Vilseleder Naturvårdsverket om klimatet?

Det är fel att det sk hockeydiagrammet refuserades av FNs klimatkommitté IPCC i deras rapport 2007, skriver Anders E i en kommentar.

Det är ingen oviktig sak, som han tar upp. Detta diagram har varit som en ikon för hela det globala klimatprojektet. Är det så att IPCC fortfarande tycker att det är rätt eller har man insett att dess vetenskapliga grund är skakig? Om det senare är rätt, varför använder sig då svenska Naturvårdsverket fortfarande diagrammet?

I det kritiserade blogginlägget står det

Den svenska officiella uppfattning om klimatet redovisas av Naturvårdsverket. Kvaliteten på deras information demonstreras av att de fortfarande har med det ska hockeyklubbdiagrammet som de flesta numera anser helt förlegat och som också FNs klimatpanel refuserade.

Det urprungliga diagrammet togs fram av en forskare vid namn Michael E Mann med kollegor 1988 1998 och hade följande utseende:

Från HansIwanBratt

Diagrammet återgavs i tre IPCCs-rapporter 2001: Synthesis Report, Summary for Policymakers och i Working Group I Technical Summary.

Det visar en relativt jämn temperatur under 950 år, men sedan stiger temperatur rakt upp till katastrofala nivåer. Diagrammet blev ett utmärkt sätt för att skrämma vettet ur folk. År 2000 skulle temperaturen stigit med en grad och om kurvan förlängdes så skulle temperaturen ökat med 3-4 grader.

Så här ser det diagram ut som Anders E refererar till i IPCCs rapport 2007:

Från HansIwanBratt

Är det är samma diagram? I IPCC-rapporten kompletteras också Manns diagram av en rad alternativa hypoteser och redovisar utförligt invändningarna mot Manns uppgifter.

Kritiken mot Manns diagram struntar dock Naturvårdsverket i. I stället väljer man att ytterligare dramatiserar det förlegade diagrammet från 1998:

Från HansIwanBratt

Trixet att temperaturkurva inte ens får plats i diagrammet genomskådas förhoppningsvis av de flesta som ren manipulation.

Hela historien om Manns hockyklubba redovisas översiktligt i den engelska Wikipedia.

14 Responses to Vilseleder Naturvårdsverket om klimatet?

 1. Anders M skriver:

  Det diagram som naturvårdsverket använder som utgångspunkt för sitt är inte Manns från 1988 utan det diagram som visar överlappet mellan de olika temperaturbestämningarna i IPCC AR4. Detta diagram finns precis under det du valt att visa som Anders E:s referens. Du kan inte ha missat det!?
  IPCC AR4 kap 6 sid 467

 2. Anders M skriver:

  Det ska naturligtvis stå ”Manns från 1998” i förra kommentaren. (Gäller även i bloggposten.)

  Länken du (HIB) anger i ”Så här ser det diagram ut som Anders E…” har inte det diagram du visar med.
  Här är en bättre referens.

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders M

  Då ska vi ses om detta går att reda ut. Anders E påstår att det diagram hockeyklubban som lancerade av M Mann 1998 och var det stora slagnumret i IPCCs rapport 2001 också återgavs i IPCCs rapport 2007 och att alltså IPCC fortfarande anser att diagrammet är relevant.

  Anders E ville bevisa sitt påstående med en länk som dock inte fungerade. Det var dock inte alltför svårt att hitta det diagram han avsåg. Adressen är http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter6.pdf och sidan 467.

  Nästa Anders, nämligen M, säger att Naturvårdsverkets diagram inte bygger på Manns diagram utan på det som Anders E hänvisade till. Därmed ger att mig stöd när jag konstaterar att IPCC inte har återpublicerat diagrammet från 2001.

  Vad är det då för likheter mellan det diagram som Anders M hänvisar till och det Naturvårdsverket publicerar. Anders M tycker att de har likheter. Det tycker inte jag. IPCCs diagram slutar år 2000 och max 0,5 grader. Naturvårdsverket slutar 2001 och max +5 grader.

  Det mest intressanta med båda dessa diagram är att de trollat bort hela den mycket väl belagda lilla istiden.

  IPCC 2007 har dock andra diagram (s 477 i samma rapport) där lilla istiden återges på ett tydligt sätt. Men sådant struntar Naturvårdsverket i.

 4. Anders E skriver:

  Hans Iwan Bratt,

  Krångla inte till det i onödan.

  Det diagram jag hänvisar till i IPCC AR4 WG1 CH6 innehåller MBH1999. Därmed är ditt påstående att IPCC refuserade ”hockeyklubban” vederlagt.

  Anders M påpekar att Naturvårdsverkets diagram inte bygger på Mann, Bradley & Hughes kurva utan på en syntes av flera kurvor, som finns återgiven _under_ det diagram jag hänvisade till i AR4. Även detta är korrekt.

  Dock har Naturvårdsverket, som du mycket riktigt påpekar, valt att förlänga kurvan med IPCC:s scenarier fram till 2100. Vilseledande? Det framgår tämligen tydligt att det är just framtidsscenarier.

  Den lilla istiden återges i för övrigt i det diagram jag hänvisade till. Som synes ger olika rekonstruktioner olika temperatursänkningar, vilket också gör att den synteskurva Naturvårdsverket använder återger variationerna som tämligen små. Att den kurvan skulle vara uppenbart felaktig, som du antyder, saknar dock grund.

 5. Anders M skriver:

  Ja låt oss sammanfatta:
  HIB påstår att Manns kurva refuserades av IPCC. Detta är inte sant. Kurvan finns med som en av de kurvor som finns i fig. 6.10, närmare bestämt kurva MBH1999.
  HIB skriver att ”I IPCC-rapporten kompletteras också Manns diagram av en rad alternativa hypoteser och redovisar utförligt invändningarna mot Manns uppgifter” vilket är korrekt då det under de 6 år som gått kommit flera studier som inte fanns inför 2001-års rapport. De skriver även utförligt om invändningar mot andra personers arbete och andra metoder, Det är ett vetenskapligt arbete och vetenskap är både i utveckling och självkritisk. (”Hypoteser” är för övrigt inte riktig bra ord i sammanhanget. Det handlar om analyser av data inte idéer om hur det har varit.)
  HIB påstår att Naturvårdsverket använt Mann et al ursprungliga diagram. Det är fel. De har använt sammanvägningen av de olika analyserna som presenteras i längst ner i fig. 6.10
  HIB påstår att Naturvårdsverket slutar 2001 och max +5 grader. Det är fel. Vad HIB inte ser är att det naturvårdsverket gjort är att ta fig 6.10 (längst ner) och till den lägga till de olika IPCC-scenariornas resultat i temperaturökning fram till 2100 (inkl. osäkerhetsintervall längst till höger).
  HIB skriver ”Därmed ger att mig stöd när jag konstaterar att IPCC inte har återpublicerat diagrammet från 2001.” Ingen av Andersarna har påstått detta och du har aldrig hävdat det heller. Hur kan du få stöd för något du inte skrivit?
  HIB påstår att Naturvårdsverket ”trollat bort” lilla istiden. Det är fel. Den finns där. Se på dalen i det bruna området kring 1700-talet. (Ja så lite behövs för att vi ska kalla det ”lilla istiden”).
  Och ja, grafen på sid 477 (fig. 6.13) visar den tydligare. Av det enkla skälet att det är en förstoring av fig 6.10. Det grå området i 6.13 är samma som det bruna i 6.10.
  HIB påstår att det är manipulativt av Naturvårdsverket att göra ett L-diagram. Och ja visst det väcker uppmärksamhet men de har inte förvrängt några data eller gjort andra statistiska trix. Det är bara att inse verkligheten av vad 2-6 graders ökning betyder. (Alt. stoppa ner huvudet i sanden.)
  Så hur blir slutresultatet:
  Fem direkta fel, en tveksam formulering samt ett omdöme om presentaionsformen av Naturvårdsverket.

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders E

  Det stora – och avgörande – skillnaden är att i IPCC 2001 presenterades Manns hockeydiagram som kampanjikon. I IPCC 2007 är redovisas utförligt kritiken mot Manns diagram och dessutom redovisas en rad alternativa resultat.

 7. Anders E skriver:

  Hans Iwan Bratt,

  MBH98 (och 99) var de första seriösa försöken till temperaturkonstruktioner för hela norra halvklotet. Därav den prominenta placeringen i TAR. Till AR4 hade betydligt fler rekonstruktioner gjorts.

  Det är inget särskilt konstigt med att vetenskapen går framåt.

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders M

  Det bara att hoppas att det finns några som är roade av denna dialog.

  Jo, Manns kurva från 1998 men tillsammans med en rad andra kurvor inkl ett par som Mann et concortes själva svarar för.

  AM skriver ”HIB påstår att Naturvårdsverket använt Mann et al ursprungliga diagram.”Det är fel i inlägget. Naturvårdsverket säger att de använt data från rapporten 2007, men skillnaderna är avsevärda mellan diagrammet från rapporten och det som Naturvårdsverket publicerar. Det gäller väl att hitta data som fungerar visuellt och då avstå från resultat som redovisar lilla istiden från 1150-1850.

  AM skriver ”HIB påstår att Naturvårdsverket slutar 2001 och max +5 grader. ” Fel. Kurvan slutar 2100.

  AM skriver ”HIB skriver ’Därmed ger att mig stöd när jag konstaterar att IPCC inte har återpublicerat diagrammet från 2001.’ Ingen av Andersarna har påstått detta och du har aldrig hävdat det heller. Hur kan du få stöd för något du inte skrivit?”

  AE ogillar att jag skrev att IPCC refuserat hockeyklubban. Men det har man ju. IPCC återger det gamla diagrammet för att visa att senare forskning (även från Mann) kommit till andra resultat.

 9. Anders E skriver:

  Jag ger upp. Om vi inte ens kan enas om vad ordet ”refusera” betyder kommer vi knappast längre.

 10. Anders M skriver:

  ”et concortes”? Antar att du menar et consortes vilket betyder ”och kamrater”. Annars är ”et al” den vedertagna benämningen för mfl. i vetenskapliga publikationer. Kamratskap av den typ som ofta uppmuntras inom politik, företagande och klubbar ses ju med viss misstänksamhet inom vetenskap.

  ”Det gäller väl att hitta data som fungerar visuellt och då avstå från resultat som redovisar lilla istiden från 1150-1850.”
  Men ”lilla istiden” finns ju tydligt med i både fig 6.10 (längst ner) och Naturvårdsverkets bild. Menar du att de i stället skulle valt ut bara de resultat som gav den tydligaste svackan i stället för att väga ihop all relevant data efter god vetenskaplig metod? Att göra så vore ”körsbärsplockning”, något som verkligen vore fel av både Naturvårdsverket och IPCC. De har inte avstått från några resultat. Kom ihåg att grafen visar temperaturen för hela norra halvklotet inte bara Europa. Att det inte ser ut som du förväntar dig är inte ett bra skäl att misstänkliggöra vare sig IPCC eller Naturvårdsverket. Lite bättre bör du nog ha på fötterna.

  ”AE ogillar att jag skrev att IPCC refuserat hockeyklubban. Men det har man ju. IPCC återger det gamla diagrammet för att visa att senare forskning (även från Mann) kommit till andra resultat.”
  Så IPCC har refuserat den kurva man publicerar? Märklig användning av ordet ”refusera”.
  IPCC har inte med Mann 1998,1999 för att visa att nyare forskning kommit till andra resultat. Man har med alla undersökningar med tillräcklig kvalité som gjorts för att få så bra bild som möjligt av temperaturens förändring och väger samman dem efter bästa förmåga. Det är det som är vetenskap. Mann et al har alltså inte blivit varken refuserad eller avpolletterad utan kompletterad.(Flera av dem som är med i TAR återfinns i AR4, inte bara Mann et al)
  Skillnaden mellan IPCC 2001 blå/svarta hockeklubba och IPCC 2007 bruna hockeklubba är faktiskt inte så stor annat än att felmarginalerna minskat. Mann 1998 står sig väl.

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders E

  Synonymer till refusera är t.ex. avvisa, säga nej till, förkasta, avslå för att nämna några. Jag valde det ordet för att visa att IPCC numera anser att Manns hockeydiagram från 1998 inte längre gäller. Även Mann har ju publicerat ändrade versioner. Anledning till att ta med Manns refuserade diagram i rapporten 2007 var ju rimligen för att det var svårt att redovisa kritiken mot detta diagram utan att publicera vad som numera anses vara ett felaktigt diagram. Som Anders M säger, det är ju inget konstigt med det för forskningen har ju inte stått still.

 12. Anders M skriver:

  HIB:”Anledning till att ta med Manns refuserade diagram i rapporten 2007 var ju rimligen för att det var svårt att redovisa kritiken mot detta diagram utan att publicera vad som numera anses vara ett felaktigt diagram. Som Anders M säger, det är ju inget konstigt med det för forskningen har ju inte stått still.”
  Du upprepar ju bara samma saker. Var någonstans i rapporten kan du utläsa att anledningen till att ta med det var att redovisa kritiken? Var någonstans kan du utläsa att det anses felaktigt?
  Det är tydligt att de kommer fram till att kritikerna inte har kunnat visa några större fel i Manns analys, se sid 466 sista styckena. Mann har utsats för en fullständig storm av kritik från olika ”skeptiker” men mängden kritik är inte ett mått på kvalitén. En video som sammanfattar debatten.
  Det står även (s. 473):
  ”Given that the confidence levels surrounding all of the reconstructions are wide, virtually all reconstructions are effectively encompassed within the uncertainty previously indicated in the TAR. The major differences between the various proxy reconstructions relate to the magnitude of past cool excursions, principally during the 12th to 14th, 17th and 19th centuries.”
  Mann et al beskrev temperaturen senaste årtusendena 1998 med felmarginaler och nya analyser ligger i stort sett inom dessa felmarginaler. Det är precis motsatsen till att ha fel eller att ha ett felaktigt diagram. Om du säger att ett värde med största sannolikhet ligger mellan 20 och 100 och sedan kan någon annan komma fram till att värdet med största sannolikhet är mellan 35 och 60 så innebär det inte att du har haft fel även om den nya bedömningen är bättre.

 13. Per Edman skriver:

  HIB,

  Så… om vetenskapen står fast vid ett gammalt diagram så har vetenskapen fel, och om vetenskapen uppdaterar och utökar ett gammalt diagram, så har vetenskapen fortfarande fel?

  / Per

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Vetenskapen som sådan har vare sig fel eller rätt. Ett vetenskapligt resultat kan vara rätt vad forskarna nu vet. Men det kommer ny kunskap som kan komplettera det som är känt, men också ersätta det man trodde var rätt med något man nu har förnuftiga skäl för att bedöma som rätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: