Är det rätt att bedöma Robert Hahn?

2008-08-17

Signaturen ”Klok mor” har skrivit två kommentarer till texten om spiritistprofessorn Robert Hahn. Det är begripligt om kommentarer inte alltid är så väl genomtänkta eller formulerade, men de kan ibland ändå vara värda ett svar. Så här skriver ”Klok Mor”.

Kommentar 1:

Du Hans talar bara din fruktan, För det är ju så att man räds oftast det man inte kan någonting om..
Du har åsikter, men insikter tycks fattas..
Har Robert Hahn skadat någon under sina år pga detta menar du?
Misskött sitt arbete på något vis?
Skulle han kommit så långt i sin karriär om han han är farlig?
Kanske för han ser hela människan ser och förstår själen i människor som just gör han så framgångsrik..Inte som många inom sjukvården o forskning som bara ser människor som mer eller mindre levande köttstycken, ja ting…
Jag skulle hellre bli sövd av han, just därför., som ser hela människan….
Du Hans Iwan Bratt är rasistisk i ditt uttryck och syn på människor .För mig är det mer din lämplighet för ditt arbete utifrån detta som borde synas o ifrågasättas..
Tänk på vad du skriver!!!
Gör personliga angrepp, påhopp, och är folkpartist..?!
Rimmar otroligt illa…
Kan ingen myndighet ta tag i det här och stoppa denna fördömmande förtryckare..

Kommentar 2:

Jag menar ej att vara så elak som jag kanske verkar, men går in o medvetet speglar dig nu…Det du ger faller tillbaka på dig själv…
Det för att hjälpa dig inte stjälpa…
Då du dömer andra dömer du sig själv..
Gör du dessutom offentligt så visar ju du just din dömande sida..
Är det humant?

Svar:

Du gör en rad påståenden om mig som är grundlösa och egentligen därför meningslösa att kommentera. Men du har tagit dig tid och skriva en kommentar och det finns några påstående som faktiskt bör bemötas.

Jag har inte påstått att Robert Hahn har skadat någon. Däremot anser jag att hans skriverier gjort honom olämplig som  ”som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning”. Självklart har Hahn samma yttrandefrihet som alla andra, men har man ansvarsfulla uppdrag så påverkar fritidssysslorna möjligheten att hantera ansvarsfulla sysslor. Ett inte alltför långtgående exempel: om en kriminalare skriver en bok om hur man begår brott utan att upptäckas bör han byta arbete.

Din uppfattning om den svenska sjukvården är beklämmande. Det är tur nog inte många som har egen erfarenhet av att bli behandlade som ”levande köttstycken”.

Du skriver att jag är rasistisk. Var i hela friden har du fått det ifrån? Tänk efter lite innan du skriver!

Du kallar det för ”personligt påhopp”.  Jag menar att jag kritiserar en person för de uppfattningar han för fram. Han har rätt att skriva tokigheter och jag har rätt i att kritisera det han skriver.

Dessutom kopplar jag hans skriverier, precis som Robert Hahn själv gör, till hans yrkesroll. Hahn skriver bl.a.

”Forskningen har ett syfte i sig. Det är att göra dig till en person att räkna med och det är nödvändigt när du ska sprida andlig kunskap.”

Hans engagemang för forskningen är alltså taktik, ett sätta att skaffa sig ett gott renommé för att kunna sprida sitt egentliga budskap.

Professor Sven Ove Hansson skriver

Uppdraget som professor i ett medicinskt ämne är naturligtvis förenligt med olika religiösa uppfattningar. Däremot är det knappast förenligt med att ge diskutabla hälsoråd, legitimera metoder som kan skada patienternas hälsa eller understödja ideologier som genom skuldbeläggning kan åsamka patienter och deras anhöriga psykiskt lidande. Enligt min mening gör Robert Hahn allt detta i sina böcker.

Rådet att behandla schizofreni genom att söka framkalla minnen från tidigare liv är ett mycket tydligt exempel på ett diskutabelt hälsoråd. Berättelsen om hur Hahn valde behandlingsmetod för sitt barn genom att tillfråga andevärlden i en seans är ägnad att legitimera ett förfarande som kan sluta betydligt värre om inte (som i det här fallet) både mediet och seansdeltagaren har medicinsk utbildning. Framförallt är det ständigt återkommande budskapet att sjukdomar är skörd efter egen sådd ägnat att framkalla samvetskval och grubblerier hos människor som tvärtom borde få hjälp att ta sig loss från självförebråelsernas onda cirkel. Ett tydligt exempel på detta är påståendet att anorexi och plötslig spädbarnsdöd skulle bero på kärleksbrist.

I det andra inlägget skriver ”Klok mor” att dömande inte skulle vara humant. Det är ju konstigt. Klok mor verkar ganska dömande själv. Men det tycker jag är bra. Personer som ger ut böcker eller bloggar får räkna med att bli bedömda och få kritik för vad de skriver. En humanist bör ta ansvar för samhället genom att delta i debatten med sina bedömningar om vad som är gott och vad som är dåligt.


%d bloggare gillar detta: