Imamen Kielan bluffar i TV

Imamen Abd al-Haqq Kielan deltog i söndagens Skolfront i UR. I en debatt om invandrarbarn rätt till utbildning upprepade han sitt falska påståenden om FNs Barnkonvention: 

”Barnkonventionen sägar att föräldrarna måste ta hand som sina barns andliga utveckling.”

Detta  sa Kielan åtskilliga gånger under debatten och har också drivit i andra sammanhang. Stämmer det? Barnkonventionen är omfattande och det är flera avsnitt som klargör barnens rätt i förhållade till dess föräldrar. 

Artikel 5. ”Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar… på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.”

Staten ska alltså respektera föräldrarnas ledning och råd så länge barnet får de rättigheter konventionen anger. Vilka är då de?

Artikel 12.  ”det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

Det är inte föräldrarna som bestämmer vad barnen ska tycka. Barn har rätt till egna åsikter.

Artikel 13. ”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. ”

Lagarna om yttrandefrihet gäller både barn och vuxna.

Artikel 14.  ”1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 2 Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas … rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt. 3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.”

Alla barn har religionsfrihet. Staten ska tillse föräldrar inte hindrar barnet att utöva denna rätt. 

Artikel 18. ”…båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar… har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”

Till barnets bästa hör t.ex. yttrandefrihet och religionsfrihet – inkl frihet från föräldrarnas religion.

Artikel 28:  ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och … göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla”

Staten som ska ordna med grundutbildning, den ska vara obligatorisk och det är därmed staten som bestämmer vad barnen ska lära sig – inte föräldrarna.

I länder som accepterat Barnkonventionen (dit hör inte de muslimska länderna) har barn mänskliga rättigheter. I Kielans värld äger föräldrarna barnen och mannen äger sina hustrur

Kielan ger ut tidskriften Minaret där Mohammad Omar tills helt nyligen var chefredaktör. Omar har nyligen i Expressen förklarat sig stödja Hamas och Hizbollah som vill utradera Israel.  

Det är trist för den stora gruppen förnuftiga muslimer i Sverige att TV låter en extremist som Kielan representera dem.

3 Responses to Imamen Kielan bluffar i TV

  1. Bra rutet! Har du slutat skriva på Humanistbloggen? För det här inlägget passar verkligen där också.

  2. Patrik Lundqvist skriver:

    Det står klart att Abd al Haqq Kielan inte tolkar begreppen rättigheter, jämlikhet, acceptans och rättsäkerhet på samma sätt som det svenska samhället. Undrar hur han tolkar integration, och då särskilt den muslimska integrationen.
    Det finns en väldigt intressant sida http://www.faithfreedom.org/ som redogör och kritiserar islam på ett sakligt sätt. Dvs med kritiken underbyggd av citat ur koranen och hadith, samt debatter med skriftlärda. Den uppfattas säkerligen som enormt stötande för muslimer, men vem gillar att få sina brister och fel utpekade.
    Kanske Abd al Haqq Kielan kan göra sig en rejäl hacka där, eftersom han anser sig kunna koranen och islam…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: