Bra att avtalshandlingar bröt samman

2009-03-11

Svenska Dagbladet rapporterar att förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK har brutit samman. Det är utmärkt.

Det är helt odemokratiskt att några få förhandlare ska få träffa avtal som personers och företags rättigheter och skyldigheter trots att de inte varit med att välja förhandlarna eller ens är medlemmar i de organisationer som deltar i samtalen. Arbetsrätten ska fastställas i demokratiska former i politiska församlingar efter allmän debatt.

”Den svenska modellen” där fack och arbetsgivare stiftade lagar måste ersättas med den europeiska modellen med gemensamma arbetsrättliga regler med stort utrymme för den enskilda företaget och det lokala facket att komma fram till vilka regler som ska gälla.

Det finns ett uppdämt behov av ny lagstiftning. Givetvis måste konfliktreglerna anpassas. De är utformade under en tid då facket behövde ta ut många i strejk för att påverka arbetsgivarna. Det var dyrt för facket vilket gjorde att strejkvapnet inte användes alltför lättvindigt. Idag räcker det att ta ut några få personer i strejk för att ett företag ska lamslås. Strejker ska inte heller få rikta sig mot andra parter än dem som det tvistiga avtalet gäller.

LAS måste ändras så att verksamhet i kris kan behålla den personal som bäst hanterar krisen. Facket kan gå med på förnuftiga lösningar, men kan då kräva fördelar som går ut över dem som inte är med i facket. Det strider mot föreningsrätten som är en del av de mänskliga rättigheterna.

Parterna har visat att de inte kan komma fram till ett gemensamt avtal. Nu får politikerna ta över.


SvD: Avtalsförhandlingar spricker


%d bloggare gillar detta: