Varför måste Hamas stoppas?

2009-01-06

För Israel är det helt nödvändigt att stoppa Hamas raketangrepp. Under 2008 skickade Hamas 1571 raketer och 1531 granater mot södra Israel. Det var dubbelt upp mot 2007. Attackerna har pågått sedan 2001.

Hamas har nu lyckats komma över raket med längre räckvidd som gör att de nu kan nå samhällen med tillsammans över en miljon innevånare. Den 3 januari nådde en raket 37 km in i Israel. Den 6 januari sägs en raket ha nått 45 km in i Israel. Därmed är räckvidden är tillräcklig för att Hamas också ska kunna träffa ett kärnkraftverk. De nya raketerna har också större laddningar.

När Hamas deklarerade den 20 december att de inte ville förlänga vapenvilan. Då hade de redan under en period ökat beskjutningen av Israel radikalt. Det blev alltså helt nödvändigt för Israel att sätta stopp för Hamas möjligheter att fortsätta angreppen.

Hamas en terroristorganisation

USA, Canada, EU och Japan har deklarerat att Hamas är en terrororganisation. Hamas har också fördömts av Jordanien, Australien och Storbritannien. Anledningen är att Hamas har som mål att utradera Israel och införa ett islamistiskt styre. För att nå dessa mål använder de självmordsbombare. Det gör förhandlingar med Hamas är omöjliga och meningslösa.

Hamas vann valet i Palestina 2006 och fick därmed folkligt stöd. Det ändrar dock inte dess ställning som terrororganisation. Det är fruktansvärt olyckligt att Hamas vann valet, då det palestinska folket därmed beslöt att välja företrädare som Israel och många andra inte kan ha kontakt med.

Palestina är inte ett land, utan ett ska territorium som omfattar Gaza och Västbanken. Detta territorium är inte representerat i FN och andra liknande internationella organisationer utan det är PLO som har godtagits som en representant för det palestinska folket. Det förhållandet ändrade inte valet. Förhandlingar om vapenvila och måste därför göras med ledningen för PLO, med Mahmoud Abbas i spetsen.

Villkor för en vapenvila

En villkorslös vapenvila är meningslös. Då blir det som tidigare; ständiga beskjutningar av Israel av Hamas och bestraffningaktioner från Israels sida. Denna gång måste det bli en vapenvila som utesluter användningen av vapen och som lägger grund för ett fredsfördrag. Det helvete som folk i Palestina och och stor utsträckning också Israel lever försvinner först när det ständiga hotet av bomber och raketer är borta.

Även om situationen i Gaza och runt om Gaza givetvis är avskyvärd, så är det märkligt att media sprider så mycket bilder och uppgifter om dödade och skadade, när media samtidigt klagar över att de inte har tillträde till stridsområdet. Det betyder att det mest är de stridande parternas information som sprids. Den gamla sanningen gäller även nu, det första som dör i väpnade konflikter är sanningen.

Vapenvilan kommer

En vapenvila kommer, men inte förrän Hamas förmåga att beskjuta Israel har minskat radikalt och att Hamas väpnade styrkor har reducerats kraftigt. För att avtalet ska hålla måste det innehålla en rad villkor:

– Hamas deklarerar att man avbryter beskjutningen av Israel och att de inte kommer att återupptas.
– Israel avbryter sina militära operationer gentemot Gaza.
– Gränsen öppnas för hjälpsändningar.
– Parterna godkänner att EU sätter in en bevakningsstyrka som kontrollerar att Hamas beskjutningar inte återupptas och att vapen inte införs i Gaza.
– Israel avvecklar alla bosättningar på ockuperat territorium.
– Israel godtar att Jerusalem delas i en israelist och en palestinsk del.

Det är först med ett avtal om detta slag som det blir möjligt för Abbas att medverka och för att Israels regering ska få stöd av sitt folk.


%d bloggare gillar detta: