Mer is vid polerna

Mer is vid polerna.
Det är fn betydligt mer is i Arktis än såväl 2007 och 2008. Det ser ut som om det också kommer att vara mer is än 2005. Skillnaderna från år till år säger inget om någon global uppvärmning, men eftersom har sett isutvecklingen vid Arktis som ett bevis på ett varmare klimat finns det anledning att informera om utvecklingen.
Utvecklingen är densamma vid Antarktis. Nu när isen nått årets maxima är det intressant att se att det är betydligt mer is runt Antarktis är genomsnittet för året 1979-2000.
Luftens temperatur förändras inte utan ligger still sedan 2001. Än mer intressant är det att havens temperatur har fallit kraftigt sedan 2003. Ökningen sedan 1979 är 2,5 grader.
Mängden koldioxid ökar i samma takt som tidigare allt sedan 1958 då mätningarna började på Mauna Loa. Trots denna jämna ökningstakt har temperaturen gått upp och ned och polernas is ökat och minskat sedan satellitmätningarna började 1979.
För varje år som går blir det tydligare att koldioxiden inverkan på klimatet är mycket liten.

Det är fn betydligt mer is i Arktis än såväl 2007 och 2008. Det ser ut som om det snart också kommer att vara mer is än vid motsvarande tidpunkt 2005. Skillnaderna från år till år säger inget om någon global uppvärmning, men eftersom många har sett isutvecklingen vid Arktis som ett bevis på ett varmare klimat finns det anledning att informera om utvecklingen.

Utvecklingen är densamma vid Antarktis. Nu när isen där nått årets maximum är det intressant att se att det är betydligt mer is runt Antarktis är genomsnittet för året 1979-2000.

Luftens temperatur förändras inte utan ligger still sedan 2001. Än mer intressant är det att havens yttemperatur sjunkit sedan 2003. Sedan 1979 är ökningen bara 0,25 grader. Om man i stället tittar på vattenskiktet ner till 300 meter så ligger  temperaturen still.

Havsytan stiger, men mycket, mycket långsamt. Mellan 1992-98 steg nivån med 45 mm, dvs med 7 mm/år. Några säger med panik i rösten att stora området snart kommer att svämmas över, men denna obetydliga förändring måste jämföras med förändringar förorsakade av tidvatten och vindar. Tidvattnet på oceanerna är ca 1 meter, men på vissa kustar kan det överstiga 10 meter. Till det kommer flera meter höga vågor vid stormar. I det perspektivet är havens nivåhöjning obetydlig.

Varför stiger då havsytan? Det viktigaste anledningen kan vara att värmen återgått till den nivå den hade före 1200-talet efter den ”lilla istiden” som upphörde runt 1850.

Mängden koldioxid ökar i samma takt som tidigare allt sedan 1958 då mätningarna började på Mauna Loa. Trots denna jämna ökningstakt har temperaturen gått upp och ned och polernas is ökat och minskat sedan satellitmätningarna började 1979.

För varje år som går blir det tydligare att koldioxidens inverkan på klimatet är mycket liten.

7 Responses to Mer is vid polerna

 1. Från NSIDC:
  While the ice extent this year is higher than the last two years, scientists do not consider this to be a recovery. Despite conditions less favorable to ice loss, the 2009 minimum extent is still 24% below the 1979-2000 average, and 20% below the thirty-year 1979-2008 average minimum. In addition, the Arctic is still dominated by younger, thinner ice, which is more vulnerable to seasonal melt. The long-term decline in summer extent is expected to continue in future years.
  Fast vad vet de? Javisst ja, det är därifrån du hämtar dina data.

 2. Anders M skriver:

  När du informerar kan du väl sätta informationen i sitt sammanhang.
  Här ser du hur klimatmodellerna och observationerna av Arktis is inte stämmer. Just det, de stämmer inte då klimatmodellerna underskattar avsmältningen.

 3. folke kelm skriver:

  ”Mängden koldioxid ökar i samma takt som tidigare allt sedan 1958 då mätningarna började på Mauna Loa. Trots denna jämna ökningstakt har temperaturen gått upp och ned och polernas is ökat och minskat sedan satellitmätningarna började 1979.

  För varje år som går blir det tydligare att koldioxidens inverkan på klimatet är mycket liten.”

  Här ligger Du ganska snett i Din slutsats. Det är ingen som någonsin har påstått att temperaturerna måste gå upp linjärt eller exponentiellt med CO2-halten. Klimatet är inte så enkelt och enkelspårigt. CO2 är inte den enda faktorn som påverkar jordens temperatur. Temperaturen på jorden påverkas ochså av andra faktorer, som varierar med mycket kortare perioder än CO2. På detta sätt får Du en temperaturkurva som går upp och ner, men tar du ett löpande genomsnitt over kanske 10 år, då ser du att temperaturen inte alls ligger stilla.

  Sedan borde Du ta hänsyn till, att oceanen kan fördelar temperaturen på sådant sätt, att ytskiktet kan kyla ner, trots att energiinnehållet ökar. Tar Du hänsyn till nya forskningspapper, kommer Du att se, att temperaturen ner till 3000 m har stigit kraftigt, och med detta har också energiinnehållet stigit i oceanerna. 95% av all uppvärmning på jorden hamnar i oceanernas vatten och vi kommer först mycket senare att märka av detta.
  Titta Du på jorden strålningsbilans, mätt med hjälp av satelliter, ser Du, att jorden får mer ingående strålning än den tappar. Var hamnar då resten? Den hamnar som värme i oceanerna, och 5% av detta hamnar i luften och jordens yttemperatur.
  Men, när Du tänker på oceanerna förmåga att omfördelar värmen, kan Du lätt hamnar i ett läge, då yttemperaturen sjunker, trots att vi får i oss mer värme.
  Ett direkt bevis för det här med uppvärmningen är just strålningsmätningar, som visar att differensen mellan ingående och utgående strålning är positiv, och att spektret har visar förhöjd absoption just vid frekvenserna som är påverkade av CO2 och metan.

  Tar Du hänsyn till detta kan Du inte upprätthålla slutsatsen att CO2 tappar betydelsen. Tvärtemot blir bilden i vetenskapen tydligare och tydligare att vi styr direkt i ett läge där vi hamnar i ett klimat som jorden har haft för mycket länge sedan. Jorden kommer inte att grillas, som många tror, och det blir inte heller någon ny istid som andra tror pga golfströmmens bromsning, men för den mänskliga civilisationen blir det konsekvenser.
  Det tragiska är, att detta kommer att medföra kostnader som ingen vill betala, särskild inte om man kunde ha haft det betydligt billigare, bara man hade inte tjatat bort all handling. Ju tidigare vi gör nåt, ju billigare blir det.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jo, jag inser att koldioxiden inte ensam styr temperaturen, men det är ändå intressant att notera att temperaturkurvan avviker så kraftigt ifrån CO2-kurvan.

  Om man bara ser på de åren då vi har satellitmätningar kan man konstatera att temperaturen gick ned och upp ända mellan 1979 – 1997 och först därefter steg den under några år för sedan plana ut och slutligen falla. Den har ju ingen likhet alls med utvecklingen av CO2.

  Man kan ju då med rätta invända att tiden från 1979 är för kort för att det ska vara möjligt att se någon trend. Tyvärr är det åtskilliga som inte inser det. Ser man i stället utvecklingen från 1850 så är det påfallande att temperaturen sjön så kraftigt från 1880 till 1910 och mellan 1945 till 1975. Det är ju långa perioder av temperaturfall som i vart fall inte jag sett någon förklaring till.

  Det här med strålningsbalans är komplicerat. Instrålning mot jorden påverkas av en rad faktorer som utstrålningen från solen, Milanković-cyklerna, absorption, spridning och reflektion i atmosfären, effekt av vattenångan och moln och jordens reflektionsförmåga (albedo). Flera av dessa faktorer är otillräckligt kända.

  Det är en ny uppgift för mig att temperaturen på 3000 meters djup har stigit kraftigt. Jag har bara noterat att temperaturen på 300-metersnivån är konstant eller något fallande sedan 1979. Det verkar också som om att det gjordes väldigt få mätningar på 1000 meters djup ändå in på 2000-talet (http://www.nodc.noaa.gov/OC5/DATA_ANALYSIS/yearly.html). Det vore intressant med en källhänvisning till din uppgift.

 5. folke kelm skriver:

  ”1880 till 1910 och mellan 1945 till 1975. Det är ju långa perioder av temperaturfall som i vart fall inte jag sett någon förklaring till.”

  Då borde Du titta på vulkaniskt aktivitet och ökning av Aerosolutsläpp efter andra världskriget.

  ”Det här med strålningsbalans är komplicerat. Instrålning mot jorden påverkas av en rad faktorer som utstrålningen från solen, Milanković-cyklerna, absorption, spridning och reflektion i atmosfären, effekt av vattenångan och moln och jordens reflektionsförmåga (albedo). Flera av dessa faktorer är otillräckligt kända.”

  Det är rätt, men man kan göra direkta mätningar av strålningen in och srtrålningen ut, och då ser man direkt vad som händer, fast inte, hur man ska fördelar detta. För detta behöver man ha modellerna.
  Läs detta här:
  http://www.nature.com/nature/journal/v410/n6826/abs/410355a0.html

  Klicka för att komma åt pdf_conf_p50_s9_01_harries_v.pdf


  http://ams.confex.com/ams/Annual2006/techprogram/paper_100737.htm
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009JD012105.shtml

  Argo mätningar går nuförtiden mycket djupt, men än finns det få data ner till 3000m, men ner till 700 m är det betydligt bättre. Jag ska leta upp källan, jag har den tyvärr inte på datorn. jag återkommer.

  Läs gärna under tiden dom andra artiklar.

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag har inte möjlighet att värdera de dokument du hänvisar till, speciellt då jag inte har tillgång till peer reviews. Såväl min tid som kompetens är otillräcklig. Jag får hålla med till något mer lättsmälta källor. Några intressanta citat och noteringar dock

  Nature
  ”But this relationship is complicated by several feedback processes—most importantly the hydrological cycle—that are not well understood.”

  Eumetsat
  De noterar avvikelse för metan mellan model och data. Säger sig behöva mer studier av molneffekten. Jo minsann.

  Conex
  Jag överlåter detta dokument från 2006 med varm hand till andra.

  Agu
  Detta är den mest intressanta av dina referenser. Man säger att man mätt ”ocean heat content” sedan 1950. Det vore bra om någon tog sig tid och värdera de mätresultaten. Rapporten har fått påtaglig kritik t.ex. i inlägg på Roger A. Pielkes web.

 7. folke kelm skriver:

  Mycket av Pielkes kritik baserar på avkylningen sedan övergången från XBT- till Argo-mätningarna. Då det har visat sig att Argo mäter systtematiskt för kallt, medan XBT har mätt systematiskt för varmt, har man sett, att avkylningen inte är existent. Därmed är Pielkes kritik i princip föråldrat.

  Nu är detta ju ett äldre ämne i Din blogg, och jag har skrivit det väl nån annanstans redan, men ändå här en gång till.
  Du har tillgång till Peer reviewed artiklar. Det har var och en genom antingen Internet och betalning eller genom biblioteket.
  Du håller Dig till mer lättsmälta källor, men Du borde vara medveten om, att lättsmälta källor ofta är fullständigt missvisande, citerar fel eller lämna ut viktiga aspekter. Därför borde Du alltid kolla källorna direkt. Ett bra exempel är Mojib Latifs citat om den kommande avkylningen som ska vara i årtionden. Ingen har nytta av sådana falska rykten som lever ett självständig liv på webben, spridd av folk som litar för mycket på lättsmälta källor. Min kritik riktas här inte bara till skeptiska lättsmälta källor utan lika mycket till ”alarmistiska”. Bara i förgår gick det en reportage om havsnivåhöjningen på tysk TV var man kunde höra att Grönlands smältande glacierer skulle höja havsnivån med 7 m till år 2100. När jag hör sådant får jag magsjuka direkt.

  I denna diskussionen gäller inte ”alarmists” eller ”deniers”. Det gäller inte rykten, det gäller bara fakta, svart på vit. Det som är publicerat i första led är det som ska diskuteras. Det hjälper inte vidare att diskutera diskussionen af rykten. Det finns ett barnlek var man viska varandra i örat. Här håller vi inte på med barnlek, därför är temat för allvarligt.

  Har Du inte tid att läsa artiklarna har jag förståelse för det. jag har inte heller tid som jag skulle önska mig. Men försök vara mer kritiskt åt alla håll, inte bara på ett håll. Försök att lyssna på alla sidor, inte bara på den ena. Jag ser i Dina bloggposts att Du har oerhört lätt att ta på Dig den ena sidan av medaljen, medan Du har jättesvårt att svälja den andra sidan. Ibland hoppar Du oreflekterat på en tidningspublikation, trots att det vid närmare granskning visar sig vara helt fel.
  I längden gangnar det inte Din sak.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: