Färre i USA tror på den globala uppvärmningen

2009-11-29

Allt färre amerikaner tror att på någon global uppvärmning. Det visar en helt ny undersökning från det ledande undersökningsföretaget i USA, Pew Research.

I april ansåg 71% att det fanns bevis för en global uppvärmning. Nu är det bara 57%. En anledning till den ändrade inställningen kan vara den kalla sommaren i USA.

Det finns flera andra undersökningar som visar samma tendens. Gallup fann i mars att 41% ansåg att påståendena om global uppvärmning var överdrivna.

Det är dock, enligt Pew, hela 83% som vill att miljön ska ha starkare skydd i lagstiftningen.


Varifrån kommer atmosfärens koldioxid?

2009-11-27

De flesta är övertygade om att halten koldioxid i atmosfären ökar. Och så verkar det vara. Koldioxiden mäts sedan 1958 på vulkanön Mauna Loa. Senare har det tillkommit fler liknande mätstationer (Point Barrow, Alaska, Hawaii, American Samoa och Sydpolen) och andra mätmetoder.

Det lär vara god överensstämmelse mellan de fyra mätstationerna, liksom med andra mätmetoder, men tyvärr är det svårt att hitta faktiska mätdata.

Det är märkligt att stationerna ger så samstämmiga resultat när man ser NOAAs film som visar hur koldioxiden virvlar runt jorden.

Men varifrån kommer då koldioxiden i atmosfären? Den globala organisationen som samordnar Global Carbon Project har ett avsnitt kallat Carbon budget 2008. Tyvärr redovisas budgeten bara för prenumeranter i Nature Geoscience 2, men ett abstrakt är tillgängligt för alla. Dessutom finns det ett referat av artikeln här. Det vore bra att ta del av några oberoende värderingar av koldioxidbudgeten.

Forskningen i Norge har en annan öppenhet. Forskningscentrat GRID-Arendal medverkar bl.a. i IPCCs arbete. Där finns denna klargörande bild:


(Uppgifterna avser åren 1980-1989. GRID-Arendal har följande kommentar till bilden: Evidence is accumulating that many of the fluxes can fluctuate significantly from year to year. In contrast to the static view conveyed in figures like this one, the carbon system is dynamic and coupled to the climate system on seasonal, interannual and decadal timescales.)

Av bilden framgår det att atmosfärens tillskott är 207 Gt/år och att frånflödet är 193 Gt/år. Det största tillskottet på 10 Gt/år kommer från marina organismer. Det näst största är fossil förbränning på 5,5 Gt/år.

Det är överraskande är att den marina biologin avger omsätter så mycket koldioxid. Sedan kan man notera att den fossila förbränningen bara utgör 2,6% av det totala tillflödet. Ökningen av CO2 i atmosfären är 13,5 Gt/år (1,8%).


Svårigheter med klimatmodellerna

2009-11-26

Den engelska versionen av Spiegel On-Line publicerade häromdagen en bra artikel om svårigheterna vid klimatmodellering: The Difficulties of Predicting Climate Change.

Ett citat: ”The closer one looks at climate models, the greater the temptation to doubt their usefulness. Is this not a case of altering parameters until they produce the desired results? How much real science can be found in the models? How much is merely the result of tuning?

Problemet är att modellerna är mycket långtgående förenklingar av vad som faktiskt sker. Vissa centrala fenomen är det dessutom svårt att få med, t.ex. molnens inverkan. När modellerna fört in de mer eller mindre väl kända fysikaliska processerna så körs modellen på historiska data. De avvikelser som då konstateras kompenserar man med parametrar som man sedan förmodar kommer att gälla även framgent.

But there parameterizations that cannot be established using theory or observations. These parameters must be programmed as realistically as possible so that they reproduce past climate developments as accurately as possible”, säger Marco Giorgetta of the Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg i artikeln. Giorgetta arbetar själv med utveckling av klimatmodeller vid institutet.


Ingen gud? …Inget problem!

2009-11-25

Humanisternas amerikanska systerorganisation lanserar i dagarna i ny bred busskampanj.

Och de amerikanska ateisterna har stor framgång framgick det vid kampanjens lansering. 2003 var 9% av amerikanerna icke gudstroende. 2006 hade de ökat till 11%. 2008 var det 15% som inte hade någon gudstro, vilket gjorde ateism, och agnostisism till den tredje största livsåskådningen i USA efter katolicismen och baptismen.

Uppgifterna stöds av Pews senaste opinionsundersökning från 2007 visar att gudsotron är utbredd i USA.

Enligt undersökningen är är 26,3% evangeliskt kristna, 23,9% katoliker och vanliga (”Mainland”) kristna är 18,1%.

Ateisterna är bara 1,6% och agnostikerna 2,4%, men gruppen som ”tror inte på något särskilt” är hela 12,1%, så antalet icke gudstroende uppgår till 16,1%.

Det kan jämföras med t.ex.antalet lutheraner som är 2,8%, judarna är 1,7%, mormonerna är 1,7%, antalet Jehovas Vittnen är0,7% för att bara nämna några av USAs alla trosinriktningar.

En slutsats är given. Amerikanerna utan gudstro är många och de blir fler. Nu måste de utan gudstro organisera sig bättre och skaffa sig mer inflytande i politiken som i USA i så hög grad styrs av religiösa trosuppfattningar.


Koldioxiden från människan mycket mindre än man trott

2009-11-24

Ny forskning visar att IPCCs uppgift om mängden koldioxid som människan skapar är helt fel.

I IPCC senaster rapport som kom 2007 hävdade man att 45% av den antropogena koldioxiden stannar i atmosfären i 30,5 år och att 24% av all koldioxid i atmosfären skapas av människan. Denna beräkning är är grundläggande för hela teorin om global uppvärmning.

Men det stämmer alltså inte, enligt en ny rapport ”Fossil Fuel Emissions and Fossil CO2 in the Atmosphere” författad av tre italienska forskare från IPCF-CNR i Italien. I den sägs det att den atropogena koldioxiden bara stannar i atmosfären ca 5 år. Det betyder att den mängd koldioxid som människan genererar är en tredjedel av vad IPCC uppskattade.

Den givna slutsatsen är givetvis att kunskapen om de mest grundläggande processerna i atmosfären är helt otillräckliga för att utgöra underlag för beslut i någon riktning i Köpenhamn.


Smälter isen på Antarktis?

2009-11-23

Rymdforskaren Jianli Chen vid universitet i Austin, Texas har publicerat en studie i tidskriften Nature Geoscience. Forskaren säger försiktigt ”This, if confirmed, could indicate a state change of East Antarctica, which could pose a large impact on global sea levels in the future”.

Chens studie får DN att göra följande påståenden
1) Isen på Antarktis försvinner allt snabbare ut i havet. Det bekräftar de nya satellitmätningarna.
2) I februari kom en studie som visade att kontinenten faktiskt har blivit varmare de senaste femtio åren.
3) Satelliten Grace har mätt förändringar i gravitationen månad för månad, mellan april 2002 och januari 2009. Resultaten visar att Antarktis förlorade alltmer is för varje år, i genomsnitt 190 miljarder ton is om året.
4) Nya uppgifter finns om Grönlands accelererande issmältning
DN sätter rubriken ”Isen smälter på Antarktis”

BBC skriver följande om samma studie:
– Isen på Östra Antarktis har minskat under de senaster tre åren. Däremot var det ingen minskning under de övriga fyra åren.
– Andra forskare BBC intervjuat säger osäkerheten i data stor.
– Minskningen östra Antarktis i under 2006-2009 var bara 57 miljarder ton per år att jämföra med minskningen i det mindre västantarktis på 132 miljarder ton.
– En forskare anmärker att man måste vara försiktig då det inte finns några jämförelsedata.
BBCs rubrik är omdömesgill: ”East Antarctic ice sheet may be losing mass”

Har DN rätt? Nej, fakta sparkar:
1. Minskningen av isvolymen har bara registrerats under tre år. En så kort tid är ointressant i klimatsammanhang. Man säger att en tidserie om 30 är behövs för att den ska säga något om klimatet. DN påstår att isvolymen minskat ”varje år”. Det är fel. Under flertalet år skedd ingen minskning alls.
2. Enligt den iofs omdiskusterade forskningsinstitutionen Climatic Research Unit (CRU) har det inte blivit varmare på Antarktis sedan 1957. Det är alltid frysgrader på Antarktis, så en avsmältning skulle inte kunna bero på temperaturen.
3. Forskarna har använt en ny mätmetod vars kvalitet är oklar. Dessutom är det svårt att ta hänsyn till att berggrunden under ismassa stiger.
4. Det är inte alls konstaterat att isen på Grönland smälter.

DNs skriverier om klimatet kännetecknas av den gamla journalistuttrycket: Kolla inte fakta. Det kan spräcka storyn.


Religiösa hotar Obama till livet

2009-11-22

Den religösa högern är alltmer våldsam i sina angrepp på Obama. Nu handlar det om direkta uppmaningar till mord.

I filmen ned ger programledaren exempel:

”Pray For President Obama — Psalm 109 Verse 8. What’s Psalm 109:8? Well, it reads ”Let His Days Be Few, And Let Another Take His Office.’ Let his days be few. Uh, it’s followed immediately by another verse: ‘Let His Children Be Fatherless, And His Wife A Widow.

And don’t forget, that sentiment is now being merchandized on bumper stickers, on mouse pads, on teddy bears, on aprons, framed tiles – those are nice – keepsake boxes, T-shirts. Let his days be few, ha, ha, on a teddy bear. Is anybody else creeped out by this?”

En tidigare religiös  ledare Frank Schaeffer sammanfattar:

”This is the American version of the Taliban. The Taliban quotes the Qu’ran, and al Qaeda quotes certain verses in the Qu’ran, in or out of context, calling for jihad, and bloody war, and the curse of Allah on infidels. This is the Old Testament, Biblical equivalent of calling for holy war. Now, most Americans’ll just see the bumper sticker and smile and think that it’s facetious. Unfortunately, there are 22 million Americans or so who call themselves super-conservative evangelicals. Of this, a small minority might be violent. But, the general atmosphere here is really getting heated.”


Denna blogg har ”inflytande”!

2009-11-19

Bara 17% av svenska de bloggarna har mer inflytande än denna. Det påstår i alla fall bloggen inflytande.se. Det som avgör framgången är antalet länkar till denna blogg.

Inflytande kan kanske också mätas genom besök. Hittills har besökare klickat drygt 72.000 gångar. Inte dåligt. Fn liggar antalet klick på ca 700 per vecka.

Det är intressant att se att artiklar som är mer än året gamla fortfarande får besök. Ett exempel är Jehovas Vittnen missbrukar religionen som publicerades i sept 2007. Den har lästs 2.800 gånger och läses fortfarande var dag med ett fåtal undantag.

Det finns nästan 1000 kommentarer till artiklarna. Drygt hälften av dem kommer från läsarna, de övriga är svar på tal. De som bemödar sig med att reagera på det som skrivs i bloggen ska inte negligeras.

För närvarande är klimatfrågan prioriterad. Den är oerhört viktig. Många verkar lita blint på FNs klimatpanel IPCC och en ganska liten grupp klimatforskare. Det är inte rimligt när det gäller en så avgörande fråga. I stället bör var och en göra vad den kan för att själva, efter bästa förmåga, sätta sig in i det komplicerade materialet.

På denna blogg har polemiken inget större utrymme utan ambitionen är i stället att så sakligt som möjligt beskriva det aktuella kunskapsläget baserat på vetenskapligt etablerade källor. Det är det som ger inflytande och många besök.


Miljöpartiet De gröna är blåögda

2009-11-19

Inför Köpenhamnsmötet har Miljöpartiet skrivit ihop ett förslag, som det väl var tänkt att Maria Wetterstrand skulle presentera för världens ledare. Men så blir det inte och tur är väl det. Förslaget är naivt i överkant.

MP vill ha bindande avtal med sanktioner! Ett sådant krav saknar varje form av realism. USA, Indien och Kina skriver aldrig på sådana avtal.

MP nöjer sig inte med den minskning av industriländernas utsläpp om 25-40% till 2020 och med 80-95% som IPCC föreslagit. EU tänker på egen hand minska med 20% och med ytterligare 30% vid ett internationellt avtal.

MP kräver i stället minst 40% till 2020. Till det kommer att MP anser att EU ska betala 35 miljarder euro per år eller att EU minskar utsläppen i u-länderna med 80%.

Det ska bli intressant att se om de rödgrönas budgetförslag inkluderar kostnaderna för MPs extrema klimatpolitik.

MP förslag är ett bra exempel på hur ”IPCC förblindat välrdens politiker”, som professor Kjell Aleklitt skriver i SvD.

MP agerar för ökad massvält genom att minska energiproduktionen baserad på fossiler utan att presentera någon som helst realistiskt idé om hur den energi som världens befolkning behöver för att få något att äta ska produceras.


”IPCC har förblindat världens politiker”

2009-11-18

Kjell Aleklett, professor i fysik vid Globala energisystem vid Uppsala universitet, har skrivit en av de allra viktigaste artiklarna om klimatet på mycket länge. I egenskap av en av landets ledande experter på energifrågan konstaterar han att det inte är möjligt att snabbt avveckla det fossila bränslet.

Vi i Sverige klarar det tack vare vatten- och kärnkraften samt en hel del olja. Men i andra länder blir det massvält! Några citat:

” Ett tydligt bevis på att vårt klimat påverkas av fossila bränslen är att man diskuterar en reduktion av dessa bränslen med 50 till 90 procent fram till år 2050. Vad som inte diskuteras är att denna reduktion påverkar vår matproduktion och vår ekonomi.”

”… slutsatsen är att världens befolkning i genomsnitt använder huvudsakligen fossil energi för sin matproduktion, framför allt olja och naturgas. Med ett globalt genomsnitt på fem gånger så mycket använd energi jämfört med energi i maten på bordet blir behovet 36000 TWh/år. Det motsvarar cirka 30 procent av världens totala fossilbränsleanvändning.”

”Genom skicklig marknadsföring av orealistiska framtidsscenarier har IPCC förblindat världens politiker och framför allt politiker inom EU. ”


Smälter isen på Grönland – eller är det tvärtom?

2009-11-18

Den etablerade uppfattningen verkar vara att isen på Grönland smälter allt snabbare och att havsnivån därför stiger. Snart kommer öar och lågt liggande land svämmas över.

Den 13 november publicerade Science en rapport av Michiel van den Broeke, m.fl med rubriken  Partitioning Recent Greenland Mass Loss. I rapportens abstrakt står det ”… enable us to quantify the individual components of recent Greenland mass loss. The total 2000–2008 mass loss of ~1500 gigatons, equivalent to 0.46 millimeters per year of global sea level rise,…” och ”Since 2006, high summer melt rates have increased Greenland ice sheet mass loss to 273 gigatons per year (0.75 millimeters per year of equivalent sea level rise).

Och det kan ju låta alarmerande. Så uppfattade också flera media det, i Sverige dock bara DN. ”Grönlands smältande isar höjer havsnivån” blev tidningens rubrik. Ingressen höll tidningen vanliga ton när det gäller klimatet: ”Grönlands isar smälter allt snabbare. Ny studie visar att Grönlands bidrag till havets höjning är kraftigt underskattat.

Men det DN skriver stämmer inte med den etablerade forskningens resultat . Borde inte DN nämnt det?

Nu visar det sig att referatet i DN inte heller stämmer med den aktuella undersökningen. Den visade nämligen att ”total annual precipitation in the Greenland ice sheet for 1958-2007 to be up to 24% and surface mass balance up to 63% higher than previously thought,” Kanske borde DN tänkt till lite extra eftersom forskningsrapportens namn är ”Higher surface mass balance of the Greenland ice sheet revealed by high-resolution climate modeling”.

Tilläggas kan att Science i sitt abstrakt valde att exkludera såväl rapportens namn som författarnas inledande mening: ”High-resolution (˜11 km) regional climate modeling shows total annual precipitation on the Greenland ice sheet for 1958-2007 to be up to 24% and surface mass balance up to 63% higher than previously thought. ” (Geophysical Research Letters)


Skriv på klimatuppropet till Fredrik Reinfeldt inför Köpenhamnsmötet!

2009-11-18

Även om det inte är sannolikt att det tas några bindande beslut vid klimatmötet i Köpenhamn kommer man troligen försöka att fastlägga en handlingsplan för det politiska klimatarbetet under de närmaste åren. Så mötet kommer nog betydelse för det framtida klimatet.

Därför är det viktigt att Stockholmsinitiativet skrivit ett upprop till Fredrik Reinfeldt där man understryker det uppenbara att kunskapen om det framtida klimatet och vad som påverkar det fortfarande är helt otillräckliga. En viktig passus i uppropet:

För att rättfärdiga sådana drastiska åtgärder måste vi vara säkra på att de är absolut nödvändiga. Men sådan kunskap saknas fortfarande. Det enda vi säkert vet är att klimatet ständigt genomgått stora förändringar och att vi inte vet något om framtiden. Illusionen att vi skulle kunna kontrollera och styra klimatet saknar definitivt vetenskaplig grund.

Vi anser att våra resurser bör användas till att bygga och utveckla vårt samhälle och vår infrastruktur så att de blir motståndskraftiga mot alla oundvikliga klimatförändringar. Resurser behövs också för att ge människor i fattiga länder möjlighet till bättre liv och för att värna och vårda känsliga ekosystem som hav och skogar.

Alla med ett engagemang för klimatet och speciellt de hungrande i världen bör skriva på uppropet.


”Klimatkatastrofen är inställd”

2009-11-17

Finska statliga TVn YLE visade den 11 november en mycket intressant film om klimatfrågan med det engelska namnet Climate catastrophe cancelled.

Filmen finns med engelsk textning publicerad på flera webbar, bl.a. Klimatbluffen och Kättaren. Den måste ses av alla som har något intresse för vad som sker med klimatet och forskningen om klimatet. En engelsk översättning med diagram finns här.

I filmens inledning intervjuas statistikern Steve McIntyre om den sk hockeyklubban, ett diagram skapat av Michael Mann, mfl, som påstods visa att temperaturen varit ganska jämn under ca 1000 år och sedan plötsligt steg från mitten av 1990-talet. Trots att Mann länge vägrade lämna ifrån sig underlaget till diagrammet, så lyckades McIntyre till slut få tillgång till insamlade fakta. Då visade det sig att diagrammet bara baserades på undersökning av ett fåtal tallar i Nordamerika!

Senare presenterade Keith Briffa, forskare vid Climate Research Unit at the University of East Anglia, som är ett av IPCCs ledande forskningsorgan, ett nytt diagram med utseende som en hockeyklubba. Briffa är en huvudförfattare till IPCCs rapporter. Briffa hade problem med att den varma medeltiden och den efterföljande lilla istiden inte alls syntes i hans mätserie.

Återigen vägrade forskaren att redovisa underlaget till sitt diagram, men efter att Briffa publicerat en artikel i en vetenskaplig tidskrift, tvingades han att redovisa underlaget. Då visare McIntyre att även det även denna gång var en mycket begränsad datamängd.

Briffa återvände efter en tid för att ta fler prover. När de nya värdena adderats till de tidigare (Briffa 95) blev resultat ett helt annat. I stället visade mätvärdena att temperaturen normalt varit betydligt högre än den är nu (Esper 02):


Betala inte fakturorna från blufföretagets Kontorsgrossisten

2009-11-17

Nu är det klart att man inte behöver betala fakturor från Kontorsgrossisten, som sänder fakturor på tusentals kronor till företag som de inte ens varit i kontakt med.

Anledningen till att det är klart är att företaget Fixarna i Vaxholm vunnit mot företaget Ment i Attunda tingsrätt. Ment påstår att Fixarna gjort en beställning per telefon. Fixarna säger att det har de inte gjort. Fixarna fick rätt i rätten då Ment inte kunde visa att det fanns något avtal. Allt enligt SvD.

Något avtal finns givetvis inte heller med blufföretaget Kontorsgrossisten. De menar inte ens att det är något avtal utan skriver mycket finstilt på fakturans baksida att det är ett erbjudande.

Råd
1) Betala aldrig något till Kontorsgrossisten
2) Om du har betalt fakturan av misstag så begär att pengarna återbetalas, gärna med ränta om det gått några dagar.
3) Kommer inte pengarna så anlita kronofogden. Det kostar 600 kr, men det kan det väl vara värt.


Blir oceanerna kallare eller varmare?

2009-11-17

I en vetenskaplig rapport hävdar två forskare att oceanerna har blivit kallare sedan 2003. Att de utgår från detta årtal beror på att man då startade ett nytt mätsystem Argo som består av upp emot 4000 bojer som mäter havens värme på olik djup.

Eftersom haven lagrar ca 80% av jordens värme är havens temperatur en bra indikator på jordens klimat. Dessutom innebär en ökad temperatur en höjning av havsnivån genom sk sterisk effekt.

Forskarnas rapport ligger i linje med resultat från CRUs mätserie HadSST2 och NCDC. Men sex års mätresultat är alltför kort för att säga något om klimatet. CRU och NCDC publicerar dock sina resultat sedan 1979. De visar en svag ökning på ytvattnet om ca 0,2 grader under 30 år, men ingen ökning alls i det översta lagret ned till 300 meter.

Havsnivån stiger långsamt, med + 4,5 cm sedan 1979. Det är lika med inget alls om man t.ex. jämför med tidvatten, skillnaden mellan hög och lågtryck och vindars inverkan. Den långsamma ökningstakten verkar dessutom att avta.

Webben Skeptical Science sammanfattar läget: The bottom line is there is still uncertainty over the reconstruction of ocean heat. Generally, the various reconstructions show the same long term trends but don’t always agree when it comes to inter-decadal variability. The uncertainty means one cannot conclude with confidence that the ocean is cooling. Independent analysis seem to indicate that over last half dozen years, the ocean has shown less warming than the long term trend but nevertheless, a statistically significant warming trend.

Det är alltså svårt att veta om haven värms upp eller kyls ned. Det krävs mer forskning.


Har DN fel om Grönlandsisen?

2009-11-13

I dagens DN skriver Annika Nilsson ”Under senare år har havsytan höjts i en allt snabbare takt.” Stämmer det? DN är ju notoriskt opålitligt i klimafrågan så det finns anledning att kolla.

Havsnivån mäts av University of Colorado at Boulder. Ett besök där visar att något helt annat. Coloradouniversitetets mätningen har gjorts med satellit sedan 1994. Havytan har enligt dessa mätningar höjts med 2,8-3,6 mm/år.

Diagrammen visar att det inte varit någon höjning alls av havsytan sedan 2006! Det ser alltså ut som om att DN har fel igen.

Om havsnivån inte ökar så kan man undra vart Grönlands smältande is tar vägen.  Eller är det kanske så att isen på Grönland inte minskar?

Det visar sig enligt mätningar från NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) att temperaturen under 1990-2000 var lägre än under seklet 1901-2000 på sydvästra hälften av Island. Bara den allra nordöstligast spetsen på Grönland var något varmare (<1 grad).

En viktigare iaktagelse är att istäcket blev tjockare i samma jämförelse. I snitt ökade istäcket på större delen av Grönland med 10-20 cm per år! På den nordligaste tredjedelen minskade istäcket med ca 5 cm/år.

Grönlandsisen verkar alltså växa. Det är väl något för DN att rapportera om?


DN: Grönlands smältande isar höjer havsnivån


Ovanligt lite havsis vid nord- och sydpolen

2009-11-13

Just nu är det mindre is vid nordpolen än det varit i oktober sedan 1979. Det är även mindre än det var det omtalade året 2007.

Även vid sydpolen har det varit en kraftig avsmältning.  Från en rekordstor omfattning tidigare i år tangerar nu havsisens utbredning snittet 1979-2000.


Borgerlig samverkan – från Högfors till valallians?

2009-11-12

Har just hört och sett ett riktigt bra panelsamtal med Hans Bergström (docent i statsvetenskap och fd chefredaktör och utgivare på Dagens Nyheter), PJ Anders Linder (politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet) och Maria Rankka (vd Timbro). Arrangör var Liberati och Alliansens vänner med stöd och medverkan av Ohlininstitutet.

Seminariet går att se tack vare Bambuser på denna adress.  Debatten är ganska lång, men man kan lugnt hoppa över den första 20 minuterna.


Förbud mot religiösa symboler i skolan

2009-11-03

Europeiska domstolen har beslutat att EUs medlemsländer inte får tillåta religiösa symboler i den obligatoriska skolan.  Förhoppningsvis inkluderar det även gymnasiet. Det är en stor framgång för det sekulära samhället!


DN: Europadomstol mot krucifix i skolor
SvD: Europadomstol mot krucifix i skolor

 


Wall Street Journal om klimatforskningen

2009-11-02

I artikeln The Earth Cools, and Fight Over Warming Heats Up gör Wall Street Journals miljöskribent Jeffrey Ball en läsvärd och helt färsk sammanfattning om klimatdebatten.


%d bloggare gillar detta: