Vad händer med den globala temperaturen?

2009-03-27

Det blir varmare säger de flesta. Kanske inte de senaste åren, men på lång sikt säger några. Andra säger att det är svårt att säga.

Går det att ta reda på fakta?

Först gäller det att ta reda på hur varmt det är nu genomsnittligt runt globen och gärna på olika höjd över markytan. Men att bara veta hur det är idag säger inget inget om utvecklingen. Man måste kunna jämföra med hur det var förr.

Det räcker inte att se hur vädret ändras från år till år, utan att om det finns någon trend. Det minsta man ska bry sig om är en 30-årsperiod säger klimatexperter. Nu ska man alltså jämföra med 1979 eller tidigare. Och det är ett bra år, för det var då som mätningar med satellit kom igång på allvar.

När Universitet i Alabama började studera mätningarna detta år och då var den globala temperaturen 0 grader. Nu är den enligt dem 0,2 grader. Exakt hur man mätte är mindre viktigt så länge som de har mätt på samma sätt. Mätresultat tyder på en temperaturökning om 0,7 grader på 100 år – förutsatt att mätperioden är typiskt för de 100 åren. Två olika forskargrupper har studerat samma mätserie och kommit till samma resultat.

Från HansIwanBratt

Ett annat etablerat forskningsinstitut är University of East Anglia (CRU). Deras mätningar visar en värmeökning om 0,3 grader C på 30 år, motsvarande ca 1 grad på 100 år. National Climatic Data Center och Goddard Institut for Space Studies kommer till samma resultat.

De som säger att ökningen har stannat upp har rätt. Det gäller sedan 2002. Men sådana platåer i utvecklingskurvan är vanliga. Temperaturen ökade inte heller t.ex. mellan 1987-1995. Det var ganska kallt 2008, men nu har det blivit något varmare igen, men det har som sagt inget med klimatets utveckling att göra.

Förändringar i temperaturen skiljer sig avsevärt åt runt klotet. Vid ekvatorn är det ingen förändring alls jämfört med 1979. På södra halvklotet är stigningen helt obetydlig, men på norra så har den stigit med ca 0,6 grader. På Antarktis är faktiskt temperaturen något lägre nu än för 30 år sedan. Vid Nordpolen har däremot temperaturen ökat med nästan 1 grad. (Källa: University of Alabama).

Ser man på temperaturkurvan under en längre period, från 1850 blir det mycket intressant. Trots stora variationer från år till år så steg inte temperaturen 80 år. Men 1930 händer det något. Under de följande tio åren steg den globala temperaturen med 0,4 grader. Därefter sjönk den igen för att åter stiga snabbt från 1980 till 2002. (Källa: CRU) Frågan är givetvis varför temperaturen inte steg från 1940 till 1980. Ökade inte koldioxiden då?

Detta längre perspektiv visar också att nu jämföra med temperaturen 1979 blir något missvisande. Om man i stället jämför med temperaturen under senare hälften av 1800-talet så är ökningen ca 0,8 grader. Det innebär en ökning med 0,5 grader per 100 år.

Frusen Thames 1677
Från Wikipedia

Är det då att rätt att starta jämförelsen med 1850? Nja, det har sina problem. Tiden från 1200 till 1850 kallas för den lilla istiden med kallare klimat än båda före och efter denna period. Historieböckerna berättar om Karl X Gustavs tåget över stora Stora Bält. I London frös Themsen. Kolonisationen av Grönland upphörde.

Från Climate4you

Bilden ovan är liten, men om man klickar på den kan man se att mätningarna av temperaturen började när det var ovanligt kallt. Men stämmer bilden? Jo, det verkar som om att lilla istiden var den kallaste perioden sedan istiden för drygt 10.000 år sedan.

Så sammanfattningsvis kan man säga att istiden var mycket kall. För ca 10.000 år sedan började det bli varmare. Omkring 1200 kom lilla istiden som varade till 1850. Sedan var ganska stabilt i ca 80 år. Därefter har temperaturen stiget något igen med ett avbrott mellan 1940-1980. Så nu är det ungefär lika varmt som det var före lilla istiden, t.ex. under romarrikets tid.

Vad blir då slutsatsen? Jo att temperaturen varierar från tid till annan av andra orsaker än mänsklig påverkan. Men kanske är det så att människans utsläpp växthusgaser numera inverkar något. Hur mycket är det svårt att veta om då man inte riktigt vet hur mycket vattenånga, moln, damm och annat påverkar klimatet.


Bra att avtalshandlingar bröt samman

2009-03-11

Svenska Dagbladet rapporterar att förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK har brutit samman. Det är utmärkt.

Det är helt odemokratiskt att några få förhandlare ska få träffa avtal som personers och företags rättigheter och skyldigheter trots att de inte varit med att välja förhandlarna eller ens är medlemmar i de organisationer som deltar i samtalen. Arbetsrätten ska fastställas i demokratiska former i politiska församlingar efter allmän debatt.

”Den svenska modellen” där fack och arbetsgivare stiftade lagar måste ersättas med den europeiska modellen med gemensamma arbetsrättliga regler med stort utrymme för den enskilda företaget och det lokala facket att komma fram till vilka regler som ska gälla.

Det finns ett uppdämt behov av ny lagstiftning. Givetvis måste konfliktreglerna anpassas. De är utformade under en tid då facket behövde ta ut många i strejk för att påverka arbetsgivarna. Det var dyrt för facket vilket gjorde att strejkvapnet inte användes alltför lättvindigt. Idag räcker det att ta ut några få personer i strejk för att ett företag ska lamslås. Strejker ska inte heller få rikta sig mot andra parter än dem som det tvistiga avtalet gäller.

LAS måste ändras så att verksamhet i kris kan behålla den personal som bäst hanterar krisen. Facket kan gå med på förnuftiga lösningar, men kan då kräva fördelar som går ut över dem som inte är med i facket. Det strider mot föreningsrätten som är en del av de mänskliga rättigheterna.

Parterna har visat att de inte kan komma fram till ett gemensamt avtal. Nu får politikerna ta över.


SvD: Avtalsförhandlingar spricker


Varför släpper Agenda fram extremisten Christina Doctare?

2009-03-08

En läkare har anhållits misstänkt för barnhärighetsmord på ett litet döende barn. Åklagaren säger att läkaren stängde av respiratorn och överdoserade med morfin och lugnande medel. Läkare säger att hon följt reglerna. Hennes chef och generaldirektören för tillsynsmyndigheten håller med.

Men Christina Doctare vet hur det ligger till. Trots att förundersökningen är hemlig så deklarerar hon att läkaren är skyldig till mord.

En läkare sitter alltså häktad för mord för att hon agerat helt i enlighet med praxis. Det innebär att ett stort antal läkare nu rimligen befarar att polisen ska komma till deras arbetsplatser och ta med dem till häktet.

I det läget bjuder SVTs Agenda in till en debatt med Doctare och presentrar henne som läkare. Numera lär hos dock inte utöva sitt läkaryrke då det skulle innebära att hon skulle arbeta i enlighet med vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Men det vill hon inte för hon vill inte tillämpa vetenskapligt utvecklade läkemedel. I stället vill hon använda uråldriga dekokter utvecklade under vikingatiden. Denna lära, Ayurveda, har en helt befängd människosyn där vi alla tillhör en av fyra kroppstyper. Läs och förfäras.

Men det räcker inte. Dessutom är Christina Doctare katolik, dvs tillhör de rörelse som bannlyser en 9-åriga flicka som efter att ha våldtagits av sin styrfar, blivit gravid med tvillingar och som inte skulle överlevt om inte fostren aborterats.

Doctare är en av stiftarna av Claphaminstitutet och kandiderar för KD i Eu-valet i juni.

Det var alltså vilseledande att kalla Christina Doctare läkare. Det hade varit mer rätt att säga att hon är en ledande företrädare för katolicismen och Kristdemokraterna. I stället för en meningsfull diskussion i om ett angeläget ämne vulgariseras samtalet i Agenda fullständigt av Doctare.

Läs mer:
Heavy metal – folkbildarna gör Christina Doctare sällskap
Doctare – en farlig doktor
Upp till bevis Doctare!


Hur ska livet avslutas?

2009-03-08

Barnläkaren Hugo Lagercrantz artikel om läkaren som häktats för att hon stängt av respiratorn för att avsluta ett litet hjärnskadat barns liv har några olyckliga formuleringar.

Genom att han skriver om hopplösa fall som blockerar intensivvårdsavdelningarna, så kan läsare uppfatta det som om att det är dessa avdelningars kapacitet som ska avgöra vilka som ska få leva vidare. Det är givetvis ett fullständigt oacceptabelt resonemang. Antalet vårdplatser måste vara fullständigt irrelevant. Det enda som får betyda något är att upprätthålla liv, eller när det inte går, minska lidande.

En annan mycket olycklig formulering är när han frågar ”hur vi som läkare skall behandla patienter med så svåra hjärnskador att man inte kan räkna med att de kommer att vakna upp till ett liv med normalt medvetande.”. Hur ska det förstås av föräldrar till barn med stört medvetande, t.ex. har Downs syndrom eller är autistiska.

Professor Huga Lagercrantz är en betydande auktoritet som tidigare visat gott omdöme, men denna gång brister det. Å andra sidan så ställer det viktiga frågeställningar på sin spets.

Vem ska avgöra när livsuppehållande behandling ska avbrytas? Är det läkarna? Eller är det föräldrar, barn eller andra nära anhöriga? Eller patienten själv om personen har den förmågan? Vilka regler ska politikerna fastställa och hur ska olika myndigheter tillämpa dem?

Bristen på regler eller riktlinjer skapar osäkerhet och förvirring. Vad händer om läkarna har olika uppfattningar? Det blir allt vanligare med läkare som påverkas av sin religiösa värdering, t.ex. katolska läkare som inte på något sätt får medverka till att avsluta livet för dem vars hjärna slutat att fungera.

Vad händer som de anhöriga har olika uppfattningar och har en gemensam uppfattning som fullständigt strider mot läkarnas etablerades synsätt? Det kan t.ex. handla om Jehovas Vittnen.

Det mest auktoritativa dokumentet är de riktlinjer som Läkaresällskapet givit ut. Det är bra att de finns, men reglerna för hur dessa känsliga problem ska hanteras måste tas av demokratiska organ efter allmän debatt. Annars får vi ett samhälle där en elit tar beslut över de berördas huvuden. Det kommer att skapa en motsatsställning mellan vården och stora patientgrupper.

Självmord är inte ett lagbrott. Den som vill kan ta sitt liv och säkerligen har några också goda skäl för att göra det. Men troligen tar flertalet av de ca 1500 personer som begår självmord gjort det under en förtvivlan som var övergående med eller utan läkarsakkunnig hjälp. De som går i sådana tankar måste ges bättre stöd än idag.

Att läsa
Eva Flyborg, fp. Riksdagsmotion: Aktiv dödshjälp.
Katolska kyrkan: Människans makt över döden.
Eva Flyborg, fp: Tillåt aktiv dödshjälp i Sverige.
Annie Johansson, c: Rätten till ett värdigt slut.
SvD: ”Människor vill känna sig behövda”.
Wikipedia: Dödshjälp, Euthanasia.
LdA: Program.


Slå samman C + FP

2009-03-08

Nu startar en ny liberal rörelse. Den kallas Liberaldemokratiska Alliansen och har som syfte att verka för ett nära samarbete mellan Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna och på sikt ett sammangående. Det är ineffektivt att ha två små socialliberala partier. Ett samgående skulle öka det socialliberala inflytandet i Alliansen.

Liberaldemokratiska Alliansen LdA är starka anhängare till den Europeiska unionen och speciellt till partigrupperingen Liberaldemokraterna i det europeiska parlamentet.

På webben Liberaldemokratiska Alliansen kan alla intresserade liberaler vara med och skriva ett gemensamt partiprogram för Centerpartiet och Folkpartiet. Utgångspunkten är Cs och FPs program, men Liberaldemokratierna går vidare och vill presentera ett partiprogram för den svenska liberalismen 2010 och vidare.


%d bloggare gillar detta: