BBC opartiskhet i klimatfrågan utreds – när utreds SVTs?

2010-01-07

Ledningen för BBC har tillsatt en utredning för att se om BBC har varit partiskt inom en rad vetenskapliga områden. Ett av områdena är klimatet, där BBC anklagas för att utgå ifrån att klimatförändringarna är orsakad av människan. De som ifrågasätter denna teori har inte släppts fram. BBC har agerat på samma sätt inom t.ex. genetiskt modifierade växter, alternativmedicin och vaccinering.

Kritiken kommer inte bara utifrån utan även från medarbetare inom BBC. Utredningen ska börja under våren och redovisas under 2011. Den kommer säkert göra BBC mer försiktiga och i fortsättningen inte ta ställning i vetenskapliga område de saknar kunskap inom.

Reglerna för SVT har samma krav på opartiskhet som BBC: ”Sändningsrätten ska utövas opartiskt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda inom televisionen”. Det finns goda skäl för att tillsätta en liknande utredning i Sverige.


Skjut gärna vargarna

2010-01-05

Äntligen har antalet vargar minskats. De har dödat hundar och får och skapat stor oro och vrede på många håll. Vargen har ingen annan naturlig fiende som begränsar tillväxten än människan och därför måste vargar skjutas för att hålla antalet nere så att skadorna minskas.

En del har upprörts av att några vargar skadeskjutits. Men det kan inte vara något problem. Det är naturligt att vilda djur lever farligt. De flesta dör på ett ångestfyllt och smärtsamt sätt. De vilda djuren dör av sjukdom eller dödas andra vilda djur. Andra dödas av människor, vanligen med mindre ångest och smärta än annars.

Andra tycker att inga vargar ska få skjutas eller att antalet vargar ska få öka betydligt jämfört med nu. ”Djuren har väl samma rätt att leva som människor” verkar en del tycka.

Men naturen har omformats av människan sedan årtusenden.  Det vore märkligt om – för att inte säga onaturligt – om inte det ledde till att vissa arter försvinner och några ökar i antal.

Populationer av en art växer till dess att de stoppas av något. Det kan vara brist på föda eller för att den blir föda för andra arter. När en djurart skapar alltför stora problem så ska vi givetvis gripa in och begränsa artens skadeverkningar. Det gäller vildsvin, älgar, rådjur, vargar och åtskilliga andra arter.

Vård av natur och djur kostar samhället betydande belopp. Det måste ske en avvägning mellan de medel som anslås till detta område och till andra. Det är befängt att låta Vägverket bygga olika konstruktioner för att rädda någon rödlistad art och därmed inte få råd att bygga säkrare vägar.

Jenny Jewert skriver klokt i dagens DN:
”Sanningen är att de ovanliga arterna oftast inte har någon avgörande roll i ekosystemen. Ett ekosystem är ingen ”superorganism” där varje art har en speciell mening, även om det är en omhuldad föreställning. ”

DN: Jaktbrott under vargjakten utreds, Värna vanligheten.
SvD: Du varg, du varg, kom inte hit!


Klimatfascismen växer fram

2010-01-04

Citat av fd TV-meterologen Pär Holmgren i Aftonbladet :

Då jag i tv-programmet ”Korseld” på frågan vad jag skulle göra om jag var miljöminister skrattande svarade: Vad skulle du göra om du var statsminister?” Och då svarade jag: Jag skulle snabbt avskaffa alla val.”

Men det var ett skämt, säger Holmgren nu i Aftonbladet. Men stämmer det? Hans syn på demokrati skymtar fram lite längre i samma artikel.

PH: ”vårt samhälle verkar tyvärr inte vara bra på att bedöma risker när det gäller hot som ligger en bit fram i tiden.” Politik ”leder ofta till mer fokus på att bli återvald var fjärde år än att ta beslut som innebär att man tar ansvar i det längre tidsperspektivet men kan vara obekväma i det korta tidsperspektivet.” ”Jag tror verkligen att vårt samhälle och den demokratiska hanteringen” … ”Men samtidigt kan jag känna en växande oro … när olika partier tänker alltför partitaktiskt.

Enligt PH verkar samhället oförmöget att hantera klimatproblemet på grund av att politiker väljs om var fjärde år. Konkurrerande politiska partier som väcker PHs oro.

Mattias Svensson skriver i Expressen:

Ska gravida kvinnor som redan har ett barn utsättas för tvångsaborter? Ska varje del av samlivet övervakas av staten? Ska föräldrar med mer än ett barn förvägras arbete och bostad? Ska de tvingas betala en femtedel av sina inkomster i extraskatt?

Det förespråkade ekonomen Diane Francis i gårdagens Expressen. Den kinesiska diktaturens repressiva ettbarnspolitik lyfts, utan detaljer som de ovanstående, fram som en lösning på såväl klimatproblem som ”överbefolkning”.

Francis är inte ensam i sin beundran för diktaturers repressiva, planerande och kontrollerande politik. För bara några dagar sedan förklarade meteorologen Pär Holmgren i tv-programmet ”Korseld” att det största hindret för klimatpolitiken är allmänna, demokratiska val. Dem ville han avskaffa.

Så ser Klimatfascismen ut i sin linda. Tyvärr kommer vi snart se meningsfränder till Pär Holmgren och Diane Francis handgripligen angripa dem de uppfattar som ”jordklotets fiender”.


%d bloggare gillar detta: