Problemet är inte klimatet utan bristen på energi

Professor Kjell Aleklett höll i mars ett föredrag på universitetet i Aberdeen om tillgången på olja och gas. Hans perspektiv är oroande. Konsekvenserna kommer är märkas inom några år. Kanske blir det så fort som ekonomin kommer fötterna igen omkring 2014. Om några år kommer det bara finnas olja kvar på ett ställe: Irak. När den fossila förbränningen minskar sjunker också koldioxiden i atmosfären.

Alekletts föredrag filmades och det finns en efterföljande debatt på nätet.

Speciellt intressant är hans skarpa kritik mot IPCC. Han menar i korthet att samtliga IPCCs scenarios förutsätter tillgång till mer olja och gas än det kan produceras. Kol finns det mycket av men sådan energi blir dyr. Kolen är otillgänglig och distributionssystemen är helt otillräckliga. 90 % finns i sex länder, 68 % i USA, Ryssland och Kina. Kolproduktionen når sitt maximum 2025 enligt Aleklett.

I föredraget säger Aleklett:

”IPCC säger att alla fyra utsläppsscenarier, högsta som lägsta, är lika sannolika. Hur mycket olja, naturgas är möjligt att producera? Inte ens IPCC:s lägsta utsläppsscenarie kan inträffa om man förbränner all olja och gas som finns i världen. Vi hamnar under lägsta scenario under alla omständigheter.” (efter 53 min)

”Och utsläppen från kolet? Tar man hänsyn till minskningen av utsläppen från olja och gas i framtiden, så behöver man förbränna fyra gånger så mycket kol som finns i världen idag om IPCC:s värsta scenarier ska inträffa.” (efter 55 min)

I början av november höll Aleklett med medarbetare en föreläsning på riksdagen. Mikael Höök pratade om ”Kol och klimat – är IPCCs utsläppsscenarier relevanta?” Ett par citat från hans OH:
– Samtliga scenarier förutsätter en radikal ökning av användningen av fossil energi
– Peak oil, peakgas, peakcoalär inte förenliga med utsläppsscenarierna

Mer information finns på Global Energy Systems vid Uppsala Universitet och på Kjell Alekletts egen blogg.

15 Responses to Problemet är inte klimatet utan bristen på energi

 1. folke kelm skriver:

  Tack för länken till den intressanta föreläsningen.

  jag vill har ändå några anmärlningar till slutsatserna.
  Alekletts Föreläsning baserar på IPCC´s scenarier från AR4-rapporten. Seadn dess har mycket forskning publicerats och prognoserna är i princip föråldrade. Kunskapen har sprungit ifrån, liksom verkligheten.

  Det stora problemet med förbränningen av fossila bränslen är, att vi tar ut kol fråmn den geologiska cykeln in i den biologiska cykeln. Det är först i åren efter Ar4 man har kommit på hur länge det tar att ta ut kol från den biologiska cykeln igen. Det medför att utsläp av CO2 är en additiv utsläp och en jämnvikt mellan utsläp och CO2 halten i atmosfären kommer mycket senare än vad IPCC har rapporterat.

  Sedan min största anmärkning, det gäller konsekvenserna.
  Åtgärderna som vi är illa tvungna att ta för att motverka Peak och klimatförändringen är exakt samma. Bort från fossila bränslen så snabbt som bara möjligt. Tänker man igenom konsekvenserna noggrant ser man, att följderna från klimatförändringen och Peak egentligen har en potential att addera varandra. Det blir värre för varje dag vi dröjer och diskutera bort byggandet av arken.

  Lämnar vi en liten stund det gklobala perspektivet. titta vi bara på lilla Sverige. För oss betyder klimatförändringen inte mycket, utan det blir kanske t.o. m. lite bättre. men vad gör vi med energitillgången? Vad gör vi, när länder som England, Ägypten, Iran, Indonesien plötsligt blir importörer av olja istället för Exportörer?
  Detta kommer att ske för mer och mer oljestater, helt enkelt därför att deras tillgånger blir mindre, men deras behov blir större. Vi har ingen annan möjlighet att gardera oss förutom att sänka utsläpp av fossil kol till en minimum så snabb det bara går, med början i förgår. Det här bör vi göra, oberoende om vi vill slippa klimatförändringen eller Peak.

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jo, kunskapen har sprungit ifrån IPCCs rapport från 2007. Snart kommer vi att konstatera att också dagens forskningsresultat blivit obsolet. Därför bör det inte tas några klimatbeslut i Köpenhamn, och det sker säkert inte heller.

  Däremot är det bråttom att ta beslut om den framtida energin. Det grundläggande problemet är att möjligheten att producera energi baserat på fossila bränslen minskar samtidigt med en snabbt stigande efterfrågan, för att inte säga behov, ökar. Det kommer att leda till radikalt ökade priser med katastrofala konsekvenser för dem som är fattigast.

  Till det kommer att den fossila energin finns i instabila länder. När de sociala oroligheterna ökar i Kina bl.a. på grund av energibristen, när den arbetslösa medelklassen i arabländerna vill ha politiskt inflytande, när de arbetslösa ungdomarna i Iran gör revolt mot prästdiktaturen, när diktaturen i Kazakstan får folkligt motstånd flyger olje-priset i de högre luftlagren.

  Omställningen från fossilsamhället måste börja nu och genomföras med kraft. Halten koldioxid i atmosfären är i detta sammanhang utan betydelse.

 3. folke kelm skriver:

  Ibland är man ju riktigt overens, fast från olika håll.

  Jag undrar varför Du kämpar så mycket mot forskningsresultat inom klimatområdet, medan åtgärdena mot peak kommer att vara helt identiska. Minskar man användandet av fossila bränslen, slår man ju två flugor med en smäll.

  Om Du tittar lite närmare på Alekletts forskning, ser Du, att han och klimatforskningen har en liten brist i kommunikation. jag upprepar, att han använder föråldrade kurvor, emn egentligen betyder det ingenting, konsekvenserna är ju ändå samma, bort från olja, kol och gas.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag förstår inte hur du kan få det till att jag bekämpar forskningen inom klimatområdet. Tvärtom. Jag läser på så mycket jag hinner (och det är en hel del) och jämför olika käller av god vetenskaplig kvalitet. I det skiljer jag mig från dem som läser IPCCs rapporter som bokstavstrogna.

  Jag har inte sett några uppgifter om att Alekletts uppgifter skulle vara felaktiga, men ännu har jag inte sökt så mycket. Har du någon bra källa?

 5. Två saker:
  1. Du har storhetsvansinne om du tror att du personligen kan granska all klimatforskning bättre än tusentals kompetenta forskare – jag talar här inte bara om alla de som arbetar med IPCC utan även om alla de vetenskapsakademier som känt sig tvingade att skriva uttalanden till stöd för den rådande vetenskapliga världsbilden.
  2. Om du vill läsa lite mer om Alekletts idéer så har Uppsalainitiativet skrivit ihop ett inlägg om saken: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/11/finns-det-nog-med-fossila-branslen-for.html

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Patrik

  Jag har ingen tanke på att ”personligen granska all klimatforskning”. Däremot anser jag att klimatfrågan är viktig och att politikerna måste fatta ett antal viktiga beslut. I en demokrati är det väljarna som utser politikerna och har därmed det slutliga ansvaret. För min del innebär det att jag försöker förstå problemen och vilka åtgärder de kan motivera.

  Genom att skriva om klimatet så hoppas jag kunna sprida kunskap och motivera andra att lära sig mer.

  Uppsalainitivativet skribenter förnekar sig inte. De som har en annan uppfattning drabbas av förakt. ”Kjell Aleklett är virrig.” Jag har storhetsvansinne. Climategatesyndromet är tydligt.

  Kommentar till er text om Kjell Aleklett:

  KAs bedömning är ju att fossilt bränsle inte kommer att förbrännas i den takt det sker nu i 18 år. Därför blir det inte 1000 Gt CO2.

  Orsaken är inte primärt bristen på fossilt bränsle utan på att det inte är möjlighet att producera och distribuera så mycket energi. Det ger snabbt ökande priser som drivs upp än mer av ökad efterfrågan. Resultatet blir – enligt KA – snabbt sjunkande fossil förbränning.

  Jag kan inte bedöma om KA har rätt eller ej. Tänker läsa mer vid tillfälle. Men jag menar att jag återgett KAs uppfattning korrekt. Och ingen kan säga att han är en ointressant eller lättviktig deltagare i klimatdebatten.

 7. folke kelm skriver:

  Jag har inte skrivit att Du bekämpar forskningen, jag skrev att Du kämpar mot resultaten, Detta är en skillnad. trots detta måste jag medge att det kan vara missvisande. Om jag Tar Dina ordval, så tror jag att Du läser IPCC-rapporten inte som bokstavstrogen utan som nåt som måste bekämpas, oavsett om det kanske är rätt.
  jag för min del läser inte IPCC-rapporten utan det som ligger till grunden, nämligen publicerat vetenskaplig resultat. Vill jag veta nåt, då tvekar jag inte att ringa upp forskarna eller maila och fråga om en förklaring.
  Det är nämligen skillnaden mellan den bokstavstrogne och den som är kritiskt.

  Alltför ofta visar det sig att just skeptikerna är alltför boksatvstrogna. Att läsa nåt som kommer från kritikerhållet, och bara återge detta utan granskning är minst sagt naiv. Att personer som Spencer, Christy, Pielke, Singer, Svensmark, Friis-Christensen och andra Skeptiker är på sina områden respekterat som forskare betyder inte att dom automatiskt har rätt. Christy har mer än en gång korrigerat Sina egna arbeten.

  Jag har gjort ett litet job hemma och kalkulerat hur mycket Kol och Olja som kan utvinnas med dagens teknik, och hur mycket CO2 det kan generera. Bara den här mycket ofullständiga kalkylen visar, att Aleklett måste ha total fel i sin kalkyl. Du borde göra samma sak hemma.
  Men, kanske har han ju ändå rätt, men vad innebär detta? Ska vi då inte bry oss längre om klimatförändringar?
  Nej, har han rätt, då får vi andra problem. Då borde Du få lite panik nu, då blir det nämligen ingen bensin till mackarna i Sverige fr.o. m. 2010 till 2012. Ingen bensin, ingen Diesel, ingen gas, vad gör vi då? Fast detta löser ju våra klimatproblem ochså 🙂
  Peak Oil menar, att exportländerna slutar exportera och importländerna kommer att säkra sig tillgångarna på sitt sätt. Vilka sätt har Sverige?
  Klart oroar jag mig för detta mer än för klimatet, för Peak oil kommer att drabba oss mycket tidigare än klimatförändringen, men Peak Oil kommer inte att lösa klimatproblemen, för Aleklett har satt oljan och kolet för lågt och CO2-upptagningen alldeles för högt. Samma strategi förs förresten av Tyska ”Verband der Stein-und Braunkohlenindustrie”.

  Du borde lägga märke till faktum, att åtgärden Sverige MÅSTE träffa för att möta såväl klimathotet som Peak är exakt samma. Vi måste bort från oljan, och det hellre igår än idag. Vi kan inte vänta till vi en dag inte får nån leverans av olja. Vi måste ta vara på råvarorna som finns, för att framställa energi. INdustrin måste ställa om från traditionella produkter till klimatneutral, för klimatneutral är samma sak som oljeoberoende.
  Det lustiga är, att med hjälp av Aleklett har argumentationen hamnat i en loose-loose situation. Har han rätt får vi ingen olja längre (och detta faktiskt illa snabb, har han fel, får vi problem med klimatet.
  Intressant är ochså att så kallade Deniers i USA blåneka ochså Peak Oil och inte bara klimathotet.

  lite att läsa vidare:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
  http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622
  http://www.theoildrum.com/node/5576

  Kan Du Tyska? Detta kan vara modell för Sverige.
  http://atv.at/contentset/17158/97047

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  De minst kunniga är nog mest bokstavstroende. Klart är att det finns ett stort antal människor som har ytlig kunskap om IPCCs ståndpunkt och ändå helt förlitar sig på att det är sanningen. De mer insiktsfulla inser att IPCCs rapport redan till dels är föråldrad genom den mängd av nya rapporter som kommit.

  Skepikergruppen är till sin natur mindre bokstavstroende, men visar ofta en glädje i att hitta texter som ifrågasätter den etablerade uppfattningen. Men skeptiker är också skeptiker gentemot varandra. Jag skulle gärna ser mer av sådant ifrågasättande hos dem som hyllar IPCC.

  Tack för din länk till Wikipedias Peakoil-artikel. Mycket intressant. I det stora hela verkar den stödja Alekletts uppfattning, även om det finns motstridande uppgifter.

  Tills vidare kvarstår därför slutsatsen för mig att den fossila förbränningen kommer att minska drastiskt senast inom 10-20 år.

  Tyvärr har jag ännu inte förståt hur snabbt det inverkar på atmosfärens koldioxid. Enligt vissa källor så stannar en koldioxidmolekyl i atmosfären 5 år. Enligt andra under betydligt längre tid.

 9. folke kelm skriver:

  Det viktiga är inte hur länge det enskilda CO2 molekylen stannar i atmosfären. Det avgörande är, hur länge det stannnar i den biologiska kretsloppen, i den så kallade kolcykeln. Det är ju redan klart för Dig, att ca 60% av all CO2 vi blåser ut inte stannar i atmosfären, utan fördelar sig i de olika undersystem, i havet, i skogarna osv. Problemet är, att det inte är borta, det ingår nu i den stora cykeln och kan endast genom geologiska process er avskiljas, och detta sker ytterst långsamt.
  Det tar tid, rätt lång tid, innan alla system är i jämnvikt med varandra, stoppar vi produktionen nu, kommer halten av CO2 att sjunker, men den kommer inte att sjunker till nivåer före industrialiseringen. Hur snabb den sjunker och hur mycket är med dagens kunskap mycket svårt att säga.

  Men, tillbaka till energiförbrukningen. 10-20 år är ju ingen lång tid och det ligger helt inom ramen vad IPCC råder. Vad är då Dina slutsatser för Sveriges politik? Vad borde vi göra? Enligt min uppskattning borde vi satsa på ”Güssing”-modellen (se sista länken i min sista inlägg).
  Kommunen Güssing är självförsörjande med fjärrvärme, gas och el. Energikostnader är ca.40% lägre än för resterande Österrike plus att all överskott stannar i kommunkassan och kan användas till skola, äldreomsorg och infrastrukturåtgärdar. Är detta ingen väg för Sverige?
  fast, det betyder, att vi måste slå sönder dom stora energijättar, eller bättre sagt, bryter deras distributionsmonopol.
  Tidsramen Du anger betyder egentligen att vi måste börja nu på en riksomfattande nivå med ombyggnaden av energisystemet i Sverige. Gör vi det blir samtidigt all klimatdiskussion helt onödigt. Gör vi inte det, kommer verkligheten att slå till med baseballklubban, och då är det för sent, då hamnar vi i en recension som kastar oss tillbaka till 1800-talet.

 10. folke kelm skriver:

  Jag glömde några saker angående energifrågan.
  Vi borde inte lita på tidsramen 10 till 20 år i Sverige. Problemet är, att vi är fullständigt beroende av import. Vi har ingenting, varken kol eller olja eller naturgas i vettiga, brytbara mängder. Därför är det vi som drabbas först. Länder som USA, Ryssland, Kanada klarar sig mycket bättre, pga deras inflytande (vill säga militäriskt makt) och deras egna tillgånger, men många exportnationer har ju egen tillväxt. Det betyder att den tillgängliga mängden olja på världsmarknaden sinar betydligt snabbare. Det ser Du i Ägypten och england som på några få år hade en tillbakagång av exportmängden med mer än 100%, det betyder dom har blivit nettoimportörer av olja. Länder som Malaysia, Indonesien, Libyen, Iran står inför samma skifte.
  Det betyder för oss att vi borde fokussera inte på den oljemängd som kan tas ut, utan på den oljemängd som är tillgängligt till den fria marknaden, och här har vi en mycket snävare ram.
  Ett tecken på det kan vara att vissa leverantörer på oljebaserade produkter (i Kina) har aviserat stora till mycket stora prisuppgånger nästa år.
  Detta därför att Kina kommer att ta en större del av kakan för sin egen tillväxt.

  Infrastrukturinvesteringar i Sverige borde betraktas ur en sådan synvinkel. Vägbyggen i stor skala kommer ur energisynpunkt inte att ha någon chans att återbetala sig. Det är bortkastade pengar för samhället. Pengar investerat i kollektiv transport eller småskalig energitillverkning borde ha förtur framför allt annat. Framför allt måste det vara tillåten för småskaliga tillverkare att använder sin egen el utan att först sälja det till storbovarna i spelet, då blir det genast intressant för den enskilde (lantbrukare) att använda sina egna resurser.

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej 10-20 år är verkligen ingen lång tid när samhällets behov av olja ska minskas och det troligen ganska drastiskt. Exemplet Güssingen är stimulerande.

  Min tyska är inte den bästa (=usel), men det finns engelsk information i Wikipedia och på deras webb.

  Jag anser också att omställningen bör börja nu. Det är dock viktigt att den görs av rätt anledning, dvs för bristen på olja och inte på grund av någon misstanke om någon skadlig koldioxideffekt. I annat fall är risken stor för att omställningen genomförs på ett extra kostsamt och ineffektivt sätt.

 12. Hans Iwan Bratt skriver:

  Håller med vad du säger i ditt första stycke. Tilläggas kan den mycket stora risken för oroligheter i oljeländer som leder till mycket snabb prisökning. Risken är också stor för att USA får svårigheter att ställa om sitt oljabaserade samhälle och därför köper upp en stor del av oljan på marknaden och subventionerar priset, så som man nu gör i Kina.

  Hur omställningen ska gå till har jag ingen aning om. Centerpartiet presenterade för en tid sedan sin uppfattning: ”Förbjud bensinbilar 2025 och oljeeldning i hus 2020”. Den kan ju vara värd att fundera kring.

 13. folke kelm skriver:

  Det är ju åtgärdar mot CO2…fast det spelar ingen roll, det hjälper likadant mot peak.
  Men, har Aleklett rätt, är det alldeles för sent. Börjar vi märker bristen går det rasande fort, och då har vi inte längre råd med åtgärdar. Man ska bygga skeppet så länge det ligger på landet. har floden redan kommit kan man låta bli

  ”görs av rätt anledning, dvs för bristen på olja och inte på grund av någon misstanke om någon skadlig koldioxideffekt”
  Jag tror, vi kan egentligen lämna diskussionen om CO2 här. Anledningen att ställa om borde helt klart vara att vi värna om vår framtid och om fortsatt välfärd, helt oberoende om det är för CO2 eller för Peak oil.
  Likaså kan man säga att omställningen är bra för plånboken, och den fungerar ochså för glesbygden.

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Vi är överens.

 15. folke kelm skriver:

  Ja, då ser man, sådant händer att man träffas i mitten ur helt olika håll.
  Tyvärr finns det många som inte tänker likadant. I Tyskland har man faktiskt börjat lägga mycket konstiga hinder för sådana initiativ genom nya lagar som gör det mycket svårt att driva sådana projekt som i Güssing eller för Tysklands del Jühnde (i närheten av Göttingen).
  I Sverige har vi ochså mycket stora hinder som borde plockas bort (t.ex energiskatt).
  Här som där finns kanske mycket stora lobbygrupper som motarbetar en omställning. I Tyskland har Du Verband der Stein- und Braunkohlenindustri som är mycket agressiv i sin argumentation.
  Sedan finns de stora energijättar som ju i Sverige äger elnätet och därigenom har en monopolställning. Svenska staten är ju med i det ochså genom Vattenfall.
  Titta man på utvecklingen i det stora grannlandet i söder (Tyskland) ser man, att energibolagen är mycket restriktivt med ny teknik. Man satsar hellre på central tillverkning. Detta utarmar marknaden och gynnar monopolställningen. Tyvärr är handling och marknadsföring ofta helt skilda saker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: