Denna blogg har ”inflytande”!

2009-11-19

Bara 17% av svenska de bloggarna har mer inflytande än denna. Det påstår i alla fall bloggen inflytande.se. Det som avgör framgången är antalet länkar till denna blogg.

Inflytande kan kanske också mätas genom besök. Hittills har besökare klickat drygt 72.000 gångar. Inte dåligt. Fn liggar antalet klick på ca 700 per vecka.

Det är intressant att se att artiklar som är mer än året gamla fortfarande får besök. Ett exempel är Jehovas Vittnen missbrukar religionen som publicerades i sept 2007. Den har lästs 2.800 gånger och läses fortfarande var dag med ett fåtal undantag.

Det finns nästan 1000 kommentarer till artiklarna. Drygt hälften av dem kommer från läsarna, de övriga är svar på tal. De som bemödar sig med att reagera på det som skrivs i bloggen ska inte negligeras.

För närvarande är klimatfrågan prioriterad. Den är oerhört viktig. Många verkar lita blint på FNs klimatpanel IPCC och en ganska liten grupp klimatforskare. Det är inte rimligt när det gäller en så avgörande fråga. I stället bör var och en göra vad den kan för att själva, efter bästa förmåga, sätta sig in i det komplicerade materialet.

På denna blogg har polemiken inget större utrymme utan ambitionen är i stället att så sakligt som möjligt beskriva det aktuella kunskapsläget baserat på vetenskapligt etablerade källor. Det är det som ger inflytande och många besök.


Miljöpartiet De gröna är blåögda

2009-11-19

Inför Köpenhamnsmötet har Miljöpartiet skrivit ihop ett förslag, som det väl var tänkt att Maria Wetterstrand skulle presentera för världens ledare. Men så blir det inte och tur är väl det. Förslaget är naivt i överkant.

MP vill ha bindande avtal med sanktioner! Ett sådant krav saknar varje form av realism. USA, Indien och Kina skriver aldrig på sådana avtal.

MP nöjer sig inte med den minskning av industriländernas utsläpp om 25-40% till 2020 och med 80-95% som IPCC föreslagit. EU tänker på egen hand minska med 20% och med ytterligare 30% vid ett internationellt avtal.

MP kräver i stället minst 40% till 2020. Till det kommer att MP anser att EU ska betala 35 miljarder euro per år eller att EU minskar utsläppen i u-länderna med 80%.

Det ska bli intressant att se om de rödgrönas budgetförslag inkluderar kostnaderna för MPs extrema klimatpolitik.

MP förslag är ett bra exempel på hur ”IPCC förblindat välrdens politiker”, som professor Kjell Aleklitt skriver i SvD.

MP agerar för ökad massvält genom att minska energiproduktionen baserad på fossiler utan att presentera någon som helst realistiskt idé om hur den energi som världens befolkning behöver för att få något att äta ska produceras.


”IPCC har förblindat världens politiker”

2009-11-18

Kjell Aleklett, professor i fysik vid Globala energisystem vid Uppsala universitet, har skrivit en av de allra viktigaste artiklarna om klimatet på mycket länge. I egenskap av en av landets ledande experter på energifrågan konstaterar han att det inte är möjligt att snabbt avveckla det fossila bränslet.

Vi i Sverige klarar det tack vare vatten- och kärnkraften samt en hel del olja. Men i andra länder blir det massvält! Några citat:

” Ett tydligt bevis på att vårt klimat påverkas av fossila bränslen är att man diskuterar en reduktion av dessa bränslen med 50 till 90 procent fram till år 2050. Vad som inte diskuteras är att denna reduktion påverkar vår matproduktion och vår ekonomi.”

”… slutsatsen är att världens befolkning i genomsnitt använder huvudsakligen fossil energi för sin matproduktion, framför allt olja och naturgas. Med ett globalt genomsnitt på fem gånger så mycket använd energi jämfört med energi i maten på bordet blir behovet 36000 TWh/år. Det motsvarar cirka 30 procent av världens totala fossilbränsleanvändning.”

”Genom skicklig marknadsföring av orealistiska framtidsscenarier har IPCC förblindat världens politiker och framför allt politiker inom EU. ”


Smälter isen på Grönland – eller är det tvärtom?

2009-11-18

Den etablerade uppfattningen verkar vara att isen på Grönland smälter allt snabbare och att havsnivån därför stiger. Snart kommer öar och lågt liggande land svämmas över.

Den 13 november publicerade Science en rapport av Michiel van den Broeke, m.fl med rubriken  Partitioning Recent Greenland Mass Loss. I rapportens abstrakt står det ”… enable us to quantify the individual components of recent Greenland mass loss. The total 2000–2008 mass loss of ~1500 gigatons, equivalent to 0.46 millimeters per year of global sea level rise,…” och ”Since 2006, high summer melt rates have increased Greenland ice sheet mass loss to 273 gigatons per year (0.75 millimeters per year of equivalent sea level rise).

Och det kan ju låta alarmerande. Så uppfattade också flera media det, i Sverige dock bara DN. ”Grönlands smältande isar höjer havsnivån” blev tidningens rubrik. Ingressen höll tidningen vanliga ton när det gäller klimatet: ”Grönlands isar smälter allt snabbare. Ny studie visar att Grönlands bidrag till havets höjning är kraftigt underskattat.

Men det DN skriver stämmer inte med den etablerade forskningens resultat . Borde inte DN nämnt det?

Nu visar det sig att referatet i DN inte heller stämmer med den aktuella undersökningen. Den visade nämligen att ”total annual precipitation in the Greenland ice sheet for 1958-2007 to be up to 24% and surface mass balance up to 63% higher than previously thought,” Kanske borde DN tänkt till lite extra eftersom forskningsrapportens namn är ”Higher surface mass balance of the Greenland ice sheet revealed by high-resolution climate modeling”.

Tilläggas kan att Science i sitt abstrakt valde att exkludera såväl rapportens namn som författarnas inledande mening: ”High-resolution (˜11 km) regional climate modeling shows total annual precipitation on the Greenland ice sheet for 1958-2007 to be up to 24% and surface mass balance up to 63% higher than previously thought. ” (Geophysical Research Letters)


Skriv på klimatuppropet till Fredrik Reinfeldt inför Köpenhamnsmötet!

2009-11-18

Även om det inte är sannolikt att det tas några bindande beslut vid klimatmötet i Köpenhamn kommer man troligen försöka att fastlägga en handlingsplan för det politiska klimatarbetet under de närmaste åren. Så mötet kommer nog betydelse för det framtida klimatet.

Därför är det viktigt att Stockholmsinitiativet skrivit ett upprop till Fredrik Reinfeldt där man understryker det uppenbara att kunskapen om det framtida klimatet och vad som påverkar det fortfarande är helt otillräckliga. En viktig passus i uppropet:

För att rättfärdiga sådana drastiska åtgärder måste vi vara säkra på att de är absolut nödvändiga. Men sådan kunskap saknas fortfarande. Det enda vi säkert vet är att klimatet ständigt genomgått stora förändringar och att vi inte vet något om framtiden. Illusionen att vi skulle kunna kontrollera och styra klimatet saknar definitivt vetenskaplig grund.

Vi anser att våra resurser bör användas till att bygga och utveckla vårt samhälle och vår infrastruktur så att de blir motståndskraftiga mot alla oundvikliga klimatförändringar. Resurser behövs också för att ge människor i fattiga länder möjlighet till bättre liv och för att värna och vårda känsliga ekosystem som hav och skogar.

Alla med ett engagemang för klimatet och speciellt de hungrande i världen bör skriva på uppropet.


”Klimatkatastrofen är inställd”

2009-11-17

Finska statliga TVn YLE visade den 11 november en mycket intressant film om klimatfrågan med det engelska namnet Climate catastrophe cancelled.

Filmen finns med engelsk textning publicerad på flera webbar, bl.a. Klimatbluffen och Kättaren. Den måste ses av alla som har något intresse för vad som sker med klimatet och forskningen om klimatet. En engelsk översättning med diagram finns här.

I filmens inledning intervjuas statistikern Steve McIntyre om den sk hockeyklubban, ett diagram skapat av Michael Mann, mfl, som påstods visa att temperaturen varit ganska jämn under ca 1000 år och sedan plötsligt steg från mitten av 1990-talet. Trots att Mann länge vägrade lämna ifrån sig underlaget till diagrammet, så lyckades McIntyre till slut få tillgång till insamlade fakta. Då visade det sig att diagrammet bara baserades på undersökning av ett fåtal tallar i Nordamerika!

Senare presenterade Keith Briffa, forskare vid Climate Research Unit at the University of East Anglia, som är ett av IPCCs ledande forskningsorgan, ett nytt diagram med utseende som en hockeyklubba. Briffa är en huvudförfattare till IPCCs rapporter. Briffa hade problem med att den varma medeltiden och den efterföljande lilla istiden inte alls syntes i hans mätserie.

Återigen vägrade forskaren att redovisa underlaget till sitt diagram, men efter att Briffa publicerat en artikel i en vetenskaplig tidskrift, tvingades han att redovisa underlaget. Då visare McIntyre att även det även denna gång var en mycket begränsad datamängd.

Briffa återvände efter en tid för att ta fler prover. När de nya värdena adderats till de tidigare (Briffa 95) blev resultat ett helt annat. I stället visade mätvärdena att temperaturen normalt varit betydligt högre än den är nu (Esper 02):


Betala inte fakturorna från blufföretagets Kontorsgrossisten

2009-11-17

Nu är det klart att man inte behöver betala fakturor från Kontorsgrossisten, som sänder fakturor på tusentals kronor till företag som de inte ens varit i kontakt med.

Anledningen till att det är klart är att företaget Fixarna i Vaxholm vunnit mot företaget Ment i Attunda tingsrätt. Ment påstår att Fixarna gjort en beställning per telefon. Fixarna säger att det har de inte gjort. Fixarna fick rätt i rätten då Ment inte kunde visa att det fanns något avtal. Allt enligt SvD.

Något avtal finns givetvis inte heller med blufföretaget Kontorsgrossisten. De menar inte ens att det är något avtal utan skriver mycket finstilt på fakturans baksida att det är ett erbjudande.

Råd
1) Betala aldrig något till Kontorsgrossisten
2) Om du har betalt fakturan av misstag så begär att pengarna återbetalas, gärna med ränta om det gått några dagar.
3) Kommer inte pengarna så anlita kronofogden. Det kostar 600 kr, men det kan det väl vara värt.


%d bloggare gillar detta: