Har Israel rätt att angripa Gaza?

Det är ledsamt, oerhört ledsamt, att följa rapporterna från Gaza och Israel. Huvudsakligen är det ungdomar från Israel som i uniform angriper ungdomar i Gaza. Halva befolkningen där är under 18 år.

Vad är rätt och fel i juridisk mening? Och hur ska man se det moraliskt? Går det att ta ställning? Har den ena parten helt rätt och den andra helt fel? Eller bör ansvaret fördelas och i så fall hur?

Det är FN-stadgan som primärt avgör vad parterna får göra.

KAPITEL I. Artikel 2:4 (”aggressionsförbudet”)
4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

KAPITEL VII. Artikel 51 (”rätten till självförsvar”)
Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

Många säger att Israels våld är oproportionerligt. FN-stadgan innehåller dock inget om proportionalitet. Det verkar dock som om att proportionaliteten regleras i den något diffusa internationella lagen eller folkrätten.

Proportionalitetsprincipen analyseras i en uppsats från 2003 av The Eisenhower Institute: Is International Law Relevant to Arms Control?. Professorn i folkrätt Ove Bring kommenterar frågan samma år i SvD: Övervåld brott mot folkrätten.

Diakonia har en serie läsvärda artiklar om Internationell rätt, och berör proportionalitetsprincipen, där man också hänvisar till det aktuella fördraget ”Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Part IV, Article 51”.

Det verkar som om att ett land har rätt att försvara sig militärt när det angrips militärt. Det är sekundärt om angreppet inte kommer från reguljära styrkor. Varje land är ansvarig för militära angrepp som utförs från dess territorium. Israel har därför rätt att tillgripa militärt våld mot Gaza.

Gaza är inte någon nation utan ett område styrt av den palestinska myndigheten, men det ändrar knappast Israels rättigheter.

Den internationella lagens reglering av proportionalitet verkar inte säga något om hur stort våld Israel får använda utan anger att våldet inte får riktas mot civila i den mån det inte är nödvändigt för att uppnå de militära målen.

Till problemet hör Israels brott mot internationella lagar vad gäller bosättningarna på ockuperat område och oviljan att erbjuda det palestinska folket rimliga villkor i en fredsuppgörelse. Men det ger inte Hamas-regimen rätt att bomba vare sig civila eller militärer i Israel.

Annonser

5 Responses to Har Israel rätt att angripa Gaza?

 1. Odelberg skriver:

  Frågan du ställer om vem som har moralen på sin sida är väldigt intressant och det gav mig verkligen intresse att läsa din artikel men jag blir snabbt lite besviken. Mäts moral med näsan i diverse olika dokument?

  Jag tycker det är vanskligt att ta ställning genom befintliga dokument istället för att titta direkt på verkligheten och utifrån detta ta ställning. Dokumenten skrivs ju efteråt för att undvika att det sker igen och således kan de inte användas innan den omoraliska handlingen skett. Annars skulle man kunna rättfärdiga både Sovjet och Nazityskland på basis av det vid deras tid inte fanns några (internationella och nedskrivna) förbud mot deras politik.

  Verkligheten säger att 100 gånger mer palestinier har dött än israeliter under den senaste offensiven. Det är nog på basis av sådan fakta man bör ta ställning i den här konflikten, därmed inte sagt att en tvåstatslösning är omöjlig eller fel.

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag håller med dig om att det moraliskt sätt inte räcker att följa fastställda regler. Det kan även – i vissa situationer – vara moraliskt rätt att bryta mot fastställda regler.

  Jag håller också med dig om att antalet dödade palestiner är en avgörande faktor i en moralisk bedömning. Om några enstaka personer skulle ha dödats i en så farlig sitution som anfallet på Hamas så skulle det nog fått accepteras. Om andra sidan det rörde sig om 1000 eller 10.000 vore det omöjligt att acceptera.

  Antalet dödade israel är få jämförelsevis, men risken ökar successivt så länge som Hamas ges möjlighet att föra in alltmer långskjutande och kraftfulla raket. Nu hotas även kärnkraftverk.

  Det blev helt enklet nödvändigt att stoppa Hamas med militära medel. Något annat alternativ fanns och finns inte. Israel är moraliskt och juridiskt ansvarig för att minimera dödandet av civila och göra allt som går för att minska de oherörda svårigheter som befolkningen i Gaza drabbas av.

  Det verkar nu som om det värsta snart är över. Israel har börjat forsla in stora mängder mat och mediciner och upprättar nu också en ”humanitär korridor”.

  Israel förhandlar direkt och indirekt med PLO, Egypten och Frankrike om en ogenomtränglig mur mellan Gaza och Egypten, samtidigt som vägar öppnas mellan Israel och Gaza. Detta stöds av länder som Saudiarabien, Jordanien och andra arabländer som har kontakter med PLO och inte accepterar Hamas.

  Om Irael kan lita på att den egyptiska muren verkligen kommer att hålla tätt under en lång tid framöver och Hamas möjlighet att beskjuta Irael upphör så kan Israel säkert avtala om en ny vapenvila med PLO som representant för det palestinska terrororiet inkl Gaza. Därefter blir det PLOs uppgift att med stöd från lämpligt håll att svara för ordningen också i Gaza-remsan.

 3. Odelberg skriver:

  Jag förstår din tanke om att Israel inte kan strunta i raketer från Israel men att på grund av en död israel utföra en markoffensiv som på första dagen dödar 195 människor och som nu är uppe i 700 är inte acceptabelt.

  Istället, skulle Israel sätta ett högre tryck på Hamas, inleda dialog och till varje pris få ett stopp på raketbeskjutningarna på fredlig väg.

 4. MS skriver:

  Men man har ju försökt att tala med Hamas. Men eftersom de har som mål att förinta Israel hjälper ju inte samtal. Hamas vill ju inte ha fred, vilket man dessutom alltid har sagt, även när de valdes av en majoritet av befolkningen i Gaza.

  Israels rätt till självförsvar är absolut, de har alltså rätt att slå mot Gaza militärt. Ingen har hittills kunnat förklara hur de hade kunnat göra det på annat sätt. Orsaken är enkelt, det finns inget annat sätta att komma åt Hamas annat än genom militärt våld, detta har ju Hamas själva sett till.

  Det är ju bara naivt att tro något annat.

 5. Odelberg skriver:

  FN har beslutat att inte föra dialog med terroristorganisationer och därför blir det så klart svårt att lösa denna konflikt på ett fredligt sätt. FN har så att säga lagt hinder för freden.

  Hamas är inga änglar och jag kan inte säga att jag gillar dem. Man bör inte ge dem sitt stöd men det legitimerar inte Israel att gå in i Gaza och mörda 700 människor (at jämföra med de två elelr tre som dött på den israeliska sidan). I början av den här konflikten dödades två systrar, åtta och elva år gamla, av israeliska soldater för att körde en åsnekärra. Jag kan tyvärr inte förstå hur detta kunde vara självförsvar. Det rimmar bättre med definitionen för terrorism.

  Hamas kan kommas åt genom att luckra upp den intensiva extremism som de står för. Extremism skapas i humanitärt katastrofala situationer. I och med den senaste offensiven lär Hamas stöd öka och detta är inte önskvärt. Israel har kastat bensin i brasan. Lösningen ligger i att blanda de båda folkgrupperna och förbättra situationen för den palestinska befolkningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: