Skolledare vill avrätta otrogna

2009-10-11
Ska inte en skolledare får tycka och tänka vad han vill? Gör en tankeexperiment; Är en person som hyllar Hitler som en stor statsman, tycker att det var bra att utrota judar och arbetar för att införa nazistisk regim i Sverige lämplig som skolledare?
Moubadders uppfattning om Hitler och judeutrotningen är okänd. Däremot är det helt klart att mycket aktivit driver följande uppfattningar:
– Adam och Eva skapades av jord och alla människor härstammar från dem inte från djur (http://www.noorislam.net/sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:hur-skapades-maenniskan&catid=88:40-fragor-om-islam&Itemid=170)
– Kvinnan är skyldig att lyda sin man – inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status. (http://www.noorislam.net/sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1370:vilka-aer-mannens-hustrus-skyldigheter&catid=88:40-fragor-om-islam&Itemid=170)
Kamal Moubadders uppfattning kan sammanfattas till att han vill värva så många anhängar till islam som möjligt. När flertalet medborgare i ett land är muslimer vill han avskaffa demokrati och inför en gudsstat ledd av honom och andra som anser sig veta hur Koranen ska tolkas. Då upphör rätten att driva opinion som strider mot den tolkning han gör av Koranen. Rättsstaten ersätts med sharialagar och ett dömande prästerskap. Han mål är att få samma förhållanden i Sverige som i Iran.

Kamal Moubadder, som är skolledare vid al-Mustafaskolan i Järfälla, fortsätter att argumentera för otrogna ska dödas. Han motsätter sig också ett demokratiskt styrelseskick.

Ska inte en skolledare får tycka och tänka vad han vill? Gör en tankeexperiment; Är en person som hyllar Hitler som en stor statsman, tycker att det var bra att utrota judar och arbetar för att införa nazistisk regim i Sverige lämplig som skolledare?

Moubadders uppfattning om Hitler och judeutrotningen är okänd. Däremot är det helt klart att mycket aktivit driver en rad uppfattningar som helt strider mot de värderingar som riksdagen fastställd för den svenska obligatoriska skolan.

– Han anser att Adam och Eva skapades av jord och alla människor härstammar från dem inte från djur.

– Hans syn yttrandefrihet framgår av formuleringar som ”Individens heder ska visas stor respekt. Därför är det förbjudet att låta något skvaller, förtal eller någon skandal eller historia cirkulera fritt när det bara grundar sig på rykten och misstankar.

– Han anser också att ”Kvinnan är skyldig att lyda sin man – inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status.”

Kamal Moubadders redovisar sina uppfattningar på ”40 Frågor om Islam”. De kan sammanfattas till följande: han vill värva så många anhängar till islam som möjligt. När flertalet medborgare i ett land är muslimer vill han avskaffa demokrati och inför en gudsstat sådana som han som anser sig veta hur Koranen ska tolkas. Därmed upphör rätten att driva opinion som strider mot den tolkning han gör av Koranen. Rättsstaten ersätts med sharialagar och ett dömande prästerskap. Han mål är att få samma förhållanden i Sverige som i Iran.

Kamal Moubadders kan inte få leda en grundskola!


%d bloggare gillar detta: