Färre i USA tror på den globala uppvärmningen

2009-11-29

Allt färre amerikaner tror att på någon global uppvärmning. Det visar en helt ny undersökning från det ledande undersökningsföretaget i USA, Pew Research.

I april ansåg 71% att det fanns bevis för en global uppvärmning. Nu är det bara 57%. En anledning till den ändrade inställningen kan vara den kalla sommaren i USA.

Det finns flera andra undersökningar som visar samma tendens. Gallup fann i mars att 41% ansåg att påståendena om global uppvärmning var överdrivna.

Det är dock, enligt Pew, hela 83% som vill att miljön ska ha starkare skydd i lagstiftningen.


Varifrån kommer atmosfärens koldioxid?

2009-11-27

De flesta är övertygade om att halten koldioxid i atmosfären ökar. Och så verkar det vara. Koldioxiden mäts sedan 1958 på vulkanön Mauna Loa. Senare har det tillkommit fler liknande mätstationer (Point Barrow, Alaska, Hawaii, American Samoa och Sydpolen) och andra mätmetoder.

Det lär vara god överensstämmelse mellan de fyra mätstationerna, liksom med andra mätmetoder, men tyvärr är det svårt att hitta faktiska mätdata.

Det är märkligt att stationerna ger så samstämmiga resultat när man ser NOAAs film som visar hur koldioxiden virvlar runt jorden.

Men varifrån kommer då koldioxiden i atmosfären? Den globala organisationen som samordnar Global Carbon Project har ett avsnitt kallat Carbon budget 2008. Tyvärr redovisas budgeten bara för prenumeranter i Nature Geoscience 2, men ett abstrakt är tillgängligt för alla. Dessutom finns det ett referat av artikeln här. Det vore bra att ta del av några oberoende värderingar av koldioxidbudgeten.

Forskningen i Norge har en annan öppenhet. Forskningscentrat GRID-Arendal medverkar bl.a. i IPCCs arbete. Där finns denna klargörande bild:


(Uppgifterna avser åren 1980-1989. GRID-Arendal har följande kommentar till bilden: Evidence is accumulating that many of the fluxes can fluctuate significantly from year to year. In contrast to the static view conveyed in figures like this one, the carbon system is dynamic and coupled to the climate system on seasonal, interannual and decadal timescales.)

Av bilden framgår det att atmosfärens tillskott är 207 Gt/år och att frånflödet är 193 Gt/år. Det största tillskottet på 10 Gt/år kommer från marina organismer. Det näst största är fossil förbränning på 5,5 Gt/år.

Det är överraskande är att den marina biologin avger omsätter så mycket koldioxid. Sedan kan man notera att den fossila förbränningen bara utgör 2,6% av det totala tillflödet. Ökningen av CO2 i atmosfären är 13,5 Gt/år (1,8%).


Svårigheter med klimatmodellerna

2009-11-26

Den engelska versionen av Spiegel On-Line publicerade häromdagen en bra artikel om svårigheterna vid klimatmodellering: The Difficulties of Predicting Climate Change.

Ett citat: ”The closer one looks at climate models, the greater the temptation to doubt their usefulness. Is this not a case of altering parameters until they produce the desired results? How much real science can be found in the models? How much is merely the result of tuning?

Problemet är att modellerna är mycket långtgående förenklingar av vad som faktiskt sker. Vissa centrala fenomen är det dessutom svårt att få med, t.ex. molnens inverkan. När modellerna fört in de mer eller mindre väl kända fysikaliska processerna så körs modellen på historiska data. De avvikelser som då konstateras kompenserar man med parametrar som man sedan förmodar kommer att gälla även framgent.

But there parameterizations that cannot be established using theory or observations. These parameters must be programmed as realistically as possible so that they reproduce past climate developments as accurately as possible”, säger Marco Giorgetta of the Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg i artikeln. Giorgetta arbetar själv med utveckling av klimatmodeller vid institutet.


Ingen gud? …Inget problem!

2009-11-25

Humanisternas amerikanska systerorganisation lanserar i dagarna i ny bred busskampanj.

Och de amerikanska ateisterna har stor framgång framgick det vid kampanjens lansering. 2003 var 9% av amerikanerna icke gudstroende. 2006 hade de ökat till 11%. 2008 var det 15% som inte hade någon gudstro, vilket gjorde ateism, och agnostisism till den tredje största livsåskådningen i USA efter katolicismen och baptismen.

Uppgifterna stöds av Pews senaste opinionsundersökning från 2007 visar att gudsotron är utbredd i USA.

Enligt undersökningen är är 26,3% evangeliskt kristna, 23,9% katoliker och vanliga (”Mainland”) kristna är 18,1%.

Ateisterna är bara 1,6% och agnostikerna 2,4%, men gruppen som ”tror inte på något särskilt” är hela 12,1%, så antalet icke gudstroende uppgår till 16,1%.

Det kan jämföras med t.ex.antalet lutheraner som är 2,8%, judarna är 1,7%, mormonerna är 1,7%, antalet Jehovas Vittnen är0,7% för att bara nämna några av USAs alla trosinriktningar.

En slutsats är given. Amerikanerna utan gudstro är många och de blir fler. Nu måste de utan gudstro organisera sig bättre och skaffa sig mer inflytande i politiken som i USA i så hög grad styrs av religiösa trosuppfattningar.


Koldioxiden från människan mycket mindre än man trott

2009-11-24

Ny forskning visar att IPCCs uppgift om mängden koldioxid som människan skapar är helt fel.

I IPCC senaster rapport som kom 2007 hävdade man att 45% av den antropogena koldioxiden stannar i atmosfären i 30,5 år och att 24% av all koldioxid i atmosfären skapas av människan. Denna beräkning är är grundläggande för hela teorin om global uppvärmning.

Men det stämmer alltså inte, enligt en ny rapport ”Fossil Fuel Emissions and Fossil CO2 in the Atmosphere” författad av tre italienska forskare från IPCF-CNR i Italien. I den sägs det att den atropogena koldioxiden bara stannar i atmosfären ca 5 år. Det betyder att den mängd koldioxid som människan genererar är en tredjedel av vad IPCC uppskattade.

Den givna slutsatsen är givetvis att kunskapen om de mest grundläggande processerna i atmosfären är helt otillräckliga för att utgöra underlag för beslut i någon riktning i Köpenhamn.


Smälter isen på Antarktis?

2009-11-23

Rymdforskaren Jianli Chen vid universitet i Austin, Texas har publicerat en studie i tidskriften Nature Geoscience. Forskaren säger försiktigt ”This, if confirmed, could indicate a state change of East Antarctica, which could pose a large impact on global sea levels in the future”.

Chens studie får DN att göra följande påståenden
1) Isen på Antarktis försvinner allt snabbare ut i havet. Det bekräftar de nya satellitmätningarna.
2) I februari kom en studie som visade att kontinenten faktiskt har blivit varmare de senaste femtio åren.
3) Satelliten Grace har mätt förändringar i gravitationen månad för månad, mellan april 2002 och januari 2009. Resultaten visar att Antarktis förlorade alltmer is för varje år, i genomsnitt 190 miljarder ton is om året.
4) Nya uppgifter finns om Grönlands accelererande issmältning
DN sätter rubriken ”Isen smälter på Antarktis”

BBC skriver följande om samma studie:
– Isen på Östra Antarktis har minskat under de senaster tre åren. Däremot var det ingen minskning under de övriga fyra åren.
– Andra forskare BBC intervjuat säger osäkerheten i data stor.
– Minskningen östra Antarktis i under 2006-2009 var bara 57 miljarder ton per år att jämföra med minskningen i det mindre västantarktis på 132 miljarder ton.
– En forskare anmärker att man måste vara försiktig då det inte finns några jämförelsedata.
BBCs rubrik är omdömesgill: ”East Antarctic ice sheet may be losing mass”

Har DN rätt? Nej, fakta sparkar:
1. Minskningen av isvolymen har bara registrerats under tre år. En så kort tid är ointressant i klimatsammanhang. Man säger att en tidserie om 30 är behövs för att den ska säga något om klimatet. DN påstår att isvolymen minskat ”varje år”. Det är fel. Under flertalet år skedd ingen minskning alls.
2. Enligt den iofs omdiskusterade forskningsinstitutionen Climatic Research Unit (CRU) har det inte blivit varmare på Antarktis sedan 1957. Det är alltid frysgrader på Antarktis, så en avsmältning skulle inte kunna bero på temperaturen.
3. Forskarna har använt en ny mätmetod vars kvalitet är oklar. Dessutom är det svårt att ta hänsyn till att berggrunden under ismassa stiger.
4. Det är inte alls konstaterat att isen på Grönland smälter.

DNs skriverier om klimatet kännetecknas av den gamla journalistuttrycket: Kolla inte fakta. Det kan spräcka storyn.


Religiösa hotar Obama till livet

2009-11-22

Den religösa högern är alltmer våldsam i sina angrepp på Obama. Nu handlar det om direkta uppmaningar till mord.

I filmen ned ger programledaren exempel:

”Pray For President Obama — Psalm 109 Verse 8. What’s Psalm 109:8? Well, it reads ”Let His Days Be Few, And Let Another Take His Office.’ Let his days be few. Uh, it’s followed immediately by another verse: ‘Let His Children Be Fatherless, And His Wife A Widow.

And don’t forget, that sentiment is now being merchandized on bumper stickers, on mouse pads, on teddy bears, on aprons, framed tiles – those are nice – keepsake boxes, T-shirts. Let his days be few, ha, ha, on a teddy bear. Is anybody else creeped out by this?”

En tidigare religiös  ledare Frank Schaeffer sammanfattar:

”This is the American version of the Taliban. The Taliban quotes the Qu’ran, and al Qaeda quotes certain verses in the Qu’ran, in or out of context, calling for jihad, and bloody war, and the curse of Allah on infidels. This is the Old Testament, Biblical equivalent of calling for holy war. Now, most Americans’ll just see the bumper sticker and smile and think that it’s facetious. Unfortunately, there are 22 million Americans or so who call themselves super-conservative evangelicals. Of this, a small minority might be violent. But, the general atmosphere here is really getting heated.”


%d bloggare gillar detta: