Engelsmännen misstror påståendena om klimatförsämringen

2009-10-31

Den engelska opinions ändrar sig om klimatet, skriver New York Times.

Ett undersökningsföretag rapporterar att 52% av engelsmännen inte tror att klimatet kommer att påverka dem och 18% tror inte heller att deras barn kommer att påverkas.

Engelska konsumenter är bättre informerade i klimatfrågan nu än för två år sedan visar en annan undersökningen, men mindre än hälften av dem tror att de riskerar extrema värmeböljor eller översvämningar.

Ett tredje undersökningsföretag säger att de som tror att de inte kommer att påverkas av klimatförändringarna har fördubblats från 13% 2007 till 25% i år.

Tankesmedjan Public Policy Research säger att engelsmännen har tröttnat på klimatförändringarna.

Den engelska regeringen oroas av utvecklingen och ska nu försöka stoppa utvecklingen med annonser på TV.

Denna förändring är viktig då det ger ytterligare stöd till de Conservative som är mer skeptiska till hypotesen om klimatförsämring än Labour. Nästa år är det val i England. De konservativa stöds av 40 procent och Labour  bara av 27%.   De konservativa vill helst stoppa Lissabonavtalet och kommer säkerligen inte ge stöd till EUs klimatkompromiss.


EUs klimatkompromiss bidde en tumme

2009-10-30

Det blev inget beslut i EU om gemensam finansiering av klimatinvesteringar i tredje världen. Det tänkta ”snabbstartspengarna” blir frivilliga.

Behovet säger EU är 100 miljarder Euro som klimatpengar till utvecklingsländerna. Angela Merkel tror att EU kommer att svara för en tredjedel. EUs finansiering ska i första hand den västra delen stå för. Polen, Rumänien, Tjeckien och andra vill inte betala mycket alls.

Om kostnaden ska fördelas till den västra halvan av EUs befolkning (ca 250 miljoner) blir det en kostnad på 133euro eller ca 1330 kr per person från 0-110 år. Om det är 1/3 som betalar skatt så blir det i stället 4000 kr som var och en ska betala. Men troligen vill Reinfeldt att Sverige ska vara bäst och tar gärna på Sverige en ännu större kostnad.

100 miljarder euro är det tänkta bidraget till utvecklingsländernas klimatomställning. Till det kommer sedan kostnaden för att ställa om Europas klimat.

Men som sagt; det finns inget beslut om några EU-pengar. Med det i kappsäcken ska Reinfeld träffa Barack Obama på tisdag för att få USA att åta sig en stor del av u-landsbidraget. Men i USA är republikanerna emot internationella överenskommelser av detta slag som de anser inkräktar på landets suveränitet. Och en stor grupp demokrater är emot för att de vill inte subventionera Kina, Indien och andra länder i tredje världen som allt mer framgångsrikt konkurrerar med USA och gör fler amerikaner arbetslösa.

Obama slås för den nödvändiga sjukvårdsreformen och kommer inte lova några pengar. Det vet Reinfeldt. Då framstår hans prat om framgång i klimatförhandlingarna som den bluff de är.

Inga pengar från EU, inga från USA. Inget beslut med innehåll i Köpenhamn i december. Men det är bra. Då blir det tid att forska vidare om klimatförändringarna och vad som ev bör göras åt dem.


Det blir kloka beslut i Köpenhamn

2009-10-26

Risken för dåligt underbyggda beslut vid klimatkonferensen i Köpenhamn ser ut att vara mycket liten. Det blir inga beslut om gigantiska kostnader för att försöka minska jordens värme.

I stället blir resultatet förhoppningsvis en överenskommelse om mer forskning och mindre samordning som ger länder utrymme att komma fram till sin egen bedömning av hur klimatets påverkan och vilka åtgärder de kräver.

TV2 Vetenskapsmagasin nådda idag bottennivån vad gäller saklig information. I stället serverades groteskt demagogiska bilder till intervjuer med två extremt alarmistiska, och kontroversiella, forskare.

Stephen Sneider är en miljöaktivist som medgivit att han manipulerar vetenskapliga resultat för att nå sina politiska mål.

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but — which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broadbased support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. (APS News Online August/September 1996 Edition)

Det kan tilläggas att Schneider redan för några decennier sedan varnade för katastrofala klimatförändring, men då gällde det en ny istid (US Today).

Den andra forskaren Bill McGuire menar att människan kommer att drabbas av en mängd vulkanutbrott. Som expert på vulkaner har han väl irriterats över att denna risk inte uppmärksammats tillräckligt och därmed inte fått samma bidrag som mer populära katastrofteorier. Så då gäller det att ta i. Och det gör han i sin bok Seven Years to Save the Planet och i en artikel i engelska Guardian: ”How we discover that not only are the oceans and the atmosphere conspiring against us, bringing baking temperatures, more powerful storms, floods and ever-climbing sea levels, but the crust beneath our feet seems likely to join in too.” New Scientist avfärdar McGuire bok med att McGuire’s kärnfulla prosa bäst uppfattas som berättelser om förestående katastrof.

Båda forskarna svänger sig med riskbedömningar i procent utan någon som helst möjlighet att ens motivera storleksordningen. Sanningen är att de inte har något underlag för påståenden om att risken är x% för det ena eller det andra.

En viktig fråga är varför undergångsprofetior är så populära. Det är inget nytt fenomen. Väderfenomen har ofta setts som tecken på en snart kommande fullständig katastrof. Religiösa grupper använder den nära förestående undergången som ett avgörande argument för att underordna sig sektens ledning som utlovar Räddningen. Ett tydligt exempel på mekanismen är Jehovas Vittnen. Kunskapsbrist ger grogrund för spekulationer.

Men som risken är som sagt liten för att världens länder vill ta beslut om dramatiska investeringar för att minska koldioxiden i atmosfären konsekvenserna är så oklara och föreslagna åtgärder är så illa underbyggda.


Begär pengarna tillbaka från Kontorsgrossisten

2009-10-23

Så här skriver Johan:

Hej,
Beställde nyligen bl.a rengöringsmedel från ett annat (seriöst) företag. I väntan på denna faktura dök bluffakturan upp (Kont.gross. AB i Lund) med ungefär samma belopp. Jag betalade och ett par dagar senare kom den riktiga faktura som jag visste skulle komma. Känner mig så otroligt lurad,å snacka om rätt tid för bluffakturan. Var tyvärr inte uppmärksam nog.
Läste att man förbinder sig 3 månaders prenumeration samt ytterliggare 12 månader om den inte sägs upp.

Vad kan man göra nu?
Tacksam för svar

Mitt svar är att Johan ska meddela att betalningen skett av misstag och begära att Kontorsgrossisten omedelbart återbetalar betalningen.  Om Johan av misstag råkat betala ett belopp genom att skriva fel plusgironummer så skulle han givetvis ha all rätt att begära en återbetalning. Samma regel bör gälla i detta fall.

Så står det på Konsumenternas bank- och finansbyrås webb:

Fråga: Jag har satt in pengar på ett bankgiro när jag egentligen skulle sätta in dem på ett plusgiro. Pengarna kom därför till fel mottagare. Kan jag få tillbaka pengarna?

Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ja, i de allra flesta fall. Kontakta mottagaren och begär att pengarna betalas tillbaka. Har någon felaktigt tagit emot en insättning, har den personen inte rätt att behålla eller använda pengarna. Undantag finns om mottagaren inte insåg, eller borde insett, att pengarna inte var avsedda för honom/henne och därför också har förbrukat pengarna.

Johan, hör gärna av dig om hur det går.

Tillägg:

Brottsbalken 10:4 bör vara tillämplig om Kontorsgrossisten inte betalar tillbaka pengarna:

4 § Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, med egendom, som han har i besittning men vartill ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller eljest tillkommer annan, vidtager åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre eller denne annorledes berövas sin rätt, dömes för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst två år.

På vanlig modern svenska betyder väl detta ungefär att om Kontorsgrossisten mottagit pengar som företaget inte har rätt till så ska pengarna återbetalas. I annat fall blir det böter eller fängelse.

Avtalslagen är också relevant, t.ex:

30 § Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde.

Översatt till svenska blir det ungefär att eftersom Kontorsgrossisten genom agerat på ett sätt som företaget vet lurar andra att betala för något de inte vill ha så gäller inte beställningen. Hur korkade man än är hos Kontorsgrossisten så är det uppenbart att väldigt många kontaktat dem om att de blivit ”svikligen förledda”.

Kanske vore det bästa att några som lurats av Kontorsgrossisten går samman och betalar en advokat som stämmer företaget. De som är intresserade kan besvara detta inlägg. Om minst tio är positiva så ska jag försöka fixa en bra advokat. Det verkar ju inte omöjligt då över 7.500 besökt sidorna om blufföretaget. På något sätt måste ju Kontorsgrossisten stoppas och de ansvariga få ett straff.


Blufföretaget Kontorsgrossisten utan revisor

2009-10-14

I juni lämnade Kontorsgrossistens revisor sitt uppdrag meddelar han idag. Det är i högsta grad begripligt, även om det kanske är något sent. I dag saknar företaget revisor vilket är ett lagbrott.

Chefsbluffmakaren Tony Mlinaric tjänster bra på att luras. 070601 till 080630 lyckades han bluffa till sig 4.7 miljoner.

Men ryktet sprider sig, bl.a. via denna blogg. Nu har sidorna om Kontorsgrossisten besökts 6100 gångar. Många andra skriver också om eländet.  Ett exempel i högen är Mickael Wahlgren. Läs också om småföretagaren som fick rätt mot Kontorsgrossisten och slapp att betala 11.500 kr.


Skolledare vill avrätta otrogna

2009-10-11
Ska inte en skolledare får tycka och tänka vad han vill? Gör en tankeexperiment; Är en person som hyllar Hitler som en stor statsman, tycker att det var bra att utrota judar och arbetar för att införa nazistisk regim i Sverige lämplig som skolledare?
Moubadders uppfattning om Hitler och judeutrotningen är okänd. Däremot är det helt klart att mycket aktivit driver följande uppfattningar:
– Adam och Eva skapades av jord och alla människor härstammar från dem inte från djur (http://www.noorislam.net/sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:hur-skapades-maenniskan&catid=88:40-fragor-om-islam&Itemid=170)
– Kvinnan är skyldig att lyda sin man – inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status. (http://www.noorislam.net/sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1370:vilka-aer-mannens-hustrus-skyldigheter&catid=88:40-fragor-om-islam&Itemid=170)
Kamal Moubadders uppfattning kan sammanfattas till att han vill värva så många anhängar till islam som möjligt. När flertalet medborgare i ett land är muslimer vill han avskaffa demokrati och inför en gudsstat ledd av honom och andra som anser sig veta hur Koranen ska tolkas. Då upphör rätten att driva opinion som strider mot den tolkning han gör av Koranen. Rättsstaten ersätts med sharialagar och ett dömande prästerskap. Han mål är att få samma förhållanden i Sverige som i Iran.

Kamal Moubadder, som är skolledare vid al-Mustafaskolan i Järfälla, fortsätter att argumentera för otrogna ska dödas. Han motsätter sig också ett demokratiskt styrelseskick.

Ska inte en skolledare får tycka och tänka vad han vill? Gör en tankeexperiment; Är en person som hyllar Hitler som en stor statsman, tycker att det var bra att utrota judar och arbetar för att införa nazistisk regim i Sverige lämplig som skolledare?

Moubadders uppfattning om Hitler och judeutrotningen är okänd. Däremot är det helt klart att mycket aktivit driver en rad uppfattningar som helt strider mot de värderingar som riksdagen fastställd för den svenska obligatoriska skolan.

– Han anser att Adam och Eva skapades av jord och alla människor härstammar från dem inte från djur.

– Hans syn yttrandefrihet framgår av formuleringar som ”Individens heder ska visas stor respekt. Därför är det förbjudet att låta något skvaller, förtal eller någon skandal eller historia cirkulera fritt när det bara grundar sig på rykten och misstankar.

– Han anser också att ”Kvinnan är skyldig att lyda sin man – inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status.”

Kamal Moubadders redovisar sina uppfattningar på ”40 Frågor om Islam”. De kan sammanfattas till följande: han vill värva så många anhängar till islam som möjligt. När flertalet medborgare i ett land är muslimer vill han avskaffa demokrati och inför en gudsstat sådana som han som anser sig veta hur Koranen ska tolkas. Därmed upphör rätten att driva opinion som strider mot den tolkning han gör av Koranen. Rättsstaten ersätts med sharialagar och ett dömande prästerskap. Han mål är att få samma förhållanden i Sverige som i Iran.

Kamal Moubadders kan inte få leda en grundskola!


%d bloggare gillar detta: