Den globla temperaturen sjunker

Den globala uppvärmningen upphör, konstaterar den väl etablerade forskaren Mojib Latif. Han är professor vid Kiel Universitet specialiserad på “Ocean Circulation and Climate Dynamics”.

Latif redovisade sina resultat vid stor vetenskaplig konferens arrangerad av World Meteorological Organization, rapporterar New Scientist.

Den sjunkande temperaturen beror på NOA – North Atlantic Oscillation. NOA är ett atmosfäriskt system med permanent lågt luftttryck över Island med permanent högt lufttryck över Azorerna. När skillnaden mellan dessa lufttryck ökar så blir somrarna kallare och vintrarna mildare och regnigare. Enligt professor Latif är det just det som kommer att ske.

New Scientist rapporterar också om diskussionen att NOA kan förklara mycket mer av de temperaturförändringar som uppmätts av vad forskarna hittills trott.  De nya resultaten kan också förklarar den ökade grönskan i södra Sahara.

Vicky Pope, som är chef för Hadley Centre sa under konferensen att NOA också kan förklara den kraftig isminskningen i Arktis. Hadle Center är ett av världens ledande institutioner inom klimforskningen och en huvudleverantör av forskningsresultat till IPCC.

Tim Stockdale, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts konstaterade
-”Model biases are also still a serious problem. We have a long way to go to get them right. They are hurting our forecasts.

Konferensen avslutades med krav på förbättringar av ”The Global Climate Observing System and all its components and associated activities and provision of free and unrestricted exchange and access to climate data”.

Det är viktig kritik mot klimatforskare som vägrar lämna ut sina grunddata och prognosmetoder.

18 Responses to Den globla temperaturen sjunker

 1. Saxat ur New Scientist:
  ”People will say this is global warming disappearing,” he told more than 1500 of the world’s top climate scientists gathering in Geneva at the UN’s World Climate Conference. ”I am not one of the sceptics,” insisted Mojib Latif of the Leibniz Institute of Marine Sciences at Kiel University, Germany. ”However, we have to ask the nasty questions ourselves or other people will do it.” Latif predicted that in the next few years a natural cooling trend would dominate over warming caused by humans.

  Det är förstås intressant det du rapporterar, men Latif säger inte att uppvärmningen har avstannat utan att den eventuellt kommer att bli maskerad. Sen är det där med modellerna. Som alltid kan felen slå åt båda hållen.

 2. Homo Illuminatus? skriver:

  Nu kommer de riktiga tungviktarna ut på banan i den svenska ekonomiska debattens riktiga flaggskepp. Ekonomisk Debatt.

  Läs detta inlägg från bloggen Berghs Betraktelse.
  Radetzki och Lundgren kritiserar FNs klimatpanel i Ekonomisk Debatt

  I går kom följande pressmeddelande från Ekonomisk Debatt:

  Ekonomisk Debatt publicerar idag en artikel av nationalekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren. De underkänner den kritiklösa syn på FN:s klimatpanels slutsatser som har blivit konventionell visdom i stora delar av västvärlden.

  Med utgångspunkt i aktuell naturvetenskaplig forskning hävdar de bl. a. följande:

  Det är inte uppenbart att den globala uppvärmningen i övervägande grad beror på människans utsläpp av koldioxid.
  Det är inte uppenbart att den globala uppvärmningen kommer att fortsätta och leda till omfattande klimatförändringar.
  Det är inte uppenbart att det klokaste sättet att möta klimatförändringarna är att försöka hejda dem. Mänskligheten lever och överlever idag i klimat som är enormt olika.

  – De naturvetenskapliga forskningsresultaten ger helt enkelt inte tillräckligt underlag för att idag börja genomföra de enorma omläggningar av världens ekonomi och människans levnadsvillkor som nu planeras, säger Nils Lundgren.
  – Riskerna är stora att en sådan våldsam omställning kommer att leda till ökad svält, fattigdom och politisk instabilitet, varnar Marian Radetzki.
  – Gigantiska beslut om världens framtid skall inte tas av experter utan av medborgarna efter en bred debatt som måste börja nu, tillägger Nils Lundgren.

  Festligt att ED väljer att pusha just för denna artikel, och att Nils Lundgren inte vill ha expertvälde. Artikeln finns ej online. På tidskriftens baksida flaggas redan för en replik i nästa nummer – av Klas Eklund, Olle Häggström och Markku Rummukainen.

 3. Det där är en riktigt soppig artikel. Författarna må vara tungviktare, men klimatvetenskap är inte deras starka sida. Här kan du få en förhandstitt på repliken: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/09/radetzkis-och-lundgrens-granskning-av.html

 4. Illuminatus? skriver:

  Patrik,

  Jag har frågat klimatforskare och de som har utlyst den gröna fatwan, hittills har ingen kunnat eller velat svara, om hur står andel av den globala uppvärmingen människan står för? Du kanske kan kvantifiera det för mig? 100 %, 40 % eller 10 %? Sedan kan du väl också förklara för mig kostands och intäktsanalysen. Kostnade för att införa utsläppsbegränsinger kontra om vi inget gör? Netto vinst eller nettoförlust? Vidare kanske du kan förklara för mig om klimatet är det största problemet mänskligheten står inför? Människans undergång i närtid är mycket mer trolig inför en superkomet eller utbrott av en supervulkan.

  Jag träffade på flyget till USA en ledande glaciär forskare. Jag frågade denne om den globala uppvärmnigen, framföra allt glaciärer. Han talade om för mig att glaciärsmältnings argumentet var en myt. Det var erndast rent naturliga cykler. Sedan berättade han för mig att alla klimatforskare använder sig av samma modeller och algoritmer. Jag kan inte mycket om matematik men vet att om alla använder sig av samma modeller och algoritmer samt om att det är fel i dessa kommmer alla att få samma resultat både rätt och fel.

  Vi vet alla hur det kan gå när man använder extremt komplicerade och invecklade matematiska modeller för att kalkylera framtiden. Hela den globala finanskrisen berodde på missvisande algoritmer för att beräkna risken i Asset Backed Securitazation Bonds, hoppackade subprime lån samt missvisande VAR, Value At Risk algoritmer och modeller.

  Att det är något som inte riktigt stämmer med klimatmodellerna är att de inte har lyckats beräkna den globalauppvärmingen under 1900 talet, de kan inte bakåt kalkylera varför uppvärmingen upphörde ett decennium runt andra världskriget. Deras modeller antar en linjär eller exponentiell utveckling. Den i mitten flackandde kurvan kan inte förklaras.

  Jag säger som en av USA främsta forskare Freeman Dyson, ”Jag vet inte men det gör inte ni heller”, apropos klimatdebatten.

  Det Freeman Dyson, Radetzkei et al och jag kritiserar är denna trosvisshet när kunskapen är så osäker. Ett tydligt tecken på att det är fråga om tro och inte vetande är dessa fatwor, mer eller mindre forsknignsförbud.

  Kunskap kan endast komma framåt genom att dagens forskning kritiskt prövas. Klimatforsknignen verkar ha blivt som den medeltida skolastiken, det finns endast ett visst litet område som kan diskuteras och forskas kring. Dogmerma får inte röras. Den som kritisera dogmen bannlyses.

  Jag frågade denne glaciärforskare varför han inte påtalade problemen med osäkerheten och konformiteten i klimatmodelleran och varför han inte påpekade att glaciärsmälnignen var normal. Hans svarade att han måste tänka på sin status i klimatforskarsamhället och sina anslag. Fatworna är uppenbarligen mycket effektiva.

 5. Illuminatus,
  Om en viss temperaturökning orsakad av mänsklig aktivitet orsakar en upptining av tundran som orsakar metanutsläpp som i sin tur påverkar temperaturen, då är detta vadå. En naturlig process? Mänsklig påverkan? Det finns många sådana feedback-loopar, det är därför det är svårt att ge någon procentsats. Du kan läsa en lättfattlig genomgång på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming Där finns också länkar till kritikerna och sammanfattningar av deras argument. De är inte alls nedtystade utan får oproportionerligt stor mediauppmärksamhet i förhållande till den vetenskapliga uppbackning deras åsikter har.

  Om du inte orkar läsa IPCCs rapporter om kostnaderna så finns dessa också summerade på Wikipedia, inklusive kritik (som inte alls är nedtystad den heller): http://en.wikipedia.org/wiki/Economics_of_global_warming

  Jag är biolog, så jag ser andra problem för mänskligheten som värre än uppvärmningen. Det värsta problemet på min lista är överbefolkningen och den ökade markanvändning det medför. Men allt hänger ihop, det är oinformerat att bara fokusera på att lösa ett problem. Din lista på risker känns som hämtad från ett program på Discovery. Inget ont om kanalen i övrigt, men sannolikheterna är inte så värst stora för det du beskriver.

  Angående din ”ledande glaciär forskare” (sic) så verkar han komplett oinformerad om modellering. De grundläggande algoritmerna är ren matematik, så om vissa hittade på egna skulle de vara fel (matematik har den egenheten att den är antingen rätt eller fel). Fysiska lagar är också väldigt bestämda till sin natur, så man kan inte gärna anta andra lagar i sina modeller. Men förutom detta går det att ha olika approacher, vilket forskarna också har.

  Att en finansiell modell slår fel betyder inte att alla modeller är förkastliga. Det är som att sluta gå för att du ser någon snubbla.

  Att det finns oförklarat brus i klimatmodellerna är inget konstigt. Klimatet innehåller stokastiska element. Gjorde det inte det skulle vi inte behöva ha någon debatt alls.

  Dyson har föreslagit ”kolätande träd” som lösning på problemet med koldioxiden och den globala uppvärmningen. Han verkar dock inte riktigt tänkt färdigt i den här frågan, om man säger så.

  Det finns inga forskningsförbud. Tvärtom tycker alla inom forskarsamhället att det är viktigt med bra kunskap inom det här området. Det där med fatwa är bara ett påhitt.

  Den nuvarande kunskapen indikerar att vi borde göra något. Det är den bästa kunskap vi har för tillfället. Om du vill överge klimatmodellerna så undrar jag vad du vill använda istället för att föreslå för politikerna hur de bör agera i frågan. Din magkänsla att ”det är nog inte så farligt”? Eller referenser till okända ”ledande glaciär forskare”? Jag föredrar att lita på vetenskapen. Ofulländad som den är så är den ändå det bästa verktyget vi har att orientera oss i tillvaron med.

 6. Illuminatus? skriver:

  Patrik,

  Som alla andra som ”vet” med 100 % säkerhet, fullt trosvissa så svarar du inte på de frågor som ställts. Du diskuterar istället bisaker och går till peronangrepp, Ad Hominem, på de auktoriteter som motsäger din ortordoxi.

  Jag frågar igen:

  Hur mycket av den globala uppvärmningen beror på mänsklig påverkan?

  Om du och de som vill göra kraftiga ingripanden i min och den globala ekonomin måste ni visa hur mycket samt hur mycket det kommer att kosta. Det är inte vi som behöver bevisa vad kostanden är för att inte göra något.

  Jag är alltid mycket skeptisk mot de som säger om olika problem: ”Men något måste vi ju göra!!!”

  Jag ville veta:

  1. Graden av problem
  2. Osäkerhets amrginalen i de beräknignar som gjorts
  3. Hur mycket jag och vi människor påverkar
  4. Vad ajg kan göra och vilken påverkan det kommer att få på det stora hela
  5. Kostanden av de föreslagna åtgärderna
  6. Prioritering, finns det andra mer pressande problem som bör åtgärdas. Pengar är inte manna från himmelen. De bär användas där de ger mest effekt och mest nytta.

  Om du inte kan svara på min ursprungsfråga anser jag för min dela debatten över, jag kommer inte att stödja ett projekt som inte kan kvantifiera sitt problem. För mig innebär vägran att kvantifiera att osäkerhetsfaktorerna i de prognoser som gjorts är alldeles för höga. Standardavikelsen och säkerhetsmarginalen i de kalkyler som gjorts är så stora att deras väglednignsvärde går mot noll. Vi är tillbaka i Freeman Dyson.

  ” Jag vet inte men det gör inte du heller”

 7. Illuminatus,
  Du fick de länkar du behövde för att hitta dina svar i min förra kommentar. Om du tror jag tänker sitta och sammanfatta hur forskning går till och hur man värderar information från olika källor så har du missuppfattat hur engagerad jag är i din person.

 8. Illuminatus? skriver:

  Patrik,

  Vad gör du på detta forum om du:

  1. Är helt ointresserad av att debattera, med det förstås delta i debatten samt med egna ord förtydliga sin ståndpunkt?

  2. Kallar alla som är det minsta kritiska och skeptiska ointressanta och icke värda att engagera sig i. Utsätter de auktoritter som motsäger din ortordoxi för Ad Hominem argument, person angrepp.

  3. Vägrar diskutera i sak?

  Jag har läst det du referade till. Ingenstans står det hur mycket människan är ansvarig. Ingenstans står det vad kostnaden för de föreslagna åtgärderna finns. Inte heller har jag funnit vikten av åtgärderna,dvs vilken prioritet klimatproblem har.

  (När jag läste sammafattning av IPC klimat rapport så var det ord de använde ”significantly”. Ett extremt oprecist uttryck som tillkom sannolikt pga. IPC är ett politikst tillsatt organ. Det är sannolikt en kompromiss mellan olika forskare och olika politiker. Vissa menar att människan är mycket mer än 50% ansvariga och några anser att det är mindre än 50 %. Så kompromissen blev ”significantly”, helt intetsägande och alla kan behålla sina åsikter. Knappast konsensus. )

 9. 1. Jag är här och skriver eftersom jag värderar Hans Iwans åsikt mycket i andra frågor och undrar varför han spårat så snett om klimatet. Därför lägger jag till information om t.ex. isarna i Arktis när han klipper in en redovisning av sakernas tillstånd som inte stämmer med den källa han hänvisar till.

  2. Nej.

  3. Det beror på vem jag diskuterar med. Som du märker diskuterar jag med Hans Iwan.

  Jag förklarade i mitt första svar till dig varför det inte går att beräkna en procentsats på det sätt du vill ha. Du förstod inte svaret.

  Significant är en statistisk fackterm som inte är det minsta oprecis. Du kan läsa mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance

 10. Illuminatus? skriver:

  Patrik,

  Jag hade förstått fel. Jag antog den allmänna betydelsen mer än 50!%. Statistisk signifikans innebär att det är säkerställt att människan påverkar men det säger inget om hur mycket. I princip innebär det ett spann mellan ca 10-90 % beroende på vilka standardavikelse de valt att tillämpa.

  Tack för klarläggandet, jag trodde helt felaktigt att människan påverkade mer än 50%.

  Detta gör mig ännu mer tveksam till att föreslå kraftiga ekonomiska och politiska ingrepp.

  Jag förstår nu varför den överväldigande andelen av världens politiska ledare tvekar.

  Jag skulle inte riskera mitt lands ekonomiska framtid tillika min politiska karriär på något så osäkert.

 11. folke kelm skriver:

  Den globala temperaturen sjunker???????

  Vad Mojib Latif verkligen har sagt på konferensen:
  ”What ylou see here is just the globally averaged temperature during the 20th century-and you can clearly identify the long term warming trend, and we all believe that this long term warming trend is anthropogenic in nature, is man made. However you see also a lot of fluctuations superimposed on this trend, interannual as Tim pointed out, but also decadal…..
  Now people who know me, at least my german colleagues know, that i do a lot of media work. Okay, there is almost no day in the year when i am not called by some media person okey? And, so, they basically think about global warming as kind of slowlty evolving process, and monotonic process, okay, so each year is warmer than the preceeding year.
  However, we all know there is variability, obay, and this variability may look like this (nu borde jag egentligen visa samma bild som Mojib), this has actually been derived from the 20th century by just removing some exponential fit. And the two, of course, superimpose, okay, and the the real evolution of say globally averaged temperature would look like this, and the you see right away okay….
  IT MAY WELL HAPPEN that you enter a decade, or may be even two,you know, when the temperature cools alright, relative to the present level, alright?
  And then, you know, i know what´s going to happen, you know, i will get, you know, millions of phone calls; ”Whats going on?” so, ”Is global warming disappearing? Have you lied on us?” You know, so, and therefore this is the reason we need to address this decadal prediction issue.”

  Detta är vad han har sagt på konferensen, ord för ord.
  Han har beskrivit i princip att media missförstår hela ämnet, och att dom kommer att missförstå detta ochså i framtiden. Gissa att jag var inte förvånat att han blivit misstolkat direkt igen. Han har blivit citerat att han har sagt ATT uppvärmningen är slut, ATT det BLIR nedkylning dom närmaste årtionden.

  Hur fel kan det egentligen bli?

  Fattar Du egentligen, att det har varit nedkylning från 1977 till 1985, från 1981 till 1989, från 1990 till 1996? Fattar Du egentligen att det är kraftig uppvärmning från 1997 till 2008?
  Det är ytterst meningslöst att se trenden i tidsramar kortare än 15 till 20 år, kanske kortare än 30 år, men trenden är där, den är mätbar, i alla fyra mätserier GISS HADCRUT RSS och UAH (trots att Christy själv tvivlar på hans egna mätningar och tror att det måste vara kalibreringsfel)

  Oscillationerna som NOA eller ENSO har effekt på klimatet. Detta är känd sedan ett bra tag. men den här effekten har ingen som helst påverkan på trenden själv. Dom bromsar upp ett tag, bara för att sedan ge riktigt fart på uppvärmningen. Oscillationerna är ingen motor till klimatet, dom fördelar värmen över tiden. Dels pumpar dom värmen ner i oceanerna, dels hjälper dom värma upp atmosfären.

 12. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det var ju tråkigt att Mojib Latif felciterats. Jag trodde man kunde lite på New Scientist.

  Jo, jag vet att det är flera faktorer som påverkar den globala temperaturen och att det krävs minst ett perspektiv på 30 för att det ev ska vara möjligt att dra några slutsatser.

  Du skriver ”Fattar Du egentligen, att det har varit nedkylning från 1977 till 1985, från 1981 till 1989, från 1990 till 1996? Fattar Du egentligen att det är kraftig uppvärmning från 1997 till 2008?”

  Nej det ”fattar” jag verkligen inte. Det verkar som du läst mätresultaten lite slarvigt. Däremot är vi tydligen överens om att det blivit något varmare sedan 1979.

 13. folke kelm skriver:

  jag har verkligen inte läst mätresultaten slarvigt. Det som jag ville säger är exakt det samma som Mojib ville säger. Det finns naturliga variationer som påverkar klimatet på kort sikt, men trenden är åt det varma. Däremot kan det förekomemr att det blir något kallare under några år. Det har förekommit, det ser Du tydligen på kurvorna, och det kommer att förekommer ochså i fortsättningen, men det har ingenting att göra med den långåriga trenden. Kliamtutvecklingen är ingen linjär och stadig historia utan hoppar upp och ner, fast mer upp än ner.
  Pratar man klimat går det inte att fokusserar på korta tidsramar, för korta tider kommer alltid att domineras av naturliga oscillationer i havsströmmarna och i atmosfären.

  Du kan aldrig lita på mediern. Det är tyvärr så att dom får det aldrig rätt, oberoende om domn ar pro eller kontra. Du borde alltid läsa källorna om Du vill vara informerat rätt. Just Mojibs föredrag är ett väldigt bra exempel. New Scientist har citerat fel. Sedan har Artikeln i New Scientist blivit citerat av USA-media och vips har vi fått världens ledande klimatforskare som har bevisat att vi får 20 år nedkylning nu. Så uppstår bara myter.

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det verkar som vi är överens om det mesta. Temperaturen har sedan några decennier gått uppåt men med en del variationer uppåt och nedåt. Det är svårt att veta hur lång mätserien bör vara för att man ska kunna veta vad som är naturligt och vad som ev kan orsakas av människan.

  Nej, medierna är verkligen inte att lite på och jag försöker också att gå till källorna. Tyvärr är källskrifterna ofta svåra att förstå även för dem som har vetenskaplig bildning. Forskarna borde komplettera sitt vetenskapliga skrivande mer texter riktade till beslutsfattare och intresserad allmänhet.

 15. folke kelm skriver:

  ”Forskarna borde komplettera sitt vetenskapliga skrivande mer texter riktade till beslutsfattare och intresserad allmänhet.”

  Detta är vi fullständigt överens om. Det är tyvärr så att gemene man inte läser Nature eller Science eller Geophysical Research Letters. Hade allmänheten till exempel frågat Mojib Latif vad han har sagt, hade det aldrig blivit någon fråga om modeller som visar på 20 år nedkylning i framtiden, för dom gör nämligen inte det.
  Det hade inte heller blivit en sådan usel diskussion om modellerna överhuvudtaget, då amn hade fösrtstått att modellerna baserar på konkreta mätningar, och inte mätningar på modellerna. Dom här diskuterade modellerna är bara ett hjälpmedel att förstå, hur olika faktorer sammanverkar.

  naturligtvis kommer modellerna att förbättras hela tiden, det gör dom redan sedan 60 talet. Kravet Du skriver om är då rent retoriskt.
  Men tittar man på, vad modellerna redan idag presterar så blir man ganska imponerat. Modellerna är mycket kapabel att räkna fram klimatet som vi hade sedan många hundra, om inte tusentals år. Naturligtvis kan dom inte detta i framtiden med samma noggrannhet, för vi vet aldrig hur solen komemr att bete sig, hur vulkanerna kommer att påverkar klimatet eller hur oscillationerna utvecklar sig. Men man kan se trenden åt vilket håll det går, oavsett hur solstrålningen utvecklar sig, och detta borde vara en anledning att ta sig lite tid och funderar om vi inte kan göra något bättre i samhällets sätt att påverka omvärlden.

 16. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Folke Kelm (2009/10/27 kl 13:00)

  Det är förvisso enklare att göra modeller för förfluten tid. Då kan man ju ändra modellen till dess att den stämmer.

  Några modeller som beskriver den framtida utvecklingen finns uppenbarligen inte. Det framgår ju tydligt att ”alarmister” är så oeniga.

  Jag kan nog instämma i din avslutande mening om att man borde ta sig lite tid och fundera. Idag är kunskaperna för bristfälliga för att utgöra ett vettigt underlag för beslut om åtgärder.

 17. folke kelm skriver:

  För det första ber jag Dig att förtydliga vad enligt Din mening en ”alarmist” är.
  Jag tycker inte, att kunskaperna är för bristfälliga att utgöra ett underlag för beslut. Jag tycker tvärtemot att nästan 100 år av forskning på det här området har gett tillräckligt säkra resultat, fast det är många som inte vill lyssna, som rakt av tror, att allting är en stor konspiration. Det ser Du tydligen i USA.

  Ja, man borde ta sig lite tid och fundera. Man borde fundera över, varför medierna har så pass bristfällig rapportering, varför forskare citeras så ofte helt fel, varför det skapas sådana myter som
  ”på 70-talet var det istid” eller ”Mars värms upp lika mycket”. Läser man lite vetenskaplig litteratur ser man att alla sådana historier saknar all grund och beror bara på felciteringar och förfalskningar. Jag har stött ytterligare på en felcitering och förfalskning som jag ska visar Dig, nämligen att oceanerna kyler ner. jag lovade ju att hämta artikeln. Det visar sig nämligen att den här historien stämmer inte alls överens med dagens vetenskap.

 18. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Folke Kelm 2009-10-28 kl 14:04

  Med alarmist avser jag de som larmar om faror som inte finns eller som överdriver faran. Det tror jag är en ganska accepterad definition.

  Som du säkert sätt så delar jag inte din uppfattning om att kunskaperna idag är tillräckliga för att man ska kunna säga vad det är som gjort att det blivit något varmare, vilka åtgärder som bör sättas in och vilka konsekvenser dessa får på temperaturen och världen i övrigt.

  En snabb omställning av produktion och förbrukning av energin kommer att bli extremt dyrbar och det kommer drabba oss alla men kanske främst miljarder människor i länder som Kina, Indien och Ryssland.

  Om en tid så kommer andra energiformer fram på en kostnadsnivå mer jämförbar med olja och kol och då blir avfasningen av dessa fossilbränslena relativt billiga.

  Fn stiger inte temperaturen. Jag läste någonstans (hittar inte var just nu) att en forskare, övertygade om AGW-hypotesen, trodde på några decenniers avkylning. Kanske blir det en paus i uppvärmningen som skapar utrymme för viss eftertänksamhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: