Antarktis slår nytt isrekord

Nu är det lika mycket havsis runt Antarktis som förra året. Och förra året var rekordår. Allt tyder på att förra årets rekord har slagits eller slås inom några dagar. Det betyder att det nu är mycket mer havsis runt Antarktis än genomsnittet under perioden 1970-2000.


Här finns dagsfärsk statistik om isläget.

Det stämmer inget vidare med hypotesen om global uppvärmning. Enligt den ska värmen öka mest vid polerna.

Läs mer:
Smälter havens isar?

Annonser

22 Responses to Antarktis slår nytt isrekord

 1. Alex skriver:

  Det verkar som om nu börjar det svänga i opinionen. Newsmill.se börjar skriva om IPCC som miljöreligion.

  Se inlägg av klimatforskaren HANS JERLBRING apropå riksdagsseminariet idag:

  Så har politikerna låtit sig luras av vetenskapsmännen
  Publicerad: 2009-05-13, Uppdaterad: 2009-05-13
  ”De är nu upp till vår statsminister
  Fredrik Reinfeldt att inse att hans mest betrodda tjänare och experter
  inom klimatologi och meteorologi har misslyckats. Det är deras plikt
  att presentera vetenskapliga resultat som baseras på ‘vetenskapliga
  metoder och beprövad erfarenhet’ enligt högskoleförordningen.” Det
  skriver klimatologen HANS JERLBRING

 2. Felicia Ullstad skriver:

  Hej!
  Skulle rekommendera faktafilmen ”The global warming swindle”.
  Jag tycker iallafall att de har vettigare argument än Al Gore.
  Mycket lärorik =)

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Felicia Ullstad

  Jo, filmen är sevärd. Den finns med svensk text här.

  Men jag rekommenderar också intresserade att läsa om filmen på den engelska Wikipedia, där man redovisar tung kritik mot filmen.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Alex

  Jag har läst Hans Jelbrings artikel men har tyvärr svårt att förstå innehållet. Dessutom ogillar jag hans tyckande om politiker som försvagar tilltron till den mer vetenskapliga delen.

  Jag har läst igenom kommentarerna till artikeln. I dem finns det några invändningar som jag tycker man ska ta fasta på

  J meriter verkar inte övertyga. Han är tydligen Fil Dr. vid paleogeofysik och geodynamik vid Stockholms Universitet men refererar inte till några egen vetenskaplig forskning under senare tid.

  Jelbring sägs vara verksam vid Stockholms Universitet och vid KTH med jag hittar inga dokument med hans namn på deras webbar.

  Kanske har inte hans resonemang något större vetenskapligt värde.

 5. Anders M skriver:

  HIB:”Det stämmer inget vidare med hypotesen om global uppvärmning.”
  Hur rymligt är ditt samvete?

  Du har fått ett flertal referenser och själv citerat ur dem som beskriver precis hur förändringarna på och kring Antarktis är en effekt av framförallt det av människor skapade ozon-hålet i kombination med global uppvärmning på grund av växthusgaser.
  Här är en ny och tydlig beskrivning.
  I den händelse du har problem med engelskan eller facktermer så skriver jag en kort sammanfattning:
  ”Ozonhålet kyler Antarktis, framför allt den stora östra isskölden, jämfört med den södra oceanen vilket förstärker de vindar som strömmar kring kontinenten. (De berömda stormområdena ”the roaring forties” och ”furious fifties”.) På grund av att kontinenten inte är helt symmetrisk bildas virvlar som drar in varm luft över Antarktiska halvön men framför allt kall över Rosshavet.
  Effekten blir att isshelfer (tjocka utlöpare av glaciärer i havet) bryts upp på Antarktiska halvön och havsisen minskar väster om denna medan havsisen ökar i Rosshavet. Då ökningen av havsis i Rosshavet varit sörre än minskningen vid Antarktiska halvön så är totala isutbredningen ökande.
  Med ett läkande ozonhål och ökning av växthusgaser kommer denna ökning att avta för att sedan bli en minskning inom något decennium.

  Här finns mer om temperaturutvecklingen på Antarktis.
  Som du ser stämmer det väl med ovanstående analys.

  Är det något oklart fortfarande?

 6. Alex skriver:

  Jag hör vad du säger. Det vore ju bra om kritiken kom från en aktiv klimatforskare, med relativt nya forskningsrön publicerade.

  Jag tror att det blir svårt. De vågar sannolikt inte gå emot rådande konsensus, är rädda om sin anslag.

  Jag satt på flyget hem till USA för nåt år sedan. Hamnade bredvid en mycket trevlig kille, glaciär forskare. Han skulle hålla ett föredrag i USA. Han sa till mig att glaciärerna inte hade minskat i omfång. Han reste runt i hela världen och mätte. Han sa vidare att han var lite skeptisk mot de matematiska klimatmodeller som användes. Han sa något om att de modellen jämfördes med historien under 1900 talet så fanns det anomalier, verkligheten följde inte modellen. Jag undrade då hur kan man då veta att de underliggande algoritmerna är korrekta? Han svarade, Bra fråga?

  Jag är för vetenskaplig metod och vetenskaplig beprövade metoder. Men skillnaden mellan vetenskap och scientism är att det inte finns några absoluta sanningar allt utvecklas och utveckling sker genom ifrågasättande och hypotes testning. Idag verkar klimat debatten blivit scientism, tro och inte längre vetenskap. En ortordoxi som inte för ifrågasättas. Jag är själv osäker i vad jag ska tro om klimatförändringarna. Jag är dock skeptisk till att satsa enorma resurser på resultat från en forskning som är mycket tveksam och osäker.

  Framförallt är jag tveksam till de förslag som lagts. För mig finns det inget värre påstående än ”Vi måste ju göra någonting”. Denna ide bildning har ju lett oss in i träsket, Kriget mot Terrorismen, Kriget mot Droger, Kriget mot Fattigdom mm.

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders M

  Jag har redovisat fakta om att isen växer runt Antarktis och det håller du med om. Jag vet inte vilka krafter det är som orsakat detta. Det får forskarvärlden komma fram till. De kanske får fråga dig i egenskap av siare som vet vad som händer ”inom något decennium”. Tala om hybris!

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Alex

  Jag håller i princip med det du säger.

  Det är många som påstår att forskare som har en öppen inställning i klimatfrågan drabbas på olika sätt, t.ex. med indragna anslag och personangrepp. Tyvärr är debattonen i klimatfrågan väldigt frän. Tydliga exempel på det är Anders M och Partik Lindenfors i kommentarerna på denna blogg. Målet är att skapa koncensus genom att täppa till munnen hos dem som inte rättar in sig i ledet.

  Ett annat relevant exempel är Henrik Svensmark som vad jag förstår arbetar på med normala vetenskapliga metoder och drabbas av hårda personangrepp.

  Ändå har jag svårt att tro att den feghet som du talar om är en huvudorsak till att det inte kommer fram mer dokumenterade forskningsresultat som motsäger AGW-hypotesen. En viktigare anledning kan vara att det helt enkelt svårt att bevisa att något inte är sant. Det är lätta att påstå att Gud finns och peka på gudsexistens som en förklaring på det mesta. Däremot går det inte att bevisa att Gud inte finns eller att Jesus inte gick på vatten.

  Efter det jag läst om klimatet har jag kommit fram till samma uppfattning som du. Jag tycker att underlaget för en massiv satsning på att reducera koldioxiden i atmosfären är för svagt. Kanske kommer mer övertygande fakta för en sådan insats i framtiden, men det verkar också vara möjligt att alternativa förklaringar till förändringar av klimatet lanseras eller helt enkelt att den globala uppvärmningen upphör.

 9. Alex skriver:

  Jag skrev ett inlägg på min blogg, idag om min syn på teknikoptimism Lean Government – frihet, jämlikhet och social ansvar se nedan.

  Eftersom jag inte längre tror att det går att krympa statens inflytande har jag anammat principen om ”Lean Production” och vill att den ska appliceras på offentlig förvaltning och inom politiken. De funkar lika bra inom miljöområdet, den begränsar svulstiga och utopiska projekt.

  Fysikens lagar gäller för en teknikoptimist men definitivt för en teknikpessimist

  Jag är en obotlig teknikoptimist som alltid har hävdat att mänsklighetens problem kan fixa med applikation av bättre vetande och användandet av vetenskapligt beprövade metoder.

  Jag har även trott att problemen kring global uppvärmning skulle kunna komma att fixas om vi kunde utveckla mer effektiva solpaneler, effektivare kärnkraft och hitta en lösning så att fusions kraften kunde bli kommersiell. Jag glömde helt bort fysikens lagar.

  Tim Harford, The Undercover Economist var inne på samma linje på sin blogg Switch to renewable energy? If only it were that simple. Han har läst en ny bok som kan laddas ner, Sustainable Energy – Without the Hot Air:

  Professor MacKay makes this point very simply by sidestepping the economics altogether. Technological progress and economic growth loosen the corset of cost-benefit analysis, but not the laws of physics. No matter how cheap and efficient solar collectors become, there is only so much solar power available per square metre of land. Hydroelectric energy is constrained by the quantity of rainfall and the height of reservoirs above sea level. The most perfectly designed windmill is
  limited by the energy of the wind. It would barely be possible to make the numbers add up even if renewable energy generators were free
  .


 10. Alex skriver:

  Du har helt rätt Hans Iwan i din syn. I debatten kring global uppvärmning har det blivit som under medeltiden, de som försiktigt vill diskutera och öka kunnsken kring global uppvärmning, ha ett annt fokus blir kallade förnekare, dvs, de jämställs med de som förnekar att förintelsen av judar hände.

  Det påminner mycket om den katolska kyrkans eller för den delen bokstavsvänsterns jakt på de som vågade diskutera den katolska kyrkans ortodoxi eller Marx. Den katolska kyrkan brände dem på bål och Stalin skickade dem till Gulag. Idag är väl motsvarighet att bli satt vid den massmediala skampålen och bli ansedd som en paria.

  Jag tror att jag har en delvis förklaring till denna totala fanatism kring IPCCs teorier. Det är som socialisten Göran Greider, DalaDemokratens chefsredatör skrev i en debatt artikel på DN Debatt 2007
  Sosseklimat – Kan Grönlands smältande is väcka socialismen?

  Ska socialismens sovande jätte alltså väckas av droppandet från en smältande Grönlandsglaciär? Kanske. I varje fall bör vi redan nu skilja mellan demokratisk planhushållning och icke-demokratisk kommandoekonomi av gammal öststatssort. Ty om socialism innebär att börja våga tänka kring en global, demokratisk planering av vår konsumtion och regleringar av vad som får transporteras över jordytan, ja då borde socialism kunna bidra med något i klimatfrågan.

  Greider och de nuvarande förespråkarna för massiva åtgärder är oftast extremt lång ut till vänster i sin syn på ekonomisk framsteg. De ser nu ett gyllene tillfälle att väcka den stendöda socialismen till liv genom att kräva global överstatlig reglering för att komma åt global uppvärmning.

  Både socialister och den Stora Statens anhängare vädrar nu morgonluft, de är så desperata att de måste brännmärka alla som inte delar deras syn på den Stora Staten och deras syn på att skatter ska vara globalt höga och alla ekonomisk transaktioner ska var hårt reglerade.

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Alex

  Jag är inte teknikoptimist utan skulle även om teknikområdet rubricera mig som skeptiker. Det gäller i hög grad möjligheten att producera tillräckligt energi med hjälp av solpaneler, vindmöllor, vattenkraft och annan återvinningsbar teknik.

  Oljan måste fasas ut kanske främst för att den i så hög grad kommer från diktaturer eller där folket en dag kommer att resa sig, som i Gulfländerna, Venezuela och Nigeria. Och när det sker i något av länder rusar priset upp.

  Vissa förhoppningar har jag dock på kärnkraften, som ju visar en lovande utveckling. Och tillgången på först uran och sedan väte verkar vara outsinlig.

 12. Hans Iwan Bratt skriver:

  Även om jag inte kan jämföra debatten idag med den under medeltiden och Stalins Ryssland, så tycker jag att tonläget ibland är onödigt grinigt.

  Det är ju alltid intressant att fungera över varför andra, uppenbart kloka, personer kommer till en helt annan uppfattning än en själv. Fn är det några här som har en bestämd uppfattning i klimatfrågan och som irriteras över att jag inte har samma uppfattning.

  Tidigare var det andra som var irriterade min kritik mot olika religiösa företeelser och då har jag lättare att förstå starka deras reaktion. Det gäller ju ändå grundvalarna för deras livsuppfattning.

  En del ”alarmister” har tveklöst en politisk agenda. De ser klimathotet som en möjlighet att ändra samhällsordningen till ett mer centralistiskt system.

  Andra uppfattar samtiden och framtiden som full av hot. Är det inte klimatet så är det en influensa, befolkningstillväxten, världskrig eller någon meteorit.

  Ytterligare andra studerar klimatfrågan med stort engagemang och kommer fram till slutsatsen är nu är det allvar. Om åtgärder inte vidtas snarast möjligt – kosta vad det kosta vill – så kommer 100.000-tals dö.

  Med sådana perspektiv får man förstå att inläggen bli affekterade.

  Jag har ändå en stark tilltro till den fria opinionsbildningen och demokratin. När kunskapen sprids om vad som sker och nya tekniska lösningar kommer fram, så kommer politiska ledare att välja acceptabla lösningar.

 13. Anders M skriver:

  HIB:”Jag vet inte vilka krafter det är som orsakat detta. Det får forskarvärlden komma fram till.”
  Ja, och de var forskare jag både gav referens till och refererade. Du dock påstod att ”Det stämmer inget vidare med hypotesen om global uppvärmning” vilket tydligt visar att du inte bryr dig om vad forskarvärlden kommit fram till utan fortsätter att sprida desinformation mot bättre vetande.

  ”De kanske får fråga dig i egenskap av siare som vet vad som händer “inom något decennium”.”
  Du läser visst slarvigt. Det är inte jag som gör förutsägelsen utan de forskare som studerat förändringarna kring Antarktis:
  ”Over the next 50 to 100 years, the ozone hole will heal,” says Turner. ”At the same time, greenhouse gases will rise. In next decade or so we should see sea ice plateauing and then decreasing massively if greenhouse gases continue to increase.”

  Men varför undvika att komma med en ad hominem när man får chansen med hjälp av lite feltolkning?

 14. Reflektioner skriver:

  Jag kan inte avgöra om hypotesen om ozonhålet är riktig. Ett annat uppslag är att jordaxeln har ändrat lutning. Detta sker med långa tidsintervaller.

  Antarktis får mindre solexponering och blir kallare medan Arktis blir varmare vilket reduktionen av isen där indikerar.

 15. Alex skriver:

  Läs gärna denna intressanta artikel i Wall Street Journal av Bjorn Lomborg. Det är som vanligt staten och kapitalet som lurar skjortan av småföretagarna och medborgarna.

  The Climate-Industrial Complex Some businesses see nothing but profits in the green movement.By BJORN LOMBORG

  Some business leaders are cozying up with politicians and scientists to demand swift, drastic action on global warming. This is a new twist on a very old practice: companies using public policy to line their own pockets.The World Business Summit will hear from ”science and public policy leaders” seemingly selected for their scary views of global warming. They include James Lovelock, who believes that much of Europe will be Saharan and London will be underwater within 30 years; Sir Crispin Tickell, who believes that the United Kingdom’s population needs to be cut by two-thirds so the country can cope with global warming; and Timothy Flannery, who warns of sea level rises as high as ”an eight-story building.”Free speech is important. But these visions of catastrophe are a long way outside of mainstream scientific opinion, and they go much further than the careful findings of the United Nations panel of climate change scientists. When it comes to sea-level rise, for example, the United Nations expects a rise of between seven and 23 inches by 2100 — considerably less than a one-story building.There would be an outcry — and rightfully so — if big oil organized a climate change conference and invited only climate-change deniers.The partnership among self-interested businesses, grandstanding politicians and alarmist campaigners truly is an unholy alliance. The climate-industrial complex does not promote discussion on how to overcome this challenge in a way that will be best for everybody. We should not be surprised or impressed that those who stand to make a profit are among the loudest calling for politicians to act. Spending a fortune on global carbon regulations will benefit a few, but dearly cost everybody else.

 16. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Anders M

  Jo, du hänvisar till några forskare som du litar på. Jag och många andra avvaktar till med att ta ställning tills att det finns en större samsyn i forskarvärlden.

 17. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Reflektioner

  Också jag är oklar över kunskapsläget beträffande ozonets inverkan på klimatet. ”Although they are often interlinked in the mass media, the connection between global warming and ozone depletion is not strong”, står det i Wikipedia.

  Det finns även de som menar att Freon inte skadar ozonskiktet utan att det var en bluff påhittad av amerikanska Du Pont. Det amerikanska företaget hävdade att Freon 12 skadar ozonskiktet, men att deras nya variant Freon 134 inte skulle göra det. Andra menar att Freon 134 å andra sidan är en mycket potent växthusgas.

  Det är tydligen också oklart i vilken utsträckningen det är Freon som orsakar ozonhålet. Några menar att ozonhålets storlek främst avgöras av den kosmiska strålningen.

  Frågan kompliceras ytterligare av att det verkar vara oklart hur ozonlagret förändrats före 1975.

  Ett stort antal stater kom 1987 överens om att förbjuda Freon 12 och efter en tid rapporterades också ökad mängd ozon. Men utvecklingen är oklar. Ozonhålet minskade fram till 2006, men har sedan ökat igen.

 18. Ozonhålet har lokalt en stark påverkan på Antarktis klimat (enligt forskarna – men du kan väl utvärdera frågan själv och komma fram till ett ”självständigt” svar). Däremot har det kanske ingen större inverkan på klimatet globalt. Det var inte det som var frågan, dock.

  Du verkar för övrigt ha en faiblesse för konspirationsteorier. Du Pont hittade på freonets negativa inverkningar!? Ok.

  Sen är det det här med för snabba avläsningar av trender. Du skriver att ozonhålet minskade fram till 2006 – du menar alltså att två års data är nog för att läsa av en trend? Jag tror du skulle behöva en statistikkurs (varför inte hos Olle Häggström?).

  Det var egentligen därför jag skriver, för övrigt, för om du har varit vaksam på isutvecklingen i Antarktis så vet du nu att din goda nyhet (”isrekord!”) tyvärr är över. Men som du kanske vet vid det här laget är det oviktigt. Det intressanta är isminimum.

 19. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Patrik

  Jag tänker inte alls ”utvärdera” ozonets inverkan på klimatet. Däremot följer jag något med i diskussionen om ozonet.

  Två års utveckling kan vara en trend (kolla med Olle), men inte i klimatsammanhang. Då brukar man tala om en periodlängd om 30 år eller mer.

  Nu är det inte längre något isrekord vid Antarktis utan ungefär som det brukat vara sedan 2002. Men isens utbredningen är betydligt över den stigande trenden sedan 1979 (0,3%/år), dvs för 30 år sedan.

 20. Två år kan vara en trend? Med två år får du inga frihetsgrader kvar. Läs här: http://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(statistics)

  Eller du kanske har en annan mening med ordet ”trend” än den statistiska? Det skulle förklara en del.

 21. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Patrik

  Som sagt; 2 år är ingen trend i klimatsammanhang. Ang trender.

 22. Jag vet inte vad du ville säga med din länk till Wikipedia, för problemet med att göra en trend över två år ligger i frihetsgraderna, den länk jag lämnade tidigare. Två år är därför ingen trend i något sammanhang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: