Ökar koldioxiden i luften?

2009-01-16

Den etablerade sanningen är att koldioxiden i luften ökar för att vi förbränner olja och kol. Mer koldioxid bidrar till en global uppvärmning som kan få katastrofala konsekvenser i framtiden.

Den globala lufttemperaturen förefaller att ha ökat, även om olika mätmetoder ger något olika resultat. Enligt Hadly CRUT har temperaturen ökat med en grad sedan 1910. Först steg temperaturen en halv grad fram till 1945, därefter sjönk temperaturen under ett decennium, låg konstant fram till 1980 för att sedan stiga med ytterligare en dryg halv grad fram till ca 2000. Därefter har temperaturen varit konstant.

globalmaatvs1961-1991since18501

Förklaringen till denna utveckling ska alltså vara ökad mängd koldioxid i atmosfären. Mätningar av koldioxid på ön Mauna Loa visar en jämn ökningstakt. Märkligt nog sker mätningarna på en aktiv vulkanö. Sådana öar läcker ut koldioxid, men förmodligen har man konstaterat att det inte ska påverka mätningarna utan de ska ge en uppfattning om den globala halten av koldioxid i atmosfären.


allcompared-globalmonthlytempsince1979-andco2

Anledning till att värmen inte ökat på samma sätt som mängden koldioxid är att också andra faktorer påverkar utvecklingen. Den kanske viktigaste faktorn är att det tar tid att värma upp havsvattnet. Värmen i havet förflyttas sedan av havsströmmarna och påverkar i sin tur luftens värme, t.ex. Golfströmmen. På liknande sätt förflyttar luftströmmar värme både horisontellt och vertikalt, t.ex. El Niño. Dessa fenomen förklara varför temperaturen i luften under några år förändras på ett annat sätt än koldioxidhalten.

Men åter till huvudfrågan. Vad vet vi egentligen om mängden koldioxid i atmosfären? Inte alls tillräckligt för att kunna bedöma hur mycket den inverkar på klimatet visar det sig. För att vi ska få en klarare uppfattning sänder NASA i år upp satelliten Orbiting Carbon Observatory (OCO).  Och japanerna gör samma sak.

Enligt hittillsvarande beräkningar släpper människan ut ca 2 % av den koldioxid som varje år tillförs atmosfären, vilket leder till en årlig ökning med 1 %. Det kan förefalla lite, men på några års sikt skulle det innebära en avsevärd ökning.

Men 99%, dvs nästan all, koldioxid som skapas tas ändå om hand, t.ex. genom växternas fotosyntes och havens upptag av gasen. Människans bidrag är alltså minst sagt marginell så det gäller att kartlägga systemet i minsta detalj.

Intressanta frågor som kanske nu besvaras är hur ”koldioxidsänkorna” påverkas när koldioxidhalten ökar och om människan kan påverka deras effektivitet. Möjligen kommer svaren ändra det etablerade uppfattningen om vad det är som orsakar uppvärmningen. Att människans utsläpp av koldioxid har någon inverkan förefaller klart, men hur mycket bidrar andra källor?.


%d bloggare gillar detta: