SvD gör ny vurpa på Nordpolens is

2008-11-23

Dagens Svenska Dagblad har en i stort sätt riktig artikel om Nordpolens is (ännu inte på webben), men visar en teckning som bygger på en gamla förlegade uppgifter som visar att isens utbredning är avsevärt mindre än normalt.  

Fakta har SvD hämtat från The National Snow and Ice Data Center NSIDC. Vid ett besök på dess webb, ser man att isen nu täcker ett område som i stort sätt motsvarar medianen för perioden 1979-2000. Enligt medianen skulle isens omfattning vara 11,5 km2. Nu är den 10,7 km2.

SvD påstår att nya prognoser visar att Nordpolen kan vara isfri inom 20-30 år. Men någon källa redovisas inte, bara bedömningar från några forskare. Fakta är att det inte går att bedöma hur isens utbredning kommer att utvecklas.

SvD artikel handlar om utvecklingen av Nordpolens is sedan 1979, då satellitmätningarna påbörjades. Sedan dess har isens utbredning minskat med ca 0,5% per år. Men 30 år en en kort tid i klimatsammanhang.

Kunskapen om utvecklingen före 1979 brister, men det finns en intressant studie från 2003 av ryssen Polyakov publicerad i Journal of Climate som omfattar tiden från 1900. Dess slutsats är att isens utbredning har minskat med ca 0,5% per decennium. Den växte till kraftigt under perioden 1915 till 1928. Sedan minskade den ännu mer till 1942 och det i samma takt som under 1988-1994. Polyakov slutsats är variationerna under 1900-talet är så stora att det inte går att avläsa någon trend.

Det blå fältet omfattar perioden med satellitmätningar. Det framgår tydligt att isens minskade utbredning under denna period inte är exceptionell. Den trend som kan skönjas är för lite för att vara statistiskt signifikant.

Den norske forskare Torgny Vinje har i Journal of Climate redovisat en sammanställning av observationer från skepp sedan 1860. Den tyder på att isens utbredning sedan dess minskat med 33%. Minskningen var kraftigast i början och har sedan avtagit. Slutsatsen är att avsmältningen av Nordpolens is beror på övergången från den lilla istiden till ett varmare klimat i slutet av 1800-talet.

Orsaken till isens avsmältning är väsentlig då IPCCs hypotes är att den globala uppvärmningen ska vara kraftigast vid polerna. Möjligen kan man alltså ana en viss sådan effekt på Nordpolens is, men däremot inte alls på Sydpolens. Där är sjöisens utbredning större än medianen sedan 1979.

Stödet för SvDs påstående om prognoser om att Nordpolens is ska vara borta om 20-30 år är alltså dåligt.


SvD: Arktis sommaris i farozonen (ännu inte på webben)

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


%d bloggare gillar detta: