minaret, tillsammans med Mikael Mogren, teologie doktor och kaplan i Helga Trefaldighets kyrka i Expressen.

Beviset är en undersökning av statsvetaren Magnus Hagevik och samkörning mellan en gallupundersökning i 67 länder 2005/2006 och självmordsfrekvensen. Hageviks undersökning kan det finnas anledning att se närmare på.

I artikeln skriver Omar/Mogren att ”religionen kan vara bra för arbetsmoralen, för den ekonomiska utvecklingen, för folkhälsan och för tryggheten på gator och torg. Vi har själva fått uppleva hur unga människor som mått dåligt och hamnat snett har fått hjälp av sin lokala kyrka eller moské att hitta en ny, sundare livsstil.”

Detta resonemang ogillar prästen Jonatan i bloggen Kognitiv dissonans. Det är en läsvärd kommentar. Bl.a. skriver han

Jag skulle lite syrligt vilja påpeka att muslimerna, å andra sidan, i dagsläget är starkt överrepresenterade bland dem som dödar andra människor av religiösa skäl – vilket gör saken lite mindre imponerande. Men det är klart; ifall man från späda barnaår för höra att man kommer brinna i evighet i helvetet om man tar livet av sig känns det kanske inte som en speciellt lämplig väg ut ur ångest och förtvivlan.

Bloggens programbeskrivning är också intressant:

Kognitiv dissonans
Ett begrepp som betecknar ett psykologiskt och känslomässigt tillstånd där man upplever en besvärande motsägelse mellan vad man å ena sidan tror är sant och vad man, å den andra, vet är sant.

Detta är tydligen en präst det är värt att samtala med.

(Inlägget är också publicerat på Humanistbloggen.)


Kristna akademiker ifrågasätter Jesus

2008-08-27

Kristna ledare har kommit fram till att det inte finns särskilt mycket som säger att Jesus över huvud taget har funnits. Den som rapporterar detta är Acharya, dvs författaren D.M. Murdock. Hon har givit ut ett flertal böcker om religioner.

I denna korta filmsnutt citerar hon några kristna ledare som konstaterar att det inte finns mycket som tyder på att Bibelns Jesus någonsin levat.

Filmen är ett utdrag ur hennes bok ”Who Was Jesus? Fingerprints of The Christ”. På denna sida finns en utförlig video om boken.

Mer om Jesusmyten finns i Wikipedia.

(Inlägget är också publicerat på Humanistbloggen)


Är det rätt att bedöma Robert Hahn?

2008-08-17

Signaturen ”Klok mor” har skrivit två kommentarer till texten om spiritistprofessorn Robert Hahn. Det är begripligt om kommentarer inte alltid är så väl genomtänkta eller formulerade, men de kan ibland ändå vara värda ett svar. Så här skriver ”Klok Mor”.

Kommentar 1:

Du Hans talar bara din fruktan, För det är ju så att man räds oftast det man inte kan någonting om..
Du har åsikter, men insikter tycks fattas..
Har Robert Hahn skadat någon under sina år pga detta menar du?
Misskött sitt arbete på något vis?
Skulle han kommit så långt i sin karriär om han han är farlig?
Kanske för han ser hela människan ser och förstår själen i människor som just gör han så framgångsrik..Inte som många inom sjukvården o forskning som bara ser människor som mer eller mindre levande köttstycken, ja ting…
Jag skulle hellre bli sövd av han, just därför., som ser hela människan….
Du Hans Iwan Bratt är rasistisk i ditt uttryck och syn på människor .För mig är det mer din lämplighet för ditt arbete utifrån detta som borde synas o ifrågasättas..
Tänk på vad du skriver!!!
Gör personliga angrepp, påhopp, och är folkpartist..?!
Rimmar otroligt illa…
Kan ingen myndighet ta tag i det här och stoppa denna fördömmande förtryckare..

Kommentar 2:

Jag menar ej att vara så elak som jag kanske verkar, men går in o medvetet speglar dig nu…Det du ger faller tillbaka på dig själv…
Det för att hjälpa dig inte stjälpa…
Då du dömer andra dömer du sig själv..
Gör du dessutom offentligt så visar ju du just din dömande sida..
Är det humant?

Svar:

Du gör en rad påståenden om mig som är grundlösa och egentligen därför meningslösa att kommentera. Men du har tagit dig tid och skriva en kommentar och det finns några påstående som faktiskt bör bemötas.

Jag har inte påstått att Robert Hahn har skadat någon. Däremot anser jag att hans skriverier gjort honom olämplig som  ”som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning”. Självklart har Hahn samma yttrandefrihet som alla andra, men har man ansvarsfulla uppdrag så påverkar fritidssysslorna möjligheten att hantera ansvarsfulla sysslor. Ett inte alltför långtgående exempel: om en kriminalare skriver en bok om hur man begår brott utan att upptäckas bör han byta arbete.

Din uppfattning om den svenska sjukvården är beklämmande. Det är tur nog inte många som har egen erfarenhet av att bli behandlade som ”levande köttstycken”.

Du skriver att jag är rasistisk. Var i hela friden har du fått det ifrån? Tänk efter lite innan du skriver!

Du kallar det för ”personligt påhopp”.  Jag menar att jag kritiserar en person för de uppfattningar han för fram. Han har rätt att skriva tokigheter och jag har rätt i att kritisera det han skriver.

Dessutom kopplar jag hans skriverier, precis som Robert Hahn själv gör, till hans yrkesroll. Hahn skriver bl.a.

”Forskningen har ett syfte i sig. Det är att göra dig till en person att räkna med och det är nödvändigt när du ska sprida andlig kunskap.”

Hans engagemang för forskningen är alltså taktik, ett sätta att skaffa sig ett gott renommé för att kunna sprida sitt egentliga budskap.

Professor Sven Ove Hansson skriver

Uppdraget som professor i ett medicinskt ämne är naturligtvis förenligt med olika religiösa uppfattningar. Däremot är det knappast förenligt med att ge diskutabla hälsoråd, legitimera metoder som kan skada patienternas hälsa eller understödja ideologier som genom skuldbeläggning kan åsamka patienter och deras anhöriga psykiskt lidande. Enligt min mening gör Robert Hahn allt detta i sina böcker.

Rådet att behandla schizofreni genom att söka framkalla minnen från tidigare liv är ett mycket tydligt exempel på ett diskutabelt hälsoråd. Berättelsen om hur Hahn valde behandlingsmetod för sitt barn genom att tillfråga andevärlden i en seans är ägnad att legitimera ett förfarande som kan sluta betydligt värre om inte (som i det här fallet) både mediet och seansdeltagaren har medicinsk utbildning. Framförallt är det ständigt återkommande budskapet att sjukdomar är skörd efter egen sådd ägnat att framkalla samvetskval och grubblerier hos människor som tvärtom borde få hjälp att ta sig loss från självförebråelsernas onda cirkel. Ett tydligt exempel på detta är påståendet att anorexi och plötslig spädbarnsdöd skulle bero på kärleksbrist.

I det andra inlägget skriver ”Klok mor” att dömande inte skulle vara humant. Det är ju konstigt. Klok mor verkar ganska dömande själv. Men det tycker jag är bra. Personer som ger ut böcker eller bloggar får räkna med att bli bedömda och få kritik för vad de skriver. En humanist bör ta ansvar för samhället genom att delta i debatten med sina bedömningar om vad som är gott och vad som är dåligt.


Om etablerat och nytt vetande

2008-08-16

En av de många kommentarerna till texten om Robert Hahn förtjänar att lyftas fram och kommenteras. Så här skriver Monica:

“Jag vill egentligen inte göra några antydningar om om andra människors psykiska hälsa, men i detta fall blev frestelsen för stor.” skrev du…frestad av…ja… vad??
Alla VET att jorden är rund och att solen är i centrum av vår galax men det mötte starkt motstånd…..innan det kunde bevisas…
Det amerikanska patentverket menade i slutet av 1800-talet att: Nu har vi uppfunnit allt som går att uppfinna…..Idag VET vi att det inte var sant!
Det vi inte VET kan skrämma …sådan är människan…vi vill VETA och på vägen dit får föregångarna tyvärr stå ut med att hånas nedvärderas och bli kallade psykfall…tyvärr är det så.
Att påstå som du gör Hans Iwan Bratt att de som tror på”tokerierna är sjuka”el “fantiserar” är lågt…. eftersom du generaliserar om något du egentligen inte har insikt om…el omvänt: Kan du vetenskapligt bevisa det du skriver??
Du är humanist….men du tror inte på människan och den förmåga vi egentligen alla har.
Monica

Visst är det så att det är enormt mycket som vi inte ”vet”. Att veta något betyder att vi vet att det är sant eller i vart fall mycket sannolikt, dvs att det finns bevis för det man vet. Det finns också mycken okunskap, dvs vi tror att något är sant fast det inte är det.

För att vi ska kunna lita på en person så vill vi att personen talar sanning, inte ljuger eller vilseleder. Gör personen viktiga påståenden så vill vi att personens ska ha goda skäl för det personen säger.

När det gäller samhällets gemensamma kunskapsutveckling så använder vi därför ”den vetenskapliga metoden”. Med dess hjälp går det till slut att skilja agnar från vetet. Det är inget konstigt med denna ”metoden”. Den som har en idé om hur något förhåller sig (t.ex. att man kan prata med döda) får presentera bevis på att det fungerar så att andra kan testa om bevisen håller.

Det finns åtskilliga som tror att universum skapades för mindre än 10.000 år sedan. Det är en absurd uppfattning som inte har något stöd inom någon vetenskap. Ändå behåller många denna uppfattning. Ett förklaring på detta är att det är ett slags fantiserande. Man vill att det ska vara så för det är så man läser bibeln. Men i det verkliga livet lever man ett liv byggt på vetenskap, flyger, bilar, använder telefon, etc.

Det måste vara komplicerat leva i dessa motstridiga världar. Hur ska man då veta när man råkar ut för något nytt är något man fantiserat ihop eller om det är något som hänt i den riktiga världen. Det är enklare att leva om man väljer att tro på det som förefaller sant än om man också ska välja att tro på några av alla de ostyrkta påståenden som görs.

Om ordet ”tokerier”. Det finns goda belägg för att sjuka människor erbjuds behandlingar som helt uppenbart inte fungerar. Ett exempel på det är homeopati. Eftersom påståenden om hur de fungerar är så befängda så bör ord som ”tokeri” mycket väl kan användas om det är så att utövaren tror på ”behandlingen”. Om han inte tror på det så är det inte tokeri utan lurendrejeri.

Som humanist är min tilltro till människan mycket stor. Det som kännetecknar människan är vårt förnuft som vi kan använda för att skaffa oss kunskap om verkligheten. Det är tråkigt att inte alla använder sitt förnuft på detta sätt.


%d bloggare gillar detta: