Vad är sant om isen vid Nordpolen?

Flera personer har kommit med invändningar mot texten ”Vad händer med isen vid Nordpolen?”, dels som kommentarer, dels som inlägg på Vetenskap och Folkbildnings forum.

Anders M hänvisar till ett diagram publicerat av GridArendal (klicka på diagrammet för mer info):

Skillnaden mot grafen hämtad från Climate4you är tydlig. Vad beror det på?

 • GridArendals diagram är skapat juni 2007. Climate4you uppdateras löpande.
 • GridArendals diagram baseras på dataserien CRUTEM3v från University of East Anglia, Climate4you använder dataserien HadCRUT3 från samma universitet.
 • GridArendal är ett norskt forskningsorgan som samverkar med andra inom FN. Climate4you drivs av en norsk klimatforskare Ole Humlum med omfattande vetenskaplig produktion.

Anders M hänvisar sedan till en artikel i Nordic Space Activities. som säger att den kraftiga ökningen av temperaturen kring 1918 i diagrammet från Climate4you inte stöds av undersökningar av iskärnor utan endast gällde Spetsbergen. Den uppgiften kan jag inte se nämns av Humlum. Artikeln betonar också att det finns få mätvärden under de 100 åren, och det inverkar rimligen på båda diagrammen.

Anders M ger också en länk som tyvärr inte fungerar. Får kanske möjlighet att återkomma till den.

Magnus W hänvisar till sitt inlägg på VoF med en mängd intressanta länkar. Först ifrågasätter han seriositeten hos Ole Humlum genom att hänvisa till en artikel i Verdens Gang. I den säger Humlum att han att den globala uppvärmningen nu pausar och att han inte vet om den återkommer. Ole Humlum är professor geofag vid Universitetet i Oslo med omfattande publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Magnus M ger också en länk till webben RealClimate som ska visa att Humlum har gjort något fel vad gäller IPCCs modeller, men den aktuella texten nämner inte Humlum. En sökning på Humlum i denna webb ger dock i stället två träffar. Den första verkar inte innehålla något kritik mot Humlum. Den andra avslutas med följande slutsats:

The frequently mentioned rapid increase of the temperature in the Arctic is based on a record beginning at a minimum in the temperature around the 1970s and ending during a period of relatively warm climate. If the time series had begun a few decades earlier, the records would indicate a cooling climate in the Arctic. This conclusion does not prove that there is no global warming, but that the observations available give no proof of such a warming.

Magnus W skriver ”Betyder det i så fall att det är klokast att gå efter publicerad forskning i vetenskapliga tidskrifter som granskas… och att artiklarna bör klara sig ett tag för att bli riktigt trovärdiga?”. Mitt svar är ja, men jag tycker också att det är ok att använda uppgifter från forskare som uttalar sig inom sitt eget expertområde och som har omfattande vetenskaplig publicering.

Magnus W jämför Ole Humlum med ID-förespråkaren Michael J. Behe. Det tycker jag är riktigt dåligt!

En fråga till Magnus W och andra: Är det rimligt att redovisa uppgifter som Ole Humlum publicerar i egen texter när man tydligt anger källan som gör att intresserade läsare själva kan ta ställning till dess seriositet.

22 Responses to Vad är sant om isen vid Nordpolen?

 1. Thomas skriver:

  Du tycks ha utvalt Ole Humlum som den enda trovärdiga källan. Varför?

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej så är det inte. Jag läser mycket annat också, men Climate4you är bra på att redovisa aktuella data från en rad etablerade forskningsorgan och sammanställa dem på ett överskådligt sätt. Så när jag anger att källan är Climate4you så är det egentligen MetOffice, NOAA, NSIDC, NIC, GISS, CRU och många andra. Hans kommentarer skrivs också så att en lekman kan förstå.

  Wikipedia använder jag givetvis mycket, inte minst för att det där finns bra länkar till källor. Ser att jag under senare tid valt att spara 75 klimatlänkar i Delicious. Och så läser jag givetvis då och då i IPCCs huvudrapport och gluttar även i det underliggande materialet.

  Men det är komplicerat och tidsödande.

 3. Anders M skriver:

  Kul att du funderar.
  Extra kul med diagrammen. Ser du inte att den stora skillnaden mellan de två är att i det av Humlum visade (Som jag i VoF debatten även tog fram info om.) och det från GridArendal är att det senare innegåller vettiga statistiska trendanalyser? Det går inte att dra någon vettig slutsats av det diagram som du hänvisade till i förra bloggen om detta.
  Du har fortfarande inte svarat på detta:
  ”Har du kontrollerat hur stor temperaturökningen är i IPCCs modeller? Vad jag kan se så är den från 60 grader nord till polen ca 0,05 grader per år. ( http://igloo.atmos.uiuc.edu/IPCC/IMAGES … series.png ) Menar du verkligen att du kan dra slutsatser om detta sker eller inte från ditt diagram?”

  Om Humlum inte nämner iskärnor är det verkligen intressant? (Sedan var det inte bara iskärnor utan också mätningar av temperatur från expeditioner under tiden. Se länkarna i VoF-tråden.

  Kan inte låta bli att tycka att du vill ge mer förtroende till forskare som ifrågasätter de stora flertalets slutsatser än de som godkänner dem. Varför?

  Varför är det så dåligt att jämföra Humlum med Behe?

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders M

  Climate4you redovisar rådata och GridArendal har lagt till en trendlinje, en av många möjliga. Ole Humlum har en läsvärd text om data smothing med kritiska synpunkter på hur detta görs. Han avslutar med ”Always ask to see a plot of the original data along with the smoothed graph.” Klokt tycker jag.

  ”Du har fortfarande inte svarat på detta:” skriver du. Nej för din länk funkar inte. Ge mig länken så kanska jag har någon kommentar.

  Du talar om att jag ifrågasätter de stora flertalets slutsatser, men det handlar ju inte om värderingsfrågor utan om vad som är sant. Då har väl inte antalet forskare någon betydelse?

  Om du har haft möjlighet att ögna mina klimatinlägg så ser du att jag dels har ambitionen att på ett enkelt sätt redovisa basfakta om klimatet (som i Varifrån kommer den globala värmen?), dels skriva om nya uppgifter om klimatet och dels att kritisera uppgifter som till och med jag kan bedöma som felaktiga.

  Din fråga ”Varför är det så dåligt att jämföra Humlum med Behe?” är ju ganska genant. Du vet ju att Behe har en religiös övertygelse om hur universum kom till som han sedan söker bevisa riktigheten av genom påståenden utan vetenskaplig grund. Humlum redovisar fakta från en rad etablerade forskningsorgan och för fullkomligt valida resonemang om dem. Jämförelsen är absurd och egentligen ganska oförskämd.

 5. Om du bemödar dig med att klicka förbi Humluns text för att se vad Hadley Center faktiskt gjorde med sin ”Data smoothing” så ser du att det enda som ändrats av slutsatsen om den globala uppvärmningen är att det efter korrektionen verkar gå aaningens fortare än tidigare. Men – det är bara för ett år korrektionen gäller, så det är en ganska oviktig korrektion. Det är dock alltid bäst att ha så rätt som möjligt.

  Antalet forskare har inte så stor betydelse som antalet forskningsrapporter. Det finns nämligen mycket forskning om klimatet. De flesta resultaten faller in i den generella mallen om global uppvärmning på grund av mänsklig påverkan. Men alla gör det förstås inte, och förväntas heller inte göra det av statistiska skäl. För att bilda sig en helhetsuppfattning bör man därför antingen själv läsa alla originalrapporter (det gör du inte) eller läsa en sammanfattning av en någon/några med kompetens att sammanfatta forskningsläget (det gör du inte heller).

  Du kanske anser att Behe (förlåt: Humlun) är en seriös forskare med kompetens nog att samanfatta läget åt dig? Men då missar du att han är en ensam professor i fysisk geografi som gör en bedömning helt väsenskild från alla andra. Han har en specifik kompetens medan forskningsgruppen som anlitats av IPCC har en generell kompetens över hela klimatforskningsfältet.

  Orsaken att Humlun kommer fram till helt egna slutsatser är att han selektivt väljer vilka data han ser på och upprepar gamla invädningar som redan blivit vetenskapligt besvarade. Detta har du säkert läst om på vetenskap och folkbildnings forum. Det här tillsammans med en del där publicerade länkar till tidningsartiklar som Humlun förekommit i och skrivit gör att han inte ger ett helt seriöst intryck, om man säger så. För att tala klarspråk använder han sig av klassiska pseudovetenskapliga metoder. Därav jämförelsen med Behe.

 6. Anders M skriver:

  Visst kan det vara klokt att se rådata men kanske framför allt lära sig om källan till datan och hur den tagits fram. Som att läsa viktiga artiklar om felmarginaler och felorsaker innan man drar slutsatser ur rådata.
  Sedan är påståendet om att det finns många möjliga trendlinjer en sanning med stor modifikation. Det finns metoder utarbetade med mycket stor tillförlitlighet för att skapa trendlinjer som används i alla vetenskapliga sammanhang med stor framgång. (Bland annat löpande medelvärde) Menar du att vi inte kan använda dessa i detta sammanhang. I så fall varför inte?
  Jag noterar att Humlum beskriver sådant som är välkänt för de som arbetar med trendlinjer och att det misstag som han beskriver inte har begåtts i grafen ovan. 10-års kurvan slutar med tillräcklig marginal till sista observationen.

  Just det det handlar om vad som är sant. Alltså torde rent sannolikhetsmässigt det vara säkrare om man är osäker själv att utgå från vad som är vetenskapligt koncensus än vad som olika kritiker med ohållbara egna teorier och befängda påståenden skriver. Inte går du till kvacksalvare för att höra hur läget är inom cancerforskningen eller till kreationister för att informera dig om evolution? Varför tycker du den metoden passar i denna fråga? Se även länken i föregående kommentar.
  Eller vill du så gärna att det inte ska vara någon uppvärmning så du griper efter samma halmstrån som Humlum et al?

  Sen är vi nog alla överens om att den globala värmen ytterst kommer från solen. Men vad har det med saken att göra?

  Vilka uppgifter kan till och med du bedöma som felaktiga?
  Någon av dessa?

  ”Nya mätningar från Aqua-satelliten (uppskickad 2002) indikerar att klimatmodellerna bygger på felaktiga förutsättningar och att koldioxidutsläppen har minimal klimatpåverkan”

  ”IPCC:s olika scenarier för hur jordens temperatur och klimat kommer att förändras i framtiden är gripna ur klimatdatamodellernas tunna luft och saknar stöd i verifierbar vetenskap”

  ”Katastrofscenarier om Grönlands inlandsis som kommer att smälta kommer från skrupelfria forskare som vill få mera anslag. ”

  Jag börjar nog tycka att jämförelsen med Behe är rätt bra efter att ha läst en del nu av vad Humlum skriver. (Han undertecknade tex det sista citatet ovan.) Båda är forskare på angränsande fält till de de kritiserar. Båda ser de forskare som de kritiserar som en konspiration för att dölja sanningen. Båda har lika lite intresse av att ändra sig även när deras påståenden blir överbevisade. Båda är populära i sina respektive ideologiska läger. Att den ena är religiös och den andra inte kan jag inte se som en avgörande skillnad.

  Jag börjar tappa förtroendet för att din ambition verkligen är att skriva om nya uppgifter om klimatet och kritisera saker du kan se är felaktiga. Ditt urval av information och kritik är ensidigt. (Tex: Att isen inte nådde lika låg nivå som förra året är en viktig nyhet, att norra Grönland smälte betydligt längre och över större yta än förra året är det tydligen inte. Att DN inte ser positivt på ett hack i kurvan är viktigt att kritisera, att Stockholmsinitiativet påstår att det är klimathänsyn som gör att arbetarna på Volvo varslas är det inte.)
  Ditt urval av referenser är även de minst sagt märkligt för den som har som syfte att spegla situationen och kritisera felaktiga uppgifter.

 7. Anders M skriver:

  Verkar som om din blogg inte vill godkänna länken som du efterfrågar. Hur jag än gör med den.

  Kopiera till adressfältet: igloo.atmos.uiuc.edu/IPCC/IMAGES/all.1900-2100.tas.timeseries.png

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Du skriver ”För att bilda sig en helhetsuppfattning bör man därför antingen själv läsa alla originalrapporter (det gör du inte) eller läsa en sammanfattning av en någon/några med kompetens att sammanfatta forskningsläget (det gör du inte heller).”

  Nej jag läser inte ”alla originalrapporter”. Gör Du? Om jag läst någon sammanfattning? Ja, IPCCs.

  Trots att du inte har helhetsuppfattning (läst alla originalrapporter) anser du dig kunna utse Humlum till en forskare med pseudovetenskapliga metoder. Och det utan en antydan till underlag. Det är att lägga sig på samma låga nivå som många ”klimatförnekare”. Belägg i stället ditt påstående om att han är oseriös.

 9. Ok.Jag hade fel. Jag har inte läst all primärlitteratur.

  Se där, det var inte så svårt att erkänna det.

  När jag utvärderar en påstådd vetenskaplig konsensus så läser jag först sammanfattningen. I det här fallet IPCC. I normalare fall är det någon reviewartikel över ett sidofält inom evolutionsbiologin. Där informeras oftast, men inte alltid, om de avvikande uppfattningarna.

  Är frågan intressant får man sen börja leta i primärlitteraturen. Oftast visar det sig att de som utvärderat fältet har gjort det på ett sanningsenligt sätt. Jag kan bara påminna mig två tre gånger när primärstudierna sagt något annat än det sammanfattarna påstår. Om punktnedslagen stämmer med sammanfattningen finns ingen anledning att själv sammanfatta litteraturen. Om inte så får man tyvärr göra det.

  Det Humlun gör är att lyfta ut enskilda punktnedslag som inte stämmer med IPCCs sammanfattning och göra dessa till huvudnumret. Sen hänvisar han till resultat som han påstår visar en sak men som egentligen visar en annan. Slutligen avfärdar han etablerade vetenskapliga arbetssätt när dessa resulterar i fakta som inte stämmer med hans förutfattade mening. En del av Humluns påståenden nagelfars på VoFs forum. Där kan du – om du är intresserad – klicka dig vidare.

 10. Anders M skriver:

  Då du själv underlåter att nämna att citatet i din bloggpost inte kommer från Real Climate-artikeln utan är från en kommentarspost av Tim Curtin. Ekonom och uppvärmningskritiker av den Lomborgska typen. Så får jag lov att gör det.
  ( Tim Curtin: http://www.timcurtin.com/about.htm )

 11. Magnus W skriver:

  Såg just att du inte använder VoF forum utan försöker undvika debatten? Varför vill du inte ta debatten där den startade? Jag har inte för avsikt att driva någon debatt på din blogg ser ingen anledning till detta men vill påpeka att jag aldrig jämfört de personer du hävdar i din text… för mer info för den intresserade så kommer jag diskutera vidare på
  http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=6947&start=90
  När tid ges.

 12. Dotto skriver:

  I sammanhanget kan det ju vara intressant att studera isutbredningen vid båda polerna. Från länk nedanstående kan man ju notera att Sypolens isutbredning låg över medel 2007, något som inte renderat några större rubriker i DN.

  http://nsidc.org/data/seaice_index/daily.html

  Sen kan man ju fråga sig hur isutbredningen såg ut när våra förfäder vikingarna bosatte sig på Grönland och drev jordbruk där under medeltiden.

 13. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Magnus W

  Jag tänker återkomma till VoFs forum, men har för tillfället tidsproblem – som du. Bra att du inte jämför HumLum med Behe. Det föreföll så för att du direkt efter kritiska noteringar om Humlum skrev ”Anser du att denna professor är trovärdig?
  http://www.lehigh.edu/bio/faculty/behe.html

  Jag svarade på ditt inlägg här för att du lagt in en länk till ditt inlägg i denna blogg. Men jag ska göra ett inlägg i VoFs forum också.

 14. Provar igen… Den här kommentaren vill inte vara med på din blogg. Jag plockar den här gången bort länkarna till Scienceartiklarna – de finns på VoF forum.

  Här kommer ett specifikt exempel på Humluns sätt att arbeta. Det gäller polarregionerna. Två specifika fenomen belyser Humluns arbetssätt på ett speciellt intressant sätt:
  1. Istäcket har kontinuerligt minskat i Arktis.
  2. Det är en klimatmässigt gigantisk skillnad mellan Östantarktis och Västantarktis.

  För att få fakta i målet vad gäller det första påståendet går vi till ursprunget, nämligen de som faktiskt mäter isen. Här finns sammanfattande information: 1. Vad gör Humlun med den här informationen? Dels redovisar han bilder (!) på isens utbredning månad för månad. Det finns inte en chans att utvärdera en trend ifrån sådana bilder. Sen diskuterar han rekordåret 2007 som om det var den punkten som förklarar den negativa trenden. Men det är det inte. Trenden finns där även om man lyfter ut 2007. Slutligen redovisar han inte den viktigaste grafen av alla, nämligen den för isminimum. Det är där de största effekterna av uppvärmningen kan märkas. Detta står tydligt på NSIDCs hemsida men ignoreras av Humlun.

  Ett typexempel på en pseudovetenskaplig arbetsmetod. Vidare till sydpolen:

  2. Västra och östra Antarktis upplever väldigt olika klimat beroende på den cirkumpolära cirkulationen. Detta kan man läsa om i den här studien: 2 och den här studien: 3. Detta har resulterat i olika avsmältningstakt, som man kan läsa om här: 4. Jag har sökt på Humluns hemsida, men inte hittat en enda gång han upplyser sina läsare om att det är skillnad mellan östra och västra Antarktis i klimathänseende. Istället presenterar han igen bilder (!) på isens utbredning, månad för månad.

  Ännu ett typexempel på en oärlig sammanställning. I det här läget upphör i alla fall jag att lita på Humlun. Det finns säkerligen fler exempel, men han har med dessa två exempel tveklöst kvalat in i samma liga som Behe.

 15. Daniel skriver:

  Den här diskussionen kan vara intressant men är ju på sätt och vis helt offtopic, precis som ALLA andra diskussioner som handlar om klimatet. Det vi är intresserade av är ju i vilken grad människan är ansvarig. Klimat kommer vi alltid ha, det måste vi lära oss leva med, men jag vill veta hur vi människor påverkar klimatet. Hur kan vi veta något om det?

  Jo, vi måste vända oss till klimatmodellerna, det är ju de som ”bevisar” den globala uppvärmningen. Det är ju där grunden för hysterin ligger. Trots detta ser jag aldrig någon diskussion kring klimatmodellerna, istället diskuterar man något som går att förstå, men i sammanhanget är det inte intressant.

  Jag skiter i att en biolog tror på global uppvärmning, han vet förmodligen inte mer än mig om varför klimatmodellerna stämmer. Jag skiter faktiskt i de flesta som delar IPCCs konsensus och skälet är att de har egentligen ingen aning. Det är inte så illa många personer som bygger klimatmodeller, men det är ju de modellerna som är grunden för alltihopa.

  Så varför fokuseras det inte på klimatmodellerna? Kanske går de att lita på, kanske inte. Jag vill se det diskuteras, allt annat känns meningslöst (ok, jag tackar för en intressant diskussion, men se det här är som en vädjan om att jag ska få läsa något jag tycker mycket mer intressant).

  Jag har försökt lära mig om klimatmodellerna, men jag fattar inte varför inte IPCC lägger ut en klimatmodell man kan ladda ner och leka med. Jag orkar fan inte bygga en klimatmodell från scratch. Eller är det vad man måste göra?

 16. Anders M skriver:

  Daniel:
  Nej det är observationerna som bevisar den globala uppvärmningen. Utifrån dessa observationer och kända samband från fysik, kemi, meteorologi, hydrologi, glaciologi, klimatologi och liknande byggs modellerna. Modellerna används sedan, efter att ha kontrollerats mot historiska data mm, för att beräkna olika scenarior baserade på observationerna av den globala uppvärmningen. Scenariorna görs bland annat utifrån olika val av tex CO2-utsläpp i framtiden.
  Modellerna görs inte av IPCC utan av forskare och programmerare på NASA och andra forskningsinstitutioner och universitet. IPCC sammanställer forskningsresultat men utför ingen egen foskning. Det är en panel kring climatförändringar. Läs på! (Du kan börja med IPCC hemsida.)
  Sedan får jag lov att säga att ditt sökande efter publicerade modeller inte kan ha varit speciellt intensivt. Källkod, färdiga program mm finns tillgängligt för alla viktiga klimatmodeller.
  Se tex länkar längst ner här: en.wikipedia.org/wiki/Climate_model

  Så inte behöver du göra en själv. (Inte för att jag ett ögonblick tror att du skulle kunna det.) Ladda bara ner önskad modell och sätt igång. Du kan ju passa på och granska källkoden efter buggar och spår av den stora klimat-konspirationen när du ändå håller på.

 17. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Patrik

  Patrik läser HumLum som fan (och som Patrik) läser bibeln.

  1. Patrik kritiserar HumLum för att publicera bilder på Nordpolens is för att det inte går att utvärdera en trend från bilder, men det gör även NSIDC. HumLum har också ett digram för utvecklingen, direkt hämtat från NSIDC. Hur man man vara emot det? Kan det bero på att isens utbredning fn växer till snabbare än normalt?

  2. Patrik påstår att HumLum diskuterar rekordåret 2007 som om det var den punkten som förklarar den negativa trenden. Men det gör han inte alls. Det HumLum diskuterar är orsaken till att isens utbredning 2007 minskade så kraftigt var ovanliga vindförhållanden, vilket även NSIDC påpekar.

  3. Patrik påstår att HumLum inte redovisar isminimum, men det framgår tydligt av HumLums bilder och graf.

  4. Patrik irriteras över att HumLums inte tar upp skillnaden mellan den västra och östra delen, men det är ju en kortfattad överblick han ger. Antarktis klimat behandlas ju utförligt i de länkar HumLum ger.

  HumLum gör på Climate4you ett beundransvärt arbete med att sammanställa helt aktuella uppgifter om klimatet från en rad källor (med länkar) och presentera det på ett överskådligt sätt som är begripligt även för den som inte är specialist inom området. Avsnittet om sjöis omfattar ca 7 A4-sidor och den som vill kan säkert alltid irriteras över att någon uppgift saknas. Den som efter HumLums översikt använder hans länkar får information om utvecklingen sedan 1978, tjocklek, ålder, mm, t.ex. på http://nsidc.org.

  Med dessa exempel påstår Patrik att HumLum arbetar pseudovetenskapligt och är oärlig. Det vore enkelt att avfärda detta som bara omdömeslösheter, men är egentligen bra exempel på den jargong som präglar klimatdebatten. Det är trist för det minskar möjligheten för intresserade att fördjupa sin kunskap om klimatet.

 18. Daniel skriver:

  Tack Anders,
  Jag ska inte leta några buggar eftersom jag inte tror det är där problemet ligger. Jag förmodar dock att man tar de här modellerna på alldeles för stort allvar, men för att bevisa det måste jag göra en egen modell som passar in i observationerna men som inte delar konsensusuppfattningen vad gäller den framtida utvecklingen. Det borde inte vara så svårt.

 19. Hans Iwan,
  Du skriver ”Patrik läser HumLum som fan (och som Patrik) läser bibeln” vilket förstås är helt sant. Läsa med kritisk blick är också något som du brukar ägna dig åt när det gäller religion. Men av någon anledning ar du stängt av källkritiken vad gäller dina källor i klimatdebatten. Det finns seriös kritik mot IPCCs beskrivning av verkligheten, men du väljer att hämta dina data från helt andra ställen. Det är ungefär som att idka religionskritik utifrån ett kommunistiskt perspektiv. Ur askan i elden.

 20. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Daniel

  Din kommentar om klimatmodeller är så intressant och viktig att jag valt att göra ett inlägg. Hoppas att det ger dig något. Återkom gärna med kommentarer till det inlägget.

 21. Anders M skriver:

  Daniel: Det är säkert inte svårt att göra en klimatmodell ”som inte delar koncensusuppfattningen”, vad det nu betyder för en modell, speciellt om man inte bryr sig om fysiken mm bakom.
  Ha det så kul och lycka till med publiceringen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: