EUs klimatkompromiss bidde en tumme

2009-10-30

Det blev inget beslut i EU om gemensam finansiering av klimatinvesteringar i tredje världen. Det tänkta ”snabbstartspengarna” blir frivilliga.

Behovet säger EU är 100 miljarder Euro som klimatpengar till utvecklingsländerna. Angela Merkel tror att EU kommer att svara för en tredjedel. EUs finansiering ska i första hand den västra delen stå för. Polen, Rumänien, Tjeckien och andra vill inte betala mycket alls.

Om kostnaden ska fördelas till den västra halvan av EUs befolkning (ca 250 miljoner) blir det en kostnad på 133euro eller ca 1330 kr per person från 0-110 år. Om det är 1/3 som betalar skatt så blir det i stället 4000 kr som var och en ska betala. Men troligen vill Reinfeldt att Sverige ska vara bäst och tar gärna på Sverige en ännu större kostnad.

100 miljarder euro är det tänkta bidraget till utvecklingsländernas klimatomställning. Till det kommer sedan kostnaden för att ställa om Europas klimat.

Men som sagt; det finns inget beslut om några EU-pengar. Med det i kappsäcken ska Reinfeld träffa Barack Obama på tisdag för att få USA att åta sig en stor del av u-landsbidraget. Men i USA är republikanerna emot internationella överenskommelser av detta slag som de anser inkräktar på landets suveränitet. Och en stor grupp demokrater är emot för att de vill inte subventionera Kina, Indien och andra länder i tredje världen som allt mer framgångsrikt konkurrerar med USA och gör fler amerikaner arbetslösa.

Obama slås för den nödvändiga sjukvårdsreformen och kommer inte lova några pengar. Det vet Reinfeldt. Då framstår hans prat om framgång i klimatförhandlingarna som den bluff de är.

Inga pengar från EU, inga från USA. Inget beslut med innehåll i Köpenhamn i december. Men det är bra. Då blir det tid att forska vidare om klimatförändringarna och vad som ev bör göras åt dem.


%d bloggare gillar detta: