Över 50000 besök!

2009-04-02

Det är oerhört stimulerande att så många finner det mödan värt att besöka denna blogg. I slutet av 2007 öppnades en flaska champange för 20.000 besök. Då var fokuset inställt på livsåskådning och arbetsrätt. Det blev dock inte så mycket om det senare ämnet. I oktober förra året passerade 40.000 besök. Nu bör det bli fem pavor – en för varje 10.000 besök.
ChampangeChampangeChampangeChampangeChampange

Numera är det främst klimatet som gäller. Tyvärr är det mest rallarsvingar i debatten på nätet. Namn på bloggar som The climate Scam, Klimatbluffen, Klimatsvammel, Moderna Myter är betecknande. Exemplen är hämtade från ”klimatskeptikernas” proponenter, men tonläget är snarlikt hos dem som kallas för ”klimatalarmister”.

Här är ambitionen att plocka upp välgrundande synpunkter och vara noga med att ange källa så att den intresserade själv kan kolla underlaget och bilda sig en egen uppfattning.

Den svenska officiella uppfattning om klimatet redovisas av Naturvårdsverket. Kvaliteten på deras information demonstreras av att de fortfarande har med det ska hockeyklubbdiagrammet som de flesta numera anser helt förlegat och som också FNs klimatpanel refuserade.

En naturlig inställning till all information om klimatet bör vara skeptikerns. Den information vi får via massmedia ger ingen enhetlig bild av klimatet – vare sig hur det varit eller hur det kan bli. Därför måste vi själva försöka värdera de uppgifter som presenteras. Förhoppningsvis ska denna blogg då vara en hjälp på vägen.


Nu sjunker havets temperatur

2009-04-02

I diskussionen om klimatet dominerar luftens temperatur. Men havens temperatur är minst lika viktigt att följa.

Det visar sig att den globala havstemperaturen har ökat något sedan mätningarna började 1979, men nu sjunker temperaturen igen.

Enligt Climatic Research Unit (University of East Anglia’s Climatic Research Unit, Dataserie HadSST2) var temperaturen 1979 0,05 grader högre än genomsnittet under jämförelseperiodenn 1961-1990. 2003 var det 0,4 grader varmare än jämförelseperioden, men sedan dess har värmen minskat till knappt 0,3 grader.

Mätresultaten bekräftas av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) Climate Prediction Center (CPC) som mätt havets temperatur runt ekvatorn. De jämför med genomsnittet under åren 1971-2000 och kommer fram till följande avvikelse: 1979 0 grader, 2003 +0,4 grader, 2007 +0,1 grader.

NOAA har också mätt hur stor samma avvikelse är Nordatlanten: 1979: +0,3 grader, 2003: +0,2 grader, (2006: varmast +0,6 grader) och 2007: +0,3 grader. Här är samma resultat för sydatlanten: 1979 -0,1 grad, 2003 +0,1 grad, 2007 +0,3 grader.

Mätningarna visar också något mycket intressant. Värmen har ökat speciellt mycket omedelbart norr om Norge. NOAA anger att vattnet där är 5 grader varmare än normalt (tyvärr framgår det inte vad som är normalt). Vad kan det bero på?

Varmare vatten tar mer utrymme än kallare vatten. Därför stiger vattennivån om det blir varmare. Nivån stiger också om landis smälter. Nivån påverkar också av den fortgående landhöjningen efter inlandsisen eller på grund av jordskorpans plattor möts.

Enligt mätningar av Colorado Center for Astrodynamics Research stiger havsytan. 1994 var ytan 25 mm under ett genomsnittet (oklart vilket) och 2007 var den 25 mm över snittet.

Slutsatsen blir väl att det finns tendenser till fallande havstemperatur under de senaste åren, men de kan vara tillfälliga. Och att havet stiger, men mycket långsamt.


%d bloggare gillar detta: