Färre i USA tror på den globala uppvärmningen

Allt färre amerikaner tror att på någon global uppvärmning. Det visar en helt ny undersökning från det ledande undersökningsföretaget i USA, Pew Research.

I april ansåg 71% att det fanns bevis för en global uppvärmning. Nu är det bara 57%. En anledning till den ändrade inställningen kan vara den kalla sommaren i USA.

Det finns flera andra undersökningar som visar samma tendens. Gallup fann i mars att 41% ansåg att påståendena om global uppvärmning var överdrivna.

Det är dock, enligt Pew, hela 83% som vill att miljön ska ha starkare skydd i lagstiftningen.

5 Responses to Färre i USA tror på den globala uppvärmningen

 1. Ahrvid Engholm skriver:

  Det vore trevligt om du tog upp den stora klimatforskarskandalen Climategate. 160 MB läckta filer från ett IPCC närstående institut visar hur klimatforskningen manipulerats. Svensk media försöker mörka (vilket inte kommer att lyckas – i utlandet skrivs mycket och nätet kokar). Intresserade bör googla på ”climategate”.

  –Ahrvid

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jo, det vill jag gärna göra, men det känns inte nödvändigt att bara skriva det som andra redan skrivit. Om jag skriver vill jag kunna bidra med någon ny aspekt.

  Det jag närmast funderar kring är sektbeteendet. En definition av sekt är följande

  1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
  2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
  3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.
  4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
  5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.
  6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.
  7. Sekten är totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.

  Jag tycker att det stämmer ganska bra på den centrala grupperingen av forskare som är knutna till IPCC. Men den stämmer faktiskt ganska bra även på dem som är övertygade om att IPCCs hypotes är helt felaktig.

  En mer passande beskrivning är nog att IPCC-forskarna inte bara anser att de besitter unik kunskap utan också att de har en gemensam vision. Utifrån denna övertygelse väljer de ut data och tolkar data som stöder den egna övertygelsen. De som ifrågasätter visionen är inte bara okunniga utan också illvilliga. Den egna övertygelsen är så starkt att det ger dem rätt att tillgripa metoder som de i andra sammanhang kanske fördömt.

  Lösningen måste vara att öppna upp de slutna forskarmiljöerna och kräva att alla papper ska på bordet. I den mån de inte kan eller vill det så måste de arbeten forskarna presenterar underkännas.

 3. folke kelm skriver:

  Om jag läser Dina kriterier om sekten finner jag, att skeptikerna paasar minst lika bra in i definitionen, och Du finner ju likadant. Dialogen är ganska låst, men varför?

  Titta man på diskussionen borde man se, att man själv alltid tolkar efetr sin egen bild av verkligheten. Ingen är fri ifrån detta, inte heller forskarna, trots att dom utbildas i att vara så öppensinnat som möjligt och så självkritiskt som möjligt.

  Din tolkning av IPCC kan man se i samma anda. Du skriver: ”Utifrån denna övertygelse väljer de ut data och tolkar data som stöder den egna övertygelsen”
  IPCC´s arbete är och har varit att sikta ALLA arbeten som har gjorts och görs på det här området. Skeptikerna är lika med i båten som dom ”troende”, fast delvis mot deras vilja (Christy, Spencer m. fl.), men dom är med, alla ihop.
  Jag tror, att man i allmänheten inte vet, vad IPCC-rapproterna är. Dom är en så kallat metastudie som sammanfattar alla forskningsresultat som finns på ett område och sätter dom i kontext. IPCC utför ingen egen forskning, finansierar ingen forskning. Det är inte IPCC´s upgift. Upgiften är bara att sammanfatta forskarsamhällets samlade kunskap.

  Vidare skriver Du:
  ”Lösningen måste vara att öppna upp de slutna forskarmiljöerna och kräva att alla papper ska på bordet.”
  Här medger jag, att kommunikationen är dåligt. Från forskarsamhället är alla papper på bordet. Dom måste vara det, annars blir det ingen publikation.
  Det finns andra rykten, och det menar jag med dålig kommunikation.
  Föreställer Dig en journalist som vill ha ut rådata.
  Forskaren ifråga säger blankt nej. ”Det får Du inte!”
  varför?
  Journalisten frågar ochså.
  Forskaren säger: ”jag lämnar inte ut nåt, punkt slut.”
  Han borde ha sagt annat. Han borde ha sagt hur det är. Han kan inte lämna ut rådata, för han har inte tid med det.
  han borde ha sagt: ”kom hit och titta på det. Du får kaffe i biblioteket, men vi har inte mycket tid att hjälpa dig.
  Hade då jounalisten gjort det? Kanske hade han kommit och druckit nån kaffe, men efter att ha tittat på, säger vi 382 pärmar full med rådata hade han säkert backat ur. Han blir inte betalt för det och han har ingen kompetens heller.
  Forskaren i sin tur blir inte betalt för tiden som han sitter med journalisten och går igenom dom här 382 pärmar. Där ligger kruxet. Forskarna vet inte vad journalisterna vill, och journalisterna har ingen aning vad forskning innebär. Journalisten kan inte föreställer sig, att endast provtagning på en lokalitet vid ett tillfälle kan resultera i flera pärmar full med rådata. Hade jiournalisten varit en annan forskare, hade han kommit, druckit flera hektoliter kaffe och hade gått igenom alla rådatat själv, för han hade kompetensen att göra så och han hade blivit betalt för det.
  Forskarsamhället är inte sluten i sig. Den är öppen för var och en som vill kliva in. Tillgång till all publikation är offentlig (trots att Du skriver på annat ställe att du inte har tillgång, så är inte fallet). Tillgång till rådata är det ochså, den måste vara det, det är bara så, att ingen utanför forskarsamhället vet, vad begreppet rådata innebär.
  Därför är det lätt att säga att Forskarna vägra släppa data. Rådata får inte lämna institutet som original. Dom får kopieras. Det får Jounalisten gärna göra på egen bekostnad, fast det kommer han aldrig att göra.
  Problemet är att journalisten är ute efter en historia som han ska sälja. Allmänheten läser bara det som journalisten skriver, och han skriver bara det som går att sälja. Allmänheten, och synnerligen den amerikanska allmänheten läser inte vetenskapliga tidskrifter, dom läser tidningar, dom hör på nyheterna, om överhuvudtaget. Därför är det nästan garanterat, att allmänheten inte är informerat om forskningen och tror, att forskarsamhället är ett slutet samhälle och är till för att dölja nåt.

  facit: man ska säger som det är, då undviker man missförstånd.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Inom hela EU betonas universitetens ansvar för den tredje uppgiften – att informera allmänhetens om aktuell forskning. Det måste primärt vara institutionernas ansvar och inte den enskilde forskaren, som ofta saknar den nödvändiga kompetensen att informera mindre vetande.

  När jag skrev ”Utifrån denna övertygelse väljer de ut data och tolkar data som stöder den egna övertygelsen” syftade jag inte på IPCC utan på de forskare vars arbeten IPCCs auktoriserar. Men jag menar ändå att IPCCs arbetsmetod bör kritiseras.

  IPPC forskar inte. Dess primära uppgift är att sammanställa god forskning, vilket är en angelägen uppgift. IPCCs expertgrupper tar säkert del av det allra mesta som skrivs i vetenskapliga sammanhang. Däremot är det många som menar att urvalet är felaktig och att den sammanfattande rapportens är en för långtgående tolkning av den underliggande forskningen.

  Urvalet blir felaktigt därför att IPCC har en egen hypotes om hur klimatet fungerar och väljer bort det som inte passar. Att de dessutom påstår att vissa bedömningar är sanna till 99%, 95%, 90% är bara dumt. Som om att det skulle vara möjligt att beräkna sannolikheter på denna typ av bedömningar.

  Jag menar att det IPCC kraftigt överdrivet styrkan i underlaget för sina bedömningar. Den uppfattning för ju stöd numera bl.a. av forskare som anser att IPCC varit för försiktiga.

  Det är bekymmersamt – för att uttrycka sig försiktigt – när forskare redovisar slutsatser på hemliga data. I fallet CRU är det upprörande att de tydligt slängt originaldata och endast behållit selekterade data som de själva modifierat. Det är inte underligt att omvärlden blir misstänksam.

  Det påstås att CRU har avtal med vädertjänster som förbjuder offentliggörande, men det borde ändå vara möjligt att låta tvivlande forskare ta del av uppgifter efter sekretessförbindelse. Men intresset för det hos CRU-forskarna finns inte visar de beryktade mailen.

  Personligen tror jag inte att data medvetet har hanterats på ett felaktigt sätt. Det är ändå så många som har tillgång till uppgifterna att det hade varit mer än omdömeslöst. Dessutom visar CRUs historiska temperaturdata alltför god överensstämmelse med andra forskningsorgans uppgifter.

  Visst är det ett problem att journalisterna är ute efter historier som ”säljer”, men å andra sidan så bör vi kräva av journalister att de skriver det som vi vill läsa (”vill köpa”). Ett större problem menar jag är att forskare överdriver hotbilder för att motivera ökade forskningsanslag och därmed ges möjlighet att fortsätta den karriär de inlett. Det är begripligt, men ändå skadligt för ett sunt forskningsklimat.

  Nu minskar förtroendet för klimatforskningen hos allmänheten. Det följs snart av politikerna (t.ex. i Australien). Det är allvarligt för möjligheten att föra en bred diskussion om klimatet och i värsta fall även inom andra forskningsområden.

 5. folke kelm skriver:

  IPCC väljer ut? Vad väljer dom i så fall bort?
  varför är då arbeten av Spencer, Christy, Svensmark och andra skeptiska forskare med ochså?
  IPCC har siktat i stort sett allt material som finns.

  Vilka forskare menar då att IPCC har överdrivit, trots att utvecklingen på vissa håll har sprungit ifrån IPCC´s värsta scenarier?

  Slängt originaldata? Dom finns ju hos vädertjänsterna.
  varför ska dom inte slänga dom? Har Du obegränsat plats hemma för en sådan mängd papper? CRU´s datasats var ju ändå bara kopior.

  Vi9 bör kräva av journalisterna att dom skriva vad vi vill läsa? Exakt, därför skriver dom ju ett sådant skit. Journalisterna skriver inte hur det är, dom skriver hur läsaren vill ha det så att dom kan sälja.

  Högre forskningsanslag? Visste Du inte att den har minskat t. ex under Bush i USA? Detta går tvärt emot den allmänna åsikten att ju högre Du skriker desto mer får Du. Politikerna vill inte ha ett budskap som säger att dom gör fel, det är bara så att det inte går att ignorera längre.
  Du går här i samma spår som många som sprider tvivel bland allmänheten. Håll dig till sanningen och fakta.

  Förtroendet minskar, men vad beror det på? Är det inte mediernas rapportering som så ofta blir fullständigt felaktig, oberoende om för eller emot?

  Det är verkligen mycket allvarligt för all forskning, men det är inte forskarnas skuld. det är mediernas och politikers skuld. Budskapet att forskarna ljuger och att oljebolagen och gruvbolagen får fortsätter är så oerhört lättsmält. Nu har vi en bov, det är forskaren med sin omättlig gierighet efter forskningspengar. Titta på diskussionen i USA. Där har diskussionen sedan länge lämnat det sakliga helt och hållet. Där går det bara om det goda mot det onda, och det onda är forskarna. var kommer bilden ifrån?
  Enligt min åsikt beror det helt och hållet på fullständigt bristfällig rapportering och politiskt ovilja att se världen hur den är. Det är mycket enklare att bara köra på som vanligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: